شاپور  بدیعی اول
خلاصه عملکرد شاپور  بدیعی اول
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

شاپور بدیعی اول

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شاپور بدیعی اول رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب سنتی دانشکده/محل خدمت : دانشکده طب سنتی
پست الکترونیک : badieeash@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971075پایش وضعیت تحقق برنامه مقیمی - ماندگاری پزشکان در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی اجرای برنامه تحول نظام سلامتمجریعقد قراردادخير
2970886بررسی سطح آگاهی پرستاران از نحوه صحیح گندزدایی تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی در بخش آندوسکوپی و کت لپ در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 97مجریعقد قراردادخير
3961104پایش برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی اجرای برنامه تحول نظام سلامتمجریپایان یافتهخير
4940346بررسی اثر طب سوزنی ، بعنوان درمان مکمل ، بر کنترل خارش دربیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
5931324بررسی اثر بخشی الگوی درمانی مبتنی بر طبّ سنّتی ایرانی و طبّ سوزنی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکمجریپایان یافتهبلي
6930674بررسی آگاهی و نگرش پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد راجع به طب سنتی ومکمل: سال 1394مجریپایان یافتهبلي
7930018بررسی نگرش و میزان استفاده ازخود درمانی با روشهای درمانی رایج و غیر رایج(طب مکمل و جایگزین) در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاههای داخلی بیمارستان امام رضا و قایم مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهخير
8921235بررسی تطبیقی یبوست در طب سنتی ،طب چینی وطب رایج )تشخیص،علت،درمان)مجریپایان یافتهخير
9920989ارزیابی محیط آموزشی بخشهای اصلی بالینی براساس مدل داندی در دانشکده پرستاری تربت جاممجریپایان یافتهخير
10920879بررسی اپیدمیولوژیک کلیه موارد مرگ مادر در سال91 در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
11911126 ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل پابون لاسو در طی سالهای 85 تا90مجریپایان یافتهخير
12911115مستند سازی وبررسی داده های جمع آوری بیماران فنیل کتونوری (PKU) دانشگاه علوم پزشکی مشهدبا استفاده از پرونده الکترونیکی بیماران : مطالعه گزارش مواردمجریپایان یافتهخير
13911114بررسی شیوع زایمانهای سزارین و علل آنها به تفکیک بیمارستانهای حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهخير
14911113مدل سازی و بهبود فرایند های مدیریت نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
15980182طراحی و اجرای سامانه ثبت اطلاعات بیماران دیالیز خونی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
16971728بررسی آسیب شناسی برنامه آموزشی (کوریکولوم ) دوره پزشکی عمومی براساس رضایت مندی اساتید و دانشجویانهمکارپایان یافتهبلي
17971592بررسی اپیدمیولوژیک سکته مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سال های 96-97همکاردر دست اجرابلي
18971435ارزیابی شاخصهای بیمارستانی ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان ام البنین(س) دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1398همکاردر دست اجراخير
19971429بررسی مزاج رحم، شاخص عملکرد جنسی و ارتباط آنها در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‏کیستیکهمکاردر دست اجراخير
20971386مقایسه اثر فیزیوتراپی و فیزیوتراپی به همراه آکوپانکچر بر پارامترهای درد، توانایی عملکردی، قدرت گرفتن و میزان اثربخشی درمان در افراد مبتلا به سندرم تونل کارپهمکاردر دست اجرابلي
21970733بررسی مکان و زمان های پرخطر وقوع تصادفات رانندگی در بین عابرین پیاده کودک مصدوم ثبت شده توسط اورژانس 115 مشهد در سال 97همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
22970552بررسی آگاهی و وضعیت آموزشی عطاری ها در زمینه عرضه و مصرف گیاهان دارویی در شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
23961948برآورد مدت اقامت بیماران گیرنده کلیه و کشف عوامل مرتبط با آن با استفاده از تکنیک‌های داده ‌کاوی: رویکرد مبتنی بر درخت تصمیم و ماشین‌های بردار پشتیبانهمکارپایان یافتهخير
24961262بررسی تاثیر اصلاحات نظام سلامت ایران بر میزان پرداخت از جیب بیماران در بیمارستان¬های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
25960856بررسی مقایسه ای تاثیر طب فشاری در نقاط PC6 و HT7 و رفلکسولوژی پا بر اختلال عادات خواب کودکان مبتلا به سرطان خون تحت شیمی درمانیهمکارپایان یافتهبلي
26960792طراحی، اجرا و ارزیابی سیستم Tele medicine برای ویزیت بیماران در بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکاردر دست اجراخير
27960210مقایسه هزینه گلوبال پیوند کلیه با هزینه واقعی آن در بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1394 ( هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)همکاردر دست اجراخير
28951790مقایسه میزان درآمد بیمارستان قائم (عج) مشهد از اقلام 6 درصد هتلینگ با هزینه واقعی آن ها برای بیمارستان در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
29951710بررسی تأثیر طرح تحول سلامت بر سهم بیمه تکمیلی در هزینه های پرونده مراجعین به بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 95-91همکارپایان یافتهخير
30951645طراحی و ارزیابی سامانه تلفن گویا و مدیریت مراقبت جهت بهبود خود مراقبتی بیماران تحت عمل پیوند کلیه یک مطالعه ترکیبیهمکارپایان یافتهبلي
31951605بررسی مقایسه ای فشار در نقاط مثانه ای –GV20 و کیسه صفرا-GV20 بر شدت درد زایمان و توانایی مقابله با آن در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
32951482بررسی نوع و علل خطاهای دارویی در پرستاران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
33951466بررسی شکایت های مرتبط با طب مکمل و سنتی در مشهد از سال 85 تا 95 در نظام پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
34951309بررسی منابع اطلاعاتی که رفتار والدین کودک بیمار را برای تصمیم گیری بالینی تحت تاثیر قرار می دهدهمکارپایان یافتهبلي
35951234بررسی تاثیر موسیقی بر درد و اضطراب کودکان تحت اقدامات پزشکی : مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمکاردر دست اجرابلي
36951205بررسی مقایسه ای تاکرولیموس و سیکلوسپورین به عنوان سرکوبگر ایمنی برای دریافت کنندگان پیوند کلیه (مرور سیستماتیک و متاآنالیز)همکارپایان یافتهبلي
37951182بررسی عوامل مؤثر بر تدریس اثربخش در آموزش پزشکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان گروه کودکانهمکارپایان یافتهبلي
38951083مقایسه هزینه فرصت سمت های مشابه در پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد( مهر 1393 الی شهریور 1394)همکارپایان یافتهخير
39950958بررسی برابری در تامین مالی سلامت در مراجعین بستری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از شاخص مشارکت عادلانه مالی در تامین مالی نظام سلامت (FFCI) در سال 1395همکارپایان یافتهخير
40950942بررسی عوامل موثر در انتخاب موضوع پایان نامه توسط دانشجویان پزشکی دانشگاه مشهدهمکارپایان یافتهبلي
41941663بررسی میزان رضایت بیمار ان بستری و همراها نشان در بخشهای بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد در سال 95-96همکارپایان یافتهبلي
42941090بررسی فراوانی و علل موارد مراجعه کننده به افراد معروف به بندی در کودکان زیر 12 سال بیمارهمکارپایان یافتهبلي
43940238بررسی تاثیر طب فشاری بر اضطراب، خود کارامدی و وقوع بارداری در زنان نابارور تحت تلقیح داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) و تبیین درک و تجربه آنان از این درمانهمکارپایان یافتهبلي
44930915بررسی چالشهای ازمون OSCE بورد تخصصی ناسیونال از نظر دستیاران شرکت کننده در آزمون؛ 1393همکارپایان یافتهبلي
45911318ساخت دستگاه الکترو اکو پانچر بر اساس منطق دیجیتال برای اولین بار در ایران همکارپایان یافتهخير
46911305تعیین میزان فراوانی عوارض مختلف طب سوزنی در درمانگاه طب سوزنی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
47910951مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران با دیسک مهره های کمریهمکارپایان یافتهخير
48910944مطالعه توصیفی و تطبیقی نبض شناسی طب سنتی ایران و چینهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982796Acupuncture for carpal tunnel syndrome: A Randomized controlled trial study changes in clinical symptoms and electrodiagnostic tests Alternative therapies in health and medicine پنجم به بعد
2982398Factors Associated With Adherence To Immunosuppressive Therapy And Barriers In Asian Kidney Transplant RecipientsPMCImmunoTargets and Therapy1398پنجم
3982092Efficacy of a Persian Herbal Remedy and Electroacupuncture on Metabolic Profiles and Anthropometric Parameters in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Controlled TrialISIGalen Medical Journal1398مسئول
4981373Epidemiology of Patients with Cancer in Iran: 2018ISIMiddle East Journal of Cancer1398چهارم
5980164Effect of an interactive voice response system on self-management in kidney transplant recipients:Protocol for a randomized controlled trialISIMEDICINE1397پنجم به بعد
6980141The Effect of Health Evolution Plan on the Performance Indicators in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences Using the Pabon Lasso ModelISCراهبردهای مدیریت در نظام سلامت1397اول
7974123Investigate the Change in the Behavior of Supplementary Insurers and Insured Individuals Before and after the Implementation of the Health System Reform in Mashhad University of Medical Sciences HospitalsISCفصلنامه بیمه سلامت ایران1398اول
8973915Comparison of the effect of pressure on bladder-GV20 and gallbladder-GV20 points on the ability to cope with labor pain among the primiparous women: A randomized clinical triascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397سوم
9973532Comparison of tacrolimus and cyclosporine for immunosuppression after renal transplantation: An updated systematic review and meta-analysis.MedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1397پنجم
10972834Factors Influencing Anxiety in Infertile Women Undergoing IVF/ICSI TreatmentCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397سوم
11972822ارزیابی اثرات طب فشاری بر خودکارآمدی و میزان حاملگی در زنان نابارور تحت درمان با باروری خارج رحمی / تزریق اسپرم: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شدهPMCJournal of education and health promotion1397سوم
12972820The Perception and Experience of Infertile Women Who Received Acupressure in Relation to Anxiety: A Qualitative StudyPMCIranian journal of nursing and midwifery research1397سوم
13972800Acupuncture Effect on Pruritus in Hemodialysis Patients: A Randomized Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1397مسئول
14972404Comparison of the Effect of Pressure on Bladder-GV20 and Gallbladder-GV20 on Labor Pain Intensity among the Primiparous Women: A Randomized Clinical TrialscopusEvidence based Care Journal1397سوم
15972317Efficacy and Safety of rituximab in children with difficult-to-treat nephrotic syndrome; a systematic reviewscopusJournal of Renal Injury Prevention1397چهارم
16971459EFFECT OF ACUPUNCTURE ON SENSORY UREMIA NEUROPATHY IN HEMODIALYSIS PATIENTSISIPharmacophore1396اول
17971364Perceptions of Students toward the Educational Environment Based on the DREEM Tool in a New Nursing School in IranISCpatient safety & quality improvment journal1397اول
18964367A Systematic Review and Meta-analysis of Using Acupuncture and Acupressure for Uremic PruritusISIIranian journal of kidney diseases1396اول
19963405Efficacy of Violet oil, a traditional Iranian formula, in patients with chronic insomnia: A randomized, double-blind, placebo-controlled studyISIJournal of Ethnopharmacology1396سوم
20963078Diagnostic Model in Polycystic Ovarian Syndrome Based on Traditional Iranian Medicine and Common Medicinescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396دوم
21961727The level of urinary endothelin in patients with urinary refluxPMCJournal of nephropathology1396چهارم
22961437Needlestick Injuries in Healthcare Workers in the North East of IranISC...patient safety & quality improvment journal1396اول
23961162Demographic Characteristics of Patients and Causes Leading to Chronic Renal Failure in Children Admitted to Mashhad Children Hospital Children HospitalChemical AbstractOpen Journal of Nephrology1396پنجم
24961127Effects of Electro-Acupuncture and Acupotomy Dissolution on mRNA Expression of Center Pro-Opiomelanocortin Detected by In Situ Hybridization in Rats with Non-Specific Low Back PainISIGalen Medical Journal1395اول
25960645A Systematic Review and a Meta-Analysis of Using Acupuncture for the Treatment of Nocturnal Enuresisindex copernicusJournal of Nephrology & Therapeutics1396سوم
26960621Challenges of OSCE national board exam in Iran from participants’ perspectivePMCElectronic Physician1396پنجم به بعد
27960504The Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Reducing Depression Severity and Automatic Thoughts in Depressed WomenISIINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES1395چهارم
28951676Performance Evaluation of Mashhad University of Medical Sciences’ Hospitals During 2006-2011: Application of Pabon Lasso ModelISCJentashapir Journal of Health Research1395سوم
29951277Evaluation of Medication Errors by Nurses in Hospitals Affiliated with Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IranISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1395پنجم
30951055Phenylketonuria patients :epidemiological studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
31950891Reliability and Validity of the Chinese Translation of Insomnia Severity Index and Comparison with Pittsburgh Sleep Quality Indexسایر سایت‏های تخصصیMalaysian Journal of Psychiatry1392اول و مسئول
32950872PhD Curriculum for the Traditional and Complementary MedicineProgram: A Qualitative Comparative Study in the Chinese and Iranian Medical UniversitiesISCfuture of medical education journal1394اول
33943324The Epidemiological and Clinical Study of Phenylketonuria (PKU) Patients in Khorasan, North-eastern Iranscopusiranian journal of neonatology1393مسئول
34942596Efficacy of Viola odorata in Treatment of Chronic InsomniaISIIran Red Crescent Med J1393پنجم
35942595Insomnia in Iranian Traditional MedicineISIIran Red Crescent Med J1392پنجم به بعد
36940804Evaluation of the Effect of Reflexology on Pain Control and Analgesic Consumption After AppendectomyISIThe Journal of Alternative and Complementary Medicine1394سوم
37935170A Brief Review on Constipation in Persian and Chinese Traditional Medicinescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394اول
38934015Evidence-Based Medicine: Studying the Attitude of Medical Residents in MashhadSID/Iranmedex/Magiranpatient saftey and quality improvment journal1393دوم
39932528Analysis of In-service Virtual Training Courses from the Expert Staffs' Perspective of Vice Chancellor for treatment of Mashhad University of Medical Sciences (2013)ISCFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1392اول
40932152Epidemiological and clinical study of phenylketonouria (PKU) disease in Khorasan Province; Northeast IranChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
41932149Insomnia in Iranian Traditional MedicineISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1392پنجم به بعد
42931285An Evidence Based Review on Oriental Medicine for the Treatment of Herpes Simplex Infections and Their Availability in IranCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393پنجم به بعد
43923458Survey of Cesarean Deliveries and Their Causes in Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences, Iran, 2011scopusمجله زنان و مامایی ایران1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981735بررسی اپیدمیولوژیک و هزینه های درمانی بیمارن پذیرش شده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ سال 1396کنگره ملی مدیریت منابع مالی در نظام سلامتیزدپوستر1397خير
2981734تاثیر برنامه تحول سلامت بر پرداخت از جیب بیماران بستری شده در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدکنگره ملی مدیریت منابع مالی در نظام سلامتیزدپوستر1397خير
3981733بررسی تغییر رفتار بیمه تکمیلی و بیمه شدگان، قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدکنگره ملی مدیریت منابع مالی در نظام سلامتیزدپوستر1397خير
4980812برر سی عوامل مؤثر بر مرگ و میر بیماران سوختگی در بیمار ستان امام ر ضا)ع( م شهد: تحلیل داده کاوی درخت تصمیمدومین کنگره سالیانه دانشجویی طبریساریپوستر1398خير
5972964بررسی اثر بخشی داروی برگرفته از طب ایرانی و طب سوزنی بر ترکیب بدنی و مقاومت به انسولین خانمهای مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکنخستین کنگره ملی راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397خير
6971156Survey of immunosuppressive therapy medication adherence in kidney transplant recipientThe 1st Euro-Asian Congress of Pharmacoepidemiology, EAPEC 2018SHIRAZپوستر1396خير
7971155Barriers to immunosuppressive medication non-adherence kidney transplant recipientThe 1st Euro-Asian Congress of Pharmacoepidemiology, EAPEC 2018SHIRAZپوستر1396خير
8971138بررسی طیف خدمات بستری ارائه شده به مصدومین زلزله فریمان و بار مالی مستقیم ناشی از آن در سال 1396دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
9970832بررسی وضعیت درآمد حاصل از مراجعه یماران گردشگر سلامتو بیشترین علل مراجعه آنها به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
10962613ترکیب گیاهی گرانوله جهت بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکهجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشورقزوینپوستر1396خير
11951293استراتژیهای ادغام طب سنتی ایرانی و چینیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
12951292اثر طب سوزنی بر آرتروز زانواولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
13951291اثر طب سوزنی در PH بزاق در بیماران فلج فاسیالاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
14951290اثر تب یونجه در مقایسه با پلاسبو یا دی هیدرو ارگوتامین در درمان میگرناولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394بله
15951275مقایسه طب سوزنی و طب گیاهی به عنوان طب مکمل در درمان بی خوابیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و چایگزینمشهدسخنرانی1394بله
16951186Nutrition in Polycystic Ovarian Syndrome based on Traditional Iranian MedicineThe 2nd International Congress on Reproduction ISERB 2016تهرانپوستر1395خير
17942519مقایسه اثر داروی گیاهی تاناستوم پارتنیوم با پلاسبو و دی هیدروارگوتامین در کنترل سردردهای میگرنیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394خير
18941957استراتژیهای درگیر طب سنتی چینی و ایرانی از منظر متخصصین طب سنتی چینیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
19941616Nutrition in infertile women based on Traditional Iranian Medicineاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
20935403بررسی دانش و نگرش دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به پزشکی مبتنی بر شواهداولین همایش کشوری اموزش مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394خير
21935133اثر بنفشه معطر بر بیخوابی مزمنچهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12006آموزش به بیمار و اصول احیاء قلبی ریوی1397تالیف و گردآوری
22004اصول تریاژ و مدیریت بحران و بلایا1397تالیف و گردآوری
32002اصول برنامه ریزی، فرآیند و گزارش نویسی1397تالیف و گردآوری
41999آشنایی با مفاهیم اعتبار بخشی، قوانین و اخلاق حرفه ای پرستاران1397تالیف و گردآوری
51249همودیالیز و افسردگی1395تالیف
61248رفلکسولوژی و کاربرد بالینی آن1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1296عصاره گیاهی مخلوط زعفران،رازیانه و بابونه nf>, خدیجه میرزایی نجم آبادی , حسین حسین زاده , میترا مهدویان , سارا میرزائیان , شاپور بدیعی اول , حبیب الله اسماعیلی , حسن رخشنده
2251داروی گیاهی ترکیبی به فرم ساشه گرانوله برای بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک1396/11/0494824nf>, مریم روحانی , شاپور بدیعی اول , ملیحه متوسلیان , سیداحمد ثاقبی , علی تقی پور , شکوه سادات حامدی , محمد کمالی نژاد
3222مولاژ آموزشی چند منظوره با قابلیت شناسایی رگ و نقاط خاص طب سوزنی1394/03/1985864nf>, مرتضی بهرام پور , شاپور بدیعی اول

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19873راهنمای بالینی1396
29867راهنمای بالینی1396
39861راهنمای بالینی1396
49855راهنمای بالینی1396
59849راهنمای بالینی1396
69843راهنمای بالینی1396
79837راهنمای بالینی1396
89831راهنمای بالینی1396
99825راهنمای بالینی1396
109819راهنمای بالینی1396
119458فلوشیپ پژوهشی سطح 21395
1210166فلوشیپ پژوهشی سطح 11394

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه