بهاره  ایمانی
خلاصه عملکرد بهاره  ایمانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بهاره ایمانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بهاره ایمانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ImaniBH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
کودکانپزشک متخصص1384دانشگاه علوم بزشکی شیراز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961076بررسی تاثیر مکمل یاری پروبیوتیک بر فاکتورهای التهابی، استرس اکسیداتیو و اورمی در کودکان تحت درمان با همودیالیز: کارآزمایی بالینی دوسوکورمجریدر دست اجراخير
2960723مقایسه سطح سرمی ریز مغذی ها و عناصر ضروری در کودکان مبتلا به صرع کنترل شده با کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمانمجریدر دست اجرابلي
3960685ارزیابی وضعیت تغذیه کودکان مبتلا به آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان با استفاده از دستگاه BIAمجریپایان یافتهبلي
4960546بررسی انواع نقص ایمنی اولیه ثبت شده در کلینیک نقص ایمنی مشهدمجریپایان یافتهبلي
5960244بررسی اپیدمیولو‍یک حوادث و سوانح و شناخت عوامل موثر بر بروز آن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان های مشهد در سال های 1393 تا 1396مجریپایان یافتهبلي
6950781تعیین فراوانی آنومالی های گوارشی و بررسی میزان بقا و پیامد جراحی آن در شمال شرق کشور در سال های 85 تا 9595مجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
7950581بررسی میزان و علل وقوع خطاهای تیم پزشکی و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی بیمار در بیمارستان قائم مشهد و ارائه ی راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از آنهامجریپایان یافتهبلي
8941511بررسی و مقایسه فراوانی نسبی سوئ تغذیه در کودکان در هنگام بستری و زمان ترخیص در کودکان بستری در بیمارستانهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96-1395مجریپایان یافتهبلي
9941495بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه در بیمارستان امام رضا(ع) از سال1395-1389مجریپایان یافتهبلي
10931441مقایسه وزن تخمینی توسط نوار بروسلو با وزن تخمینی توسط پرسنل بهداشتی و والدین اطفال مراجعه کننده به اورژانسهای بیمارستان های آموزشی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
11931412بررسی میزان شیوع کمبود آنزیم گلوکز- 6- فسفات دهیدروژناز درنوزادان تازه متولد شده در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
12931057بررسی دقت تشخیصی متخصصین اطفال در تشخیص پوسیدگی دندان در کودکانمجریپایان یافتهخير
13920945بررسی میزان مورتالیتی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کوکان بر اساس دو سیستم استاندارد PIM و PRISM و مقایسه آنها با یکدیگرمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
14971530بررسی وضعیت واکسیناسیون در بیماران اسپلنکتومی شده در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 97-1388همکاردر دست اجرابلي
15961317بررسی تشخیص سندرمیک و طیف میکروب شناسی اپیزودهای تب دار منجر به بستری در بیماران اسپلنکتومی شده در طی 15 سال: یک مطالعه چند مرکزی به روش مقطعی گذشته نگرهمکاردر دست اجرابلي
16950598بررسی وضعیت تغذیه در کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب در سال 13951396همکارپایان یافتهخير
17950570بررسی علائم بالینی، آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک آرتریت سپتیک در اطفال بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) : بررسی گذشته نگر پنج سالههمکارپایان یافتهبلي
18950091بررسی پنج ساله اپیدمیولوژیک انواژیناسیون در کودکان در بیمارستان دکتر شیخ مشهد از سال 1390 تا 1394همکارپایان یافتهبلي
19940790ترسیم منحنی های رشد نوزادان تازه متولد شده ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
20930452بررسی وضعیت تغذیه بیماران بستری در NICU و PICU بیمارستان های دانشگاهی آموزشی مشهد در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
21910339پایش پنومونی بدنبال با ونتیلاتور کودکان کمتراز 16 سال بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر شیخ و بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام رضا(ع):1392-1391همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980977Delayed presentation of congenital diaphragmatic hernia with gastrointestinal manifestations: A case reportISCiranian journal of pediatric surgery1398مسئول
2980779Superior mesenteric artery syndrome in a child with acute gastric dilatation with refractory Guillain–Barré syndromeMedlineClinical Nutrition ESPEN1398مسئول
3973323Assessment, Intervention, and Monitoring: Stepwise Nutritional Management in Pediatric Intensive Care Units: A Short ReviewscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1397دوم
4972910Minor Diagnostic Factors in Ventilator Associated Pneumonia in ChildrenISIInternational Journal of Pediatrics1397چهارم
5972669Malnutrition and medical nutrition therapy in hospitalized children: A case study of using national malnutrition screening tools in northeastern of IranISIAfrican Health Sciences1397مسئول
6972329ARE VASPIN AND OMENTIN-1 RELATED TO INSULIN RESISTANCE, BLOOD PRESSURE AND INFLAMMATION IN NAFLD PATIENTS?ISIJournal of Medical Biochemistry1397چهارم
7970016The effects of Ramadan fasting on serum concentrations of Vaspin and Omentin-1 in patients with nonalcoholic fatty liver diseaseISIEuropean Journal of Integrative Medicine1397چهارم
8962642Neonatal Presentation of Unremitting Inflammatory Bowel DiseasePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397مسئول
9961489Impact of Hyperglycemia Duration on Mortality and Ventilator Dependence in Neonatal Intensive Care UnitISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1396چهارم
10961025Prevalence of Malnutrition risk Based on Three Nutritional Risk Scores in Hospitalized Iranian childrenChemical AbstractInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences1395سوم
11952718Review of some methods of nutritional status of newborn infants based on physical and anthropometric indexes: a short review articleChemical Abstractreviews in clinical medicine1395سوم
12951503PREVALENCE OF MALNUTRITION BASED ON UNDER WEIGHT INPATIENTS IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNITscopusInternational Journal of Pharmacy and Technology1395مسئول
13951502Comparison the Enteral Nutrition and Total Parenteral Nutrition Supports in the Course of Malnutrition Prevalence in Children Referring to Pediatric Hospital, Mashhad, IranscopusThe Social Sciences1395مسئول
14951232The Metabolic Syndrome and Childhood Obesity: A Critical Public Health IssueISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD HEALTH AND NUTRITION1395اول و مسئول
15950267Comparison of the Effects of Intralipid 10% and 20% on Peripheral Catheter Ablation in a Pediatric Intensive Care UnitChemical Abstractiranian journal of neonatology1394پنجم
16940579Persistent Hyperinsulinemic Hypoglycemia of Infancy: A Rare Case with Multiple AnomaliesChemical AbstractIranian Journal of Neonatology1394مسئول
17940267Assessing the awareness of mothers of NICU hospitalized neonates in Mashhad educational hospitals about the conditions of breast milk preservationscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394مسئول
18940127Clinical outcome and bowel function after surgical treatment in Hirschsprungs diseasePMCAfrican Journal of Paediatric Surgery1394سوم
19934329Assessment of Nutritional Status Based on STRONGkids Tool in Iranian Hospitalized ChildrenChemical AbstractInternational Journal of Child Health and Nutrition1393مسئول
20934089Noise pollution in intensive care units: a systematic review articleChemical AbstractREVIEWS in CLINICAL MEDICINE1394مسئول
21934088Perioperative Fasting and Children: A Review ArticleISCThe journal of Fasting and Health1393اول
22934017Magnesium level in critically ill neonateISIclinical nutrition1393اول و مسئول
23933941long term clinical outcome of small intestinal atresia in children,A single center experiencesscopusگوارش1394مسئول
24932332Guillain-Barre’ Syndrome: A Case ReportISCInternational Journal of Hospital Research 2013, 2(2):91-931392مسئول
25924847Ten-year experience with related and unrelated living kidney transplantation at one centerPMCTransplantation proceeding-Elsevier1380سوم
26924846Improvement in Growth and Developmental Milestone with Nutritional Intervention in Methylmalonic Acidemia: A Case ReportSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of neonatology1392سوم
27924805Survey of nutritional support in the NPO patient in Dr Sheikh children hospitalISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972345comparing the effects of intralipid 10% and 20% on peripheral catheter ablation in pediatric intensive care unitهمایش بیماری های کودکانتهرانپوستر1394خير
2970674Study of nutritional status in children with congenital heart disease1ST CASPIAN Meeting with collaboration with CSIمشهدپوستر1396خير
3970264Past and present in neonatal exchange transfusionبرنامه کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادانمشهدسخنرانی1397بله
4970263The Interaction between Nutrition and Infectionدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمامشهدسخنرانی1397بله
5963098تغذیه در کودکان از تولد تا 5 سالگیاولین همایش بین المللی بهداشت، سلامت و تکامل کودکانتهرانسخنرانی1396بله
6963097Suspicion of Wilkie's syndrome in a Child with Acute Gastric Dilatation with refractory Guillain–Barre´ Syndromeبیست و نهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان ایران مرکز طبی کودکانتهرانپوستر1396بله
7963094Long-term endocrine effects of chemotherapy in cancer childhood survivors and possible nutrition managementسمپوزیوم نسترن 2017مشهدپوستر1396بله
8963093Role of selenium and zinc deficiency in idiopathic intractable epilepsyهمایش صرع کویکانمشهدسخنرانی1396بله
9961064nutritional assessment in critically ill childrenکنگره تغذیه و سلامت کودکان و نوجوانانتهرانسخنرانی1394بله
10961029nutrition support protocol for neonates in pediatric intensive care unitکنگره بهبود تغذیه کودکان و نوجوانانتهرانسخنرانی1395بله
11961026طراحی نرم افزاری جهت شناسایی ،پیشگیری و درمان سوئ تغذیه در کودکان بستری در بیمارستاناولین کنگره بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامتمشهدپوستر1395بله
12954254Nutritional Intervention: Important Aspect Of Treatment In Children With Cancerدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن -مشهدپوستر1395بله
13954058Nutritional intervention in patient with congenital GI anomaliesسمینار علمی «مروری بر تازه‌های طب نوزادان»مشهدپوستر1395بله
14953977Follow up of nutritional status in Postoperative congenital diaphragmatic herniaسمینار علمی «مروری بر تازه‌های طب نوزادانمشهدپوستر1395بله
15953791Estimation of fetal malnutrition by using ponderal index in Iranian Neonateتغذیه و سلامت کودکان و نوجوانانتهرانسخنرانی1394بله
16953274Introducing a Long-term Ketogenic Diet for Epileptic Pediatric PatientsThe 17th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asiaتهرانسخنرانی1395خير
17951862Assessment, Intervention and Monitoring: Stepwise Nutritional Management in Pediatric Intensive Care UnitThe 2nd International and the 14th Iranian Nutrition Congressتهرانپوستر1395خير
18951859Can Nutrition Support Team Improve Post-operative Nutritional Status in Pediatric Patients Undergoing Gastrointestinal Surgery?The 2nd International and the 14th Iranian Nutrition Congressتهرانپوستر1395خير
19951652ketogenic diet and epilepsy in children:An update reviewدومین کنگره بین المللی صرعمشهدپوستر1395بله
20951651nurishing little heart with congenital anomaliesهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395بله
21943403nutritional status evaluation in children undergoing hematopoietic stem cell transplantationکنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسان 1394مشهدسخنرانی1394بله
22941467تاثیر کارگاه آموزشی بر ارتقائ دانش پزشکی پرسنل پزشکی در زمینه احیائ قلبی ریوی اطفالاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394بله
23940744Lead encephalopathy assosiated with traditional medicineاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
24940490Assessment of nutritional status in critically ill childrenINDONESIAN NUTRITION ASSOCIATIONجاکارتاسخنرانی1394بله
25935213طراحی پروتکل آنتی بیوتیک درمانی در PICU بیمارستان دکتر شیخ مشهد بر اساس شیوع میکروارگانیسم ها و حساسیت آنتی بیوتیکیاولین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394بله
26935211چاقی کودکان،معضل قرن بیست و یکمکنگره بین المللی چاقی مادر و کودکارومیهپوستر1394بله
27935210طراحی پوستر آموزشی جدید در تفسیر گاز های خونیاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهدودومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشیمشهدپوستر1394بله
28935209بررسی تاثیر آموزش غیر مستقیم در بهبود رفتارهای تغذیه ای کودکان پیش دبستانیاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد ودومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1394بله
29935087The pattern of bacterial infection based on positive culture resultsولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394خير
30934913The metabolic syndrome and obesity in childrenکنگره بین المللی چاقی مادر و کودکارومیهسخنرانی1394بله
31934912نتایج بالینی و عملکرد روده بعد از درمان جراحی بیماری هیرشپرونگکنگره بین المللی جراحی اطفالتهرانسخنرانی1394بله
32934911پیگیری بعد از ترخیص کودکان مبتلا به فتق دیافراگم مادرزادی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد23rd Annual Congress of Iranian Society of Pediatric Surgeons Neonatal Surgery & Surgical Care of new born, May 2015 Razi Congress Center, Tehran, Iranتهرانسخنرانی1394بله
33933917Assessment of Malnutrition Based on Three Nutritional Risk Scores in Hospitalized Iranian children6th annual meeting of Excellence in pediatrics( Eip)دبیپوستر1393بله
34933427بررسی شیوع سوءتغذیه در کودکان بستری در بیمارستانبیست و ششمین همایش بین المللی بیماریهای کودکانتهرانسخنرانی1393بله
35932708Investigating Aknowledgement level of lactating mothers of hospitalized infants in connection with mother`s milk conversation situationThe first Razavi Congress in clinical nutrition and The 2nd international symposium on nutritionمشهدپوستر1393بله
36932707Prevalence of congenital Gastrointestinal Anomalies In tertiary referral center of IranThe first Razavi Congress in clinical nutrition and The 2nd international symposium on nutritionمشهدپوستر1393بله
37932706Guillain-Barre syndrome:A case reportThe first Razavi Congress in clinical nutrition and The 2nd international symposium on nutritionمشهدپوستر1393بله
38932155اهمیت لیبید و بروتئین در مراقبت های ویژه کودکاناولین کنگره تغذیه بالینی رضوی و دومین سمبوزیم بین المللی تغذیهمشهدسخنرانی1393بله
39932024نقش متخصص اطفال در شناسایی و درمان زودرس پوسیدگی دندان در کودکانسیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایرانمشهدپوستر1393بله
40930788Very early-onset inflammatory bowel disease(A case report)The first international meeting on inflammatory bowel disease &gluten related disorderمشهدپوستر1393بله
41930703Special Formula in the Pharmaceutical Marketکنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکان ،درمانهای نوین و چالشهامشهدپوستر1393بله
42930702بررسی شیوع هیبومنیزیمی در کودکان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان مشهد-بیمارستان دکتر شیخهمایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان وسی وپنجمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریبتهرانسخنرانی1393بله
43930701Alcohol and lactationاولین کنگره بین المللی سوئ مصرف الکلمشهدسخنرانی1393بله
44930310مداخلات تغذیه ای در بیماری متیل مالونیک اسیدمیاکنگره سراسری ریناتولوژی دانشگاه علوم بزشکی شیراز-ارتقاء سلامت مادر و کودکشیرازپوستر1392بله
45925029مشکلات تجویز مکمل های دارویی در ایران.سومین کنگره سراسری تغذیه رشد و تکامل در کودکانمشهدپوستر1392بله
46925028مشکلات تجویز مکمل های دارویی در ایرانسومین کنگره سراسری تغذیه رشد و تکامل در کودکانمشهدپوستر1392بله
47925027مداخلات تغذیه ای در متیل مالونیک اسیدمیا.گزارش مورد3rd ASN Middle East Congressdubaiپوستر1392بله
48925026تغذیه در کودکان بدحال“3rd ASN Middle East Congressdubaiپوستر1392بله
49924734نقش آموزش در بهبود رفتارهای تغذیه ای کودکان بیش دبستانیششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایرانمشهدپوستر1392بله
50924733تازه های رژیم کتوژنیک و صرعاولین کنگره الکتروانسفالوگرافی و صرع کودکان و سیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکان ایرانمشهدسخنرانی1392بله
51924732بررسی مقایسه ای فورمولاهای استاندارد و رژیمی و محصولات تغذیه ای انترال در بازار دارویی کشوربیست و بنجمین همایش بین المللی بیماریهای کودکانتهرانپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19554فلوشیپ پژوهشی سطح 11394

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19189کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه