مونا  نجف نجفی
خلاصه عملکرد مونا  نجف نجفی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

مونا نجف نجفی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مونا نجف نجفی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NajafNM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970922بررسی میزان دقت داوران مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تشخیص اصلاحات مورد نیاز مقالاتمجریدر دست اجراخير
2970372بررسی دانش، نگرش و عملکرد دستیاران تخصصی و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد گزارش عوارض جانبی فرآورده های دارویی در سال 1397مجریدر دست اجرابلي
3970370بررسی عوامل اثرگذار احتمالی بر روی شیوه نسخه نویسی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397مجریدر دست اجرابلي
4961908بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند تغییرات فراوانی تومورهای مختلف غدد بزاقی در بیماران بستری شده در بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) در یک بازه زمانی ده ساله (1395-1385)مجریدر دست اجرابلي
5961907بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند تغییرات سزارین های انجام شده در سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1385 تا 1395مجریدر دست اجرابلي
6961457بررسی ارتباط بین مصرف چای سبز با بروز سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیزمجریپایان یافتهخير
7961207بررسی روند تغییرات علل مختلف بستری بیماران در بخش قلب در دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در یک بازه زمانی ده سالهمجریپایان یافتهخير
8960894مرور سیستماتیک روش های درمانی سندرم محرومیت از مواد در نوزادانمجریپایان یافتهبلي
9910931تهیه پرسشنامه روا و پایا در زمینه عوامل مرتبط با عدم بازسازی پستان در بیماران ماستکتومیمجریپایان یافتهخير
10910326بررسی بار اقتصادی ناشی از موارد لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
11971559بررسی همبستگی و توافق جایگاه سر جنین تعیین شده با جایگاه سنج ومعاینه رزیدنت ارشد زنانهمکاردر دست اجرابلي
12971553بررسی ارتباط اسپوندیلولیز کمری با تغییرات دژنراتیو مفاصل فاست مجاور در بیماران بالغ مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام رضا در سال 1398همکاردر دست اجرابلي
13971531ارزیابی الگوی مصرف لینزولید در بیماران بستری در بیمارستان آموزشی و درمانی امام رضا، قائم و منتصریه مشهد، 1396-1390همکارعقد قراردادبلي
14971530بررسی وضعیت واکسیناسیون در بیماران اسپلنکتومی شده در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 97-1388همکاردر دست اجرابلي
15971493بررسی اپیدمیولوژی و پیامد درمان کاندیدمی در بیماران بستری در ICU های بیمارستان های آموزشی امام رضا (ع)و قائم ، مشهد. ۱۳۹۰-۹۶.همکاردر دست اجرابلي
16971458تعیین فراوانی آسیب حاد کلیه و ریسک فاکتورها و پیامدهای آن در بیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه های قلبهمکارعقد قراردادبلي
17971456تعیین ارتباط سطح لاکتات بعد از عمل و آسیب حاد کلیه بعد از جراحی عروق کرونربروش بدون پمپهمکارعقد قراردادبلي
18971455تعیین ارتباط بین درصد اشباع اکسیژن ورید مرکزی بعد از عمل و بروز آسیب حاد کلیه بعد از جراحی عروق کرونربا یا بدون پمپهمکارعقد قراردادبلي
19971283کارآزمایی بالینی سه سو کور اثر ترکیب سیر، خارمریم وکورکومین در مقایسه با دارونما در درمان کبد چرب غیر الکلیهمکارعقد قراردادخير
20971246بررسی تصویر بدنی، صفات شخصیتی و کیفیت زندگی در زنان مصرف کننده توکسین بوتولینیم با مقاصد زیبایی مراجعه کننده به کلینیک سرپایی پوست بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) و کلینیک های پوست سطح شهر مشهد در سال 98همکاردر دست اجرابلي
21970880بررسی مقایسه ای پاتولوژی های هیستروسکوپیک رحمی در خانمهای پست منوپوز با اندومتر ضخیم در موارد با و بدون علامتهمکارعقد قراردادبلي
22970741مقایسه تاثیر تجویز همزمان اکسی توسین با کاتتر فولی با تجویز همزمان میزوپروستول با کاتتر فولی بر روی آمادگی سرویکس و طول مدت زایمان در بارداری های طول کشیدههمکارعقد قراردادخير
23970697مقایسه طیف علائم بالینی اندومتریوز در نوجوانان با بالغینهمکاردر دست اجرابلي
24970619بررسی اپیدمیولوژی ، تظاهرات بالینی ، آزمایشگاهی و عاقبت درمانی بیماران بستری با تشخیص تب کریمه کونگو در مراکز آموزشی مشهد 97-1388همکارعقد قراردادبلي
25970537بررسی ارتباط شدت، محل و نوع درد در بیماری اندومتریوز با مرحله بیماری، محل درگیری و سطح هورمون آنتی مولرینهمکاردر دست اجرابلي
26970393بررسی فراوانی اپیدمیولوژی مولکولی آنفلوانزای فصلی و عاقبت بالینی در بیماران بالغ بستری در بیمارستان های آموزشی مشهد (1396-1388)همکاردر دست اجرابلي
27970381بررسی ارتباط بین فعالیت شغلی و فعالیت فیزیکی با شدت بیماری واریکوسل در بیماران مراجعه کننده به بخش ارولوژی بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه زمانی یکسالههمکاردر دست اجرابلي
28970365بومی سازی مقیاس جامع کیفیت زندگی در آکنه و بررسی روایی و پایایی آن و ارزیابی کیفیت زندگی در مبتلایان به آکنه مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی پوست بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1397 با استفاده از این مقیاسهمکاردر دست اجرابلي
29970307بررسی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران بستری مبتلا به بروسلوز در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 96-1387همکارعقد قراردادبلي
30970134بررسی ویژگی های دموگرافیک و اپیدمیولوژیک موارد نوروبروسلوز منجر به بستری در بازه زمانی ده ساله 96-1386 در مشهدهمکارعقد قراردادبلي
31970096بررسی فراوانی اتیولوژیک پاتوژنهای مسبب و الگوی مقاومت باکتریمی در بیماران با بدخیمی های هماتولوژیک بستری در بیمارستان امام رضا مشهد95-1390همکاردر دست اجرابلي
32970086بررسی کارایی وسیله جایگاه سنج سر جنین جهت تعیین جایگاه سر جنین در مقایسه با معاینه واژینالهمکارپایان یافتهخير
33970030بررسی طیف سندرمیک و میکروبشناسی عفونت های سیستم اعصاب مرکزی اکتسابی از جامعه در بیماران بالغ: یک مطالعه چند مرکزیهمکاردر دست اجرابلي
34961955بررسی پاسخ به درمان هپاتیت مزمن C با داروهای آنتی ویروس مستقیم جدید (DAAs) در بیماران با عفونت همزمان HCV و HIV در مشهد.۱۳۹۷همکاردر دست اجرابلي
35961834کارآزمایی بالینی فراوانی میزان بارداری بالینی در انتقال جنین تازه در مرحله کلیواژ با انتقال جنین تازه بلاستوسیستهمکارعقد قراردادخير
36961822تاثیراستفاده از سفالکسین و مترونیدازول خوراکی در کاهش عفونت محل عمل سزارین در زنان چاق دربیمارستان ام البنینهمکاردر دست اجرابلي
37961818بررسی تاثیر تعداد ویزیت دوران بارداری بر عوارض مادری و نوزادی در مادران مبتلا به دیابت بارداریهمکاردر دست اجراخير
38961815بررسی روایی پایایی پرسشنامه sub-health measurement scale V1.0(SHMS) درسنجش وضعیت سلامتی(suboptimal health status ) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(ورودی 97)همکاردر دست اجراخير
39961791بررسی ارتباط بین فرسودگی تحصیلی با سبک یادگیری در دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی و کارورزی در بخش زنانهمکارعقد قراردادبلي
40961759بررسی سطح سرمی FGF23 و (OH)2D325/1 در بیماران هیپرپاراتیروئیدی اولیه قبل و بعد از عمل جراحیهمکاردر دست اجرابلي
41961586بررسی اثر لتروزول در ترکیب با کموتراپی نئوادجوانت بر میزان پاسخ بالینی سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
42961567بررسی فراوانی وقوع اختلال استرسی بعد از تروما به دنبال هیسترکتومی پری پارتوم در مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
43961488بررسی فراوانی بستری مجدد و علل مرتبط با آن در بیماران پیوند کلیه در یک بازه زمانی 7 ساله (1396-1390)همکارعقد قراردادبلي
44961436بررسی ارتباط نسبت D-dimer/O2sat با تشخیص و نوع درگیری شاخه های عروق شریان ریوی در آمبولی ریههمکاردر دست اجرابلي
45961423بررسی فراوانی آنتی بادی علیه Anti TNFα در بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی روده مصرف کننده داروی اینفلیکسیمبهمکارعقد قراردادبلي
46961394بررسی ومقایسه میزان تاثیرگذاری متوسط قندخون هریک ازتریمسترهای بارداری برروی وزن بدوتولد نوزاد در مادران مبتلا به دیابت آشکارهمکاردر دست اجرابلي
47961371بررسی علل اختلال تمایز جنسیت در بیماران مراجعه کننده به مرکز غدد و متابولیسم مشهددر یک بازه زمانی 10 ساله (1397-1387)همکارعقد قراردادبلي
48961351: بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی پاتوژن های مسبب آرتریت سپتیک در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد . 95-1385همکاردر دست اجرابلي
49961317بررسی تشخیص سندرمیک و طیف میکروب شناسی اپیزودهای تب دار منجر به بستری در بیماران اسپلنکتومی شده در طی 15 سال: یک مطالعه چند مرکزی به روش مقطعی گذشته نگرهمکاردر دست اجرابلي
50961267بررسی علائم کلینیکی , آزمایشگاهی ,رادیولوژیک و روند درمان بیماران مبتلا به پنومونی مزمن ناشی از مایکوباکتریوم سیمیههمکارعقد قراردادبلي
51961253تعیین وضعیت ایمنی دانشجویان پزشکی قبل از ورود به دوره های بالینی کارآموزی نسبت به ویروس هپاتیت Bهمکاردر دست اجرابلي
52961068بررسی یافته های اورودینامیک دربیماران مبتلا به سیستوپاتی دیابتیهمکارعقد قراردادبلي
53961058بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی استریوتاکسیک میکروکلسیفیکاسیون های دارای نمای مشکوک به بدخیمی در ماموگرافی پستانهمکارعقد قراردادبلي
54961043ارزیابی علائم سایکولوژیک و کیفیت زندگی در زنان نابارور کاندید IVF به روش اهدایی و غیراهداییهمکاردر دست اجرابلي
55960981بررسی الگوی تجویز وانکومایسین در بیماران بالغ بستری در بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه 3 ماهههمکاردر دست اجرابلي
56960895تاثیر آموزش از طریق فضای مجازی بر سرنوشت بارداری درمادران مبتلا به دیابت بارداریهمکاردر دست اجراخير
57960867بررسی یافته های دیستال کلستوگرام،پرینه آل اولتراسوند و سیستوسکوپی در مقایسه با یافته های حین عمل در ارزیابی محل فیستول رکتوم به سیستم ادراری در بیماران با آنورکتال مالفورماسیونهمکاردر دست اجرابلي
58960845مقایسه برنامه ریزی آموزشی کلاسیک و روتین بر کیفیت آموزش ژورنال کلاب گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
59960723مقایسه سطح سرمی ریز مغذی ها و عناصر ضروری در کودکان مبتلا به صرع کنترل شده با کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمانهمکاردر دست اجرابلي
60960722بررسی ارزش پروگنوستیک تست سطح استامینوفن سرم قبل از 4 ساعت از مصرف در بیماران بستری در بخش مسمومین با تشخیص مسمومیت با استامینوفن طی یک سال ( مهرماه 96 تا مهرماه 97)همکاردر دست اجراخير
61960700بررسی فراوانی اختلالات جنسی مردانه در زوج های نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری میلادهمکاردر دست اجرابلي
62960696بررسی ارزش پروگنوستیک فاکتور ki67 (به روش ایمنوهیستوشیمی(IHC)) در بیماران مبتلا به ضایعات پیش سرطانی سرویکس (lSIL) همراه با یا بدون آلودگی به ویروس HPVهمکارپایان یافتهبلي
63960677بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در پرسنل اتاق عمل (پرستاری و هوشبری)دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادبلي
64960599بررسی دانش و نگرش اعضا هیات علمی، دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به طب ایرانی و مکملهمکاردر دست اجرابلي
65960588بررسی سطح سرمی VCAM-1 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و ارتباط ان بانفریت لوپوسیهمکاردر دست اجرابلي
66960564مقایسه وضعیت عروق کرونر بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در دو گروه معتادان و افراد غیر معتادهمکاردر دست اجراخير
67960533بررسی مقایسه ای پیامدهای IVF/ICSI در خانم نابارور مبتلا به اندومتریومای یک طرفه بین تخمدان مبتلا با تخمدان سالم سمت مقابلهمکارعقد قراردادخير
68960506تاثیر ویتامین D در درمان بیماران مبتلا به پولیپوز سینونازالهمکارپایان یافتهخير
69960500بررسی وجود نمودار پلتیسموگرافی و میزان SPo2 در حین احیاء قلبی و ریوی در بیماران دچار ایست قلبی ریوی و ارتباط آن با کیفیت CPR و نیاز بیمار به CPR در ۲۴ ساعت آیندههمکاردر دست اجرابلي
70960494بررسی فراوانی یافته های پاتولوژیک در الکتروآنسفالوگرافی (EEG) بیماران با اولین تشنج مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان قایم (عج) مشهدهمکاردر دست اجرابلي
71960433بررسی خطاهای تشخیصی رایج در بیماری های عفونی بر اساس گزارش پزشکهمکاردر دست اجرابلي
72960408بررسی فراوانی بروز هایپرپاراتیروئیدی بعد از انجام عمل جراحی گاستریک بای پسهمکاردر دست اجرابلي
73960387اثر ویتامین C بر سطح قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله( A1C ) در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2همکاردر دست اجرابلي
74960385مقایسه ی طول مدت بارداری در تجویز شیاف پروژسترون و قرص دوفاستون در بارداری های مبتلا به زایمان زودرسهمکاردر دست اجرابلي
75960367تعیین ارزش اخباری منفی معیارنمره دهی هارادا برای پیش بینی اتساع یا آنوریسم عروق کرونر در کودکان مبتلا به کاواساکی در بازه زمانی دی ماه 1393 الی پایان آذر ماه 1396 در بخش کودکان(سرویس روماتولوژی و عفونی)همکارپایان یافتهبلي
76960357بررسی ارتباط بین یافته های ارودینامیک با ارکتیل دیسفانکشن, در مردان مبتلا به ترومای ستون مهرههمکاردر دست اجرابلي
77960339مقایسه نتایج درمان جراحی هرنی دیسک گردن به روش دیسککتومی قدامی و فیوژن با استفاده از PEEK cage و Zero-P -همکاردر دست اجرابلي
78960334بررسی مقایسه ای عوارض انسزیون شکمی در بیماران سزارین شده با و بدون دریافت انوکساپرینهمکاردر دست اجرابلي
79960328بررسی تأثیر acupressure نقطه ی LI4 بر بر طول فاز فعال زایمانهمکارعقد قراردادبلي
80960318بررسی نتایج درمان بیماران با هیپرپلازی خوش خیم پروستات با غلبه علایم تحریکی سیستم ادراری تحتانی مقاوم به درمان طبی استاندارد : TURP در مقابل TURP به همراه تزریق بوتاکسهمکاردر دست اجرابلي
81960297فراوانی علل لنگش درکودکان بستری شده درسرویس روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
82960296مقایسه علائم بالینی و عوارض قلبی بیماری کاواساکی در انواع تیپیکال و آتیپیکال بستری شده در سرویس روماتولو‍ژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1394 تا 1396همکارپایان یافتهبلي
83960294بررسی ویژگیهای دموگرافیک و پاتولوژیک در کودکان مبتلا به کیست کلدوک ارجاع شده به بیمارستان دکتر شیخ در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۵-۱۳۸۵)همکارعقد قراردادبلي
84960250بررسی عوامل مرتبط با تصمیم گیری پرستاران جهت مدیریت درد در بخش های بالینی بیمارستان امام رضا(ع)همکارعقد قراردادخير
85960243بررسی تاثیر بابونه بر القای تخمک گذاری و پارامترهای هورمونی و کلینیکال در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکاردر دست اجرابلي
86960208بررسی تاثیر کاربرد پرل واژینال تی ان جی 'TNG' در مدت زمان ختم بارداری در موارد سقط قانونیهمکاردر دست اجرابلي
87960136بررسی نتایج سیستولیتوتومی پرکوتانه (PCCL) در درمان سنگ های مثانههمکارپایان یافتهبلي
88960123بررسی و مقایسه درگیری آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دیابتی بیش از 10 سال همراه با ESRD و بیماران دیابتی بدون نارسایی کلیه مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان امام رضا مشهدهمکاردر دست اجرابلي
89960098بررسی پیامدهای استفاده ازمیزوپروستول جهت ختم بارداری سه ماهه ی اول ودوم در زنان با سابقه سزارین قبلی براساس یک مرور ساختارمندهمکارپایان یافتهخير
90960036بررسی نگرش و نظرات کارآموزان، کارورزان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص کیفیت برگزاری گزارش صبحگاهی در بخش زنانهمکارپایان یافتهخير
91951834طراحی و اجرای مطالعه کوهورت آینده‌نگر 5 ساله بیماران مبتلا به کیست هیداتید در منطقه شمال شرق کشورهمکاردر دست اجراخير
92951811بررسی تاثیر کپسول پروبیوتیک واژینال درطولانی کردن زمان پارگی کیسه اب تا زایمان وعوارض مادری وجنینی آنهمکاردر دست اجرابلي
93951678بررسی کارکرد ، کیفیت زندگی و عوارض در بیماران با امپوتاسیون اندام در سارکوم های اولیه استخوان و مقایسه ان با بیماران با اعمال جراحی حفظ اندامهمکاردر دست اجرابلي
94951636بررسی پذیرش درمان و میزان پایبندی به داروهای ضد رتروویروسی در بیماران مبتلا به HIV مشهد در سال ۱۳۹۶همکارپایان یافتهبلي
95951629بررسی تغییرات ضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید قبل و بعد از عمل بای پس معدههمکاردر دست اجرابلي
96951613بررسی عوارض مادری و نوزادی در بیماران باردار مبتلا بیماری های قلبی مراجعه کننده به مراکز آموزشی در بازه زمانی دو سالههمکارعقد قراردادخير
97951568بررسی عوامل مرتبط با انگیزه ی ادامه تحصیل در دانشجویان مقطع پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
98951566بررسی اپیدمیولوژیک آرتریت ایدیوپاتیک جوانان در سرویس روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دی ماه 1393 تا آذر ماه 1396همکارپایان یافتهبلي
99951503همبستگی بین دانش و نگرش داروسازان در سطح شهر مشهد با عملکرد ایشان در مورد داروی ایزوترتینویین در سال 1397همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
100951475بررسی و مقایسه عوارض نوزادی دو روش دوشیدن بند ناف و کلامپ فوری در نوزادان نارسهمکاردر دست اجرابلي
101951456بررسی میزان بقاء بیماران مبتلا به سرطان پستان بر اساس ساب تایپ بیولوژیک تومور طی 10 سال گذشتههمکاردر دست اجرابلي
102951439بررسی بقا در بیماران سرطان کولورکتال نان پولیپوزیس ارثی در مقایسه با بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال اسپورادیکهمکاردر دست اجرابلي
103951437تعیین فراوانی یافته های بالینی وآزمایشگاهی کودکان مبتلابه پورپورای هنوخ شوئن لاین بستری در شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
104951421بررسی اثر پروبیوتیک ها بر روی پیشگیری از انتروکولیت نکروزان در نوزادان پره ترمهمکاردر دست اجرابلي
105951390مقایسه میزان بهره هوشی کودکان مبتلا به هایپوتیروئیدی مادرزادی دائمی مراجعه کننده به کلینیک غدد و متابولیسم کودکان بیمارستان امام رضا (ع) با کودکان سالمهمکاردر دست اجرابلي
106951388بررسی ارتباط بین فراوانی موفقیت در درمان طبی حاملگی خارج رحمی با متوتروکسات به روش تک دوز با سطح اسید فولیک پلاسما بیمارهمکارعقد قراردادبلي
107951386بررسی اثر مصرف سلنیوم بر سایز ندول تیروئید در بیماران یوتیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
108951384تاثیر ماساژ پرینه در حین زایمان بر میزان نیاز به اپیزیوتومیهمکارپایان یافتهبلي
109951383بررسی ارتباط واژینوز باکتریال با عفونت پست پارتوم در خانم های حامله ترمهمکارعقد قراردادبلي
110951293بررسی فراوانی یافته های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) مغز در کودکان دچار مسمومیت با متادون بستری در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه زمانی 6 ماهههمکارپایان یافتهبلي
111951268اندازه گیری فشار داخل شکمی و بررسی علائم سندرم کمپارتمان شکمی در کودکان بستری در ICU بیمارستان دکتر شیخ سال 95-96همکاردر دست اجرابلي
112951246بررسی عوامل پیشگویی کننده هماچوری در بیماران مالتیپل تروماهمکاردر دست اجرابلي
113951227بررسی ارتباط سطح پروتئین پلاسمایی A وابسته به حاملگی در سه ماهه اول بارداری و بروز تولد زودرسهمکارپایان یافتهبلي
114951193بررسی میزان کارآیی صوت درمانی برروی صدای افراد استفاده کننده از پروتز provoxهمکارپایان یافتهخير
115951176بررسی موارد خودکشی (به دنبال مسمومیت) و عوامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان ارجاع شده به بخش اطفال و مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
116951076مقایسه سطح سرمی روی در بیماران سالک مزمن وسالک حادبهبود یافتههمکارپایان یافتهبلي
117951045بررسی اثر انما با بتادین در میزان عوارض عفونی بدنبال بیوپسی سوزنی پروستات و مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
118951029بررسی و مقایسه میزان بی دردی زایمان و نتایج مادری و نوزادی در دو روش بی دردی زایمان اپیدورال و اسپینالهمکاردر دست اجراخير
119951020بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک در یوروپاتوژن های اکتسابی از جامعه در شهر مشهد در بازه زمانی 12 ماه (1397-1396)همکاردر دست اجراخير
120951014بررسی معیارهای پیشگویی کننده ی نیاز به رزکسیون مجدد در بیماران مبتلا به تومور مثانههمکارعقد قراردادبلي
121951012بررسی نتایج تکنیک جراحی جداسازی کامل قطعات پنیس (Total Penile Disassembly) در بیماران مبتلا به پیرونی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه زمانی ده سالههمکارپایان یافتهبلي
122951005مقایسه اثر تزریق کودال داروهای مارکایین و دکسمدتومیدین بر میزان ارکشن و درد بعد از عمل هایپوسپادیاس در کودکان 6 تا 36 ماههمکارپایان یافتهخير
123950943بررسی تغییرات اکوکاردیوگرافی و نتایج کوتاه مدت ترمیم پروفیلاکتیک دریچه تریکوسپید در بیماران با نقص دیواره ی بین دهلیزیهمکارپایان یافتهبلي
124950935بررسی اثر داروی اسموپرازول درافزایش طول دوره درمان انتظاری در پره اکلامپسی با با شروع زودرسهمکاردر دست اجرابلي
125950831بررسی دوز تعریف شده روزانه (DDD) آنتی میکروبیال های مصرفی و روند آن در سال های 1394-1389 در بیمارستان امام رضا (ع): Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Group)همکارپایان یافتهخير
126950830بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در پاتوژن های انوازیو اکتسابی از بیمارستان و روند آن در سال های 1394-1389 : (Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Groupهمکارپایان یافتهخير
127950796مقایسه اثر داروهای بیهوشی (سوفلوران، پروپوفول و رمی فنتانیل) بر روی بیومارکرهای آسیب سلولهای مغزی در شیرخواران 24-6 ماههمکارپایان یافتهخير
128950785بررسی اثر فراورده طب سنتی بر میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم(IUI)همکارپایان یافتهبلي
129950756بررسی اپیدمیولوژی ، عوامل زمینه ساز و پاتولوژی تومورهای کلیه در بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
130950718بررسی نتایج جراحی ترمیمی بیماران دچار آسیب مجاری صفراوی به دنبال جراحی کوله سیستکتومی در بیماران ارجاع شده به بیمارستان امام رضا (ع) در بازه زمانی سال های 1392 تا 1395همکارپایان یافتهبلي
131950716فراوانی موفقیت زایمان و پیامدهای مادری و جنینی به دنبال اینداکشن با سوند داخل سرویکس وتحریک نوک پستان در بیماران با یک بار سزارین قبلی بدون شروع انقباضات رحمیهمکارعقد قراردادخير
132950676بررسی فراوانی بروز نارسایی کلیوی به دنبال تجویز کولیستین در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در بازه زمانی یکساله (1396-1395)همکاردر دست اجرابلي
133950673مقایسه نتایج زودرس درمان جراحی فتق ساده دیسک بین مهره ای کمری به روش بیهوشی عمومی با روش بی حسی نخاعی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا در طی سالهای 1395 و 1396همکاردر دست اجرابلي
134950625بررسی نحوه تجویزو فراوانی خطا در تجویز آنتی بیوتیک در بیماران بستری در ICU های بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1395همکاردر دست اجرابلي
135950620سنجش میزان حرفه ای گری در دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
136950612بررسی فراوانی استفاده از داروهای دارای تداخل با وارفارین در بیماران مبتلا به وارفارین توکسیسیتی مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان مشهد در شش ماهه اول سال 1396همکارپایان یافتهبلي
137950558بررسی اثر میزوپروستول به تنهایی در مقایسه با میزوپروستول همراه با کاتتر فولی در رسیده نمودن سرویکس برای القای زایمان در زنان دچار پارگی زودرس کیسه آب سرویکس برای القای زایمان در زنانهمکاردر دست اجرابلي
138950522مقایسه روش سونوگرافی و روش معمول(پنا) در تعیین محل کمپلکس عضلانی آنال در بیماران مقعد بسته قبل از عمل جراحی آنورکتوپلاستیهمکارپایان یافتهبلي
139950517بررسی اثر افزوده القاء ازدیاد حساسیت موضعی با 'دیفن سیپرون' در درمان سالک حاد شهریهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
140950469بررسی اثر مارکائین/ دکسمدتومیدین در مقایسه با مارکائین/ فنتانیل بر بلوک حسی حرکتی در بیماران تحت بی حسی اینترا تکال یکطرفه کاندید جراحی ارتوپدی اندام تحتانیهمکاردر دست اجراخير
141950465بررسی و مقایسه اثر دو دوز مختلف استروژن در پیشگیری از چسبندگی مجدد داخل رحمی پس از درمان هیستروسکوپیک در مبتلایان به سندرم اشرمنهمکارعقد قراردادبلي
142950462بررسی مطابقت محتوای درسی ومهارت های عملی ارائه شده به دانشجویان پزشکی در بخش زنان با نیازهای واقعی آنها بعد از فارغ التحصیلیهمکاردر دست اجراخير
143950458بررسی اثر لووتیروکسین در مقایسه با پلاسبو بر روی سطح سرمی استئوکلسین در بیماران با هیپوتیروئیدی ساب کلینیکالهمکارپایان یافتهبلي
144950439بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی –درمانی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط متقابل آن هادر موردپیشگیری از بیماری هپاتیت Bدر سال 1395همکارپایان یافتهبلي
145950428بررسی عوامل مرتبط با تشکیل سنگ صفراوی در مبتلایان به چاقی مرضی عمل شده در بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1390 تا 1395همکارپایان یافتهبلي
146950419بررسی اثر درمانی تجویز داخل مثانه ای سیستی استات همراه با هیدرودیستانسیون در مقایسه با هیدرودیستانسیون به تنهایی در بیماران با سیستیت بینابینیهمکارپایان یافتهبلي
147950400بررسی فراوانی و شدت سندرم پای بی قرار در ناقلین و مبتلایان به 1HTLV مراجعه کننده به کلینیک HTLV1 بیمارستان قائم (عج) و مقایسه آن با گروه کنترل در یک بازه ی زمانی شش ماهههمکارپایان یافتهبلي
148950379بررسی ارزش تشخیصی روش های رادیولوژیک (سی تی اسکن) درجراحی اپتیمال کانسر تخمدانهمکارپایان یافتهبلي
149950354بررسی اثر آموزش مباحث ستون فقرات به شیوه مجازی (نرم افزار تلگرام) بر روی دانش رزیدنتهای ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی یک دوره 6 ماهههمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
150950249آماده سازی نرم‌افزار ثبت الکترونیک اطلاعات بیماران چشم پزشکی‌ با قابلیت ارتباط با دستگاه‌های عکسبرداری و استفاده از پردازش تصویر‌همکارپایان یافتهخير
151950150بررسی نتایج حاصل از لیگاتور زودهنگام عروق طحالی در بیماران پورپورای تروبوسیتوپنیک با علت ناشناخته (ITP) کاندید اسپلنکتومی لاپاروسکوپیک طی سال های 1393 و 1394 در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکاردر دست اجراخير
152950081بررسی اثر سپتوپلاستی بر روی صوتهمکارپایان یافتهبلي
153941812تبیین زخم پای دیابتی ازدیدگاه طب ایرانی و بررسی اثرترکیب فراورده طب ایرانی دربهبود زخم پای دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
154941682بررسی همبستگی بین نظرات متخصصین زنان و آسیستان های زنان در مورد ایستگاه سر جنین در معاینات واژینال همزمانهمکارپایان یافتهخير
155941628بررسی سطح سرمی اینترلوکین 8 در بیماران مبتلا به لوکمی لنفوسیتی مزمن (CLL) و ارتباط آن با مرحله بیماریهمکارپایان یافتهبلي
156941459بررسی دقت تشخیصی دستگاه ویستا کم در مقایسه با رادیوگرافی بایت وینگ، معاینه بالینی و دیاگنودنت در تشخیص پوسیدگی پروگزیمالیهمکارپایان یافتهخير
157941351مقایسه پیامد های کلینیکی و عوارض دو روش بانداژ ولپو و بانداژ هشت در درمان شکستگی استخوان کلاویکل اطفالهمکارپایان یافتهبلي
158940408بررسی نتایج ده ساله تعویض دریچه میترال با دریچه مصنوعی مکانیکال به روش سوچور پیوسته در سالهای 1384 تا1394 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
159920805بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران بایپس کرونری off pump بستری در بخش مراقبتهای ویژه همکارپایان یافتهبلي
160920268بررسی فراوانی تب کیو در بیماران تبدار بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 93-1392همکارپایان یافتهبلي
161910941مقایسه شیوع سرولوژی هپاتیت E در میان بیماران HIV و افراد غیر مبتلا به HIVهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980756Therapeutic approaches for neonatal abstinence syndrome: a systematic review of randomized clinical trialsISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1398اول
2980384The effect of a natural vaginal product based on honey on the success of intrauterine insemination (IUI) in infertility treatmentPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398سوم
3980233A Comparative Study of Vaginal Misoprostol Moistened with Acetic Acid and Normal Saline in Second-trimester Pregnancy Termination: A Randomized Clinical Trialindex copernicusreviews in clinical medicine1397سوم
4974211Lead Poisoning: a 12-year Report from North East of IranscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1397مسئول
5974077Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Isolated CABG Surgery: a Prospective Cohort StudyISIBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1397دوم
6973957Cholinesterase Level in Erythrocyte or Serum: Which is More Predictive of the Clinical Outcome in Patients with Acute Organophosphate Poisoning?Chemical Abstractiranian journal of toxicology1397چهارم
7973935Psychometric properties of the Persian language version of the Female Sexual Function index among postmenopausal womenPMCJournal of the Turkish German Gynecological Association1397سوم
8973851Prognostic Value of KI6 Biomarker in Predict Short Time Prognosis of Low-Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia in HPV Negative and Positive Patientsscopusacta medica iranica1397سوم
9973222Role of Magnesium Sulfate in Preventing Vasospasm and Maintaining Hemodynamic Stability in Patients Undergoing Endovascular Coiling for Brain AneurysmISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397سوم
10972524A 3-Year Survey of Mushroom-Poisoned Patients: Clinical Features, Management and OutcomesChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1397مسئول
11972343The effect of aromatherapy on quality of sleep in pre-post-menopausal women: A systematic review and meta-analysisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
12972096Relationship between Hypnosis for Pain Management in Labor and Adverse Neonatal Outcomes: A Systematic ReviewISIIranian Journal of Neonatology1397مسئول
13972078Burnout among female emergency medicine physicians: A nationwide studyISIEmergency Medicine Australasia1397چهارم
14972043Effect of phytoestrogens on sexual function in menopausal women: a systematic review and meta-analysisISIClimacteric1397اول
15971894A double-blind, placebo-controlled trial of Fennel (Foeniculum vulgare) on menopausal symptoms: A high placebo responsePMCJournal of the Turkish German Gynecological Association1397دوم
16971727Efficacy of Aloe vera/ Plantago major gel in Diabetic Foot Ulcer: a randomized double-blind clinical trial. Current drug discovery technologies سوم
17971424The association between green tea consumption and breast cancer risk: A systematic review and meta‐analysisISIPhytotherapy research1397اول
18971263Cytotoxic activity of the genus Ferula (Apiaceae) and its bioactive constituentsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397سوم
19971257The efficacy of vaginal suppository based on myrtle in patients with cervicovaginal human papillomavirus infection: A randomized, double-blind, placebo trial.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397چهارم
20970994Investigating the Risk Factors of Cholelithiasis in Morbid Obese Patients Undergone Bariatric SurgeryChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396چهارم
21970965Effect of Fennel on the Health Status of Menopausal Women: A Systematic and Meta-analysis.PMCJournal of menopausal medicine1397دوم
22970693Aromatherapy for Sexual Problems in Menopausal Women: A Systematic Review and Meta-analysisPMCJournal of menopausal medicine1397دوم
23970516:PHYTOESTROGENS AND THE POLYCYSTIC OVARY SYNDROME A SYSTEMATIC REVIEW OF CLINICAL EVIDENCE AND LABORATORY FINDINGSISIFARMACIA1397اول
24970150spirometry pattern and respiratory symptoms in sweepersISCHormozgan Medical Journal1396دوم
25963689Effect of Foeniculum vulgare (fennel) on symptoms of depression and anxiety in postmenopausal women: a double-blind randomised controlled trialISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1396پنجم
26963360Downward Trend in Maternal Mortality Ratio in Khorasan Razavi Province, IranCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1396مسئول
27963004Allergic rhinitis and dental caries in preschool childrenPMCDental Research Journal1396پنجم
28961625Intravenous Acetaminophen Versus Intravenous Morphine Sulfate for Isolated Diaphyseal Long Bone Fractures: A Randomized Clinical TrialISITRAUMA MONTHLY1396چهارم
29961365Results of the Patent Ductus Arteriosus Closure Using the Video-Assisted Thoracoscopic SurgeryISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1396پنجم به بعد
30954374Frequency of Acute Kidney Injury in Patients Treated with Normal Saline after Off-Pump Coronary Artery Bypass GraftingISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395چهارم
31942684Oculocardiac reflex during strabismus surgeryChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394سوم
32940062Tendency to breast reconstruction after breast mastectomy among Iranian women with breast cancerPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)1394دوم
33933602Evaluation the Relationship between Stress and the Risk of Premenstrual SyndromescopusIJOGI1392سوم
34933133Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in population covered by Mashhad university of medical sciences in 2011Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
35931462Evaluating the Effect of Religious-Based Sex Education on Sexual Function of Married WomenCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393چهارم
36931454Investigating the Effects of Sex Education Based on Religious Education on Marital Adjustment in Married Womenscopusزنان مامایی نازایی و نازایی ایران1392چهارم
37930415Development and Validation of a Questionnaire to Assess the Attitudes of Mastectomy Patients about Breast ReconstructionscopusIranian Journal of obstetrics, Gynecology and infertility1392مسئول
38925023Evaluation of teaching through lecture with new methods of student-centered teaching in medical students(Emro (IMEMRFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1392مسئول
39924850Parental smoking and allergic rhinitis in childrenISIInt Forum Allergy Rhinol1392چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973104بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی با جنسنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی «سواد سلامت»مشهدپوستر1397خير
2973077comparison of serum zinc level in acute improved and chronic cutaneous leishmaniasisکنگره سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1397خير
3964115ارتباط بین مصرف چای سبز و بروز کانسر پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیزInternational conference on agriculture Science, Medicinal Plants and Traditional medicineمشهدپوستر1396بله
4964114بررسی اثر رازیانه (فنل) بر روی علائم افسردگی و اضطراب زنان یائسه: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکورInternational conference on agriculture Science, Medicinal Plants and Traditional medicineمشهدسخنرانی1396بله
5951222cerebral near-infrared spectroscopy (NIRS) in adult cardiac surgery: a systematic reviewهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395خير
6933814TENDENCY TO BREAST RECONSTRUCTION AFTER BREAST MAS- TECTOMY AMONG IRANIAN WOMEN WITH BREAST CANCERWorld Cancer Congress 2014ملبورنپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19728فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29624فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه