حسین  زرین فر

 فعاليت هاي پژوهشي

 

حسین زرین فر

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): حسین زرین فر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : قارچ شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : ZarrinfarH@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم آزمایشگاهیکارشناسی1379علوم پزشکی مشهد
قارچ شناسی پزشکیکارشناس ارشد 1383تربیت مدرس تهران
قارچ شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)1391علوم پزشکی تهران
فرصت مطالعاتی خارج از کشوردکترا (Ph.D.)2011Teikyo University

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
مربی هیات علمیدانشکده پزشکی یزد1383/10/241385/10/24

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1951838تعیین میزان غلظت آفلاتوکسین M1 موجود در شیرهای شهر مشهد در سال 97-96مجریدر دست اجرابلي
2951808تعیین حساسیت دارویی درماتوفیت های جدا شده از مبتلایان به کچلی در شهر مشهد توسط روش میکرودایلوشن در سال 97-96مجریدر دست اجرابلي
3951705بررسی کاندیدیازیس در بیوپسی های بدست آمده از دیواره رحم و سرویکس مبتلایان به سرطان رحم و شناسایی جدایه های کاندیدیایی توسط روش مولکولیمجریدر دست اجراخير
4941463شناسایی عوامل ایجاد کننده اتومایکوزیس توسط روش مولکولی PCR در مشهد، سال 95مجریپایان یافتهبلي
5940813شیوع کاندیدیازیس ادراری و شناسائی گونه های کاندیدایی در بیماران دیابت تیپ دو مراجعه کننده به واحدهای دیابت مرکز بهداشت شماره3 مشهد، سال 95-1394مجریپایان یافتهبلي
6940310بررسی آلودگی به آمیب های آزادزی بیماریزا(نگلریا و آکانتامبا) در آبهای راکد و سطحی استخر پارک های شهر مشهد در سال1394مجریپایان یافتهبلي
7931517شناسایی گونه های کاندیدا در مبتلایان به واژینیت کاندیدایی با استفاده از روش PCR-RFLP در شهر نیشابور درسال 94-93مجریپایان یافتهبلي
8931194بررسی میزان حساسیت دارویی درگونه های کاندیدای جداشده ازمبتلایان به واژینیت کاندیدیایی با تکنیک انتشار دیسک(disk diffusion) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 94-1393مجریپایان یافتهبلي
9922871تعیین گونه آسپرژیلوس های جدا شده از نمونه های بالینی و بخش های بیمارستانی با استفاده از روش مولکولی PCR-RFLPمجریپایان یافتهخير
10922849تعیین گونه مالاسزیاهای جدا شده از مبتلایان به تینا ورسیکالر با استفاده از روش مولکولیمجریپایان یافتهخير
11922655تعیین گونه کاندیداهای جدا شده از واژینیت کاندیدایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال93-1392مجریپایان یافتهخير
12920615بررسی میزان شیوع بیوفیلم های قارچی در بیماران مبتلا به پولیپوز بینی توسط روش های قارچ شناختی و مولکولی PCRمجریپایان یافتهبلي
13911109بررسی اثر مداخله ای رنگ نانو سیلور بر بار آلودگی قارچی هوای داخلی بخش هماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) شهر مشهد با استفاده از تکنیک PCR – SEQUENCE در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
14910900شناسایی قارچهای درماتوفیت جدا شده از مبتلایان به انواع مختلف کچلی با استفاده از روش PCR-RFLP در مراکز آموزشی، درمانی قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد در سال 92-91مجریپایان یافتهخير
15910661شناسایی گونه های مخمر کاندیدا در مبتلایان به کاندیدیازیس واژینال در بیمارستان قائم (عج) مشهد توسط روش تشخیصی PCR-RFLP در سال 91-92مجریپایان یافتهخير
16901130بررسی میزان آلودگی قارچی هوای بخش های منتخب بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
17960781مقایسه اثر ضد قارچی کرومولین سدیم، شربت زوفا، گیاه بارهنگ و صمغ بادام با داروی ضدقارچ واریکونازول برروی کلنی آسپرژیلوس بدست آمده کشت از مایع برونکوآلوئولار بیماران مبتلا به آسم(یک مطالعه پایلوت)همکاردر دست اجراخير
18951668جداسازی و شناسائی گونه های کاندیدائی جداشده از کشت های خون ارسالی به آزمایشگاهای بیمارستان های دانشگاهی مشهد به روش PCR- RFLP و بررسی حساسیت آنها نسبت به داروهای ضد قارچیهمکاردر دست اجرابلي
19951664آنالیز مولکولی عوامل درماتوفیتوزیس در مشهد با استفاده از تعیین توالی ژن β-Tubulinهمکاردر دست اجراخير
20940005بررسی تنوع زیستی نمونه های بالینی آسپرژیلوس در ایرانهمکارپایان یافتهخير
21931707شناسایی عوامل درماتوفیتوز در سطح گونه، ازطریق تعیین توالی نواحی rDNA-ITS در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
22931701بررسی اثر 7 داروی ضد قارچی بر روی ایزوله های کاندیدای جدا شده از واژینیت کاندیدایی در آزمایشگاههمکارپایان یافتهخير
23930912شناسایی گونه های کاندیدا جدا شده از واژینیت کاندیدایی زنان مراجعه کننده به بیمارستان قائم در سال 1393 با استفاده از روش طیف سنجی جرمی(MALDI-TOF MS ) همکارپایان یافتهخير
24930841شناسایی مولکولی گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به واژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به مراکز درمانی مشهد در سال 2014همکارپایان یافتهبلي
25930752بررسی اثر عصاره بابونه برروی خصوصیات بالینی و مکانیکی مواد بهسازی بافتهمکارعقد قراردادبلي
26930475تعیین میزان اثر ضد قارچی دستگاه ازن‌ساز خانگی بر قارچ کاندیدا آلبیکنس متصل به دنچرهمکارپایان یافتهبلي
27922653شناسائی و تشخیص همزمان 4 گونه ایجاد کننده کروموبلاستومایکوزیس با استفاده از تکنیک PCR-Reverse Line Blot Hybridizationهمکارپایان یافتهخير
28921715تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی از روی لام میکروسکوپی مثبت ومنفی مشکوک، به روش Primer Specific PCR در شهرستان تربت حیدریه در سال1393-1392همکارپایان یافتهبلي
29921463شناسایی مولکولی و تعیین ژنوتایپهای گونه های میکروسپوریدیا در افراد نقص ایمنی در مشهد و اهواز دو شهر بزرگ ایران ، با استفاده ازتکنیک های PCR و Sequencing در سالهای 1392و1393همکارپایان یافتهبلي
30911327تشخیص مولکولی عفونت های قارچی در ناحیه سینونازال در بیماران مراجعه کننده به بخش گوش و حلق و بینی بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
31911326شناسایی عوامل غیر درماتوفیتی اونیکومایکوزیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیصی بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
32900479شناسایی پروتئین های بر هم کنش دهنده با SSAT-X و SSAT-1 در شرایط هیپوکسی و نورموکسی در رده سلول172Aهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971167Mucormycosis in Iran: A six-year retrospective experienceISIJOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE1397چهارم
2970979High prevalence of candiduria due to non-albicans Candida species among diabetic patients: A matter of concern?ISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1397مسئول
3964476Identification of Candida species isolated from vulvovaginitis using matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometryPMCCurrent Medical Mycology1396چهارم
4964153Identification of fungal causative agents of rhinosinusitis from Mashhad, IranPMCCurrent Medical Mycology1396پنجم به بعد
5964135Predominance of non-fumigatus Aspergillus species among patients suspected to pulmonary aspergillosis in a tropical and subtropical region of the Middle EastISIMicrobial pathogenesis1396مسئول
6961535Effect of involved Aspergillus species on galactomannan in bronchoalveolar lavage of patients with invasive aspergillosisISIJOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY1396پنجم به بعد
7961384Identification of Malassezia species using PCR-RFLP molecular method in the patients with pityriasis versicolorscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1396مسئول
8961255Molecular Identification of Candida species isolated from patients with vulvovaginitis for the first time in Mashhadscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
9954496Assessment of indoor and outdoor airborne fungi in an Educational, Research and Treatment CenterISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1395مسئول
10954481Evaluation of Fungal air contamination in Wards and Operating rooms of Montaserie Organ Transplant Hospital, MashhadISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1396مسئول
11951026High prevalence of clinical and environmental triazole-resistant Aspergillus fumigatus in Iran: is it a challenging issue?ISIJOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY1395پنجم به بعد
12950291Black Aspergillus species isolated from clinical and environmental samples in IranISIJOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY1394پنجم به بعد
13943397Prevalence of Superficial and Cutaneous Mycoses of Neyshabur City during Five Years, a Retrospective StudyISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1395مسئول
14943396Rapid detection of Candida species in bronchoalveolar lavage fluid from patients with pulmonary symptomsISIBRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY1394اول
15942174Frequency of variety of Candida species in women with Candida vaginitis referred to clinical centers of Mashhad, Iranscopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1394سوم
16933963Detection of Aspergillus flavus and A. fumigatus in Bronchoalveolar Lavage Specimens of Hematopoietic Stem Cell Transplants and Hematological Malignancies Patients by Real-Time Polymerase Chain Reaction, Nested PCR and Mycological AssaysISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1393اول
17933039The Prevalence of Pneumocystis jiroveci in Bronchoalveolar Lavage Specimens of Lung Transplant Recipients Examined by the Nested PCRISIJundishapur J Microbiol1393پنجم به بعد
18932084Evaluation of Routin Microbiological Media and a Selective Fungal Medium for Recovery of Yeast from Mixed Clinical Specimensسایر سایت‏های تخصصیWorld Journal of Medical Sciences1385سوم
19932017In Vitro Activities of Eight Antifungal Drugs against 104 Environmental and Clinical Isolates of Aureobasidium pullulansISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy1393چهارم
20931976Evaluation of the Effects of Incubation Temperature and Ph On the Susceptibility of Candida Albicans Isolates to Ketoconazole InvitroISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد1385اول
21931975Comparision of MICs of some Iranian herbal essences against azole resistance and azole susceptible of Candida albicansscopusفصلنامه گیاهان دارویی1387چهارم
22931974Comparision of antifungal of ketoconazole, clotrimazole and fluconazole against of Candida albilcans isolates from woman with symptomatic vaginitis in vitroISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1386اول
23931425Detection of Aspergillus flavus and A. fumigates in BAL samples of Hematopoietic stem cell transplant and Hematological Malignancies patients by Real Time PCR and Nested PCR mycological assayPMCMycopathologia1392اول
24931174The identification of nocardia in bal specimens of bronchoscopic patients by using classical and molecular methodsscopusTehran University Medical Journal1392چهارم
25931173Mycological Microscopic and Culture Examination of 400 Bronchoalveolar Lavage (BAL) SamplesISIIranian J Publ Health1391اول
26930939First report of rhinosinusitis caused by Neoscytalidium dimidiatum in IranISIJournal of Medical Microbiology1393پنجم
2792760Incidence of Pulmonary Aspergillosis and Correlation of Conventional Diagnostic Methods with Nested PCR and Real-Time PCR Assay Using BAL Fluid in Intensive Care Unit PatientsISIJournal of Clinical Laboratory Analysis1392اول و مسئول
28924200Detection of Toxoplasma gondii from Clinical Specimens of Patients Receiving Renal Transplant Using ELISA and PCRscopusNephrology-Urology monthly1392
29924120Use of Mycological, nested PCR, and Real-time PCR Methods on BAL Fluids for Detection of Aspergillus fumigatus and A. flavus in Solid Organ Transplant RecipientsISIMycopathologia1392اول
30923019Distribution of Malassezia Species in Patients with Pityriasis versicolor Compared with Healthy Individuals in Yazd, IranrISIJundishapur Journal of Microbiology1392مسئول
3192187Pneumocystis jirovecii Colonization in Non-HIV-Infected Patients Based on Nested-PCR Detection in Bronchoalveolar Lavage SamplesISIIranian J Publ Health1391پنجم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970554Molecular diversity of clinical and airborne Aspergillus speciesدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
2970538Identification of yeast species isolated from bronchoalveolar lavage specimens of high-risk individuals using MALDI-TOF MSدومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری از عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397بله
3970510The challenge of emerging and rare fungal agents with an emphasis on Candida aurisیازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397بله
4963991شیوع کاندیدوریا در میان بیماران دیابتی و انتشار گونه های کاندیدایی در آنها در یک منطقه گرمسیر و نیمه گرمسیر در خاورمیانهدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانسخنرانی1396بله
5962370شناسایی درماتوفیت های جدا شده از بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس با استفاده از روش PCR-RFLP در شمال شرق ایران، مشهد8th Trends in Medical Mycologyبلگرادپوستر1396بله
6953351Molecular identification of fungal infection in Acute Invasive Fungal Rhinosinusitis in patients refer to ENT department in Ghaem and Emam Reza hospitals, Mashhad, Iran1st IFRC International Conference on Clinical Mycology: Aspergillus and Aspergillosis November 8-10, 2016ساریسخنرانی1395خير
7953079یک گزارش از یک عفونت گوش میانی ایجاد شده توسط آسپرژیلوس فلاووس در ایران1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosiساریپوستر1395خير
8953078شناسایی آسپرژیلوس های جدا شده از بیماران با اختلال ایمنی با علایم ریوی با استفاده از نمونه لاواژ1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosiساریپوستر1395خير
9953077نقش آسپرژیلوس ها در بیوفیلم های رینوسینوزیتی در بیماران با پولیپ های بینی1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosisساریپوستر1395بله
10950088بررسی تأثیر رنگ حاوی نانوذرات نقره در کاهش بار آلودگی عوامل قارچی هوابرد در یک بخش بیمارستانیهجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394خير
11943218شناسایی گونه های مالاسزیا جداشده از بیماران مبتلا به تینا ورسیکالر در مشهد-شاندیز، ایرانهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394خير
12943217بررسی میزان گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به واژینیت کاندیدایی زنان غیرباردارهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394بله
13942362اشتباه تشخیصی عفونت های جلدی قارچی با بیماری های پوستی انگلی و باکتریاییدومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران از آزمایشگاه تا بالینشیرازسخنرانی1394خير
14942265ژنوتایپ ایزوله های بالینی و محیطی آسپرژیلوس فلاووس جدا شده از ایران با استفاده از میکروساتلایتThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازسخنرانی1389خير
15942264شیوع بالای آسپرژیلوس فومیگاتوس های بالینی و محیطی مقاوم به آزول در ایران، یک معضل بزرگThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازسخنرانی1389خير
16942262گونه های آسپرژیلوس نایجر جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی در ایرانThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389خير
17942243فراوانی گونه های مختلف در واژینیت کاندیدایی زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 94-93The 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389خير
18942242بررسی کاندیدیازیس واژینال در بین زنان حامله و شناسایی گونه های کاندیدا توسط روش مولکولیThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389بله
19942241بررسی فراوانی بیوفیلم های قارچی در بیماران مبتلا به پولیپوز با استفاده از روش های هیستوپاتولوژی، قارچ شناسی و پی سی آر سکوئنسینگThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389بله
20941843Identification of Candida species isolated from vulvovaginitis in Mashhad, Iran by the use of the MALDI-TOF MSدومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران: از آزمایشگاه تا بالینشیرازسخنرانی1394خير
21941841Prevalence of a variety of Candida species in Candida vaginits in women referred to university hospitals of Mashhad University of Medical Sciences in 2014-2015دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران: از آزمایشگاه تا بالینشیرازپوستر1394خير
22935443بررسی ژن سی وای پی 51 ای مقاوم به داروهای آزولی در آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از نمونه های کلینیکی و محیطی، یک چالش در ایران19th International Society fot Human and Animal Mycology Congressملبورنسخنرانی1393خير
23935442ارزیابی قارچ های هوابرد در بخش های مختلف بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهدهفدهمین همایش ملی بهداشت محیطبوشهرپوستر1393خير
24932467بررسی 5 ساله عفونت های جلدی و سطحی قارچی در آزمایشگاه جهاد نیشابور، خراسان رضوی8th International Congress of Clinical Microbiologyتبریزپوستر1393خير
25932466بررسی آسپرژیلوزیس ریوی در بیماران با ایمنی سالم توسط آزمایش های قارچ شناسی روتین و تکنیک های مولکولی8th International Congress of Clinical Microbiologyتبریزسخنرانی1393بله
26932043انسیدانس آسپرژیلوزیس ریوی و ارتباط روش های سنتی با نستد پی سی آر و ری ال تایم پی سی آر با استفاده از نمونه های برونش در بیماران بخش آی سی یو گیرندگان پیوند مغز استخوانThe 21st Iranian Congress on Infectious Diseases and Tropical Medicineتهرانپوستر1391بله
27931662وجوه بالینی و آزمایشگاهی موکورمایکوزیسسومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1393خير
28931171شناسایی گونه های کاندیدا در مایع لاواژ بیماران دچار سرکوب ایمنی و ایمنی سالم با علایم ریوی بوسیله روش پی سی آر آر اف ال پیThe 22st Iranian Congress on Infectious Diseases and Tropical Medicineتهرانپوستر1392بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه