جواد  مقری
خلاصه عملکرد جواد  مقری
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

جواد مقری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جواد مقری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سیاستگذاری سلامت دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : moghrij@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی1386دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناس ارشد 1388دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیاستگذاری سلامتدکترا (Ph.D.)1395دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960702بررسی و مقایسه الگوی مصرف خدمات بستری سالمندان در بیمارستان های منتخب عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قبل و بعد از طرح تحول سلامتمجریدر دست اجرابلي
2951790مقایسه میزان درآمد بیمارستان قائم (عج) مشهد از اقلام 6 درصد هتلینگ با هزینه واقعی آن ها برای بیمارستان در سال 1395مجریدر دست اجرابلي
3910370ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از پرسشنامه استاندارد HSOPSمجریپایان یافتهخير
4970016فرایند رویارویی زنان ایرانی غیر مبتلا با همسر مبتلا به اچ آی وی/ایدز و تحلیل سیاست های موجود و ارایه ی گزینه های سیاستی پیشنهادیهمکاردر دست اجرابلي
5960285بررسی میزان اعتماد عمومی به مراقبت های سلامت ارائه شده درشهر مشهد از دیدگاه دریافت کنندگان مراقبت ها در سال 1396همکاردر دست اجرابلي
6951542بررسی الگوهای مختلف سلامت سازمانی و ارائه الگو برای بیمارستانهای کشور ایرانهمکاردر دست اجرابلي
7951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
8930968بررسی ابعاد مختلف اشتغال همزمان پزشکان در بخش های دولتی و غیر دولتی از دیدگاه پزشکان و پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393همکارپایان یافتهخير
9920626ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در داروخانه های شهر مشهد با استفاده از پرسشنامه SOPSهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972036Prohibiting physicians' dual practice in Iran: Policy options for implementationISIInternational journal of health planning and management1397پنجم
2970635Health workers dual job holding in public and private sector and the consequences of this phenomenonSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1396اول و مسئول
3954165Implications of Dual Practice among Health Workers: A Systematic ReviewISIIranian Journal of Public Health1395اول
4953311Patient Safety Culture Status in General Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical SciencesISCمجله تحقیقات نظام سلامت حکیم1392اول
5953310Safety and Patient safety culture: A solution for accessing to goal of creating a safe environment in health care organizationsISCطب و تزکیه1393اول و مسئول
6953309Determination of radiology services cost in selected hospitals affiliated with Tehran university of medical sciences in 2010- 2011, using the activity based costing methodISCفصلنامه بیمارستان1391مسئول
7953307Validation of Farsi version of hospital survey on patient Safety culture questionnaire, using confirmatory factor analysis methodISCفصلنامه بیمارستان1391اول
8953305The Epidemiological Data and Cost of to Burn Injuries in the West of Iran : A Four Year ReviewISCInternational Journal of Hospital Research1393سوم
9953304Application of WHO model for evaluating Patient Safety Friendly Hospital Initiatives (PSFHI) in an Eye hospital in Tehran, IranPMCElectronic physician1392پنجم
10953302Assessment of patient safety culture among personnel in the hospitals associated with Islamic Azad University in Tehran in 2013PMCElectronic physician1392دوم
11953300Technical efficiency of teaching hospitals in Iran: the use of Stochastic Frontier Analysis, 1999–2011PMCInternational journal of health policy and management1393پنجم
12953299Iranian Households’ Payments on Food and Health Out-of-Pocket Expenditures: Evidence of InequalityISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1394پنجم
13953297Equity in Distribution of Health Care Resources; Assessment of Need and Access, Using Three Practical IndicatorsISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1392پنجم
14953294Physician Dual Practice: A Descriptive Mapping Review of LiteratureISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1394اول
15953289The Psychometric Properties of the Farsi Version of “Hospital Survey on Patient Safety Culture” In Iran’s HospitalsISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1391اول
16931128Is Scores Derived from the Most Internationally Applied Patient Safety Culture Assessment Tool Correct?ISIIranian J Publ Health1392اول
17924709Measurement of Patient Safety Culture in Iranian hospitals: A National Baseline Study Journal of Clinical Research & Governance1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964291استفاده از تئوری بازی ها در بخش سلامت: ترسیم نقشه توصیفی دانش موجود در این زمینهدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
2964290ارزیابی مدل قیمت گذاری دارو در ایران و دنیا و ارائه راهکار برای کشوردومین کنفرانی ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقامتیمشهدسخنرانی1396خير
3964289استارت آپ های حوزه سلامت، راهکاری نوین برای دستیابی به اهداف نظام سلامت با کمترین هزینهدومین کنفرانی ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقامتیمشهدسخنرانی1396بله
4964288نقش توسعه گردشگری سلامت در پیشبرد مؤلفه های اقتصاد مقاومتیدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396بله
5964280راه اندازی بیمارستان های مجازی توسط بیمه سلامت، راهی برای کاهش هزینه بیمار و بیمه گردومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396بله
6954453پیامدهای اشتغال همزمان کارکنان سلامت در بخش های دولتی و غیردولتی: یک مطالعه مروری نظام منداولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11423درسنامه مدیریت آموزه های برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی - جلد اول1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19895فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه