رزیتا  داودی
خلاصه عملکرد رزیتا  داودی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رزیتا داودی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رزیتا داودی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : پزشکی عمومی دانشکده/محل خدمت : مرکز بهداشت استان
پست الکترونیک : davoodir@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951802بررسی تاثیر مقیم نمودن پرستار بر کاهش زمان انجام کاتتریسم قلب بیمارستان قائم(عج) درآبان تا اسفند1396مجریدر دست اجراخير
2940153پیشگویی آتروسکلروزیس بر اساس الگوهای بالینی در بیماران مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
3931535بررسی میزان اجرای هتلینگ طرح تحول نظام سلامت نسبت به استاندارد سه ستاره بیمارستانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
4931095بررسی میزان آگاهی مادران از مراقبت های نوزادی در 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1393)مجریپایان یافتهخير
5931003بررسی میزان رضایت بیماران از اجرای هتلینگ طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
6930684بررسی شیوع بی اختیاری ادراری پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط آن با تعداد زایمان های قبلی (1393)مجریپایان یافتهخير
7922759بررسی کیفیت زندگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 1392)مجریپایان یافتهخير
8922740ممیزی بالینی مدیریت نارسایی قلبی مزمنمجریپایان یافتهخير
9922426بررسی تأثیر آموزش بر تقاضای مادر برای انجام سزارینمجریپایان یافتهخير
10921956ارزیابی فن آوری سلامت Meek technique در گرافت پوستی در بیماران سوختگیمجریپایان یافتهخير
11921896ممیزی بالینی مدیریت(تشخیص و درمان ) بیماران مبتلا به خونریزی گوارشی فوقانی حادمجریپایان یافتهخير
12921802ثبت رایانه ای اطلاعات بالینی، آزمایشگاهی، درمانی بیماران خونریزی گوارشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پرتال استانی ثبت بیماران خونریزی گوارشی)مجریپایان یافتهخير
13921331ثبت رایانه ای اطلاعات بالینی، آزمایشگاهی، درمانی بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پرتال استانی ثبت بیماران هپاتیت)مجریپایان یافتهخير
14920877بررسی حوادث ناخواسته و اندازه گیری آسیب ناشی از آن با استفاده از trigger tool در بخش مراقبتهای ویژهمجریپایان یافتهخير
15920682بررسی تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستانهای ام البنین ، امام رضا(ع)،قائم(عج) برکیفیت مراقبت مادر و نوزادمجریپایان یافتهخير
16920294برگزاری جلسات آموزشی کودک آزاریمجریپایان یافتهخير
17920221تحلیل محتوایی مطالعات ایمنی بیمار گامی جهت مدیریت دانشمجریپایان یافتهخير
18920194توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1392مجریپایان یافتهخير
19920006ارتباط بین دانش، نگرش و عملکرد مترون بیمارستان های شهر مشهد درباره حاکمیت بالینی و عملکرد بیمارستان ها در زمینه حاکمیت بالینی در سال 1391مجریپایان یافتهخير
20911003طراحی، اجرا و ارزشیابی (اقدام پژوهی) ژورنال کلاب پزشکی مبتنی بر شواهد در گروه زنان بیمارستان قائم(عج) و ام البنین(س)مجریپایان یافتهخير
21910693ارزیابی نگرش پرسنل و بیماران نسبت به محیط و تسهیلات رفاهی بیمارستان در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 91مجریپایان یافتهخير
22910648بررسی دیدگاه دستیاران پزشکی در مورد اثر بخشی پزشکی مبتنی بر شواهد در عملکرد پزشکان مجریپایان یافتهخير
23910635بررسی نگرش مدیران نسبت به سیستم رسیدگی به شکایات بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
24910590بررسی انواع خطاهای طبی رخ داده در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شش ماهه اول سال 1391 مجریپایان یافتهخير
25910566بررسی میزان شیوع ، دسته بندی درجات و عوامل موثر بر ایجاد زخم بستر در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1391مجریپایان یافتهخير
26910515بررسی روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بخش های منتخب جراحی مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) شهر مشهد مجریپایان یافتهخير
27910457بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
28910456تاثیر استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستا نهای دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهخير
29910455بررسی دانش، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان های دولتی شهر مشهد درباره حاکمیت بالینی در سال 1391مجریپایان یافتهخير
30910454بررسی مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391 مجریپایان یافتهخير
31931729بررسی فاکتورهای مرتبط باشدت فیبروزکبد به روش فیبرو اسکن در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی) NASH)همکارپایان یافتهخير
32931600بررسی همبستگی بین نتایج سونوگرافی و فیبرواسکن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلیهمکارپایان یافتهخير
33930105بررسی میزان شیوع خشونت خانگی در طی دوره بارداری در زنان مراجعه کننده به 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت انجام زایمان ( 1393)همکارپایان یافتهخير
34910632بررسی علائم حیاتی چشم پزشکان حین عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیونهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981072Developing a National Guideline for Diagnosis, Treatment and Follow-up of Strokescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397اول
2981035Effective factors on the outcome of treatingunwanted hair with laser: A retrospective studyISCپوست و زیبایی1397اول و مسئول
3970923Surveying the level of awareness of mothers referring to the maternity hospitals in Mashhad from neonatal carescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول
4961871Analysis of the root causes of an undesirable incident in a hospital in Mashhad, 2013ISIBangladesh Journal of Medical Science1395سوم
5952807The Effect of Arterial PaCO2 in COPD Exacerbations with and without Peripheral EdemaPMCRomanian journal of internal medicine1394چهارم
6934370The Relationship between Matrons' Knowledge, Attitude, and Performance in Clinical Governance Domain and Mashhad Hospitals Fulfillment of Clinical Governance: 2013ISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1393اول
7934369Efficacy of Evidence Based Care on Care Quality of Mother and Infant in 3 Teaching Hospitals: A ProtocolISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1393اول
8934345Clinical Governance: Efficacy of Establishment in Mashhad Hospitalسایر سایت‏های تخصصیPatient Safety and Quality Improvement Journal1392اول
9934344Incident Reporting in Mashhad Hospitalsسایر سایت‏های تخصصیPatient Safety and Quality Improvement Journal1392اول و مسئول
10934015Evidence-Based Medicine: Studying the Attitude of Medical Residents in MashhadSID/Iranmedex/Magiranpatient saftey and quality improvment journal1393اول
11933253Management of GI bleedingscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393مسئول
12933026Medical Waste Management in the second largest City of Iran (Mashhad) with Three-Million InhabitantsISCpatient safety and quality improvement journal1393اول
13930491Management of Chronic Heart Failurescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1392مسئول
14925097Risk stratification and prognosis determination using 18F-FDG PET imaging in endometrial cancer patients: A systematic review and meta-analysisISIGynecologic Oncology1392چهارم
15923848Patient Safety Culture Based On Medical Staff Attitudes In Khorasan Razavi, Iran Hospitals.ISIIranian J Publ Health1392اول
16923847وسایر سایت‏های تخصصیمجله پژوهشی حکیم1392اول
17923342Determining the Organizational Intelligence Level of Hospitals in Our Regionسایر سایت‏های تخصصیPatient safety and quality improvement journal1392سوم
18923223Management of Post-Partum Hemorrhage (Clinical Guideline)scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1391مسئول
1991414Dynamic modeling and robust control of an L-shaped microrobot based on fast trilayer polypyrrole-bending actuatorsISIJournal of Intelligent Material Systems1391مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1935403بررسی دانش و نگرش دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به پزشکی مبتنی بر شواهداولین همایش کشوری اموزش مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1868راهنماهای ملی طبابت بالینی ) 2(1392تالیف
2560راهنمای ملی سلامت جلد دوم1392تالیف
3549راهنمای ملی سلامت1392تالیف بخشی از کتاب
41436راه کار طبابت بالینی مدیریت اختلالات فشارخون در حاملگی1395تالیف
51435راهکارهای بالینی مدیریت تشخیص، درمان و پیگیری بیماران سکته مغزی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه