مونا  نجف نجفی
خلاصه عملکرد مونا  نجف نجفی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مونا نجف نجفی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مونا نجف نجفی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NajafNM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970922بررسی میزان دقت داوران مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تشخیص اصلاحات مورد نیاز مقالاتمجریدر دست اجراخير
2970372بررسی دانش، نگرش و عملکرد دستیاران تخصصی و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد گزارش عوارض جانبی فرآورده های دارویی در سال 1397مجریدر دست اجرابلي
3970370بررسی عوامل اثرگذار احتمالی بر روی شیوه نسخه نویسی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397مجریدر دست اجرابلي
4961908بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند تغییرات فراوانی تومورهای مختلف غدد بزاقی در بیماران بستری شده در بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) در یک بازه زمانی ده ساله (1395-1385)مجریدر دست اجرابلي
5961907بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند تغییرات سزارین های انجام شده در سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1385 تا 1395مجریدر دست اجرابلي
6961457بررسی ارتباط بین مصرف چای سبز با بروز سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیزمجریپایان یافتهخير
7961207بررسی روند تغییرات علل مختلف بستری بیماران در بخش قلب در دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در یک بازه زمانی ده سالهمجریپایان یافتهخير
8960894مرور سیستماتیک روش های درمانی سندرم محرومیت از مواد در نوزادانمجریپایان یافتهبلي
9910931تهیه پرسشنامه روا و پایا در زمینه عوامل مرتبط با عدم بازسازی پستان در بیماران ماستکتومیمجریپایان یافتهخير
10910326بررسی بار اقتصادی ناشی از موارد لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
11980726بررسی طیف میکروب شناسی و مقاومت آنتی بیوتیکی در اپیزودهای باکترمی کسب شده در جامعه در بیماران بالغ بستری در بازه زمانی 1394 لغایت 1397: مطالعه مقطعی در یک بیمارستان آموزشیهمکاردر دست اجرابلي
12980344مطالعه مقطعی بر وری بیماران بستری در مرکز سم شناسی بالینی بیمارستان امام رضا(ع) از نظر عوارض بینایی، درمان های بکار رفته و عاقبت بیماری از نظر مشکلات چشمی طی 10 سال ( از فروردین 1388 تا فروردین 1398)همکاردر دست اجراخير
13980079بررسی اثرات انسولین گلارژین برکنترل گلیسمی دربیماران مبتلابه دیابت نوع دوم تحت پیوندعروق کرونربدون پمپ قلبی ریویهمکارعقد قراردادبلي
14971559بررسی همبستگی و توافق جایگاه سر جنین تعیین شده با جایگاه سنج ومعاینه رزیدنت ارشد زنانهمکارپایان یافتهبلي
15971553بررسی ارتباط اسپوندیلولیز کمری با تغییرات دژنراتیو مفاصل فاست مجاور در بیماران بالغ مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام رضا در سال 1398همکاردر دست اجرابلي
16971531ارزیابی الگوی مصرف لینزولید در بیماران بستری در بیمارستان آموزشی و درمانی امام رضا، قائم و منتصریه مشهد، 1396-1390همکاردر دست اجرابلي
17971530بررسی وضعیت واکسیناسیون در بیماران اسپلنکتومی شده در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 97-1388همکاردر دست اجرابلي
18971493بررسی اپیدمیولوژی و پیامد درمان کاندیدمی در بیماران بستری در ICU های بیمارستان های آموزشی امام رضا (ع)و قائم ، مشهد. ۱۳۹۰-۹۶.همکاردر دست اجرابلي
19971458تعیین فراوانی آسیب حاد کلیه و ریسک فاکتورها و پیامدهای آن در بیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه های قلبهمکارعقد قراردادبلي
20971456تعیین ارتباط سطح لاکتات بعد از عمل و آسیب حاد کلیه بعد از جراحی عروق کرونربروش بدون پمپهمکارعقد قراردادبلي
21971455تعیین ارتباط بین درصد اشباع اکسیژن ورید مرکزی بعد از عمل و بروز آسیب حاد کلیه بعد از جراحی عروق کرونربا یا بدون پمپهمکارعقد قراردادبلي
22971414بررسی تغییرات عملکرد دیافراگم از طریق اولتراسونوگرافی حین تهویه مکانیکال غیر تهاجمی در بیماران با حمله حاد تشدید بیماری مزمن انسدادی ریههمکاردر دست اجرابلي
23971410بررسی سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به مینیر در مقایسه با افراد نرمال جامعههمکاردر دست اجرابلي
24971395بررسی مقایسه ای تاثیر لیگاسیون ورید پرفوراتورعمقی در مچور شدن و ایجاد عوارض در فیستولهای شریانی وریدی کوبیتال side to side در بیماران دیالیزی در مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
25971283کارآزمایی بالینی سه سو کور اثر ترکیب سیر، خارمریم وکورکومین در مقایسه با دارونما در درمان کبد چرب غیر الکلیهمکاردر دست اجراخير
26971246بررسی تصویر بدنی، صفات شخصیتی و کیفیت زندگی در زنان مصرف کننده توکسین بوتولینیم با مقاصد زیبایی مراجعه کننده به کلینیک سرپایی پوست بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) و کلینیک های پوست سطح شهر مشهد در سال 98همکاردر دست اجرابلي
27971220مقایسه اثر لابتالول و سوفنتانیل با سوفنتانیل بتنهایی بر همودینامیک طی اینتوبیشن وپین گذاری اسکالپ بیماران تحت عمل جراحی کرانیوتومیهمکاردر دست اجرابلي
28970880بررسی مقایسه ای پاتولوژی های هیستروسکوپیک رحمی در خانمهای پست منوپوز با اندومتر ضخیم در موارد با و بدون علامتهمکاردر دست اجرابلي
29970770بررسی الگوی تجویز دارو در میان پزشکان عمومی شهر مشهد در مواجهه با بیماران مبتلا به عفونت های تنفسی فوقانی (رینوسینوزیت حاد): مطالعه ای به روش شبیه سازی با استفاده از بیمار نماهمکاردر دست اجرابلي
30970741مقایسه تاثیر تجویز همزمان اکسی توسین با کاتتر فولی با تجویز همزمان میزوپروستول با کاتتر فولی بر روی آمادگی سرویکس و طول مدت زایمان در بارداری های طول کشیدههمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
31970697مقایسه طیف علائم بالینی اندومتریوز در نوجوانان با بالغینهمکاردر دست اجرابلي
32970619بررسی اپیدمیولوژی ، تظاهرات بالینی ، آزمایشگاهی و عاقبت درمانی بیماران بستری با تشخیص تب کریمه کونگو در مراکز آموزشی مشهد 97-1388همکارعقد قراردادبلي
33970589بررسی مقایسه ای اثر ترانگزامیک اسید در پیشگیری وکاهش بروز خونریزی پس از زایمان واژینال در زنان با خطر خونریزی پست پارتومهمکاردر دست اجرابلي
34970537بررسی ارتباط شدت، محل و نوع درد در بیماری اندومتریوز با مرحله بیماری، محل درگیری و سطح هورمون آنتی مولرینهمکاردر دست اجرابلي
35970428بررسی فراوانی کمبود ویتامین D در افراد مبتلا به اوتیت مدیای با افیوژن مزمن در مقایسه با گروه کنترل سالمهمکارعقد قراردادبلي
36970393بررسی فراوانی اپیدمیولوژی مولکولی آنفلوانزای فصلی و عاقبت بالینی در بیماران بالغ بستری در بیمارستان های آموزشی مشهد (1396-1388)همکاردر دست اجرابلي
37970381بررسی ارتباط بین فعالیت شغلی و فعالیت فیزیکی با شدت بیماری واریکوسل در بیماران مراجعه کننده به بخش ارولوژی بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه زمانی یکسالههمکاردر دست اجرابلي
38970365بومی سازی مقیاس جامع کیفیت زندگی در آکنه و بررسی روایی و پایایی آن و ارزیابی کیفیت زندگی در مبتلایان به آکنه مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی پوست بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1397 با استفاده از این مقیاسهمکاردر دست اجرابلي
39970307بررسی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران بستری مبتلا به بروسلوز در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 96-1387همکارعقد قراردادبلي
40970134بررسی ویژگی های دموگرافیک و اپیدمیولوژیک موارد نوروبروسلوز منجر به بستری در بازه زمانی ده ساله 96-1386 در مشهدهمکاردر دست اجرابلي
41970096بررسی فراوانی اتیولوژیک پاتوژنهای مسبب و الگوی مقاومت باکتریمی در بیماران با بدخیمی های هماتولوژیک بستری در بیمارستان امام رضا مشهد95-1390همکاردر دست اجرابلي
42970086بررسی کارایی وسیله جایگاه سنج سر جنین جهت تعیین جایگاه سر جنین در مقایسه با معاینه واژینالهمکارپایان یافتهخير
43970030بررسی طیف سندرمیک و میکروبشناسی عفونت های سیستم اعصاب مرکزی اکتسابی از جامعه در بیماران بالغ: یک مطالعه چند مرکزیهمکاردر دست اجرابلي
44970023بررسی میزان استفاده از خون نسبت به میزان درخواست کراس مچ (CT ratio) و عوامل موثر بر این نسبت در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع)درسال های 1395 و 1396همکاردر دست اجراخير
45961955بررسی پاسخ به درمان هپاتیت مزمن C با داروهای آنتی ویروس مستقیم جدید (DAAs) در بیماران با عفونت همزمان HCV و HIV در مشهد.۱۳۹۷همکاردر دست اجرابلي
46961901بررسی تاثیر آموزش آناتومی در جراحی برداشت عضو بر نگرش و دانش بالینی دستیاران گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
47961834کارآزمایی بالینی فراوانی میزان بارداری بالینی در انتقال جنین تازه در مرحله کلیواژ با انتقال جنین تازه بلاستوسیستهمکارعقد قراردادخير
48961822تاثیراستفاده از سفالکسین و مترونیدازول خوراکی در کاهش عفونت محل عمل سزارین در زنان چاق دربیمارستان ام البنینهمکاردر دست اجرابلي
49961818بررسی تاثیر تعداد ویزیت دوران بارداری بر عوارض مادری و نوزادی در مادران مبتلا به دیابت بارداریهمکاردر دست اجراخير
50961815بررسی روایی پایایی پرسشنامه sub-health measurement scale V1.0(SHMS) درسنجش وضعیت سلامتی(suboptimal health status ) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(ورودی 97)همکاردر دست اجراخير
51961791بررسی ارتباط بین فرسودگی تحصیلی با سبک یادگیری در دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی و کارورزی در بخش زنانهمکارعقد قراردادبلي
52961759بررسی سطح سرمی FGF23 و (OH)2D325/1 در بیماران هیپرپاراتیروئیدی اولیه قبل و بعد از عمل جراحیهمکاردر دست اجرابلي
53961586بررسی اثر لتروزول در ترکیب با کموتراپی نئوادجوانت بر میزان پاسخ بالینی سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
54961567بررسی فراوانی وقوع اختلال استرسی بعد از تروما به دنبال هیسترکتومی پری پارتوم در مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
55961488بررسی فراوانی بستری مجدد و علل مرتبط با آن در بیماران پیوند کلیه در یک بازه زمانی 7 ساله (1396-1390)همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
56961436بررسی ارتباط نسبت D-dimer/O2sat با تشخیص و نوع درگیری شاخه های عروق شریان ریوی در آمبولی ریههمکارپایان یافتهبلي
57961423بررسی فراوانی آنتی بادی علیه Anti TNFα در بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی روده مصرف کننده داروی اینفلیکسیمبهمکارپایان یافتهبلي
58961394بررسی ومقایسه میزان تاثیرگذاری متوسط قندخون هریک ازتریمسترهای بارداری برروی وزن بدوتولد نوزاد در مادران مبتلا به دیابت آشکارهمکاردر دست اجرابلي
59961371بررسی علل اختلال تمایز جنسیت در بیماران مراجعه کننده به مرکز غدد و متابولیسم مشهددر یک بازه زمانی 10 ساله (1397-1387)همکاردر دست اجرابلي
60961351: بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی پاتوژن های مسبب آرتریت سپتیک در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد . 95-1385همکاردر دست اجرابلي
61961317بررسی تشخیص سندرمیک و طیف میکروب شناسی اپیزودهای تب دار منجر به بستری در بیماران اسپلنکتومی شده در طی 15 سال: یک مطالعه چند مرکزی به روش مقطعی گذشته نگرهمکاردر دست اجرابلي
62961267بررسی علائم کلینیکی , آزمایشگاهی ,رادیولوژیک و روند درمان بیماران مبتلا به پنومونی مزمن ناشی از مایکوباکتریوم سیمیههمکارپایان یافتهبلي
63961253تعیین وضعیت ایمنی دانشجویان پزشکی قبل از ورود به دوره های بالینی کارآموزی نسبت به ویروس هپاتیت Bهمکاردر دست اجرابلي
64961068بررسی یافته های اورودینامیک دربیماران مبتلا به سیستوپاتی دیابتیهمکاردر دست اجرابلي
65961058بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی استریوتاکسیک میکروکلسیفیکاسیون های دارای نمای مشکوک به بدخیمی در ماموگرافی پستانهمکارعقد قراردادبلي
66961043ارزیابی علائم سایکولوژیک و کیفیت زندگی در زنان نابارور کاندید IVF به روش اهدایی و غیراهداییهمکاردر دست اجرابلي
67960981بررسی الگوی تجویز وانکومایسین در بیماران بالغ بستری در بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه 3 ماهههمکاردر دست اجرابلي
68960895تاثیر آموزش از طریق فضای مجازی بر سرنوشت بارداری درمادران مبتلا به دیابت بارداریهمکاردر دست اجراخير
69960867بررسی یافته های دیستال کلستوگرام،پرینه آل اولتراسوند و سیستوسکوپی در مقایسه با یافته های حین عمل در ارزیابی محل فیستول رکتوم به سیستم ادراری در بیماران با آنورکتال مالفورماسیونهمکاردر دست اجرابلي
70960845مقایسه برنامه ریزی آموزشی کلاسیک و روتین بر کیفیت آموزش ژورنال کلاب گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
71960723مقایسه سطح سرمی ریز مغذی ها و عناصر ضروری در کودکان مبتلا به صرع کنترل شده با کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمانهمکاردر دست اجرابلي
72960722بررسی ارزش پروگنوستیک تست سطح استامینوفن سرم قبل از 4 ساعت از مصرف در بیماران بستری در بخش مسمومین با تشخیص مسمومیت با استامینوفن طی یک سال ( مهرماه 96 تا مهرماه 97)همکارپایان یافتهخير
73960700بررسی فراوانی اختلالات جنسی مردانه در زوج های نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری میلادهمکاردر دست اجرابلي
74960696بررسی ارزش پروگنوستیک فاکتور ki67 (به روش ایمنوهیستوشیمی(IHC)) در بیماران مبتلا به ضایعات پیش سرطانی سرویکس (lSIL) همراه با یا بدون آلودگی به ویروس HPVهمکارپایان یافتهبلي
75960677بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در پرسنل اتاق عمل (پرستاری و هوشبری)دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
76960599بررسی دانش و نگرش اعضا هیات علمی، دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به طب ایرانی و مکملهمکاردر دست اجرابلي
77960588بررسی سطح سرمی VCAM-1 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و ارتباط ان بانفریت لوپوسیهمکاردر دست اجرابلي
78960564مقایسه وضعیت عروق کرونر بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در دو گروه معتادان و افراد غیر معتادهمکاردر دست اجراخير
79960533بررسی مقایسه ای پیامدهای IVF/ICSI در خانم نابارور مبتلا به اندومتریومای یک طرفه بین تخمدان مبتلا با تخمدان سالم سمت مقابلهمکارعقد قراردادخير
80960506تاثیر ویتامین D در درمان بیماران مبتلا به پولیپوز سینونازالهمکارپایان یافتهخير
81960500بررسی وجود نمودار پلتیسموگرافی و میزان SPo2 در حین احیاء قلبی و ریوی در بیماران دچار ایست قلبی ریوی و ارتباط آن با کیفیت CPR و نیاز بیمار به CPR در ۲۴ ساعت آیندههمکارپایان یافتهبلي
82960495بررسی ارتباط بین کمبود ویتامین D و بروز دیابت بارداری در خانم های باردارهمکارپایان یافتهبلي
83960494بررسی فراوانی یافته های پاتولوژیک در الکتروآنسفالوگرافی (EEG) بیماران با اولین تشنج مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان قایم (عج) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
84960433بررسی خطاهای تشخیصی رایج در بیماری های عفونی بر اساس گزارش پزشکهمکارپایان یافتهبلي
85960408بررسی فراوانی بروز هایپرپاراتیروئیدی بعد از انجام عمل جراحی گاستریک بای پسهمکاردر دست اجرابلي
86960387اثر ویتامین C بر سطح قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله( A1C ) در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2همکارپایان یافتهبلي
87960385مقایسه ی طول مدت بارداری در تجویز شیاف پروژسترون و قرص دوفاستون در بارداری های مبتلا به زایمان زودرسهمکارپایان یافتهبلي
88960367تعیین ارزش اخباری منفی معیارنمره دهی هارادا برای پیش بینی اتساع یا آنوریسم عروق کرونر در کودکان مبتلا به کاواساکی در بازه زمانی دی ماه 1393 الی پایان آذر ماه 1396 در بخش کودکان(سرویس روماتولوژی و عفونی)همکارپایان یافتهبلي
89960357بررسی ارتباط بین یافته های ارودینامیک با ارکتیل دیسفانکشن, در مردان مبتلا به ترومای ستون مهرههمکارپایان یافتهبلي
90960339مقایسه نتایج درمان جراحی هرنی دیسک گردن به روش دیسککتومی قدامی و فیوژن با استفاده از PEEK cage و Zero-P -همکارپایان یافتهبلي
91960334بررسی مقایسه ای عوارض انسزیون شکمی در بیماران سزارین شده با و بدون دریافت انوکساپرینهمکاردر دست اجرابلي
92960328بررسی تأثیر acupressure نقطه ی LI4 بر بر طول فاز فعال زایمانهمکاردر دست اجرابلي
93960318بررسی نتایج درمان بیماران با هیپرپلازی خوش خیم پروستات با غلبه علایم تحریکی سیستم ادراری تحتانی مقاوم به درمان طبی استاندارد : TURP در مقابل TURP به همراه تزریق بوتاکسهمکارپایان یافتهبلي
94960297فراوانی علل لنگش درکودکان بستری شده درسرویس روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
95960296مقایسه علائم بالینی و عوارض قلبی بیماری کاواساکی در انواع تیپیکال و آتیپیکال بستری شده در سرویس روماتولو‍ژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1394 تا 1396همکارپایان یافتهبلي
96960250بررسی عوامل مرتبط با تصمیم گیری پرستاران جهت مدیریت درد در بخش های بالینی بیمارستان امام رضا(ع)همکارعقد قراردادخير
97960243بررسی تاثیر بابونه بر القای تخمک گذاری و پارامترهای هورمونی و کلینیکال در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکارپایان یافتهبلي
98960208بررسی تاثیر کاربرد پرل واژینال تی ان جی 'TNG' در مدت زمان ختم بارداری در موارد سقط قانونیهمکارپایان یافتهبلي
99960136بررسی نتایج سیستولیتوتومی پرکوتانه (PCCL) در درمان سنگ های مثانههمکارپایان یافتهبلي
100960123بررسی و مقایسه درگیری آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دیابتی بیش از 10 سال همراه با ESRD و بیماران دیابتی بدون نارسایی کلیه مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان امام رضا مشهدهمکاردر دست اجرابلي
101960098بررسی پیامدهای استفاده ازمیزوپروستول جهت ختم بارداری سه ماهه ی اول ودوم در زنان با سابقه سزارین قبلی براساس یک مرور ساختارمندهمکارپایان یافتهخير
102960036بررسی نگرش و نظرات کارآموزان، کارورزان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص کیفیت برگزاری گزارش صبحگاهی در بخش زنانهمکارپایان یافتهخير
103951834طراحی و اجرای مطالعه کوهورت آینده‌نگر 5 ساله بیماران مبتلا به کیست هیداتید در منطقه شمال شرق کشورهمکاردر دست اجراخير
104951811بررسی تاثیر کپسول پروبیوتیک واژینال درطولانی کردن زمان پارگی کیسه اب تا زایمان وعوارض مادری وجنینی آنهمکارپایان یافتهبلي
105951678بررسی کارکرد ، کیفیت زندگی و عوارض در بیماران با امپوتاسیون اندام در سارکوم های اولیه استخوان و مقایسه ان با بیماران با اعمال جراحی حفظ اندامهمکاردر دست اجرابلي
106951636بررسی پذیرش درمان و میزان پایبندی به داروهای ضد رتروویروسی در بیماران مبتلا به HIV مشهد در سال ۱۳۹۶همکارپایان یافتهبلي
107951629بررسی تغییرات ضخامت اینتیما-مدیا شریان کاروتید قبل و بعد از عمل بای پس معدههمکاردر دست اجرابلي
108951613بررسی عوارض مادری و نوزادی در بیماران باردار مبتلا بیماری های قلبی مراجعه کننده به مراکز آموزشی در بازه زمانی دو سالههمکاردر دست اجرابلي
109951568بررسی عوامل مرتبط با انگیزه ی ادامه تحصیل در دانشجویان مقطع پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
110951566بررسی اپیدمیولوژیک آرتریت ایدیوپاتیک جوانان در سرویس روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دی ماه 1393 تا آذر ماه 1396همکارپایان یافتهبلي
111951503همبستگی بین دانش و نگرش داروسازان در سطح شهر مشهد با عملکرد ایشان در مورد داروی ایزوترتینویین در سال 1397همکارپایان یافتهبلي
112951475بررسی و مقایسه عوارض نوزادی دو روش دوشیدن بند ناف و کلامپ فوری در نوزادان نارسهمکاردر دست اجرابلي
113951439بررسی بقا در بیماران سرطان کولورکتال نان پولیپوزیس ارثی در مقایسه با بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال اسپورادیکهمکارپایان یافتهبلي
114951437تعیین فراوانی یافته های بالینی وآزمایشگاهی کودکان مبتلابه پورپورای هنوخ شوئن لاین بستری در شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
115951421بررسی اثر پروبیوتیک ها بر روی پیشگیری از انتروکولیت نکروزان در نوزادان پره ترمهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
116951390مقایسه میزان بهره هوشی کودکان مبتلا به هایپوتیروئیدی مادرزادی دائمی مراجعه کننده به کلینیک غدد و متابولیسم کودکان بیمارستان امام رضا (ع) با کودکان سالمهمکارپایان یافتهبلي
117951388بررسی ارتباط بین فراوانی موفقیت در درمان طبی حاملگی خارج رحمی با متوتروکسات به روش تک دوز با سطح اسید فولیک پلاسما بیمارهمکاردر دست اجرابلي
118951386بررسی اثر مصرف سلنیوم بر سایز ندول تیروئید در بیماران یوتیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
119951384تاثیر ماساژ پرینه در حین زایمان بر میزان نیاز به اپیزیوتومیهمکارپایان یافتهبلي
120951383بررسی ارتباط واژینوز باکتریال با عفونت پست پارتوم در خانم های حامله ترمهمکارعقد قراردادبلي
121951293بررسی فراوانی یافته های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) مغز در کودکان دچار مسمومیت با متادون بستری در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه زمانی 6 ماهههمکارپایان یافتهبلي
122951268اندازه گیری فشار داخل شکمی و بررسی علائم سندرم کمپارتمان شکمی در کودکان بستری در ICU بیمارستان دکتر شیخ سال 95-96همکاردر دست اجرابلي
123951227بررسی ارتباط سطح پروتئین پلاسمایی A وابسته به حاملگی در سه ماهه اول بارداری و بروز تولد زودرسهمکارپایان یافتهبلي
124951193بررسی میزان کارآیی صوت درمانی برروی صدای افراد استفاده کننده از پروتز provoxهمکارپایان یافتهخير
125951176بررسی موارد خودکشی (به دنبال مسمومیت) و عوامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان ارجاع شده به بخش اطفال و مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
126951158بررسی اثر تجویز لتروزول/میزوپروستول در مقایسه با پلاسبو/میزوپروستول بر میزان موفقیت سقط های طبیهمکارپایان یافتهبلي
127951076مقایسه سطح سرمی روی در بیماران سالک مزمن وسالک حادبهبود یافتههمکارپایان یافتهبلي
128951045بررسی اثر انما با بتادین در میزان عوارض عفونی بدنبال بیوپسی سوزنی پروستات و مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
129951029بررسی و مقایسه میزان بی دردی زایمان و نتایج مادری و نوزادی در دو روش بی دردی زایمان اپیدورال و اسپینالهمکاردر دست اجراخير
130951020بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک در یوروپاتوژن های اکتسابی از جامعه در شهر مشهد در بازه زمانی 12 ماه (1397-1396)همکاردر دست اجراخير
131951014بررسی معیارهای پیشگویی کننده ی نیاز به رزکسیون مجدد در بیماران مبتلا به تومور مثانههمکارعقد قراردادبلي
132951012بررسی نتایج تکنیک جراحی جداسازی کامل قطعات پنیس (Total Penile Disassembly) در بیماران مبتلا به پیرونی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه زمانی ده سالههمکارپایان یافتهبلي
133951005مقایسه اثر تزریق کودال داروهای مارکایین و دکسمدتومیدین بر میزان ارکشن و درد بعد از عمل هایپوسپادیاس در کودکان 6 تا 36 ماههمکارپایان یافتهخير
134950943بررسی تغییرات اکوکاردیوگرافی و نتایج کوتاه مدت ترمیم پروفیلاکتیک دریچه تریکوسپید در بیماران با نقص دیواره ی بین دهلیزیهمکارپایان یافتهبلي
135950935بررسی اثر داروی اسموپرازول درافزایش طول دوره درمان انتظاری در پره اکلامپسی با با شروع زودرسهمکارپایان یافتهبلي
136950831بررسی دوز تعریف شده روزانه (DDD) آنتی میکروبیال های مصرفی و روند آن در سال های 1394-1389 در بیمارستان امام رضا (ع): Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Group)همکارپایان یافتهخير
137950830بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در پاتوژن های انوازیو اکتسابی از بیمارستان و روند آن در سال های 1394-1389 : (Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Groupهمکارپایان یافتهخير
138950796مقایسه اثر داروهای بیهوشی (سوفلوران، پروپوفول و رمی فنتانیل) بر روی بیومارکرهای آسیب سلولهای مغزی در شیرخواران 24-6 ماههمکارپایان یافتهخير
139950785بررسی اثر فراورده طب سنتی بر میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم(IUI)همکارپایان یافتهبلي
140950756بررسی اپیدمیولوژی ، عوامل زمینه ساز و پاتولوژی تومورهای کلیه در بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
141950718بررسی نتایج جراحی ترمیمی بیماران دچار آسیب مجاری صفراوی به دنبال جراحی کوله سیستکتومی در بیماران ارجاع شده به بیمارستان امام رضا (ع) در بازه زمانی سال های 1392 تا 1395همکارپایان یافتهبلي
142950716فراوانی موفقیت زایمان و پیامدهای مادری و جنینی به دنبال اینداکشن با سوند داخل سرویکس وتحریک نوک پستان در بیماران با یک بار سزارین قبلی بدون شروع انقباضات رحمیهمکارعقد قراردادخير
143950676بررسی فراوانی بروز نارسایی کلیوی به دنبال تجویز کولیستین در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در بازه زمانی یکساله (1396-1395)همکاردر دست اجرابلي
144950673مقایسه نتایج زودرس درمان جراحی فتق ساده دیسک بین مهره ای کمری به روش بیهوشی عمومی با روش بی حسی نخاعی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا در طی سالهای 1395 و 1396همکاردر دست اجرابلي
145950625بررسی نحوه تجویزو فراوانی خطا در تجویز آنتی بیوتیک در بیماران بستری در ICU های بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1395همکاردر دست اجرابلي
146950620سنجش میزان حرفه ای گری در دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
147950612بررسی فراوانی استفاده از داروهای دارای تداخل با وارفارین در بیماران مبتلا به وارفارین توکسیسیتی مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان مشهد در شش ماهه اول سال 1396همکارپایان یافتهبلي
148950522مقایسه روش سونوگرافی و روش معمول(پنا) در تعیین محل کمپلکس عضلانی آنال در بیماران مقعد بسته قبل از عمل جراحی آنورکتوپلاستیهمکارپایان یافتهبلي
149950517بررسی اثر افزوده القاء ازدیاد حساسیت موضعی با 'دیفن سیپرون' در درمان سالک حاد شهریهمکارپایان یافتهبلي
150950469بررسی اثر مارکائین/ دکسمدتومیدین در مقایسه با مارکائین/ فنتانیل بر بلوک حسی حرکتی در بیماران تحت بی حسی اینترا تکال یکطرفه کاندید جراحی ارتوپدی اندام تحتانیهمکاردر دست اجراخير
151950465بررسی و مقایسه اثر دو دوز مختلف استروژن در پیشگیری از چسبندگی مجدد داخل رحمی پس از درمان هیستروسکوپیک در مبتلایان به سندرم اشرمنهمکارپایان یافتهخير
152950458بررسی اثر لووتیروکسین در مقایسه با پلاسبو بر روی سطح سرمی استئوکلسین در بیماران با هیپوتیروئیدی ساب کلینیکالهمکارپایان یافتهبلي
153950439بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی –درمانی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط متقابل آن هادر موردپیشگیری از بیماری هپاتیت Bدر سال 1395همکارپایان یافتهبلي
154950435بررسی ارزش پیشگویی کننده نسبت لنف نودهای متاستاتیک به کل لنف نودهای رزکت شده در جراحی ویپل در میزان بقای یکساله بیماران مبتلا به سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهبلي
155950428بررسی عوامل مرتبط با تشکیل سنگ صفراوی در مبتلایان به چاقی مرضی عمل شده در بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1390 تا 1395همکارپایان یافتهبلي
156950419بررسی اثر درمانی تجویز داخل مثانه ای سیستی استات همراه با هیدرودیستانسیون در مقایسه با هیدرودیستانسیون به تنهایی در بیماران با سیستیت بینابینیهمکارپایان یافتهبلي
157950400بررسی فراوانی و شدت سندرم پای بی قرار در ناقلین و مبتلایان به 1HTLV مراجعه کننده به کلینیک HTLV1 بیمارستان قائم (عج) و مقایسه آن با گروه کنترل در یک بازه ی زمانی شش ماهههمکارپایان یافتهبلي
158950379بررسی ارزش تشخیصی روش های رادیولوژیک (سی تی اسکن) درجراحی اپتیمال کانسر تخمدانهمکارپایان یافتهبلي
159950365بررسی فراوانی دیس کینزی کیسه صفرا در کودکان با درد مزمن شکمی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
160950354بررسی اثر آموزش مباحث ستون فقرات به شیوه مجازی (نرم افزار تلگرام) بر روی دانش رزیدنتهای ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی یک دوره 6 ماهههمکارپایان یافتهبلي
161950249آماده سازی نرم‌افزار ثبت الکترونیک اطلاعات بیماران چشم پزشکی‌ با قابلیت ارتباط با دستگاه‌های عکسبرداری و استفاده از پردازش تصویر‌همکارپایان یافتهخير
162950081بررسی اثر سپتوپلاستی بر روی صوتهمکارپایان یافتهبلي
163941812تبیین زخم پای دیابتی ازدیدگاه طب ایرانی و بررسی اثرترکیب فراورده طب ایرانی دربهبود زخم پای دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
164941682بررسی همبستگی بین نظرات متخصصین زنان و آسیستان های زنان در مورد ایستگاه سر جنین در معاینات واژینال همزمانهمکارپایان یافتهخير
165941628بررسی سطح سرمی اینترلوکین 8 در بیماران مبتلا به لوکمی لنفوسیتی مزمن (CLL) و ارتباط آن با مرحله بیماریهمکارپایان یافتهبلي
166941459بررسی دقت تشخیصی دستگاه ویستا کم در مقایسه با رادیوگرافی بایت وینگ، معاینه بالینی و دیاگنودنت در تشخیص پوسیدگی پروگزیمالیهمکارپایان یافتهخير
167941367بررسی اثر بخشی و بی ضرری استفاده موضعی عصاره کرم خاکی (ایزنیا فتیدا )در درمان زخم پای دیابتیهمکاردر دست اجراخير
168941351مقایسه پیامد های کلینیکی و عوارض دو روش بانداژ ولپو و بانداژ هشت در درمان شکستگی استخوان کلاویکل اطفالهمکارپایان یافتهبلي
169940408بررسی نتایج ده ساله تعویض دریچه میترال با دریچه مصنوعی مکانیکال به روش سوچور پیوسته در سالهای 1384 تا1394 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
170920805بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران بایپس کرونری off pump بستری در بخش مراقبتهای ویژه همکارپایان یافتهبلي
171920268بررسی فراوانی تب کیو در بیماران تبدار بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 93-1392همکارپایان یافتهبلي
172910941مقایسه شیوع سرولوژی هپاتیت E در میان بیماران HIV و افراد غیر مبتلا به HIVهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983470The Effect of Religious Beliefs and Spirituality Training on Family Health: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIInternational Journal of Pediatrics1398اول
2983336HERBAL MEDICINES AGAINST BACTERIAL VAGINOSIS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE: A SYSTEMATIC REVIEWISIFarmacia1398اول
3983325Effect of Perineal Massage on the Rate of EpisiotomyPMCJournal of family & reproductive health1398چهارم
4983160Intravaginal administration of isosorbide mononitrate for cervical ripening in prolonged pregnancy: a randomised clinical trial Journal of obstetrics and gynaecology سوم
5982679Comparison of the duration of pregnancy in administration of progesterone suppository and Duphaston tablet in pregnant women with preterm labor after stopping delivery processscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398چهارم
6982492Association of Clinical Signs and Symptoms with Abnormal Urinalysis Findings of Blunt Trauma Patients; a Cross-Sectional StudyPMCArchives of Academic Emergency Medicine1398پنجم
7982064Pathological EEG Findings in the Patients with the First Seizure Admitted to the Emergency Departmentindex copernicusreviews in clinical medicine1398پنجم
8981863Immunomodulatory effects of topical diphencyprone for the treatment of acute urban cutaneous leishmaniasisISIJournal of dermatological treatment1398پنجم
9981777Aromatherapy with Iranian Herbal Medicines for Premenstrual Syndrome and Primary Dysmenorrhea: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIInternational Journal of Pediatrics1398اول
10981685Colistin-associated acute kidney injury in intensive care unit patients: Significance of other confounding factorsChemical AbstractInternational Research Journal of Medicine and Medical Sciences1398چهارم
11980756Therapeutic approaches for neonatal abstinence syndrome: a systematic review of randomized clinical trialsISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1398اول
12980384The effect of a natural vaginal product based on honey on the success of intrauterine insemination (IUI) in infertility treatmentPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398سوم
13980233A Comparative Study of Vaginal Misoprostol Moistened with Acetic Acid and Normal Saline in Second-trimester Pregnancy Termination: A Randomized Clinical Trialindex copernicusreviews in clinical medicine1397سوم
14974211Lead Poisoning: a 12-year Report from North East of IranscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1397مسئول
15974077Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Isolated CABG Surgery: a Prospective Cohort StudyISIBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1397دوم
16973957Cholinesterase Level in Erythrocyte or Serum: Which is More Predictive of the Clinical Outcome in Patients with Acute Organophosphate Poisoning?Chemical Abstractiranian journal of toxicology1397چهارم
17973935Psychometric properties of the Persian language version of the Female Sexual Function index among postmenopausal womenPMCJournal of the Turkish German Gynecological Association1397سوم
18973851Prognostic Value of KI6 Biomarker in Predict Short Time Prognosis of Low-Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia in HPV Negative and Positive Patientsscopusacta medica iranica1397سوم
19973222Role of Magnesium Sulfate in Preventing Vasospasm and Maintaining Hemodynamic Stability in Patients Undergoing Endovascular Coiling for Brain AneurysmISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397سوم
20972524A 3-Year Survey of Mushroom-Poisoned Patients: Clinical Features, Management and OutcomesChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1397مسئول
21972343The effect of aromatherapy on quality of sleep in pre-post-menopausal women: A systematic review and meta-analysisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
22972096Relationship between Hypnosis for Pain Management in Labor and Adverse Neonatal Outcomes: A Systematic ReviewISIIranian Journal of Neonatology1397مسئول
23972078Burnout among female emergency medicine physicians: A nationwide studyISIEmergency Medicine Australasia1397چهارم
24972043Effect of phytoestrogens on sexual function in menopausal women: a systematic review and meta-analysisISIClimacteric1397اول
25971894A double-blind, placebo-controlled trial of Fennel (Foeniculum vulgare) on menopausal symptoms: A high placebo responsePMCJournal of the Turkish German Gynecological Association1397دوم
26971727Efficacy of Aloe vera/ Plantago major gel in Diabetic Foot Ulcer: a randomized double-blind clinical trial.MedlineCurrent drug discovery technologies1398سوم
27971424The association between green tea consumption and breast cancer risk: A systematic review and meta‐analysisISIPhytotherapy research1397اول
28971263Cytotoxic activity of the genus Ferula (Apiaceae) and its bioactive constituentsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397سوم
29971257The efficacy of vaginal suppository based on myrtle in patients with cervicovaginal human papillomavirus infection: A randomized, double-blind, placebo trial.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397چهارم
30970994Investigating the Risk Factors of Cholelithiasis in Morbid Obese Patients Undergone Bariatric SurgeryChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396چهارم
31970965Effect of Fennel on the Health Status of Menopausal Women: A Systematic and Meta-analysis.PMCJournal of menopausal medicine1397دوم
32970693Aromatherapy for Sexual Problems in Menopausal Women: A Systematic Review and Meta-analysisPMCJournal of menopausal medicine1397دوم
33970516:PHYTOESTROGENS AND THE POLYCYSTIC OVARY SYNDROME A SYSTEMATIC REVIEW OF CLINICAL EVIDENCE AND LABORATORY FINDINGSISIFARMACIA1397اول
34970150spirometry pattern and respiratory symptoms in sweepersISCHormozgan Medical Journal1396دوم
35963689Effect of Foeniculum vulgare (fennel) on symptoms of depression and anxiety in postmenopausal women: a double-blind randomised controlled trialISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1396پنجم
36963360Downward Trend in Maternal Mortality Ratio in Khorasan Razavi Province, IranCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1396مسئول
37963004Allergic rhinitis and dental caries in preschool childrenPMCDental Research Journal1396پنجم
38961625Intravenous Acetaminophen Versus Intravenous Morphine Sulfate for Isolated Diaphyseal Long Bone Fractures: A Randomized Clinical TrialISITRAUMA MONTHLY1396چهارم
39961365Results of the Patent Ductus Arteriosus Closure Using the Video-Assisted Thoracoscopic SurgeryISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1396پنجم به بعد
40954374Frequency of Acute Kidney Injury in Patients Treated with Normal Saline after Off-Pump Coronary Artery Bypass GraftingISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395چهارم
41942684Oculocardiac reflex during strabismus surgeryChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394سوم
42940062Tendency to breast reconstruction after breast mastectomy among Iranian women with breast cancerPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)1394دوم
43933602Evaluation the Relationship between Stress and the Risk of Premenstrual SyndromescopusIJOGI1392سوم
44933133Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in population covered by Mashhad university of medical sciences in 2011Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
45931462Evaluating the Effect of Religious-Based Sex Education on Sexual Function of Married WomenCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393چهارم
46931454Investigating the Effects of Sex Education Based on Religious Education on Marital Adjustment in Married Womenscopusزنان مامایی نازایی و نازایی ایران1392چهارم
47930415Development and Validation of a Questionnaire to Assess the Attitudes of Mastectomy Patients about Breast ReconstructionscopusIranian Journal of obstetrics, Gynecology and infertility1392مسئول
48925023Evaluation of teaching through lecture with new methods of student-centered teaching in medical students(Emro (IMEMRFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1392مسئول
49924850Parental smoking and allergic rhinitis in childrenISIInt Forum Allergy Rhinol1392چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983277The comparison of clinical outcomes in Velpeau bandage and Eight bandage in treatment of child’s Clavicle bone fracture: A Randomized clinical trials Studyچهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایرانتهرانپوستر1398خير
2973104بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی با جنسنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی «سواد سلامت»مشهدپوستر1397خير
3973077comparison of serum zinc level in acute improved and chronic cutaneous leishmaniasisکنگره سالیانه پوست رازیتهرانپوستر1397خير
4964115ارتباط بین مصرف چای سبز و بروز کانسر پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیزInternational conference on agriculture Science, Medicinal Plants and Traditional medicineمشهدپوستر1396بله
5964114بررسی اثر رازیانه (فنل) بر روی علائم افسردگی و اضطراب زنان یائسه: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکورInternational conference on agriculture Science, Medicinal Plants and Traditional medicineمشهدسخنرانی1396بله
6951222cerebral near-infrared spectroscopy (NIRS) in adult cardiac surgery: a systematic reviewهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395خير
7933814TENDENCY TO BREAST RECONSTRUCTION AFTER BREAST MAS- TECTOMY AMONG IRANIAN WOMEN WITH BREAST CANCERWorld Cancer Congress 2014ملبورنپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19728فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29624فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه