حسین  زرین فر

 فعالیت های پژوهشی

 

حسین زرین فر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین زرین فر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : قارچ شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ZarrinfarH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم آزمایشگاهیکارشناسی1379علوم پزشکی مشهد
قارچ شناسی پزشکیکارشناس ارشد 1383تربیت مدرس تهران
قارچ شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)1391علوم پزشکی تهران
فرصت مطالعاتی خارج از کشوردکترا (Ph.D.)2011Teikyo University

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مربی هیات علمیدانشکده پزشکی یزد1383/10/241385/10/24

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951808تعیین حساسیت دارویی درماتوفیت های جدا شده از مبتلایان به کچلی در شهر مشهد توسط روش میکرودایلوشن در سال 97-96مجریدر دست اجرابلي
2951705بررسی کاندیدیازیس در بیوپسی های بدست آمده از دیواره رحم و سرویکس مبتلایان به سرطان رحم و شناسایی جدایه های کاندیدیایی توسط روش مولکولیمجریدر دست اجراخير
3941463شناسایی عوامل ایجاد کننده اتومایکوزیس توسط روش مولکولی PCR در مشهد، سال 95مجریپایان یافتهبلي
4940813شیوع کاندیدیازیس ادراری و شناسائی گونه های کاندیدایی در بیماران دیابت تیپ دو مراجعه کننده به واحدهای دیابت مرکز بهداشت شماره3 مشهد، سال 95-1394مجریپایان یافتهبلي
5940310بررسی آلودگی به آمیب های آزادزی بیماریزا(نگلریا و آکانتامبا) در آبهای راکد و سطحی استخر پارک های شهر مشهد در سال1394مجریپایان یافتهبلي
6931517شناسایی گونه های کاندیدا در مبتلایان به واژینیت کاندیدایی با استفاده از روش PCR-RFLP در شهر نیشابور درسال 94-93مجریپایان یافتهبلي
7931194بررسی میزان حساسیت دارویی درگونه های کاندیدای جداشده ازمبتلایان به واژینیت کاندیدیایی با تکنیک انتشار دیسک(disk diffusion) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 94-1393مجریپایان یافتهبلي
8922871تعیین گونه آسپرژیلوس های جدا شده از نمونه های بالینی و بخش های بیمارستانی با استفاده از روش مولکولی PCR-RFLPمجریپایان یافتهخير
9922849تعیین گونه مالاسزیاهای جدا شده از مبتلایان به تینا ورسیکالر با استفاده از روش مولکولیمجریپایان یافتهخير
10922655تعیین گونه کاندیداهای جدا شده از واژینیت کاندیدایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال93-1392مجریپایان یافتهخير
11920615بررسی میزان شیوع بیوفیلم های قارچی در بیماران مبتلا به پولیپوز بینی توسط روش های قارچ شناختی و مولکولی PCRمجریپایان یافتهبلي
12911109بررسی اثر مداخله ای رنگ نانو سیلور بر بار آلودگی قارچی هوای داخلی بخش هماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) شهر مشهد با استفاده از تکنیک PCR – SEQUENCE در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
13910900شناسایی قارچهای درماتوفیت جدا شده از مبتلایان به انواع مختلف کچلی با استفاده از روش PCR-RFLP در مراکز آموزشی، درمانی قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد در سال 92-91مجریپایان یافتهخير
14910661شناسایی گونه های مخمر کاندیدا در مبتلایان به کاندیدیازیس واژینال در بیمارستان قائم (عج) مشهد توسط روش تشخیصی PCR-RFLP در سال 91-92مجریپایان یافتهخير
15901130بررسی میزان آلودگی قارچی هوای بخش های منتخب بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
16951668جداسازی و شناسائی گونه های کاندیدائی جداشده از کشت های خون ارسالی به آزمایشگاهای بیمارستان های دانشگاهی مشهد به روش PCR- RFLP و بررسی حساسیت آنها نسبت به داروهای ضد قارچیهمکاردر دست اجرابلي
17951664آنالیز مولکولی عوامل درماتوفیتوزیس در مشهد با استفاده از تعیین توالی ژن β-Tubulinهمکاردر دست اجراخير
18940005بررسی تنوع زیستی نمونه های بالینی آسپرژیلوس در ایرانهمکارپایان یافتهخير
19931707شناسایی عوامل درماتوفیتوز در سطح گونه، ازطریق تعیین توالی نواحی rDNA-ITS در شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
20931701بررسی اثر 7 داروی ضد قارچی بر روی ایزوله های کاندیدای جدا شده از واژینیت کاندیدایی در آزمایشگاههمکارپایان یافتهخير
21930912شناسایی گونه های کاندیدا جدا شده از واژینیت کاندیدایی زنان مراجعه کننده به بیمارستان قائم در سال 1393 با استفاده از روش طیف سنجی جرمی(MALDI-TOF MS ) همکارپایان یافتهخير
22930841شناسایی مولکولی گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به واژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به مراکز درمانی مشهد در سال 2014همکارپایان یافتهبلي
23930752بررسی اثر عصاره بابونه برروی خصوصیات بالینی و مکانیکی مواد بهسازی بافتهمکارعقد قراردادبلي
24930475تعیین میزان اثر ضد قارچی دستگاه ازن‌ساز خانگی بر قارچ کاندیدا آلبیکنس متصل به دنچرهمکارپایان یافتهبلي
25922653شناسائی و تشخیص همزمان 4 گونه ایجاد کننده کروموبلاستومایکوزیس با استفاده از تکنیک PCR-Reverse Line Blot Hybridizationهمکارپایان یافتهخير
26921715تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی از روی لام میکروسکوپی مثبت ومنفی مشکوک، به روش Primer Specific PCR در شهرستان تربت حیدریه در سال1393-1392همکارپایان یافتهبلي
27911327تشخیص مولکولی عفونت های قارچی در ناحیه سینونازال در بیماران مراجعه کننده به بخش گوش و حلق و بینی بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
28911326شناسایی عوامل غیر درماتوفیتی اونیکومایکوزیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیصی بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجراخير
29900479شناسایی پروتئین های بر هم کنش دهنده با SSAT-X و SSAT-1 در شرایط هیپوکسی و نورموکسی در رده سلول172Aهمکارپایان یافتهبلي
30951837شناسایی ملکولی عوامل ایجاد کننده موکورمایکوزیس در مشهدناظردر دست اجراخير
31941759بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه130 نمونه بالینی اگزوفیالا در آزمایشگاهناظردر دست اجراخير
32930781مطالعه اثر متقابل انگل لیشمانیا با میزبان بوسیله ارزیابی بیان ژنهای IL-8 و IL-23ناظردر دست اجرابلي
33921097کلادوفیالوفورا ابوندنس، کلادوفیالوفورا مولتی سپتاتا ,فونسکا ارکتا و فونسکا مینیما ،چهار گونه جدید از راسته چتوتریالز جدا شده از محیط طبیعی ناظرپایان یافتهخير
34920110شناسائی سریع گونه های اگزوفیالا با استفاده از تکنیک RCA و مقایسه نتایج آن با سکوانسینگناظرپایان یافتهخير
35911163بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه 115 نمونه اگزوفیالای با منشاء آبی در آزمایشگاهناظرپایان یافتهخير
36911107بررسی اثر فلزات سنگین در حذف رنگ کارمیوزین توسط مخمر ساکارومایسس سرویسیهناظردر دست اجراخير
37910796بررسی فراوانی عفونت ل‍‍ژیونلایی در بیماران مراجعه کننده با علائم پنومونی به بیمارستانهای قائم(عج) و امام رضا(ع)مشهدناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964135Predominance of non-fumigatus Aspergillus species among patients suspected to pulmonary aspergillosis in a tropical and subtropical region of the Middle EastISIMicrobial pathogenesis1396مسئول
2961535Effect of involved Aspergillus species on galactomannan in bronchoalveolar lavage of patients with invasive aspergillosisISIJOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY1396پنجم به بعد
3961384Identification of Malassezia species using PCR-RFLP molecular method in the patients with pityriasis versicolorscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1396مسئول
4961255Molecular Identification of Candida species isolated from patients with vulvovaginitis for the first time in Mashhadscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
5954496Assessment of indoor and outdoor airborne fungi in an Educational, Research and Treatment CenterISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1395مسئول
6954481Evaluation of Fungal air contamination in Wards and Operating rooms of Montaserie Organ Transplant Hospital, MashhadISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1396مسئول
7951026High prevalence of clinical and environmental triazole-resistant Aspergillus fumigatus in Iran: is it a challenging issue?ISIJOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY1395پنجم به بعد
8950291Black Aspergillus species isolated from clinical and environmental samples in IranISIJOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY1394پنجم به بعد
9943397Prevalence of Superficial and Cutaneous Mycoses of Neyshabur City during Five Years, a Retrospective StudyISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1395مسئول
10943396Rapid detection of Candida species in bronchoalveolar lavage fluid from patients with pulmonary symptomsISIBRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY1394اول
11942174Frequency of variety of Candida species in women with Candida vaginitis referred to clinical centers of Mashhad, Iranscopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1394سوم
12933963Detection of Aspergillus flavus and A. fumigatus in Bronchoalveolar Lavage Specimens of Hematopoietic Stem Cell Transplants and Hematological Malignancies Patients by Real-Time Polymerase Chain Reaction, Nested PCR and Mycological Assaysسایر سایت‏های تخصصیJundishapur J Microbiol1393اول
13933039The Prevalence of Pneumocystis jiroveci in Bronchoalveolar Lavage Specimens of Lung Transplant Recipients Examined by the Nested PCRISIJundishapur J Microbiol1393پنجم به بعد
14932084Evaluation of Routin Microbiological Media and a Selective Fungal Medium for Recovery of Yeast from Mixed Clinical Specimensسایر سایت‏های تخصصیWorld Journal of Medical Sciences1385سوم
15932017In Vitro Activities of Eight Antifungal Drugs against 104 Environmental and Clinical Isolates of Aureobasidium pullulansISIAntimicrobial Agents and Chemotherapy1393چهارم
16931976Evaluation of the Effects of Incubation Temperature and Ph On the Susceptibility of Candida Albicans Isolates to Ketoconazole InvitroISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد1385اول
17931975Comparision of MICs of some Iranian herbal essences against azole resistance and azole susceptible of Candida albicansscopusفصلنامه گیاهان دارویی1387چهارم
18931974Comparision of antifungal of ketoconazole, clotrimazole and fluconazole against of Candida albilcans isolates from woman with symptomatic vaginitis in vitroISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1386اول
19931425Detection of Aspergillus flavus and A. fumigates in BAL samples of Hematopoietic stem cell transplant and Hematological Malignancies patients by Real Time PCR and Nested PCR mycological assayPMCMycopathologia1392اول
20931174The identification of nocardia in bal specimens of bronchoscopic patients by using classical and molecular methodsscopusTehran University Medical Journal1392چهارم
21931173Mycological Microscopic and Culture Examination of 400 Bronchoalveolar Lavage (BAL) SamplesISIIranian J Publ Health1391اول
22930939First report of rhinosinusitis caused by Neoscytalidium dimidiatum in IranISIJournal of Medical Microbiology1393پنجم
2392760Incidence of Pulmonary Aspergillosis and Correlation of Conventional Diagnostic Methods with Nested PCR and Real-Time PCR Assay Using BAL Fluid in Intensive Care Unit PatientsISIJournal of Clinical Laboratory Analysis1392اول و مسئول
24924200Detection of Toxoplasma gondii from Clinical Specimens of Patients Receiving Renal Transplant Using ELISA and PCRscopusNephrology-Urology monthly1392
25924120Use of Mycological, nested PCR, and Real-time PCR Methods on BAL Fluids for Detection of Aspergillus fumigatus and A. flavus in Solid Organ Transplant RecipientsISIMycopathologia1392اول
26923019Distribution of Malassezia Species in Patients with Pityriasis versicolor Compared with Healthy Individuals in Yazd, IranrISIJundishapur Journal of Microbiology1392مسئول
2792187Pneumocystis jirovecii Colonization in Non-HIV-Infected Patients Based on Nested-PCR Detection in Bronchoalveolar Lavage SamplesISIIranian J Publ Health1391پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963991شیوع کاندیدوریا در میان بیماران دیابتی و انتشار گونه های کاندیدایی در آنها در یک منطقه گرمسیر و نیمه گرمسیر در خاورمیانهدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانسخنرانی1396بله
2962370شناسایی درماتوفیت های جدا شده از بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس با استفاده از روش PCR-RFLP در شمال شرق ایران، مشهد8th Trends in Medical Mycologyبلگرادپوستر1396بله
3953351Molecular identification of fungal infection in Acute Invasive Fungal Rhinosinusitis in patients refer to ENT department in Ghaem and Emam Reza hospitals, Mashhad, Iran1st IFRC International Conference on Clinical Mycology: Aspergillus and Aspergillosis November 8-10, 2016ساریسخنرانی1395خير
4953079یک گزارش از یک عفونت گوش میانی ایجاد شده توسط آسپرژیلوس فلاووس در ایران1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosiساریپوستر1395خير
5953078شناسایی آسپرژیلوس های جدا شده از بیماران با اختلال ایمنی با علایم ریوی با استفاده از نمونه لاواژ1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosiساریپوستر1395خير
6953077نقش آسپرژیلوس ها در بیوفیلم های رینوسینوزیتی در بیماران با پولیپ های بینی1st IFRC International Conference on Clinical Mycology, Aspergillus and Aspergillosisساریپوستر1395بله
7950088بررسی تأثیر رنگ حاوی نانوذرات نقره در کاهش بار آلودگی عوامل قارچی هوابرد در یک بخش بیمارستانیهجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394خير
8943218شناسایی گونه های مالاسزیا جداشده از بیماران مبتلا به تینا ورسیکالر در مشهد-شاندیز، ایرانهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394خير
9943217بررسی میزان گونه های کاندیدا جدا شده از مبتلایان به واژینیت کاندیدایی زنان غیرباردارهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394بله
10942362اشتباه تشخیصی عفونت های جلدی قارچی با بیماری های پوستی انگلی و باکتریاییدومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران از آزمایشگاه تا بالینشیرازسخنرانی1394خير
11942265ژنوتایپ ایزوله های بالینی و محیطی آسپرژیلوس فلاووس جدا شده از ایران با استفاده از میکروساتلایتThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازسخنرانی1389خير
12942264شیوع بالای آسپرژیلوس فومیگاتوس های بالینی و محیطی مقاوم به آزول در ایران، یک معضل بزرگThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازسخنرانی1389خير
13942262گونه های آسپرژیلوس نایجر جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی در ایرانThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389خير
14942243فراوانی گونه های مختلف در واژینیت کاندیدایی زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 94-93The 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389خير
15942242بررسی کاندیدیازیس واژینال در بین زنان حامله و شناسایی گونه های کاندیدا توسط روش مولکولیThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389بله
16942241بررسی فراوانی بیوفیلم های قارچی در بیماران مبتلا به پولیپوز با استفاده از روش های هیستوپاتولوژی، قارچ شناسی و پی سی آر سکوئنسینگThe 2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازپوستر1389بله
17941843Identification of Candida species isolated from vulvovaginitis in Mashhad, Iran by the use of the MALDI-TOF MSدومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران: از آزمایشگاه تا بالینشیرازسخنرانی1394خير
18941841Prevalence of a variety of Candida species in Candida vaginits in women referred to university hospitals of Mashhad University of Medical Sciences in 2014-2015دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران: از آزمایشگاه تا بالینشیرازپوستر1394خير
19935443بررسی ژن سی وای پی 51 ای مقاوم به داروهای آزولی در آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از نمونه های کلینیکی و محیطی، یک چالش در ایران19th International Society fot Human and Animal Mycology Congressملبورنسخنرانی1393خير
20935442ارزیابی قارچ های هوابرد در بخش های مختلف بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهدهفدهمین همایش ملی بهداشت محیطبوشهرپوستر1393خير
21932467بررسی 5 ساله عفونت های جلدی و سطحی قارچی در آزمایشگاه جهاد نیشابور، خراسان رضوی8th International Congress of Clinical Microbiologyتبریزپوستر1393خير
22932466بررسی آسپرژیلوزیس ریوی در بیماران با ایمنی سالم توسط آزمایش های قارچ شناسی روتین و تکنیک های مولکولی8th International Congress of Clinical Microbiologyتبریزسخنرانی1393بله
23932043انسیدانس آسپرژیلوزیس ریوی و ارتباط روش های سنتی با نستد پی سی آر و ری ال تایم پی سی آر با استفاده از نمونه های برونش در بیماران بخش آی سی یو گیرندگان پیوند مغز استخوانThe 21st Iranian Congress on Infectious Diseases and Tropical Medicineتهرانپوستر1391بله
24931662وجوه بالینی و آزمایشگاهی موکورمایکوزیسسومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1393خير
25931171شناسایی گونه های کاندیدا در مایع لاواژ بیماران دچار سرکوب ایمنی و ایمنی سالم با علایم ریوی بوسیله روش پی سی آر آر اف ال پیThe 22st Iranian Congress on Infectious Diseases and Tropical Medicineتهرانپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه