حسین  زرین فر
خلاصه عملکرد حسین  زرین فر
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسین زرین فر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین زرین فر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : قارچ شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ZarrinfarH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم آزمایشگاهیکارشناسی1379علوم پزشکی مشهد
قارچ شناسی پزشکیکارشناس ارشد 1383تربیت مدرس تهران
قارچ شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)1391علوم پزشکی تهران
فرصت مطالعاتی خارج از کشوردکترا (Ph.D.)2011Teikyo University

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مربی هیات علمیدانشکده پزشکی یزد1383/10/241385/10/24

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971742شناسائی ایزوله های بالینی کاندیداها با دو روش MALDI-TOF و PCR-RFLPمجریدر دست اجراخير
2970789شناسائی گونه های کاندیدائی جدا شده از کشت های خون کودکان در بیمارستان های اکبر و شیخ مشهدمجریدر دست اجرابلي
3961950جداسازی گونه های آسپرژیلوس و کاندیدا در نمونه برونکوآلوئولار لاواژ کودکان مستعد دارای اختلالات تنفسی و شناسایی آنها به روش مولکولی در مشهدمجریدر دست اجرابلي
4960996تعیین میزان حساسیت داروهای ضدقارچی درایزوله های آسپرژیلوسی بدست آمده از نمونه های بالینی بیماران مشهد توسط روش میکرودایلوشن در سال 97-96مجریپایان یافتهبلي
5951838تعیین میزان غلظت آفلاتوکسین M1 موجود در شیرهای شهر مشهد در سال 97-96مجریپایان یافتهبلي
6951808تعیین حساسیت دارویی درماتوفیت های جدا شده از مبتلایان به کچلی در شهر مشهد توسط روش میکرودایلوشن در سال 97-96مجریپایان یافتهبلي
7951705بررسی کاندیدیازیس در بیوپسی های بدست آمده از دیواره رحم و سرویکس مبتلایان به سرطان رحم و شناسایی جدایه های کاندیدیایی توسط روش مولکولیمجریپایان یافتهخير
8950843بررسی میزان حساسیت داروهای ضد قارچی در گونه های کاندیدای جدا شده از سیستم تنفسی بیماران دارای اختلالات ایمنی همراه با علائم ریویمجریدر دست اجراخير
9941463شناسایی عوامل ایجاد کننده اتومایکوزیس توسط روش مولکولی PCR در مشهد، سال 95مجریپایان یافتهبلي
10940813شیوع کاندیدیازیس ادراری و شناسائی گونه های کاندیدایی در بیماران دیابت تیپ دو مراجعه کننده به واحدهای دیابت مرکز بهداشت شماره3 مشهد، سال 95-1394مجریپایان یافتهبلي
11940310بررسی آلودگی به آمیب های آزادزی بیماریزا(نگلریا و آکانتامبا) در آبهای راکد و سطحی استخر پارک های شهر مشهد در سال1394مجریپایان یافتهبلي
12931517شناسایی گونه های کاندیدا در مبتلایان به واژینیت کاندیدایی با استفاده از روش PCR-RFLP در شهر نیشابور درسال 94-93مجریپایان یافتهبلي
13931194بررسی میزان حساسیت دارویی درگونه های کاندیدای جداشده ازمبتلایان به واژینیت کاندیدیایی با تکنیک انتشار دیسک(disk diffusion) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 94-1393مجریپایان یافتهبلي
14922871تعیین گونه آسپرژیلوس های جدا شده از نمونه های بالینی و بخش های بیمارستانی با استفاده از روش مولکولی PCR-RFLPمجریپایان یافتهخير
15922849تعیین گونه مالاسزیاهای جدا شده از مبتلایان به تینا ورسیکالر با استفاده از روش مولکولیمجریپایان یافتهخير
16922655تعیین گونه کاندیداهای جدا شده از واژینیت کاندیدایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال93-1392مجریپایان یافتهخير
17920615بررسی میزان شیوع بیوفیلم های قارچی در بیماران مبتلا به پولیپوز بینی توسط روش های قارچ شناختی و مولکولی PCRمجریپایان یافتهبلي
18911109بررسی اثر مداخله ای رنگ نانو سیلور بر بار آلودگی قارچی هوای داخلی بخش هماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) شهر مشهد با استفاده از تکنیک PCR – SEQUENCE در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
19910900شناسایی قارچهای درماتوفیت جدا شده از مبتلایان به انواع مختلف کچلی با استفاده از روش PCR-RFLP در مراکز آموزشی، درمانی قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد در سال 92-91مجریپایان یافتهخير
20910661شناسایی گونه های مخمر کاندیدا در مبتلایان به کاندیدیازیس واژینال در بیمارستان قائم (عج) مشهد توسط روش تشخیصی PCR-RFLP در سال 91-92مجریپایان یافتهخير
21901130بررسی میزان آلودگی قارچی هوای بخش های منتخب بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
22971950مطالعه شیوع آلودگی به شپش سر(پدیکلوزیس) در دانش آموزان دختر مقطع ابتدائی در مشهدهمکاردر دست اجراخير
23971767ثبت ملی عفونتهای تنفسی به علت لوفوموناسهمکاردر دست اجراخير
24970717شناسایی ایزوله های کاندیدایی جدا شده از زنان مبتلا به واژینیت به روش مولکولی ،در مراجعین به مراکز درمانی شهرستان تربت جامهمکاردر دست اجرابلي
25961952بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه گونه های غیر فومیگاتوس آسپرژیلوسهمکاردر دست اجرابلي
26961909شناسائی گونه های کاندیدای جدا شده ازبیماران مبتلا به کاندیدیازیس در مشهد به روش مولتی پلکس PCRهمکاردر دست اجرابلي
27961819بررسی میزان بیان LncRNA PANDAR دربیماران مبتلا به سرطان کبد و ارزیابی ارتباط آن با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک بیماریهمکاردر دست اجرابلي
28961644شناسایی گونه های کاندیدایی جداشده از واژنیت کاندیدایی و بررسی اثر ضد قارچی نانوذرات نقره سنتز شده در بستر عصاره گیاهیsalvia macrosiphon بر روی آنهاهمکاردر دست اجرابلي
29960781مقایسه اثر ضد قارچی کرومولین سدیم، شربت زوفا، گیاه بارهنگ و صمغ بادام با داروی ضدقارچ واریکونازول برروی کلنی آسپرژیلوس بدست آمده کشت از مایع برونکوآلوئولار بیماران مبتلا به آسم(یک مطالعه پایلوت)همکاردر دست اجراخير
30951668جداسازی و شناسائی گونه های کاندیدائی جداشده از کشت های خون ارسالی به آزمایشگاهای بیمارستان های دانشگاهی مشهد به روش PCR- RFLP و بررسی حساسیت آنها نسبت به داروهای ضد قارچیهمکارپایان یافتهبلي
31951664آنالیز مولکولی عوامل درماتوفیتوزیس در مشهد با استفاده از تعیین توالی ژن β-Tubulinهمکارپایان یافتهخير
32940005بررسی تنوع زیستی نمونه های بالینی آسپرژیلوس در ایرانهمکارپایان یافتهخير
33931707شناسایی عوامل درماتوفیتوز در سطح گونه، ازطریق تعیین توالی نواحی rDNA-ITS در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
34931701بررسی اثر 7 داروی ضد قارچی بر روی ایزوله های کاندیدای جدا شده از واژینیت کاندیدایی در آزمایشگاههمکارپایان یافتهخير
35930912شناسایی گونه های کاندیدا جدا شده از واژینیت کاندیدایی زنان مراجعه کننده به بیمارستان قائم در سال 1393 با استفاده از روش طیف سنجی جرمی(MALDI-TOF MS ) همکارپایان یافتهخير
36930841شناسایی مولکولی گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به واژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به مراکز درمانی مشهد در سال 2014همکارپایان یافتهبلي
37930475تعیین میزان اثر ضد قارچی دستگاه ازن‌ساز خانگی بر قارچ کاندیدا آلبیکنس متصل به دنچرهمکارپایان یافتهبلي
38922653شناسائی و تشخیص همزمان 4 گونه ایجاد کننده کروموبلاستومایکوزیس با استفاده از تکنیک PCR-Reverse Line Blot Hybridizationهمکارپایان یافتهخير
39921715تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی از روی لام میکروسکوپی مثبت ومنفی مشکوک، به روش Primer Specific PCR در شهرستان تربت حیدریه در سال1393-1392همکارپایان یافتهبلي
40921463شناسایی مولکولی و تعیین ژنوتایپهای گونه های میکروسپوریدیا در افراد نقص ایمنی در مشهد و اهواز دو شهر بزرگ ایران ، با استفاده ازتکنیک های PCR و Sequencing در سالهای 1392و1393همکارپایان یافتهبلي
41911327تشخیص مولکولی عفونت های قارچی در ناحیه سینونازال در بیماران مراجعه کننده به بخش گوش و حلق و بینی بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
42911326شناسایی عوامل غیر درماتوفیتی اونیکومایکوزیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیصی بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
43900479شناسایی پروتئین های بر هم کنش دهنده با SSAT-X و SSAT-1 در شرایط هیپوکسی و نورموکسی در رده سلول172Aهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982131Discrimination of Aspergillus flavus from Aspergillus oryzae by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI-TOF) mass-spectrometryISIMycoses1398سوم
2981605Perspectives on Scedosporium species and Lomentospora prolificans in lung transplantation: Results of an international practice survey from ESCMID fungal infection study group and study group for infections in compromised hosts, and European Confederation of Medical MycologyISITransplant infectious disease پنجم به بعد
3981441Molecular Identification, Genotypic Diversity, Antifungal Susceptibility, and Clinical Outcomes of Infections Caused by Clinically Underrated Yeasts, Candida orthopsilosis, and Candida metapsilosis: An Iranian Multicenter Study (2014–2019)ISIFrontiers in Cellular and Infection Microbiology1398پنجم به بعد
4981149Epidemiology of dermatophytosis in Northeastern Iran; A subtropical regionPMCCurrent Medical Mycology1398مسئول
5981054Low Level of Antifungal Resistance in Iranian Isolates of Candida glabrata Recovered from Blood Samples in a Multicenter Study from 2015 to 2018 and Potential Prognostic Values of Genotyping and Sequencing of PDR1ISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy1398پنجم به بعد
6981039Identification of Dermatophytosis Agents in Mashhad, Iran, by Using Polymerase Chain Reaction Sequencing (PCR Sequencing) Methodscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1398دوم
7980956Fungal biofilms in sinonasal polyposis: the role of fungal agents is notable?ISIJournal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology1398مسئول
8980702Molecular characterization and antifungal susceptibility testing of Candida nivariensis from blood samples - an Iranian multicentre study and a review of the literatureISIJournal of medical microbiology1398چهارم
9980159Unusual vaginal bleeding due to a leech bite in a girl from a tropical area: A case reportISIRevista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical1398مسئول
10974422Detection of ERG11 point mutations in iranian fluconazole-resistant Candida albicans isolatesPMCCurrent Medical Mycology1397دوم
11974091Comparison of 21-plex PCR and API 20C AUX, MALDI-TOF MS, and rDNA sequencing for a wide range of clinically isolated yeast species: Improved identification by combining 21-plex PCR and API 20C AUX as an alternative strategy for developing countriesISIFrontiers in Cellular and Infection Microbiology1397پنجم
12973700In-vitro antifungal susceptibility testing of lanoconazole and luliconazole against Aspergillus flavus as an important agent of invasive aspergillosisISIJournal of infection and chemotherapy1397سوم
13972808Naegleria species population found in pond water of parks in Mashhad city, Can the physicochemical factors affect it?PMCMethodsX1397دوم
14972473Isolation and identification of Acanthamoeba from pond water of parks in a tropical and subtropical region in the Middle East, and its relation with physicochemical parametersISIBMC microbiology1397سوم
15972339Kinetics of antifungal activity of home-generated ozonated water on Candida albicansPMCCurrent Medical Mycology1397مسئول
16971167Mucormycosis in Iran: A six-year retrospective experienceISIJOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE1397چهارم
17970979High prevalence of candiduria due to non-albicans Candida species among diabetic patients: A matter of concern?ISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1397مسئول
18964476Identification of Candida species isolated from vulvovaginitis using matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometryPMCCurrent Medical Mycology1396چهارم
19964153Identification of fungal causative agents of rhinosinusitis from Mashhad, IranPMCCurrent Medical Mycology1396پنجم به بعد
20964135Predominance of non-fumigatus Aspergillus species among patients suspected to pulmonary aspergillosis in a tropical and subtropical region of the Middle EastISIMicrobial pathogenesis1396مسئول
21961535Effect of involved Aspergillus species on galactomannan in bronchoalveolar lavage of patients with invasive aspergillosisISIJOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY1396پنجم به بعد
22961384Identification of Malassezia species using PCR-RFLP molecular method in the patients with pityriasis versicolorscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1396مسئول
23961255Molecular Identification of Candida species isolated from patients with vulvovaginitis for the first time in Mashhadscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
24954496Assessment of indoor and outdoor airborne fungi in an Educational, Research and Treatment CenterISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1395مسئول
25954481Evaluation of Fungal air contamination in Wards and Operating rooms of Montaserie Organ Transplant Hospital, MashhadISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1396مسئول
26951026High prevalence of clinical and environmental triazole-resistant Aspergillus fumigatus in Iran: is it a challenging issue?ISIJOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY1395پنجم به بعد
27950291Black Aspergillus species isolated from clinical and environmental samples in IranISIJOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY1394پنجم به بعد
28943397Prevalence of Superficial and Cutaneous Mycoses of Neyshabur City during Five Years, a Retrospective StudyISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1395مسئول
29943396Rapid detection of Candida species in bronchoalveolar lavage fluid from patients with pulmonary symptomsISIBRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY1394اول
30942174Frequency of variety of Candida species in women with Candida vaginitis referred to clinical centers of Mashhad, Iranscopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1394سوم
31933963Detection of Aspergillus flavus and A. fumigatus in Bronchoalveolar Lavage Specimens of Hematopoietic Stem Cell Transplants and Hematological Malignancies Patients by Real-Time Polymerase Chain Reaction, Nested PCR and Mycological AssaysISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1393اول
32933039The Prevalence of Pneumocystis jiroveci in Bronchoalveolar Lavage Specimens of Lung Transplant Recipients Examined by the Nested PCRISIJundishapur J Microbiol1393پنجم به بعد
33932084Evaluation of Routin Microbiological Media and a Selective Fungal Medium for Recovery of Yeast from Mixed Clinical Specimensسایر سایت‏های تخصصیWorld Journal of Medical Sciences1385سوم
34932017In Vitro Activities of Eight Antifungal Drugs against 104 Environmental and Clinical Isolates of Aureobasidium pullulansISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy1393چهارم
35931976Evaluation of the Effects of Incubation Temperature and Ph On the Susceptibility of Candida Albicans Isolates to Ketoconazole InvitroISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد1385اول
36931975Comparision of MICs of some Iranian herbal essences against azole resistance and azole susceptible of Candida albicansscopusفصلنامه گیاهان دارویی1387چهارم
37931974Comparision of antifungal of ketoconazole, clotrimazole and fluconazole against of Candida albilcans isolates from woman with symptomatic vaginitis in vitroISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1386اول
38931425Detection of Aspergillus flavus and A. fumigates in BAL samples of Hematopoietic stem cell transplant and Hematological Malignancies patients by Real Time PCR and Nested PCR mycological assayPMCMycopathologia1392اول
39931174The identification of nocardia in bal specimens of bronchoscopic patients by using classical and molecular methodsscopusTehran University Medical Journal1392چهارم
40931173Mycological Microscopic and Culture Examination of 400 Bronchoalveolar Lavage (BAL) SamplesISIIranian J Publ Health1391اول
41930939First report of rhinosinusitis caused by Neoscytalidium dimidiatum in IranISIJournal of Medical Microbiology1393پنجم
4292760Incidence of Pulmonary Aspergillosis and Correlation of Conventional Diagnostic Methods with Nested PCR and Real-Time PCR Assay Using BAL Fluid in Intensive Care Unit PatientsISIJournal of Clinical Laboratory Analysis1392اول و مسئول
43924200Detection of Toxoplasma gondii from Clinical Specimens of Patients Receiving Renal Transplant Using ELISA and PCRscopusNephrology-Urology monthly1392
44924120Use of Mycological, nested PCR, and Real-time PCR Methods on BAL Fluids for Detection of Aspergillus fumigatus and A. flavus in Solid Organ Transplant RecipientsISIMycopathologia1392اول
45923019Distribution of Malassezia Species in Patients with Pityriasis versicolor Compared with Healthy Individuals in Yazd, IranrISIJundishapur Journal of Microbiology1392مسئول
4692187Pneumocystis jirovecii Colonization in Non-HIV-Infected Patients Based on Nested-PCR Detection in Bronchoalveolar Lavage SamplesISIIranian J Publ Health1391پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981804Otomycosis in a subtropical region: The role of which of the fungal agents is predominant?2nd International Eurasian Mycology Congressقونیه، ترکیهسخنرانی1398بله
2981265مایستوما در چهار دهه گذشته در مشهد ، شما شرقی ایرانسمپوزیوم مایستوما در ایرانتهرانسخنرانی1398خير
3980453Survey the Acanthamoeba species in ponds water of parks in Mashhad cityThird International and Twenty First National Conference On Environmental Healthزنجانپوستر1397خير
4980403Role of contact lens in the development of Microbial Keratitisنوزدهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدسخنرانی1398بله
5980383Diagnostic challenges in pneumocystosisدوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت آژمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1398بله
6980334چالشهای تشخیص آزمایشگاهی در موکورمایکوزیسهفدهمین کنگره کشوری و دوازدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهیتهرانسخنرانی1398خير
7973198Aspergillus flavus, Not Aspergillus fumigatus, is the main agent of Aspergillosis in Iranپنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
8973197تشخیص های از دست رفته در بیماری های قارچیپنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران 5th Iranian congress of Medical Mycologyتهرانسخنرانی1397خير
9972356Predominance of non-fumigatus Aspergillus species among patients suspected to pulmonary aspergillosis in a tropical and subtropical region20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycologyآمستردامپوستر1397بله
10971571مقایسه دو روش مورفولوژیک و مولکولی برای شناسایی گونه های کاندیدای جدا شده از مبتلایان ولوواژینیت کاندیداییدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
11971570شناسایی مولکولی گونه های کاندیدای مرتبط با کاندیدیازیس واژینال با استفاده از روش تعیین توالی DNAدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
12971469Identification of Candida species isolated from vulvovaginitis in Mashhad, Iran by the use of the MALDI-TOF MS20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycologyآمستردامپوستر1397خير
13971468Diversity of clinical Aspergillus species in Iran20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycologyآمستردامپوستر1397خير
14971467Identification of dermatophyte species by sequence analysis of the rDNA-ITS20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycologyآمستردامپوستر1397خير
15971012ارزیابی اثربخشی ضدعفونی کنندگی اشعه ماورابنفش تحت شرایط واقعی در بیمارستان ها2nd International Congress on prevention Strategies for Healthcare-associated Infectionsخراسان رضوی-مشهدسخنرانی1397خير
16970554Molecular diversity of clinical and airborne Aspergillus speciesدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
17970538Identification of yeast species isolated from bronchoalveolar lavage specimens of high-risk individuals using MALDI-TOF MSدومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری از عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397بله
18970510The challenge of emerging and rare fungal agents with an emphasis on Candida aurisیازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397بله
19963991شیوع کاندیدوریا در میان بیماران دیابتی و انتشار گونه های کاندیدایی در آنها در یک منطقه گرمسیر و نیمه گرمسیر در خاورمیانهدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانسخنرانی1396بله
20962370شناسایی درماتوفیت های جدا شده از بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس با استفاده از روش PCR-RFLP در شمال شرق ایران، مشهد8th Trends in Medical Mycologyبلگرادپوستر1396بله
21953351Molecular identification of fungal infection in Acute Invasive Fungal Rhinosinusitis in patients refer to ENT department in Ghaem and Emam Reza hospitals, Mashhad, Iran1st IFRC International Conference on Clinical Mycology: Aspergillus and Aspergillosis November 8-10, 2016ساریسخنرانی1395خير
22953079یک گزارش از یک عفونت گوش میانی ایجاد شده توسط آسپرژیلوس فلاووس در ایران1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosiساریپوستر1395خير
23953078شناسایی آسپرژیلوس های جدا شده از بیماران با اختلال ایمنی با علایم ریوی با استفاده از نمونه لاواژ1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosiساریپوستر1395خير
24953077نقش آسپرژیلوس ها در بیوفیلم های رینوسینوزیتی در بیماران با پولیپ های بینی1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosisساریپوستر1395بله
25950088بررسی تأثیر رنگ حاوی نانوذرات نقره در کاهش بار آلودگی عوامل قارچی هوابرد در یک بخش بیمارستانیهجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394خير
26943218شناسایی گونه های مالاسزیا جداشده از بیماران مبتلا به تینا ورسیکالر در مشهد-شاندیز، ایرانهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394خير
27943217بررسی میزان گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به واژینیت کاندیدایی زنان غیرباردارهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394بله
28942362اشتباه تشخیصی عفونت های جلدی قارچی با بیماری های پوستی انگلی و باکتریاییدومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران از آزمایشگاه تا بالینشیرازسخنرانی1394خير
29942265ژنوتایپ ایزوله های بالینی و محیطی آسپرژیلوس فلاووس جدا شده از ایران با استفاده از میکروساتلایتThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازسخنرانی1389خير
30942264شیوع بالای آسپرژیلوس فومیگاتوس های بالینی و محیطی مقاوم به آزول در ایران، یک معضل بزرگThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازسخنرانی1389خير
31942262گونه های آسپرژیلوس نایجر جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی در ایرانThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389خير
32942243فراوانی گونه های مختلف در واژینیت کاندیدایی زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 94-93The 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389خير
33942242بررسی کاندیدیازیس واژینال در بین زنان حامله و شناسایی گونه های کاندیدا توسط روش مولکولیThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389بله
34942241بررسی فراوانی بیوفیلم های قارچی در بیماران مبتلا به پولیپوز با استفاده از روش های هیستوپاتولوژی، قارچ شناسی و پی سی آر سکوئنسینگThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389بله
35941843Identification of Candida species isolated from vulvovaginitis in Mashhad, Iran by the use of the MALDI-TOF MSدومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران: از آزمایشگاه تا بالینشیرازسخنرانی1394خير
36941841Prevalence of a variety of Candida species in Candida vaginits in women referred to university hospitals of Mashhad University of Medical Sciences in 2014-2015دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران: از آزمایشگاه تا بالینشیرازپوستر1394خير
37935443بررسی ژن سی وای پی 51 ای مقاوم به داروهای آزولی در آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از نمونه های کلینیکی و محیطی، یک چالش در ایران19th International Society fot Human and Animal Mycology Congressملبورنسخنرانی1393خير
38935442ارزیابی قارچ های هوابرد در بخش های مختلف بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهدهفدهمین همایش ملی بهداشت محیطبوشهرپوستر1393خير
39932467بررسی 5 ساله عفونت های جلدی و سطحی قارچی در آزمایشگاه جهاد نیشابور، خراسان رضوی8th International Congress of Clinical Microbiologyتبریزپوستر1393خير
40932466بررسی آسپرژیلوزیس ریوی در بیماران با ایمنی سالم توسط آزمایش های قارچ شناسی روتین و تکنیک های مولکولی8th International Congress of Clinical Microbiologyتبریزسخنرانی1393بله
41932043انسیدانس آسپرژیلوزیس ریوی و ارتباط روش های سنتی با نستد پی سی آر و ری ال تایم پی سی آر با استفاده از نمونه های برونش در بیماران بخش آی سی یو گیرندگان پیوند مغز استخوانThe 21st Iranian Congress on Infectious Diseases and Tropical Medicineتهرانپوستر1391بله
42931662وجوه بالینی و آزمایشگاهی موکورمایکوزیسسومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1393خير
43931171شناسایی گونه های کاندیدا در مایع لاواژ بیماران دچار سرکوب ایمنی و ایمنی سالم با علایم ریوی بوسیله روش پی سی آر آر اف ال پیThe 22st Iranian Congress on Infectious Diseases and Tropical Medicineتهرانپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1329ثبت ژن های ITS و Calmodulin گونه های آسپرژیلوس فلاووس، فومیگاتوس، نایجر و توبین جنسیس جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش گوش و حلق و بینی بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا (ع) nf>, حسین زرین فر , محمد جواد نجف زاده , کریم جلائیان , مجید علیزاده , عبدالمجید فتی , علی ناصری , مهدی بخشائی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19515فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29402فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39343فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه