سیدامیرحسین  قاضی زاده هاشمی
خلاصه عملکرد سیدامیرحسین  قاضی زاده هاشمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : گوش و حلق وبینی دانشکده/محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پست الکترونیک : yaazalnoor@gmail.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1901035بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت و عوامل موثر بر آن در استان خراسان رضوی برای سال 1390مجریپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960683Middle ear function in sinonasal polyposisISIEUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY1395سوم
2953808Smell Decline as a good Predictor of Sinonasal Polyposis Recurrence after Endoscopic SurgeryPMCIranian journal of otorhinolaryngology1394سوم
3950885Importance of health System responsiveness in a high and low income areas in Mashhad, Iran: A Household surveyISCپایش1395دوم
4942550Public or Private Hospitals: Survey of Households’ Tendencies in Some Selected Areas of Mashhadindex copernicusمدیریت سلامت1394دوم
5942469Importance of Client Orientation Domains in Non-Clinical Quality of Care: A Household Survey in High and Low Income Districts of MashhadPMCGlobal Journal of Health Science1395چهارم
6933878A survey of Special Training Round on performance of pediatric residentsISIInternational Journal of Pediatrics1393سوم
7923680A cross - sectional study on neck masses in out and in patients of Mashhad - Imam Reza Hospital from 1998 to 2000SID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1381سوم
8923678evaluation of clinical finding and audiometry with intraoperative finding in otitis media with effusion (OME)in 70 patients in the otolaryngology and head and neck surgery department imam reza hospitalSID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1381دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1935414بررسی وضعیت جنبه های مختلف پاسخگویی نظام سلامت به نیازهای غیر طبی افراد در بیمارستانهای آموزشیاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشیمشهدپوستر1394خير
2934658بیمارستان دولتی یا خصوصی: بررسی عوامل موثر در انتخاب نوع بیمارستان از دیدگاه خانوارهمایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامتاصفهانپوستر1393خير
3934655مقایسه اهمیت هر یک از ابعاد پاسخگویی نظام سلامت از دیدگاه خانوارهای ساکن در دو منطقه برخوردار و غیر برخوردار شهر مشهدهمایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامتاصفهانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11787تشخیص، درمان و توانبخشی جامع در شنوایی شناسی. جلد سوم1391تالیف
21785تشخیص، درمان و توانبخشی جامع در شنوایی شناسی. جلد اول1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه