لحیا  افشاری صالح
خلاصه عملکرد لحیا  افشاری صالح
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

لحیا افشاری صالح

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): لحیا افشاری صالح رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب کار دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AfshariSl@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980673بررسی شکایت اولیه ی بیماران مبتلا به آپنه خواب مراجعه کننده به کلینیک خواب بیمارستان ابن سینا و امام رضا بین سال های 1391 تا 1398مجریدر دست اجرابلي
2980179بررسی میزان بازگشت به کار مبتلایان به سرطان کولورکتالمجریدر دست اجراخير
3971569بررسی اثر شیفت کاری بر عادات غذایی و بیومارکرهای متابولیک در پرسنل نوبت کار بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 98-97مجریدر دست اجرابلي
4970482بررسی تاثیر برنامه مدیریت خستگی برعملکرد شغلی پرسنل اورژانسمجریدر دست اجرابلي
5960496بررسی ارتباط آپنه انسدادی خواب با فعالیت فیزیکی در شاغلین مراجعه کننده به یک مرکز تخصصی طب کار در سال 97-96مجریپایان یافتهبلي
6951373بررسی ارتباط خواب الودگی روزانه با فشارخون شریانی در کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال96-1395مجریدر دست اجراخير
7950451بررسی مواجهات شغلی در مبتلایان به بیماریهای ریوی مزمن مراجعه کننده به دو کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال96-95مجریپایان یافتهبلي
8940414بررسی درماتیت تماسی در کارکنان مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی سطح شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
9931228بررسی ارتباط اختلالات خواب و ریتم سرشتی سیرکادین در پرستاران با شیفت کاریمجریپایان یافتهبلي
10910129بررسی مشکلات تنفسی و شاخص های اسپیرومتری در کارگران یک شرکت سیمان در مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
11980385بررسی ارتباط بین شغل و سرطان مثانه در مراجعین به بیمارستان های آموزشی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
12971581بررسی شیوع غیبت از کار بدلیل بیماری و علل آن در کارکنان صنعت فولاد در سال 95 تا 98همکارعقد قراردادبلي
13971224بررسی تأثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
14960677بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در پرسنل اتاق عمل (پرستاری و هوشبری)دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
15960134رجیستری منطقه ای بیماران مبتلا به اختلالات خوابهمکاردر دست اجراخير
16950994بیماری آپنه از تشخیص تا مراقبتهای پس از آن-تأثیر یک مداخله مبتنی بر ITهمکارپایان یافتهبلي
17950650بررسی نسبت فراوانی ترومای شغلی وعوامل مرتبط در مراجعین اورژانس بیمارستان های آموزشی مشهد در طی یک سال(1395-1396)همکارپایان یافتهبلي
18950455بررسی شکایتهای عضلانی اسکلتی و پوسچرهای کاری در بین متخصصین پاتولوژی شاغل در آزمایشگاه های دانشگاه های علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
19950439بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی –درمانی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط متقابل آن هادر موردپیشگیری از بیماری هپاتیت Bدر سال 1395همکارپایان یافتهبلي
20941483بررسی ارتباط استرس شغلی با کار شیفتی در کارکنان یک صنعت فولاد در سال1395همکارپایان یافتهبلي
21940415تعیین بازگشت به کار بیماران پس از جراحی هرنی دیسک کمری در چند مرکز بیمارستانی درمشهد 1394-95همکارپایان یافتهبلي
22931188بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر جنبه های مختلف سلامت جسمانی روانی دختران دبیرستانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963615Papilledema and Seizure-like Episodes in a Patient with Obstructive Sleep Apnea Syndrome: A Case Presentation and Literature Reviewعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Sleep Sciences1395مسئول
2963118Patient’s return to work 3 months after lumbar spine discectomy and it’s determinants in Mashhad 2015-2016: A multicenter cohortChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396سوم
3963023The knowledge of hand hygiene among the healthcare workers of two teaching hospitals in MashhadPMCElectronic Physician1396مسئول
4960961Occupational stress and its relationship with need le stick injury among emergency department personnelISCفصلنامه علمی تخصصی طب کار1390مسئول
5951867comparison of frequency of varicose veins & occupational risk fakrors between clinical & administrativepersonnelChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394دوم
6951636Association between shift work and cardiovascular disease risk factors among healthcare workers of teaching hospitals of Mashhad University of medical sciencesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395مسئول
7940930A study on respiratory problems and pulmonary function indexes among cement industry workers in Mashhad, Iran.ISIMedycyna Pracy1394مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1941476Evaluation of hepatitis B immunity among hospital employees of Mashhad University of Medical Sciencesکنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری از عفونتها برای بیمارانمشهدپوستر1394خير
2933285Respiratory illnesses and pulmonary function indexes among cement industry workersXX World Congress on Safety and Health at Work 2014فرانکفورتپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1829تکنیک های آتل گیری1393ترجمه و تالیف
21313اورژانس های محیط کار1395ترجمه و تالیف
31027مخاطرات شغلی در کارکنان بخش اورژانس1394ترجمه و تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1405دستگاه سنجش مواجهه فردی با نور و تنظیم ریتم سیرکادین1398/02/1798489nf>, لحیا افشاری صالح

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19493فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29411فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39291فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه