سوسن  شفیعی فرومد
خلاصه عملکرد سوسن  شفیعی فرومد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سوسن شفیعی فرومد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سوسن شفیعی فرومد رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی هسته ای دانشکده/محل خدمت : بیمارستان قائم(عج)
پست الکترونیک : ShafieeS9@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1930402مقایسه صحت اندازه گیری دیامتر طولی کلیه در نماهای مختلف اسکن DMSAمجریپایان یافتهخير
2921038بررسی شکایات شایع در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروئید به دنبال تیروئیدکتومی و ید درمانی مجریپایان یافتهخير
3911321بررسی اثر کمپرشن متناوب پنوماتیک(IPC) بر جریان خون استخوان تیبیا و استخوانهای foot در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای جهت انجام اسکن استخوان بر اساس میزان برداشت رادیوداروی 99mTc-MDPمجریپایان یافتهخير
4910245بررسی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بیماران با سرطان کانسرغیرسلول کوچک ریه(NSCLC)مجریپایان یافتهبلي
5980503بررسی اثرات یددرمانی بر روی سیکل قاعدگی و اختلالات مربوط به قاعدگی در خانمهای مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروییدهمکاردر دست اجرابلي
6980256بررسی میزان شیوع اختلالات هورمونی تیروئید در بیماران کانسر تیروئید دیفرانسیه قبل از عمل جراحی و مقایسه با افراد بدون ن اختلالات ساختاری تیروئید و همسان از نظر سن و جنسیت.همکاردر دست اجرابلي
7971346بررسی ارزش تشخیصی اسکن 18F-FDG PET/CT و 68Ga -DOTATOC- PET/CT در ارزیابی بیماران کانسرتیروئید تمایز یافته با تیروگلوبولین سرمی افزایش یافته و اسکن تمام بدن باI-131 منفیهمکاردر دست اجرابلي
8970902بررسی میزان شیوع کانسر ثانویه قبل یا بعد ازتشخیص کانسر تمایز یافته ی تیروییدهمکاردر دست اجرابلي
9970600مقایسه تغییرات Staging، بر اساس طبقه بندی جدید (ویرایش هشتم) و قدیمی (ویرایش هفتم) در بیماران مبتلا به سرطان تمایز یافته تیروئید و بررسی میزان مورتالیته، عود و پاسخ درمانیهمکاردر دست اجرابلي
10950320بررسی اثر یدتراپی در خانم های مبتلا به کانسر تیروئید بر روی باروری و عوارض بارداری و مقایسه با خواهران سالم بیمارهمکارپایان یافتهبلي
11950222بررسی تاثیر دوز های متفاوت محاسبه ای ید رادیو اکتیو در درمان بیماران مبتلا به بیماری گواتر مولتی ندولارهمکاردر دست اجراخير
12941547مقایسه پاسخ درمانی در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیرویید فامیلیال و اسپورادیکهمکارپایان یافتهبلي
13941116بررسی ارزش پروگنوستیک تیروگلوبولین اولیه درتخمین عود و یا عدم پاسخ به درمان کانسر تمایز یافته تیروئید پس از یددرمانیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983029Effects of radioiodine therapy on pregnancy and its complication in differentiated thyroid cancer comparing with their healthy sistersscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1398مسئول
2981906Is intermittent pneumatic compression (IPC) an appropriate method for increasing 99mTc-MDP uptake in bone scan?سایر سایت‏های تخصصیPakistan Journal of Nuclear Medicine1396اول
3981825The effect of radioactive iodine therapy on urine sterilization in patients with differentiated thyroid cancerسایر سایت‏های تخصصیPakistan Journal of Nuclear Medicine1397پنجم
4981068Prognostic value and optimal threshold of first thyroglobulin in low/intermediate risk DTC.ISIquarterly journal of nuclear medicine and molecular imaging مسئول
5981064Sentinel Node Mapping in Non-small Cell Lung Cancer Using an Intraoperative Radiotracer TechniquePMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1398اول
6980574Whole-Body Blood Pool Metastatic Superscan(Bone Hunger Pattern)ISIClinical nuclear medicine1398مسئول
7962555Comparison of treatment efficacy 1 and 2 years after thyroid remnant ablation with 1110 versus 5550 MBq of iodine-131 in patients with intermediate-risk differentiated thyroid cancerISINuclear medicine communications1396سوم
8953703Bone scintigraphy in diagnosing chronic recurrent multifocal osteomyelitisISIIranian Journal of Nuclear Medicine1395دوم
9951302The comparison between ultrasonography and 99m Tc-DMSA renal scan in estimation of kidney sizeISIiranian journal of nuclear medicine1394اول
10951246Tc-99m Phytate lymphoscintigraphy: An excellent method for diagnosis of underlying cause of chylous ascitesISIIranian Journal of Nuclear Medicine1395دوم
11935043Sentinel node mapping for intra-thoracic malignancies: systematic review of the best available evidenceChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394اول
12933754Which complaint has the most clinical effect on quality of life of thyroid cancer survivors in long term follow up?scopusIran J Nucl Med1393سوم
13930259Ectopic papillary thyroid carcinoma in the mediastinum without any tumoral involvement in the thyroid glandISCaojnmb1392اول
14921344Application of 99mTc-denatured red blood cells scintigraphy in the evaluation of post-traumatic spleen auto-transplantation.ISIRevista espanola de medicina nuclear e imagen molecular1391دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983019رادیوسینوکتومی در درمان سینویت مزمن. مروری بر مقالاتبیست و سومین همایش سالیانه پزشکی هسته ایتهرانسخنرانی1398بله
2983008مقایسه زمان رسیدن به پاسخ درمانی کامل در بیماران مبتلا به کانسر فامیلیال و اسپورادیک. گزارش نهاییبیست و سومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانپوستر1398بله
3983007بررسی تاثیر درمان با دوزهای متفاوت ید رادیواکتیو در بیماران مبتلا به گریوز.بیست و سومین همایش سالیانه پزشکی هسته ایتهرانپوستر1398بله
4982941Breast Metastasis from the Pancreatic Neuroendicrine Tumor Origin Detected in Tc99m-HYNIC-octerote Scan23rd Iranian Nuclear Medicine Annual Congressتهرانپوستر1398خير
5981903نمای سوپراسکن متاستاتیک در تصاویر بلادپول اسکن استخوان تمام بدن (نمای استخوان گرسنه)13th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and BiologyShanghaiپوستر1398بله
6981900آیا کمپرشن متناوب پنوماتیک سبب افزایش برداشت استخوانی 99mTc-MDP میشود؟9th Sacia Oceania Congress of Nuclear Medicine and BiologyJejuسخنرانی1394بله
7980619بررسی ارزش تشخیصی اسکن رادیونوکلیید با استفاده از رادیوداروی 99mTc-DMSA در اندازه گیرذی سایز کلیه ها18th Iranian Congress of Nuclear Medicine (ICNM 2014)تهرانپوستر1393بله
8973839بررسی تاثیر نوشیدن چای بر اسکن پرفیوژن میوکارد در مرحله استرس با Dipyridamol با استفاده از رادیوداروی Tc-MIBIچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1391بله
9973836بررسی دقت تشخیصی گره لنفاوی پیشاهنگ در کانسر سلول اسکواموس مری با استفاده از تزریق رادیودارو در حین عمل جراحیچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1391بله
10973685مقایسه پاسخ درمانی در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیرویید فامیلیال و اسپورادیک. گزارش اولیهبیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایرانیزدسخنرانی1397بله
11973682ارزش پروگنوستیک تیروگلوبولین اولیه در بیماران با ریسک پایین یا متوسط کانسر تمایز یافته تیروییدبیست و دومینهمایش سالیانه پزشکی هسته ای ایرانیزدسخنرانی1397بله
12973658بررسی ارتباط یددرمانی در خانم های مبتلا به کانسر تیروئید با عوارض بارداری و مقایسه با خواهران سالم آن هابیست و دومین کنگره سالسانه پزشکی هسته ای ایرانیزدسخنرانی1397بله
13971372بررسی دقت تشخیصی لنفوسینتی گرافی در بیماران با کانسر ریه از نوع NSCLC18th Iranian Congress of Nuclear Medicine (ICNM2014)تهرانسخنرانی1393بله
14970879Prognostic value of the first thyroglobulin in low and intermediate risk patients with differentiated thyroid cancer(12th World Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB 2018ملبورنپوستر1397خير
15962351Sentinel Node Mapping In Non-small Cell Lung Cancer By Radiotracer17th ISMICSرمپوستر1396خير
16941379Accuracy of sentinel node biopsy by 99mTc-phytate in patients with non-small cell lung carcinoma29TH EACTS Annual meetingآمستردامسخنرانی1394خير
17931682Tc-99m Labeled HMPAO white Blood Cell Scintigraphy in a patient with Hip Prosthesisدومین همایش کشوری پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادیمشهدپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12023نقشه برداری و نمونه برداری غدد لنفاوی با استفاده از رادیودارو در کانسر غیر سلول کوچک ریه1395تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه