آتنا  آقایی
خلاصه عملکرد آتنا  آقایی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آتنا آقایی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آتنا آقایی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی هسته ای دانشکده/محل خدمت : بیمارستان قائم(عج)
پست الکترونیک : aghaeeat@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی هسته ایپزشک متخصص1395دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مسئول فنی مرکز پزشکی هسته ایبیمارستان ایت الله طالقانی آبادان1395/08/201396/03/28
نیروی طرحی ضریب کادانشگاه علوم پزشکی مشهد-بیمارستان قائم (عج)و امام رضا(ع)1396/05/221402/10/20

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1920852مقایسه دوز بالا و دوز پایین ید رادیواکتیو در درمان بیماران مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید با ریسک متوسط به دنبال تیروئیدکتومی ، در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تیروئید بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم در سالهای 91 تا95مجریپایان یافتهبلي
289817بررسی ارتباط سیستاتین سی و لیپوکالین ادرار بیماران مبتلا به انواع سندرم نفروتیک با میزان آسیب گلومرولی و توبولوانترسیسیل در بررسی آسیب شناسی کلیهمجریپایان یافتهبلي
3971346بررسی ارزش تشخیصی اسکن 18F-FDG PET/CT و 68Ga -DOTATOC- PET/CT در ارزیابی بیماران کانسرتیروئید تمایز یافته با تیروگلوبولین سرمی افزایش یافته و اسکن تمام بدن باI-131 منفیهمکاردر دست اجرابلي
4970902بررسی میزان شیوع کانسر ثانویه قبل یا بعد ازتشخیص کانسر تمایز یافته ی تیروییدهمکاردر دست اجرابلي
5970600مقایسه تغییرات Staging، بر اساس طبقه بندی جدید (ویرایش هشتم) و قدیمی (ویرایش هفتم) در بیماران مبتلا به سرطان تمایز یافته تیروئید و بررسی میزان مورتالیته، عود و پاسخ درمانیهمکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980700Relationship between HER-2 Gene Expression and Prognostic Prostate Cancer Parameters in Trans Rectal Ultrasound-guided BiopsiesISCJournal of Patient Safety and Quality Improvement1398پنجم
2980195Comparison of whole body 131Iodine scan results in four, seven and nine days after radio-iodine therapy of differentiated thyroid cancerISCJournal of patient safety and quality improvement1398مسئول
3973454Meningioma: A false positive finding of metastasis from prostate adenocarcinoma using 68Ga-PSMA PET/CT scanISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1397اول و مسئول
4972199A Rare Case of Urachal Adenocarcinoma: Long Term Follow UpscopusNephro-urology monthly1397سوم
5962555Comparison of treatment efficacy 1 and 2 years after thyroid remnant ablation with 1110 versus 5550 MBq of iodine-131 in patients with intermediate-risk differentiated thyroid cancerISINuclear medicine communications1396اول
6954154Short Term Evaluation of Endoscopic Injection of Autologous Total Blood Nucleated Cells and Platelets in Treatment of Vesicoureteral Reflux in Adultsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395چهارم
7924992Vesicorectal fistula detected on direct radionuclide cystography — importance of fecal matter imagingPMCNuclear Medicine Review1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973685مقایسه پاسخ درمانی در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیرویید فامیلیال و اسپورادیک. گزارش اولیهبیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایرانیزدسخنرانی1397خير
2970432Comparing treatment response of low versus high doses of post thyroidectomy radio-iodine ablation in intermediate risk DTC patients (a randomized clinical trial)first congress of metabol;ic syndrome and thyroid diseaseمشهدپوستر1397بله
3962996Comparison of Low Dose I131 and High Dose I131 in Differentiated Thyroid Cancer21th annual and 6th international congress of nuclear medicine and molecular imagingمشهدسخنرانی1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110067فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه