علیرضا  پاسدار
خلاصه عملکرد علیرضا  پاسدار
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علیرضا پاسدار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علیرضا پاسدار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : PasdarA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961802بررسی سلولهای سرطانی در گردش خون (CTCs) در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان اپیتلیال و ارتباط آن با پاسخ به درمانمجریدر دست اجرابلي
2961015بررسی جهش های ژنتیکی بیماران رتینیت پیگمنتوزای غیرسندرمی استان خراسان رضوی با روش توالی یابی نسل آیندهمجریدر دست اجرابلي
3951734بررسی واریانت CCR5∆32 در جمعیت بیماران مبتلا به سرطان پستان در جمعیت خراسان (شمال شرق ایران)مجریپایان یافتهخير
4951600بررسی بیان miRNA های 125-a، 145 و 155 و مارکرهای CD44, CD24 و ALDH1 در زیرگروههای اصلی سرطان پستان و ارتباط تغییرات بیان miRNA با وضعیت این مارکرها و پلی مورفیسم ژنهای مرتبط در جمعیت خراسانمجریدر دست اجرابلي
5951037مشخص کردن ویژگی های سلولهای بنیادی سرطانی در زیرگروه های سرطان پستان و ارتباط آن با زمینه های ژنتیک در جمعیت خراسانمجریدر دست اجراخير
6941734بررسی زمینه ژنتیکی نارسایی کلیه در خانواده های مبتلا به گلومرواسکلروز فوکال وسگمنتالFSGSدر استان خراسان رضویمجریدر دست اجرابلي
7941289پروفایل ویرولوژیک (HBV, HCV, HTLV1) هماتولوژیک و بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با افراد سالم در جمعیت خراسانمجریپایان یافتهخير
8940936بررسی بیان ژن CASP8 در نمونه های بافتی تومورال و سالم در مبتلایان به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
9940935بررسی بیان ژن FGFR2 در نمونه های بافتی تومورال و سالم در مبتلایان به سرطان اسپورادیک پستانمجریپایان یافتهبلي
10940789ارزیابی ریسک ابتلا به سرطان پستان ازطریق بررسی واریانتهای جایگاه (LOC643714 /TNRC9 ,TOX3) جهت آنالیز هاپلوتیپ و همراهی آن با پاسخ به درمان و بیان پروتئینمجریپایان یافتهبلي
11940780بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن های RNF146وZNF365 با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت خراسانمجریپایان یافتهخير
12931753شناسایی بیومارکر های جدید برای بهبود تشخیص زود هنگام بیماران مبتلا به سکته قلبی توسط مارکرهای ژنتیکی و microRNA ها به عنوان مارکرهای پیش آگهی و تشخیصیمجریدر دست اجرابلي
13931681بررسی ارتباط زمینه های ژنتیکی با وسوسه و عود در وابستگی به مت آمفتامینمجریپایان یافتهخير
14931680مقایسه و بهینه‌سازی روش‌های استخراج DNA از خون‌های لخته‌شده و قدیمیمجریپایان یافتهخير
15931533بررسی ارتباط پلی مورفیسم های موثر (rs:662,rs:705379,rs:854560)و(rs:5882) ژن های پارااکسوناز-1(PON1) وCETP با فعالیت سرمی آنزیم ها و نیز تغییرات فعالیت سرمی آنزیم ها بدنبال مصرف کورکومین فیتوزومال در افراد مبتلا به سندرم متابولیک ومقایسه آن با افراد سا لممجریپایان یافتهبلي
16931511بررسی عوامل ژنتیکی کاتاراکت مادرزادی در خانواده های مبتلا در خراسانمجریپایان یافتهبلي
17931185بررسی همراهی بین میزان بیان و هاپلوتایپ های CASP8 با پیش آگهی و پاسخ به درمان سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
18931138مرور نظام مند زمینه ژنتیک سکته های مغزی در ایران مجریپایان یافتهخير
19931033ارزیابی توانایی موتورهای جستجوی فارسی در یافتن مقالات دارای معیارهای مورد نیاز برای یک مطالعه مرور نظام مند در حیطه مطالعات ژنتیک پزشکیمجریپایان یافتهخير
20931032بررسی پلی مورفیسم های شاخص جایگاه کروموزومی 5p12 و 5q11 خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت خراسانمجریپایان یافتهخير
21931029بررسی نظام مند ژنتیک سرطان پستان بر اساس مطالعات انجام شده در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارسمجریپایان یافتهخير
22931028بررسی ارتباط واریانت های شاخص مناطق کروموزومی8q24 و 2q35 و خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت خراسانمجریپایان یافتهخير
23931014بررسی ارتباط پلی مورفیسم های شاخصLSP1 و TOX3 با ریسک ابتلا به سرطان پستان در استان خراسانمجریپایان یافتهخير
24930954بررسی اثرات نانو ذرات اکسید سریم بر سکته مغزی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
25930891بررسی پلی مورفیسم کدون72 ژن p53 در بیماران مبتلا به سرطان پستان در خراسانمجریپایان یافتهخير
26930834بررسی استرس اکسیداتیو و نقش ژنوتیپ های مرتبط با بیان سرمی انزیم پاراکسوناز 1در بروز تنگی مجدد عروق کرونر پس از آنژیوپلاستیمجریپایان یافتهبلي
27930671بررسی ارتباط پلی مرفیسم ژنهای IL-10 ، TNFα ، AnxA5 ، میزان بیان ژن IL-10 و سطح پلاسمایی سیتوکاینهای التهابی باتنگی مجدد رگ پس از آنژیوپلاستی عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
28922913بررسی شیوع جهش های PIK3CA در بیماران سرطان کولورکتال وارتباط آن با جهش های BRAF و KRAS و پاسخ به درمان مجریپایان یافتهخير
29922854بررسی بیان ژن پروتئین ون ویلبراند،VEGF و MCP-1 در بیماران مبتلا به درگیری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافیمجریدر دست اجراخير
30922312بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده برمیزان کلستریل استر ترانسفر پروتئین در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
31922179بررسی اثرات کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده بر میزان فعالیت آنزیم پاراکسوناز1 و در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
32910823بررسی ارتباط پلی مورفیسم 11 لوکوس ژنی و سطوح سرمی 12 مارکر التهابی بین افراد مبتلا به سندرم متابولیک و بیماری عروق کرونر با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
33971845شناسایی جهش ژنی عامل بیماری سندرم ژوبرت در یک خانواده ایرانیهمکاردر دست اجراخير
34971570سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به تحلیل رفتگی های ارثی شبکیه چشم در مشهدهمکاردر دست اجراخير
35971203بررسی شیوع پلی مورفیسم rs2241883 ژن پروتئین متصل شونده به اسید چرب نوع 1 (FABP1) در جمعیت کوهورت MASHAD study و ارتباط آن با اسیدهای چرب آزاد پلاسما بیماران دیس لیپیدمیهمکاردر دست اجراخير
36971084بررسی عوامل ژنتیکی و هاپلوتایپ‌های تاثیر گذار در یائسگی زودرس و ارتباط آن با خصوصیات آنتروپومتریک و بیان ژن PRRC2A در جمعیت مشهدهمکاردر دست اجرابلي
37961719بررسی جهش های شایع در موارد استرابیسم در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
38961686ارزیابی خطر ابتلا به سرطان پستان اسپورادیک با استفاده از واریانت های شایع در جمعیت خراسانهمکارپایان یافتهخير
39961478بررسی شیوع آنتی بادی های ضد ویروس آبله مرغان-زونا (VZV) در جمعیت 15 تا 35 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
40961477بررسی شیوع سرمی سایتومگالو ویروس (CMV) در جمعیت 15 تا 35 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
41961471بررسی شیوع سرمی ویروس اپشتین بار (EBV) در جمعیت 15 تا 35 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
42961251شناسایی واریانت های ژنتیکی موثردر هیپرلیپیدمی مرکب خانوادگی در کوهورت مشهد (MASHAD Study) با استفاده از روش های مولکولی پیشرفته و تعیین توالی نسل بعد (NGS)همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
43960902مقایسه پلی مورفیسم های ژنهای FBXO33, ASIC2و عوامل تربیتی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، بی توجهی و اختلال یادگیری و کودکان نرمالهمکاردر دست اجراخير
44960691بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های CYP19A1 (rs10046 و rs700519) با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت شمال شرق ایرانهمکاردر دست اجراخير
45960042طراحی یک روش Real Time-PCR برای سنجش و کمی سازی mir-145 در سرطان پستان و استاندارد سازی آنهمکاردر دست اجراخير
46960027طراحی یک روش Real Time-PCR برای سنجش و کمی سازی mir-155 در سرطان پستان و استانداردسازی آنهمکاردر دست اجراخير
47951825شناسایی و تایید واریانت های ژنتیکی در هایپرکلسترولمی خانوادگی درکوهورت Mashhad studyهمکاردر دست اجرابلي
48951741بررسی میزان انطباق نتایج ایمونوهیستوشیمی پروتئین های ER، PR، HER2 ، P53و KI67در نمونه های بافت توموری سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
49951715تهیه و بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات اکسید سرب (PbO)همکارپایان یافتهخير
50951659بررسی همراهی واریانتهای ژن SMAD7 و ریسک ابتلا به سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
51951343شناسایی ژنهای درگیر در بیماران غیر سندرمی رتینیت پیگمنتوزای استان خراسان رضویهمکاردر دست اجراخير
52951214مطالعه اختلالات آترواسکلروز قلبی-مغزی عروقی فاز دوم در شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
53950708ارزیابی قابلیت تعدیل Efflux کلسترول از ماکروفاژ و microRNA های تنظیم کننده آن، استرس اکسیداتیو و سطح بیان ژن های التهابی عروق توسط لیپوپروتئین های با دانسیته بالا در بیماران دچار تنگی مجدد رگ پس از آنژیوپلاستی عروق کرونرهمکاردر دست اجرابلي
54941625بررسی نقش پلی مورفیسم لوکوس ژنی rs2868371 مربوط به ژن HSPB1 در افراد مبتلا به دیابتهمکاردر دست اجراخير
55941561بررسی همراهی پلی مورفیسم rs2868371 مربوط به ژن HSPB1 با سندروم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
56940841بررسی و مقایسه سطح بیان ژنهایmiR205,miR155,miR21 و پروتئین های CEA,VEGF در خون محیطی به عنوان مارکرهای تشخیص زودرس سرطان ریه غیرکوچک (NSCLC stage I)همکارپایان یافتهبلي
57931467بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن LOXL1 و سطح بیان آن در بیماران گلوکوم اکسفولیاتیو استان خراسانهمکارپایان یافتهخير
58931188بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر جنبه های مختلف سلامت جسمانی روانی دختران دبیرستانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
59930940بررسی نقش پلی¬مورفیسم ژنی و آنتی¬بادی پروت‍‍ئین شوک حرارتی 27 در پیشگویی ناتوانی و مرگ و میر ناشی از حوادث جدید عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
60930883بررسی تاثیر کورکومین ساده و کمپلکس کورکومین- فسفولیپید بر روی تغییر سطح سایتوکاین های سرم خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکاردر دست اجراخير
61922567پلی مورفیسم های ژنتیکی (rs1800796، rs6136 وrs1130233) تاثیرگذار در سرطان کاشکسی و چاقی: دو روی یک سکه؟همکارپایان یافتهخير
62922497بررسی اثرکمپلکس کورکومین-فسفولیپید بر سطح آپولیپوپروتئین A،آپولیپوپروتئینB، لیپوپروتئین(a)و آدیپونکتین دربیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
63921716بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر مدل تجربی ایسکمیک سکته مغزی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
64921676بررسی پلی مورفیسم موجود در ژن های مربوط به miroRNA-34a (rs:369892834) و microRNA-106b (rs:367795589) و ارتباط ان با ابتلای به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
65921675بررسی پلی مورفیسم های موجود در رونوشت اولیه mir-30c و mir-125a و ارتباط آن ها با سکته مغزی در انسانهمکارپایان یافتهبلي
66910530طراحی و ساخت ویروس های کایمرای هپاتیت C با استفاده از ویروس JFH1 با تعویض مناطق بسیار متغیر در ناحیه ژن E2 با نواحی مشابه آن از ژنوتیپ های 1و3 و ارزیابی عفونت زایی آنهاهمکارپایان یافتهبلي
67901012بررسی فراوانی پلی مورفیسم های ژن CTLA-4 ( 1722 T/C، 1661 A/G و 318 C/T و +49 A/G) ، کدون 72 ژن p53، ژن اینترلوکین 6 (174 G/C) و ژن هموکروماتوز ( آللهای C282Y و H63D ) و آلفا 1-آنتی تریپسین ( واریانت های S و Z ) در بیماران ایرانی مبتلا به هپاتیت C مزمن و گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982795Association of endonuclease G gene variants with cardiovascular disease risk factorsPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1398چهارم
2982755Familial combined hyperlipidemia: An overview of the underlying molecular mechanisms and therapeutic strategiesISIIUBMB Life1398مسئول
3982620The association between genetic polymorphisms of the interleukin‑10, tumor necrosis factor‑alpha, and annexin A5 gene loci and restenosis after percutaneous coronary angioplasty and stentingISIJournal of research in medical sciences1398مسئول
4982225The dilemma of TP53 codon 72 polymorphism (rs1042522) and breast cancer risk: a case-control study and Meta-analysis in Iranian populationISICell Journal1398مسئول
5981392The Impact of CASP8 rs10931936 and rs1045485 Polymorphisms as well as the Haplotypes on Breast Cancer Risk: A Case-Control StudyISIClinical Breast Cancer1398مسئول
6981359Association of caspase 8 promoter variants and haplotypes with the risk of breast cancer and its molecular profile in an Iranian population: A case‐control studyISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
7981027ASSOCIATION OF RS4784227-CASC16 (LOC643714 LOCUS) AND RS4782447-ACSF3 POLYMORPHISMS AND THEIR ASSOCIATIONWITH BREAST CANCER RISK AMONG IRANIAN POPULATIONISIEXCLI JOURNAL1398مسئول
8980833There is an association between a genetic polymorphism in the ZNF259 gene involved in lipid metabolism and coronary artery disease.ISIGENE1398مسئول
9980781Regulators and mechanisms of anoikis in triple-negative breast cancer (TNBC): A reviewISICritical reviews in oncology/hematology1398مسئول
10980550A method for improving the efficiency of DNA extraction fromclotted blood samplesISIJournal of clinical laboratory analysis1398مسئول
11980348antioxidant and toxicity studies of biosynthesized cerium oxide nanoparticles in ratsISIInternational Journal of Nanomedicine1398سوم
12980135Curcumin in tissue engineering: A traditional remedy for modern medicineISIBioFactors1397پنجم
13980079PD-1/PD-L1 pathway: Basic biology and role in cancer immunotherapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم به بعد
14974097Aptasensors as a new sensing technology developed for the detection of MUC1 mucin: A reviewISIBiosensors and Bioelectronics1398پنجم به بعد
15973812Paraoxonase-1 Q192R polymorphism and its association with hs-CRP and fasting blood glucose levels and risk of coronary artery diseaseMedlineDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews1397مسئول
16973316Significant association of TOX3/LOC643714 locus-rs3803662 and breast cancer risk in a cohort of Iranian populationISIMolecular biology reports1397مسئول
17973072Association of high level of Hs-CRP with in-stent restenosis: A case-control studyMedlineCardiovascular revascularization medicine1398مسئول
18973023The prognostic and therapeutic values of long noncoding RNA PANDAR in colorectal cancer.ISIJournal of Cellular Physiology1397اول
19972938The interaction between a HSP-70 gene variant with dietary calories in determining serum markers of inflammation and cardiovascular risk.ISIClinical nutrition1397اول
20972365Polymorphisms in non-coding RNAs and risk of colorectal cancer: A systematic review and meta-analysisISICritical reviews in oncology/hematology1397مسئول
21972333The prognostic and therapeutic values of long noncoding RNA PANDAR in colorectal cancerISIJournal of cellular physiology1397دوم
22971641New Approaches to Use Nanoparticles for Treatment of Colorectal Cancer; A Brief Reviewسایر سایت‏های تخصصیNanomedicine Research Journal1395مسئول
23971452The effects of curcumin and a modified curcumin formulation on serum Cholesteryl Ester Transfer Protein concentrations in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
24971327Association of tumor necrosis factor-α -308 G/A gene polymorphism with coronary artery diseases: An evidence- based studyISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396مسئول
25971245Common KRAS and NRAS gene mutations in sporadic colorectal cancer in Northeastern Iranian patientsISICurrent Problems in Cancer1397مسئول
26971065Association of rs6921438 A < G with serum vascular endothelial growth factor concentrations in patients with metabolic syndromeISIGENE1397مسئول
27970423The current status and perspectives regarding the clinical implication of intracellular calcium in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397دوم
28970276Molecular aspects of hypercholesterolemia treatment: current perspectives and hopesISIAnnals of medicine1397مسئول
29964478Hepatitis B Virus Infection and Oral Lichen Planus: A Report from Northeast of IranISCJournal of Dental Materials and Techniques1397سوم
30964041Association of genetic polymorphisms of PON1 and CETP with the presence of metabolic syndrome; the effects of genotypes on their serum activity and concentrationsscopusEgyptian Journal of Medical Human Genetics1396مسئول
31963774Downregulation of Caspase 8 in a group of Iranian breast cancer patients - A pilot studyPMCJOURNAL OF THE EGYPTIAN NATIONAL CANCER INSTITUTE1396مسئول
32963493Role of Pullulan in preparation of ceria nanoparticles and investig ation of their biological activitiesISIJournal of Molecular Structure1397سوم
33963079Paraoxonase 1 (PON1) and stroke; the dilemma of genetic variationISIClinical Biochemistry1396مسئول
34962080Higher prevalence of metabolic syndrome among male employees of a gas refinery than in their counterparts in nonindustrial environmentsISIAsian Biomedicine1396چهارم
35962036Fibroblast Growth Factor Type 1 (FGF1)-Overexpressed Adipose-Derived Mesenchaymal Stem Cells (AD-MSCFGF1) Induce Neuroprotection and Functional Recovery in a Rat Stroke ModelISIStem Cell Reviews and Reports1396پنجم به بعد
36961894TOX3 Gene polymorphisms and breast cancer; effects and implications of the variations: review articlescopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396مسئول
37961299Therapeutic Potentials of BDNF/TrkB in Breast Cancer; Current Status and Perspectives.ISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
38961202Comparison of Interferon-Gamma (IFNG)+ 874 T/A Single Nucleotide Polymorphism in Hepatitis C Virus Infected Patients and Non-Infected Controls in Mashhad, Iran.PMCIranian Journal of Pathology1396دوم
39960124“p53 Polymorphism at Codon 72 and Breast cancer” - LetterPMCJOURNAL OF CANCER PREVENTION1395مسئول
40954468Association of Codon 72 of P53 Gene Polymorphism with Chronic Hepatitis C Virus Infection: A Case Control StudyChemical AbstractJournal of Cell and Molecular Research1395دوم
41954378Evaluation of serum HBV viral load, transaminases and histological features in chronic HBeAg-negative hepatitis B patientsPMCGastroenterology and hepatology from bed to bench1395پنجم به بعد
42954376CTLA-4 Gene Haplotypes and the Risk of Chronic Hepatitis C Infection; a Case Control StudyPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1396دوم
43953208Association of heat shock protein70-2 (HSP70-2) gene polymorphism with obesityISIANNALS OF HUMAN BIOLOGY1395اول
44953206The 9p21 Locus and its Potential Role in Atherosclerosis Susceptibility; Molecular Mechanisms and Clinical Implications.ISICurrent pharmaceutical design1395چهارم
45953148Association of a Vascular Endothelial Growth Factor genetic variant with Serum VEGF level in subjects with Metabolic SyndromeISIGene1395اول
46952969The effect of curcumin (Curcuma longa L.) on circulating levels of adiponectin in patients with metabolic syndromescopusComparative Clinical Pathology1395سوم
47952363New Approaches to Colorectal Cancer Treatment; an Overviewindex copernicuscancer press1395مسئول
48952338Design, Construction and Evaluation of 1a/JFH1 HCV Chimera by Replacing the Intergenotypic Variable RegionISIHepatitis Monthly1395سوم
49951658TOX3 and the risk of breast cancerسایر سایت‏های تخصصیJournal of Cellular Immunotherapy1394مسئول
50951431Haplotype Analysis of Hemochromatosis Gene Polymorphisms in Chronic Hepatitis C Virus Infection: A Case Control StudyISIIranian Red Crescent Medical Journal1395دوم
51950230Ki67 Frequency in Breast Cancers without Axillary Lymph Node Involvement and its Relation with Disease-free SurvivalMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395مسئول
52950214Zinc Finger 259 Gene Polymorphism rs964184 is Associated with Serum Triglyceride Levels and Metabolic SyndromeChemical Abstractinternational journal of molecular and cellular medicine1394سوم
53950162Association between serum cytokine concentrations and the presence of hypertriglyceridemiaISIClinical Biochemistry1395چهارم
54943190The potential for circulating microRNAs in the diagnosis of myocardial infarction: a novel approach to disease diagnosis and treatmentISICurrent pharmaceutical design1394اول
55941530The Effects of Fasting on Physiological Status and Gene expression: An OverviewISCJ Fasting Health1394مسئول
56935000Cytokine and growth factor profiling in patients with the metabolic syndrome.ISIThe British journal of nutrition1394دوم
57934974The association between oral lichen planus and hepatitis C virus infection; a report from northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394سوم
58934879Association of tumor necrosis factor-α promoter G-308A gene polymorphism with increased triglyceride level of subjects with metabolic syndrome.ISIGene1394سوم
59934137The lipoprotein lipase S447X and cholesteryl ester transfer protein rs5882 polymorphisms and their relationship with lipid profile in human serum of obese individualsISIgene1393سوم
60933812Association of heat shock protein70-2 (HSP70-2) gene polymorphism with coronary artery disease in an Iranian population.ISIGene1393دوم
61931888An Imbalance in Serum Concentrations of Inflammatory and Anti-inflammatory Cytokines in HypertensionISIJournal of the American Society of Hypertension1393پنجم به بعد
62931868The Causative Classification of Stroke System: An International Reliability and Optimization StudyISINeurology1389پنجم به بعد
63931847The effect of ABCA1 gene polymorphisms on ischaemic stroke risk and relationship with lipid profileISIBMC Medical Genetics1386اول
64931846Paraoxonase gene polymorphisms and haplotype analysis in a stroke populationISIBMC Medical Genetics1384اول
65931835Association between the gene encoding 5-lipoxygenase-activating protein and stroke replicated in a Scottish populationISIThe American Journal of Human Genetics1383پنجم به بعد
66931830BDNF gene is a risk factor for schizophrenia in a Scottish populationISIMolecular Psychiatry1384سوم
67931639Haplotype Analysis of Interleukin-10 Gene Promoter Polymorphisms in Chronic Hepatitis C Infection: A Case Control StudyISIVIRAL IMMUNOLOGY1393دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972610Cowden syndrome and breast cancersecond International and 10 th National Iranian Neurogenetic Congressمشهدپوستر1396خير
2970545Association of rs4782447 and risk of breast cancer in a cohort of Iranian breast cancer patients13th International Breast Cancer Congressتهرانسخنرانی1396بله
3964477تاثیر سطح تحصیلات در انجام تست های غربالگری سرطان پستان در جمعیت شمال شرق ایرانسیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانسخنرانی1396خير
4963752Increasing the effects of curcumin in combination with piperineThe first NLRCS Congress 2017,Mashhadمشهدپوستر1396خير
5963406The role of Vitamin D in Age-related Cataract; a review of current shreds of evidences.International Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
6963084Association of tox3 main polymorphisms with breast cancer risk in khorasan population3rd International Nastaran Cancer Symposium 2017Mashhadپوستر1396خير
7963083Association between CCR5delta32 polymorphism and susceptibility to breast cancer in Khorasan population3rd International Nastaran Cancer Symposium 2017 NastaranMashhadپوستر1396خير
8962291The role of bacteriophage in control of Listeria monocytogenes as foodborne pathogenInternational Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
9961868Effect of curcumin in the treatment of TNBC patientsInternational Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
10961867The role of Vitamin C in Age-related Cataract; an overview of the current literatureInternational Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
11961812Advances in genetics of congenital cataractهمایش بین المللی تازه های جراحی آب مرواریدمشهدپوستر1396خير
12961811Genetic Variations and the risk of Age-related Cataractهمایش بین اللمللی تازه های جراحی آب مرواریدمشهدپوستر1396خير
13954489The Impact Of Genomocs On Personalized Medicine In Familial Hypercholestrolemiaاولین کنگره بین المللی پزشکی شخصیتهرانپوستر1395خير
149524655p12 and 5q11 Variants and The Risk of Breast Cancer in Khorasan Populationدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن (????)مشهدپوستر1395خير
15952462Role of BDNF in cancersدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن (????)مشهدپوستر1395خير
16950685تاثیر اپی ژنتیک بر روی خطر ابتلا به سرطان پستان به واسطه فعالیت فیزیکیاولین کنگره بین المللی سرطان بیمارستان رضویمشهدپوستر1395خير
17950684TOX3 و سرطان ها؛ مطالعه مرور نظامنداولین کنگره بین اللملی سرطان بیمارستان رضویمشهدپوستر1395خير
18950590رابطه ی میان سرطان پستان و ویروس هپاتیت C؛ مطالعه جامعنخستین کنگره بین الملی سرطان بیمارستان رضویمشهدپوستر1395خير
19943236پلی مورفیسم Val66Met در ژن BDNF و ارتباط آن با اختلالات نوروژنیک؛ مطالعه مروری جامعچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانتهرانپوستر1394خير
20942576شناسایی جهش های مرتبط با بازگشت مجدد به طرف مصرف مت آمفتامین در شمال شرق ایران؛ هایپوتزچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانتهرانپوستر1394خير
21941668Targeting Colorectal Cancer Stem Cells with Nanoparticle1st International Nastaran Cancer Symposium-2015mashhadپوستر1394خير
22941079INVESTIGATION OF CHIMERIC HCV CONSTRUCTION BY EXCHANGING IGVR -E2 GENE JFH1 WITH THE SAME AREA OF GENOTYPE116th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
23941078CHIMERIC HCV CONSTRUCTION USING SUBSTITUTION OF HVR1-E2 GENE OF THE JHF1 VIRUS WITH THE CORRESPONDING AREAS OF HCV GENOTYPE3; EVALUATION OF INFECTIVITY16th international and Iranian Congress of Microbiology.تهرانپوستر1394خير
24941076CHIMERIC HCV CONSTRUCTION USING SUBSTITUTION OF HVR1-E2 GENE OF THE JFH1 VIRUS WITH THE CORRESPONDING AREAS OF HCV GENOTYPE1; EVALUATION OF INFECTIVITY16th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
25940898مروری بر درمان هدفمند سرطان پستانچهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنگره سالانه پرستاری سرطانمشهدپوستر1394خير
26940897مروری بر مزایا و معایب ابزارهای تشخیصی مولکولی در سرطان پستانچهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنگره سالانه پرستاری سرطانمشهدپوستر1394خير
27940859بررسی وضعیت گیرنده های استروژن، پروژسترون و Her2 در ارتباط با درجه تومور در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک آنکولوژی در مشهداولین کنگره دانشجویی سرطانتبریزپوستر1393خير
28940858بررسی فاکتورهای دموگرافیک و مشخصات مربوط به تومور در بیماران مبتلا به سرطان پستان تهاجمی مراجعه کننده به کلینیک آنکولوژی در مشهداولین کنگره دانشجویی سرطانتبریزپوستر1393خير
29940717Histopathologic Characteristics of Breast Cancer in Patients Treated in a Private Oncologic Clinic in Mashhadدهمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانپوستر1393خير
30940716The relationship between involved side and recurrence and metastasis of breast cancer in patients referred to a private oncologic clinic in Mashhadدهمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانپوستر1393خير
31940715Correlation of Abortion with the Risk of Recurrence and Tumor Size in Breast Cancer Patientsدهمین منکرخ بین المللی سرطان پستانتهرانسخنرانی1393خير
32940713Relation between smoking or narcotics abuse and the recurrence of breast cancer in patients referred to an oncology clinic in Mashhadدهمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانسخنرانی1393بله
33940707بررسی نظام مند و متاآنالیز سطح سرمی فلز روی در بیماران سرطان پستانچهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایرانهمدانپوستر1394خير
34940705TOX3 and then risk of breast cancer; an overviewاولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1394خير
35940702Multifactor Dimensionality Reduction Methodology and Related Software Package for Detecting and Characterizing Gene-Gene and/or Gene-Environment Interactions- A Reviewاولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1394خير
36933121عدم تعادل سطح سیتوکین های التهابی و ضد التهابی در افراد مبتلا به افزایش فشار خوناولین کنفرانس سراسری پزشکی مولکولی ایراندانشگاه علوم پزشکی مشهدپوستر1392خير
37933119ارتباط بین پروفایل سایتوکاین سرمی و بیماری دیابتاولین کنفرانس سراسری پزشکی مولکولی ایراندانشگاه علوم پزشکی مشهدپوستر1392خير
38932995Increased serum inflammatory cytokines level in hypertension6th International Congress of Laboratory & Clinicتهران ایرانپوستر1392خير
39932993Association between circulating cytokines level and diabetes: a case-control study6th International Congress of Laboratory & Clinicتهران ایرانپوستر1392خير
40932987Effect of smoking on changes of serum cytokines profile6th International Congress of Laboratory & Clinicتهران ایرانسخنرانی1392خير
41932984Relationship between serum pro & anti-inflammatory cytokines level and dyslipidemia6th International Congress of Laboratory & ClinicTehranسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19497فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29274فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه