مونا  نجف نجفی
خلاصه عملکرد مونا  نجف نجفی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

مونا نجف نجفی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مونا نجف نجفی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NajafNM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970922بررسی میزان دقت داوران مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تشخیص اصلاحات مورد نیاز مقالاتمجریدر دست اجراخير
2970372بررسی دانش، نگرش و عملکرد دستیاران تخصصی و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد گزارش عوارض جانبی فرآورده های دارویی در سال 1397مجریدر دست اجرابلي
3970370بررسی عوامل اثرگذار احتمالی بر روی شیوه نسخه نویسی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397مجریدر دست اجرابلي
4961908بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند تغییرات فراوانی تومورهای مختلف غدد بزاقی در بیماران بستری شده در بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) در یک بازه زمانی ده ساله (1395-1385)مجریدر دست اجراخير
5961907بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند تغییرات سزارین های انجام شده در سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1385 تا 1395مجریدر دست اجراخير
6961457بررسی ارتباط بین مصرف چای سبز با بروز سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیزمجریپایان یافتهخير
7961207بررسی روند تغییرات علل مختلف بستری بیماران در بخش قلب در دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در یک بازه زمانی ده سالهمجریپایان یافتهخير
8960894مرور سیستماتیک روش های درمانی سندرم محرومیت از مواد در نوزادانمجریپایان یافتهبلي
9920193مقایسه اثر اندانسترون با میدازولام در کاهش حرکات میوکلونیک ناشی از تجویز وریدی اتومیدیتمجریدر دست اجراخير
10910931تهیه پرسشنامه روا و پایا در زمینه عوامل مرتبط با عدم بازسازی پستان در بیماران ماستکتومیمجریپایان یافتهخير
11910326بررسی بار اقتصادی ناشی از موارد لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
12971553بررسی ارتباط اسپوندیلولیز کمری با تغییرات دژنراتیو مفاصل فاست مجاور در بیماران بالغ مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام رضا در سال 1398همکاردر دست اجرابلي
13971530بررسی وضعیت واکسیناسیون در بیماران اسپلنکتومی شده در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 97-1388همکارعقد قراردادبلي
14971458تعیین فراوانی آسیب حاد کلیه و ریسک فاکتورها و پیامدهای آن در بیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه های قلبهمکارعقد قراردادبلي
15971456تعیین ارتباط سطح لاکتات بعد از عمل و آسیب حاد کلیه بعد از جراحی عروق کرونربروش بدون پمپهمکارعقد قراردادبلي
16971455تعیین ارتباط بین درصد اشباع اکسیژن ورید مرکزی بعد از عمل و بروز آسیب حاد کلیه بعد از جراحی عروق کرونربا یا بدون پمپهمکارعقد قراردادبلي
17971246بررسی تصویر بدنی، صفات شخصیتی و کیفیت زندگی در زنان مصرف کننده توکسین بوتولینیم با مقاصد زیبایی مراجعه کننده به کلینیک سرپایی پوست بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) و کلینیک های پوست سطح شهر مشهد در سال 98همکاردر دست اجرابلي
18970697مقایسه طیف علائم بالینی اندومتریوز در نوجوانان با بالغینهمکاردر دست اجرابلي
19970619بررسی اپیدمیولوژی ، تظاهرات بالینی ، آزمایشگاهی و عاقبت درمانی بیماران بستری با تشخیص تب کریمه کونگو در مراکز آموزشی مشهد 97-1388همکارعقد قراردادبلي
20970537بررسی ارتباط شدت، محل و نوع درد در بیماری اندومتریوز با مرحله بیماری، محل درگیری و سطح هورمون آنتی مولرینهمکاردر دست اجرابلي
21970393بررسی فراوانی اپیدمیولوژی مولکولی آنفلوانزای فصلی و عاقبت بالینی در بیماران بالغ بستری در بیمارستان های آموزشی مشهد (1396-1388)همکاردر دست اجرابلي
22970381بررسی ارتباط بین فعالیت شغلی و فعالیت فیزیکی با شدت بیماری واریکوسل در بیماران مراجعه کننده به بخش ارولوژی بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه زمانی یکسالههمکاردر دست اجرابلي
23970365بومی سازی مقیاس جامع کیفیت زندگی در آکنه و بررسی روایی و پایایی آن و ارزیابی کیفیت زندگی در مبتلایان به آکنه مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی پوست بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1397 با استفاده از این مقیاسهمکاردر دست اجرابلي
24970307بررسی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران بستری مبتلا به بروسلوز در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 96-1387همکارعقد قراردادبلي
25970134بررسی ویژگی های دموگرافیک و اپیدمیولوژیک موارد نوروبروسلوز منجر به بستری در بازه زمانی ده ساله 96-1386 در مشهدهمکارعقد قراردادبلي
26970096بررسی فراوانی اتیولوژیک پاتوژنهای مسبب و الگوی مقاومت باکتریمی در بیماران با بدخیمی های هماتولوژیک بستری در بیمارستان امام رضا مشهد95-1390همکاردر دست اجرابلي
27970086بررسی کارایی وسیله جایگاه سنج سر جنین جهت تعیین جایگاه سر جنین در مقایسه با معاینه واژینالهمکارپایان یافتهخير
28970030بررسی طیف سندرمیک و میکروبشناسی عفونت های سیستم اعصاب مرکزی اکتسابی از جامعه در بیماران بالغ: یک مطالعه چند مرکزیهمکاردر دست اجراخير
29961955بررسی پاسخ به درمان هپاتیت مزمن C با داروهای آنتی ویروس مستقیم جدید (DAAs) در بیماران با عفونت همزمان HCV و HIV در مشهد.۱۳۹۷همکاردر دست اجرابلي
30961834کارآزمایی بالینی فراوانی میزان بارداری بالینی در انتقال جنین تازه در مرحله کلیواژ با انتقال جنین تازه بلاستوسیستهمکارعقد قراردادخير
31961822تاثیراستفاده از سفالکسین و مترونیدازول خوراکی در کاهش عفونت محل عمل سزارین در زنان چاق دربیمارستان ام البنینهمکاردر دست اجرابلي
32961818بررسی تاثیر تعداد ویزیت دوران بارداری بر عوارض مادری و نوزادی در مادران مبتلا به دیابت بارداریهمکاردر دست اجراخير
33961815بررسی روایی پایایی پرسشنامه sub-health measurement scale V1.0(SHMS) درسنجش وضعیت سلامتی(suboptimal health status ) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(ورودی 97)همکاردر دست اجراخير
34961791بررسی ارتباط بین فرسودگی تحصیلی با سبک یادگیری در دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی و کارورزی در بخش زنانهمکارعقد قراردادبلي
35961586بررسی اثر لتروزول در ترکیب با کموتراپی نئوادجوانت بر میزان پاسخ بالینی سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
36961567بررسی فراوانی وقوع اختلال استرسی بعد از تروما به دنبال هیسترکتومی پری پارتوم در مقایسه با گروه کنترلهمکارعقد قراردادبلي
37961488بررسی فراوانی بستری مجدد و علل مرتبط با آن در بیماران پیوند کلیه در یک بازه زمانی 7 ساله (1396-1390)همکارعقد قراردادبلي
38961436بررسی ارتباط نسبت D-dimer/O2sat با تشخیص و نوع درگیری شاخه های عروق شریان ریوی در آمبولی ریههمکاردر دست اجرابلي
39961423بررسی فراوانی آنتی بادی علیه Anti TNFα در بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی روده مصرف کننده داروی اینفلیکسیمبهمکارعقد قراردادبلي
40961394بررسی ومقایسه میزان تاثیرگذاری متوسط قندخون هریک ازتریمسترهای بارداری برروی وزن بدوتولد نوزاد در مادران مبتلا به دیابت آشکارهمکاردر دست اجرابلي
41961371بررسی علل اختلال تمایز جنسیت در بیماران مراجعه کننده به مرکز غدد و متابولیسم مشهددر یک بازه زمانی 10 ساله (1397-1387)همکارعقد قراردادبلي
42961351: بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی پاتوژن های مسبب آرتریت سپتیک در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد . 95-1385همکاردر دست اجرابلي
43961317بررسی تشخیص سندرمیک و طیف میکروب شناسی اپیزودهای تب دار منجر به بستری در بیماران اسپلنکتومی شده در طی 15 سال: یک مطالعه چند مرکزی به روش مقطعی گذشته نگرهمکاردر دست اجرابلي
44961267بررسی علائم کلینیکی , آزمایشگاهی ,رادیولوژیک و روند درمان بیماران مبتلا به پنومونی مزمن ناشی از مایکوباکتریوم سیمیههمکارعقد قراردادبلي
45961253تعیین وضعیت ایمنی دانشجویان پزشکی قبل از ورود به دوره های بالینی کارآموزی نسبت به ویروس هپاتیت Bهمکاردر دست اجرابلي
46961068بررسی یافته های اورودینامیک دربیماران مبتلا به سیستوپاتی دیابتیهمکارعقد قراردادبلي
47961058بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی استریوتاکسیک میکروکلسیفیکاسیون های دارای نمای مشکوک به بدخیمی در ماموگرافی پستانهمکارعقد قراردادبلي
48961043ارزیابی علائم سایکولوژیک و کیفیت زندگی در زنان نابارور کاندید IVF به روش اهدایی و غیراهداییهمکاردر دست اجرابلي
49960981بررسی الگوی تجویز وانکومایسین در بیماران بالغ بستری در بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه 3 ماهههمکاردر دست اجرابلي
50960895تاثیر آموزش از طریق فضای مجازی بر سرنوشت بارداری درمادران مبتلا به دیابت بارداریهمکاردر دست اجراخير
51960867بررسی یافته های دیستال کلستوگرام،پرینه آل اولتراسوند و سیستوسکوپی در مقایسه با یافته های حین عمل در ارزیابی محل فیستول رکتوم به سیستم ادراری در بیماران با آنورکتال مالفورماسیونهمکاردر دست اجرابلي
52960845مقایسه برنامه ریزی آموزشی کلاسیک و روتین بر کیفیت آموزش ژورنال کلاب گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
53960723مقایسه سطح سرمی ریز مغذی ها و عناصر ضروری در کودکان مبتلا به صرع کنترل شده با کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمانهمکاردر دست اجرابلي
54960722بررسی ارزش پروگنوستیک تست سطح استامینوفن سرم قبل از 4 ساعت از مصرف در بیماران بستری در بخش مسمومین با تشخیص مسمومیت با استامینوفن طی یک سال ( مهرماه 96 تا مهرماه 97)همکاردر دست اجراخير
55960700بررسی فراوانی اختلالات جنسی مردانه در زوج های نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری میلادهمکاردر دست اجرابلي
56960696بررسی ارزش پروگنوستیک فاکتور ki67 (به روش ایمنوهیستوشیمی(IHC)) در بیماران مبتلا به ضایعات پیش سرطانی سرویکس (lSIL) همراه با یا بدون آلودگی به ویروس HPVهمکارپایان یافتهبلي
57960677بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در پرسنل اتاق عمل (پرستاری و هوشبری)دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادبلي
58960599بررسی دانش و نگرش اعضا هیات علمی، دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به طب ایرانی و مکملهمکاردر دست اجرابلي
59960588بررسی سطح سرمی VCAM-1 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و ارتباط ان بانفریت لوپوسیهمکارعقد قراردادبلي
60960564مقایسه وضعیت عروق کرونر بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در دو گروه معتادان و افراد غیر معتادهمکاردر دست اجراخير
61960533بررسی مقایسه ای پیامدهای IVF/ICSI در خانم نابارور مبتلا به اندومتریومای یک طرفه بین تخمدان مبتلا با تخمدان سالم سمت مقابلهمکارعقد قراردادخير
62960506تاثیر ویتامین D در درمان بیماران مبتلا به پولیپوز سینونازالهمکارپایان یافتهخير
63960500بررسی وجود نمودار پلتیسموگرافی و میزان SPo2 در حین احیاء قلبی و ریوی در بیماران دچار ایست قلبی ریوی و ارتباط آن با کیفیت CPR و نیاز بیمار به CPR در ۲۴ ساعت آیندههمکاردر دست اجرابلي
64960495بررسی ارتباط بین کمبود ویتامین D و بروز دیابت بارداری در خانم های باردارهمکاردر دست اجرابلي
65960494بررسی فراوانی یافته های پاتولوژیک در الکتروآنسفالوگرافی (EEG) بیماران با اولین تشنج مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان قایم (عج) مشهدهمکاردر دست اجرابلي
66960433بررسی خطاهای تشخیصی رایج در بیماری های عفونی بر اساس گزارش پزشکهمکاردر دست اجرابلي
67960408بررسی فراوانی بروز هایپرپاراتیروئیدی بعد از انجام عمل جراحی گاستریک بای پسهمکاردر دست اجرابلي
68960387اثر ویتامین C بر سطح قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله( A1C ) در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2همکاردر دست اجرابلي
69960385مقایسه ی طول مدت بارداری در تجویز شیاف پروژسترون و قرص دوفاستون در بارداری های مبتلا به زایمان زودرسهمکاردر دست اجرابلي
70960367تعیین ارزش اخباری منفی معیارنمره دهی هارادا برای پیش بینی اتساع یا آنوریسم عروق کرونر در کودکان مبتلا به کاواساکی در بازه زمانی دی ماه 1393 الی پایان آذر ماه 1396 در بخش کودکان(سرویس روماتولوژی و عفونی)همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
71960357بررسی ارتباط بین یافته های ارودینامیک با ارکتیل دیسفانکشن, در مردان مبتلا به ترومای ستون مهرههمکاردر دست اجرابلي
72960339مقایسه نتایج درمان جراحی هرنی دیسک گردن به روش دیسککتومی قدامی و فیوژن با استفاده از PEEK cage و Zero-P -همکاردر دست اجرابلي
73960334بررسی مقایسه ای عوارض انسزیون شکمی در بیماران سزارین شده با و بدون دریافت انوکساپرینهمکاردر دست اجرابلي
74960328بررسی تأثیر acupressure نقطه ی LI4 بر بر طول فاز فعال زایمانهمکارعقد قراردادبلي
75960318بررسی نتایج درمان بیماران با هیپرپلازی خوش خیم پروستات با غلبه علایم تحریکی سیستم ادراری تحتانی مقاوم به درمان طبی استاندارد : TURP در مقابل TURP به همراه تزریق بوتاکسهمکاردر دست اجرابلي
76960297فراوانی علل لنگش درکودکان بستری شده درسرویس روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
77960296مقایسه علائم بالینی و عوارض قلبی بیماری کاواساکی در انواع تیپیکال و آتیپیکال بستری شده در سرویس روماتولو‍ژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1394 تا 1396همکارپایان یافتهبلي
78960294بررسی ویژگیهای دموگرافیک و پاتولوژیک در کودکان مبتلا به کیست کلدوک ارجاع شده به بیمارستان دکتر شیخ در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۵-۱۳۸۵)همکارعقد قراردادبلي
79960250بررسی عوامل مرتبط با تصمیم گیری پرستاران جهت مدیریت درد در بخش های بالینی بیمارستان امام رضا(ع)همکارعقد قراردادخير
80960243بررسی تاثیر بابونه بر القای تخمک گذاری و پارامترهای هورمونی و کلینیکال در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکاردر دست اجرابلي
81960208بررسی تاثیر کاربرد پرل واژینال تی ان جی 'TNG' در مدت زمان ختم بارداری در موارد سقط قانونیهمکارعقد قراردادبلي
82960136بررسی نتایج سیستولیتوتومی پرکوتانه (PCCL) در درمان سنگ های مثانههمکاردر دست اجرابلي
83960123بررسی و مقایسه درگیری آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دیابتی بیش از 10 سال همراه با ESRD و بیماران دیابتی بدون نارسایی کلیه مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان امام رضا مشهدهمکاردر دست اجرابلي
84960098بررسی پیامدهای استفاده ازمیزوپروستول جهت ختم بارداری سه ماهه ی اول ودوم در زنان با سابقه سزارین قبلی براساس یک مرور ساختارمندهمکارپایان یافتهخير
85951834طراحی و اجرای مطالعه کوهورت آینده‌نگر 5 ساله بیماران مبتلا به کیست هیداتید در منطقه شمال شرق کشورهمکاردر دست اجراخير
86951811بررسی تاثیر کپسول پروبیوتیک واژینال درطولانی کردن زمان پارگی کیسه اب تا زایمان وعوارض مادری وجنینی آنهمکاردر دست اجرابلي
87951678بررسی کارکرد ، کیفیت زندگی و عوارض در بیماران با امپوتاسیون اندام در سارکوم های اولیه استخوان و مقایسه ان با بیماران با اعمال جراحی حفظ اندامهمکاردر دست اجرابلي
88951636بررسی پذیرش درمان و میزان پایبندی به داروهای ضد رتروویروسی در بیماران مبتلا به HIV مشهد در سال ۱۳۹۶همکارپایان یافتهبلي
89951629بررسی تغییرات ضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید قبل و بعد از عمل بای پس معدههمکاردر دست اجرابلي
90951613بررسی عوارض مادری و نوزادی در بیماران باردار مبتلا بیماری های قلبی مراجعه کننده به مراکز آموزشی در بازه زمانی دو سالههمکارعقد قراردادخير
91951568بررسی عوامل مرتبط با انگیزه ی ادامه تحصیل در دانشجویان مقطع پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
92951566بررسی اپیدمیولوژیک آرتریت ایدیوپاتیک جوانان در سرویس روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دی ماه 1393 تا آذر ماه 1396همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
93951503همبستگی بین دانش و نگرش داروسازان در سطح شهر مشهد با عملکرد ایشان در مورد داروی ایزوترتینویین در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
94951475بررسی و مقایسه عوارض نوزادی دو روش دوشیدن بند ناف و کلامپ فوری در نوزادان نارسهمکاردر دست اجرابلي
95951456بررسی میزان بقاء بیماران مبتلا به سرطان پستان بر اساس ساب تایپ بیولوژیک تومور طی 10 سال گذشتههمکاردر دست اجرابلي
96951437تعیین فراوانی یافته های بالینی وآزمایشگاهی کودکان مبتلابه پورپورای هنوخ شوئن لاین بستری در شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
97951421بررسی اثر پروبیوتیک ها بر روی پیشگیری از انتروکولیت نکروزان در نوزادان پره ترمهمکاردر دست اجرابلي
98951390مقایسه میزان بهره هوشی کودکان مبتلا به هایپوتیروئیدی مادرزادی دائمی مراجعه کننده به کلینیک غدد و متابولیسم کودکان بیمارستان امام رضا (ع) با کودکان سالمهمکاردر دست اجرابلي
99951388بررسی ارتباط بین فراوانی موفقیت در درمان طبی حاملگی خارج رحمی با متوتروکسات به روش تک دوز با سطح اسید فولیک پلاسما بیمارهمکارعقد قراردادبلي
100951386بررسی اثر مصرف سلنیوم بر سایز ندول تیروئید در بیماران یوتیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
101951384تاثیر ماساژ پرینه در حین زایمان بر میزان نیاز به اپیزیوتومیهمکاردر دست اجرابلي
102951383بررسی ارتباط واژینوز باکتریال با عفونت پست پارتوم در خانم های حامله ترمهمکارعقد قراردادبلي
103951293بررسی فراوانی یافته های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) مغز در کودکان دچار مسمومیت با متادون بستری در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه زمانی 6 ماهههمکارپایان یافتهبلي
104951268اندازه گیری فشار داخل شکمی و بررسی علائم سندرم کمپارتمان شکمی در کودکان بستری در ICU بیمارستان دکتر شیخ سال 95-96همکاردر دست اجرابلي
105951246بررسی عوامل پیشگویی کننده هماچوری در بیماران مالتیپل تروماهمکاردر دست اجرابلي
106951227بررسی ارتباط سطح پروتئین پلاسمایی A وابسته به حاملگی در سه ماهه اول بارداری و بروز تولد زودرسهمکاردر دست اجرابلي
107951193بررسی میزان کارآیی صوت درمانی برروی صدای افراد استفاده کننده از پروتز provoxهمکارپایان یافتهخير
108951176بررسی موارد خودکشی (به دنبال مسمومیت) و عوامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان ارجاع شده به بخش اطفال و مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
109951158بررسی اثر تجویز لتروزول/میزوپروستول در مقایسه با پلاسبو/میزوپروستول بر میزان موفقیت سقط های طبیهمکاردر دست اجرابلي
110951076مقایسه سطح سرمی روی در بیماران سالک مزمن وسالک حادبهبود یافتههمکارپایان یافتهبلي
111951045بررسی اثر انما با بتادین در میزان عوارض عفونی بدنبال بیوپسی سوزنی پروستات و مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
112951029بررسی و مقایسه میزان بی دردی زایمان و نتایج مادری و نوزادی در دو روش بی دردی زایمان اپیدورال و اسپینالهمکاردر دست اجراخير
113951020بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک در یوروپاتوژن های اکتسابی از جامعه در شهر مشهد در بازه زمانی 12 ماه (1397-1396)همکاردر دست اجراخير
114951014بررسی معیارهای پیشگویی کننده ی نیاز به رزکسیون مجدد در بیماران مبتلا به تومور مثانههمکارعقد قراردادخير
115951012بررسی نتایج تکنیک جراحی جداسازی کامل قطعات پنیس (Total Penile Disassembly) در بیماران مبتلا به پیرونی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه زمانی ده سالههمکارپایان یافتهبلي
116951005مقایسه اثر تزریق کودال داروهای مارکایین و دکسمدتومیدین بر میزان ارکشن و درد بعد از عمل هایپوسپادیاس در کودکان 6 تا 36 ماههمکارپایان یافتهخير
117950943بررسی تغییرات اکوکاردیوگرافی و نتایج کوتاه مدت ترمیم پروفیلاکتیک دریچه تریکوسپید در بیماران با نقص دیواره ی بین دهلیزیهمکارپایان یافتهبلي
118950935بررسی اثر داروی اسموپرازول درافزایش طول دوره درمان انتظاری در پره اکلامپسی با با شروع زودرسهمکارعقد قراردادبلي
119950831بررسی دوز تعریف شده روزانه (DDD) آنتی میکروبیال های مصرفی و روند آن در سال های 1394-1389 در بیمارستان امام رضا (ع): Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Group)همکارپایان یافتهخير
120950830بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در پاتوژن های انوازیو اکتسابی از بیمارستان و روند آن در سال های 1394-1389 : (Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Groupهمکارپایان یافتهخير
121950796مقایسه اثر داروهای بیهوشی (سوفلوران، پروپوفول و رمی فنتانیل) بر روی بیومارکرهای آسیب سلولهای مغزی در شیرخواران 24-6 ماههمکارپایان یافتهخير
122950785بررسی اثر فراورده طب سنتی بر میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم(IUI)همکارپایان یافتهبلي
123950756بررسی اپیدمیولوژی ، عوامل زمینه ساز و پاتولوژی تومورهای کلیه در بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
124950718بررسی نتایج جراحی ترمیمی بیماران دچار آسیب مجاری صفراوی به دنبال جراحی کوله سیستکتومی در بیماران ارجاع شده به بیمارستان امام رضا (ع) در بازه زمانی سال های 1392 تا 1395همکارپایان یافتهبلي
125950716فراوانی موفقیت زایمان و پیامدهای مادری و جنینی به دنبال اینداکشن با سوند داخل سرویکس وتحریک نوک پستان در بیماران با یک بار سزارین قبلی بدون شروع انقباضات رحمیهمکارعقد قراردادخير
126950676بررسی فراوانی بروز نارسایی کلیوی به دنبال تجویز کولیستین در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در بازه زمانی یکساله (1396-1395)همکاردر دست اجرابلي
127950673مقایسه نتایج زودرس درمان جراحی فتق ساده دیسک بین مهره ای کمری به روش بیهوشی عمومی با روش بی حسی نخاعی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا در طی سالهای 1395 و 1396همکاردر دست اجرابلي
128950620سنجش میزان حرفه ای گری در دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
129950612بررسی فراوانی استفاده از داروهای دارای تداخل با وارفارین در بیماران مبتلا به وارفارین توکسیسیتی مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان مشهد در شش ماهه اول سال 1396همکارپایان یافتهبلي
130950558بررسی اثر میزوپروستول به تنهایی در مقایسه با میزوپروستول همراه با کاتتر فولی در رسیده نمودن سرویکس برای القای زایمان در زنان دچار پارگی زودرس کیسه آب سرویکس برای القای زایمان در زنانهمکاردر دست اجرابلي
131950522مقایسه روش سونوگرافی و روش معمول(پنا) در تعیین محل کمپلکس عضلانی آنال در بیماران مقعد بسته قبل از عمل جراحی آنورکتوپلاستیهمکارپایان یافتهبلي
132950517بررسی اثر افزوده القاء ازدیاد حساسیت موضعی با 'دیفن سیپرون' در درمان سالک حاد شهریهمکاردر دست اجرابلي
133950469بررسی اثر مارکائین/ دکسمدتومیدین در مقایسه با مارکائین/ فنتانیل بر بلوک حسی حرکتی در بیماران تحت بی حسی اینترا تکال یکطرفه کاندید جراحی ارتوپدی اندام تحتانیهمکاردر دست اجراخير
134950465بررسی و مقایسه اثر دو دوز مختلف استروژن در پیشگیری از چسبندگی مجدد داخل رحمی پس از درمان هیستروسکوپیک در مبتلایان به سندرم اشرمنهمکارعقد قراردادبلي
135950462بررسی مطابقت محتوای درسی ومهارت های عملی ارائه شده به دانشجویان پزشکی در بخش زنان با نیازهای واقعی آنها بعد از فارغ التحصیلیهمکاردر دست اجراخير
136950458بررسی اثر لووتیروکسین در مقایسه با پلاسبو بر روی سطح سرمی استئوکلسین در بیماران با هیپوتیروئیدی ساب کلینیکالهمکارپایان یافتهبلي
137950439بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی –درمانی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط متقابل آن هادر موردپیشگیری از بیماری هپاتیت Bدر سال 1395همکارپایان یافتهبلي
138950435بررسی ارزش پیشگویی کننده نسبت لنف نودهای متاستاتیک به کل لنف نودهای رزکت شده در جراحی ویپل در میزان بقای یکساله بیماران مبتلا به سرطان پانکراسهمکاردر دست اجرابلي
139950428بررسی عوامل مرتبط با تشکیل سنگ صفراوی در مبتلایان به چاقی مرضی عمل شده در بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1390 تا 1395همکارپایان یافتهبلي
140950419بررسی اثر درمانی تجویز داخل مثانه ای سیستی استات همراه با هیدرودیستانسیون در مقایسه با هیدرودیستانسیون به تنهایی در بیماران با سیستیت بینابینیهمکارپایان یافتهبلي
141950400بررسی فراوانی و شدت سندرم پای بی قرار در ناقلین و مبتلایان به 1HTLV مراجعه کننده به کلینیک HTLV1 بیمارستان قائم (عج) و مقایسه آن با گروه کنترل در یک بازه ی زمانی شش ماهههمکارپایان یافتهبلي
142950379بررسی ارزش تشخیصی روش های رادیولوژیک (سی تی اسکن) درجراحی اپتیمال کانسر تخمدانهمکارپایان یافتهبلي
143950354بررسی اثر آموزش مباحث ستون فقرات به شیوه مجازی (نرم افزار تلگرام) بر روی دانش رزیدنتهای ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی یک دوره 6 ماهههمکاردر دست اجرابلي
144950249آماده سازی نرم‌افزار ثبت الکترونیک اطلاعات بیماران چشم پزشکی‌ با قابلیت ارتباط با دستگاه‌های عکسبرداری و استفاده از پردازش تصویر‌همکارپایان یافتهخير
145950150بررسی نتایج حاصل از لیگاتور زودهنگام عروق طحالی در بیماران پورپورای تروبوسیتوپنیک با علت ناشناخته (ITP) کاندید اسپلنکتومی لاپاروسکوپیک طی سال های 1393 و 1394 در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکاردر دست اجراخير
146950081بررسی اثر سپتوپلاستی بر روی صوتهمکارپایان یافتهبلي
147941812تبیین زخم پای دیابتی ازدیدگاه طب ایرانی و بررسی اثرترکیب فراورده طب ایرانی دربهبود زخم پای دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
148941682بررسی همبستگی بین نظرات متخصصین زنان و آسیستان های زنان در مورد ایستگاه سر جنین در معاینات واژینال همزمانهمکارپایان یافتهخير
149941459بررسی دقت تشخیصی دستگاه ویستا کم در مقایسه با رادیوگرافی بایت وینگ، معاینه بالینی و دیاگنودنت در تشخیص پوسیدگی پروگزیمالیهمکارپایان یافتهخير
150941351مقایسه پیامد های کلینیکی و عوارض دو روش بانداژ ولپو و بانداژ هشت در درمان شکستگی استخوان کلاویکل اطفالهمکارپایان یافتهبلي
151940408بررسی نتایج ده ساله تعویض دریچه میترال با دریچه مصنوعی مکانیکال به روش سوچور پیوسته در سالهای 1384 تا1394 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
152921153اثر غرغره سوفنتانیل بر گلودرد ناشی از انتوباسیون تراشههمکاردر دست اجراخير
153920805بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران بایپس کرونری off pump بستری در بخش مراقبتهای ویژه همکارپایان یافتهبلي
154920268بررسی فراوانی تب کیو در بیماران تبدار بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 93-1392همکارپایان یافتهبلي
155920192مقایسه اثر گرانیسترون با پلاسبو در کاهش حرکات میوکلونیک ناشی از تجویز وریدی اتومیدیتهمکاردر دست اجراخير
156910941مقایسه شیوع سرولوژی هپاتیت E در میان بیماران HIV و افراد غیر مبتلا به HIVهمکارپایان یافتهخير
157910615مقایسه ی اثر غرغره دیفن هیدرامین با غرغره کتامین بر گلودرد ناشی از انتوباسیون تراشههمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980384The effect of a natural vaginal product based on honey on the success of intrauterine insemination (IUI) in infertility treatmentPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE سوم
2980233A Comparative Study of Vaginal Misoprostol Moistened with Acetic Acid and Normal Saline in Second-trimester Pregnancy Termination: A Randomized Clinical Trialindex copernicusreviews in clinical medicine1397سوم
3974211Lead Poisoning: a 12-year Report from North East of IranscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1397مسئول
4974077Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Isolated CABG Surgery: a Prospective Cohort StudyISIBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1397دوم
5973957Cholinesterase Level in Erythrocyte or Serum: Which is More Predictive of the Clinical Outcome in Patients with Acute Organophosphate Poisoning?Chemical Abstractiranian journal of toxicology1397چهارم
6973935Psychometric properties of the Persian language version of the Female Sexual Function index among postmenopausal womenPMCJournal of the Turkish German Gynecological Association1397سوم
7973851Prognostic Value of KI6 Biomarker in Predict Short Time Prognosis of Low-Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia in HPV Negative and Positive Patientsscopusacta medica iranica1397سوم
8973222Role of Magnesium Sulfate in Preventing Vasospasm and Maintaining Hemodynamic Stability in Patients Undergoing Endovascular Coiling for Brain AneurysmISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397سوم
9972524A 3-Year Survey of Mushroom-Poisoned Patients: Clinical Features, Management and OutcomesChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1397مسئول
10972343The effect of aromatherapy on quality of sleep in pre-post-menopausal women: A systematic review and meta-analysisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
11972096Relationship between Hypnosis for Pain Management in Labor and Adverse Neonatal Outcomes: A Systematic ReviewISIIranian Journal of Neonatology1397مسئول
12972078Burnout among female emergency medicine physicians: A nationwide studyISIEmergency Medicine Australasia1397چهارم
13972043Effect of phytoestrogens on sexual function in menopausal women: a systematic review and meta-analysisISIClimacteric1397اول
14971894A double-blind, placebo-controlled trial of Fennel (Foeniculum vulgare) on menopausal symptoms: A high placebo responsePMCJournal of the Turkish German Gynecological Association1397دوم
15971727Efficacy of Aloe vera/ Plantago major gel in Diabetic Foot Ulcer: a randomized double-blind clinical trial. Current drug discovery technologies سوم
16971424The association between green tea consumption and breast cancer risk: A systematic review and meta‐analysisISIPhytotherapy research1397اول
17971263Cytotoxic activity of the genus Ferula (Apiaceae) and its bioactive constituentsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397سوم
18971257The efficacy of vaginal suppository based on myrtle in patients with cervicovaginal human papillomavirus infection: A randomized, double-blind, placebo trial.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397چهارم
19970994Investigating the Risk Factors of Cholelithiasis in Morbid Obese Patients Undergone Bariatric SurgeryChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396چهارم
20970965Effect of Fennel on the Health Status of Menopausal Women: A Systematic and Meta-analysis.PMCJournal of menopausal medicine1397دوم
21970693Aromatherapy for Sexual Problems in Menopausal Women: A Systematic Review and Meta-analysisPMCJournal of menopausal medicine1397دوم
22970516:PHYTOESTROGENS AND THE POLYCYSTIC OVARY SYNDROME A SYSTEMATIC REVIEW OF CLINICAL EVIDENCE AND LABORATORY FINDINGSISIFARMACIA1397اول
23970150spirometry pattern and respiratory symptoms in sweepersISCHormozgan Medical Journal1396دوم
24963689Effect of Foeniculum vulgare (fennel) on symptoms of depression and anxiety in postmenopausal women: a double-blind randomised controlled trialISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1396پنجم
25963360Downward Trend in Maternal Mortality Ratio in Khorasan Razavi Province, IranCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1396مسئول
26963004Allergic rhinitis and dental caries in preschool childrenPMCDental Research Journal1396پنجم
27961625Intravenous Acetaminophen Versus Intravenous Morphine Sulfate for Isolated Diaphyseal Long Bone Fractures: A Randomized Clinical TrialISITRAUMA MONTHLY1396چهارم
28961365Results of the Patent Ductus Arteriosus Closure Using the Video-Assisted Thoracoscopic SurgeryISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1396پنجم به بعد
29954374Frequency of Acute Kidney Injury in Patients Treated with Normal Saline after Off-Pump Coronary Artery Bypass GraftingISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395چهارم
30942684Oculocardiac reflex during strabismus surgeryChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394سوم
31940062Tendency to breast reconstruction after breast mastectomy among Iranian women with breast cancerPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)1394دوم
32933602Evaluation the Relationship between Stress and the Risk of Premenstrual SyndromescopusIJOGI1392سوم
33933133Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in population covered by Mashhad university of medical sciences in 2011Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
34931462Evaluating the Effect of Religious-Based Sex Education on Sexual Function of Married WomenCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393چهارم
35931454Investigating the Effects of Sex Education Based on Religious Education on Marital Adjustment in Married Womenscopusزنان مامایی نازایی و نازایی ایران1392چهارم
36930415Development and Validation of a Questionnaire to Assess the Attitudes of Mastectomy Patients about Breast ReconstructionscopusIranian Journal of obstetrics, Gynecology and infertility1392مسئول
37925023Evaluation of teaching through lecture with new methods of student-centered teaching in medical students(Emro (IMEMRFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1392مسئول
38924850Parental smoking and allergic rhinitis in childrenISIInt Forum Allergy Rhinol1392چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973104بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی با جنسنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی «سواد سلامت»مشهدپوستر1397خير
2973077comparison of serum zinc level in acute improved and chronic cutaneous leishmaniasisکنگره سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1397خير
3964115ارتباط بین مصرف چای سبز و بروز کانسر پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیزInternational conference on agriculture Science, Medicinal Plants and Traditional medicineمشهدپوستر1396بله
4964114بررسی اثر رازیانه (فنل) بر روی علائم افسردگی و اضطراب زنان یائسه: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکورInternational conference on agriculture Science, Medicinal Plants and Traditional medicineمشهدسخنرانی1396بله
5951222cerebral near-infrared spectroscopy (NIRS) in adult cardiac surgery: a systematic reviewهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395خير
6933814TENDENCY TO BREAST RECONSTRUCTION AFTER BREAST MAS- TECTOMY AMONG IRANIAN WOMEN WITH BREAST CANCERWorld Cancer Congress 2014ملبورنپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19728فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29624فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه