حمید  زمانی مقدم
خلاصه عملکرد حمید  زمانی مقدم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمید زمانی مقدم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمید زمانی مقدم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : zamanimh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
طب اورژانسپزشک متخصص1389دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970578بررسی ارتباط CRP به عنوان عامل پروگنوستیک با CVA ایسکمیک و هموراژیکمجریدر دست اجرابلي
2950599بررسی علل نیاز به بستری در بیماران همودیالیز مزمنمجریپایان یافتهبلي
3950585بررسی میزان کارآمدی نیتریت تست و آنالیز ادراری میکروسکوپیک در پیش بینی نتایج کشت ادراری در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضای مشهدمجریپایان یافتهبلي
4940533بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی سونوگرافی کیسه صفرا انجام شده توسط رزیدنت طب اورژانس و سرویس رادیولوژی در بیماران مشکوک به به کوله سیستیتمجریپایان یافتهبلي
5940532بررسی ارتباط افزایش قند خون ناشی از استرس در بیماران غیر دیابتی مبتلا به سپسیس شدید با پیامد نهاییمجریپایان یافتهبلي
6931733تعیین فراوانی رادیوگرافی غیرنرمال پس از جااندازی دررفتگی قدامی شانهمجریپایان یافتهبلي
7930122بررسی فراوانی مایکوپلاسما پنومونیه در نمونه های خلط بیماران با تشدید بیماری انسداد مزمن راه های هوایی ریه (COPD Exacerbation) مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
8930110بررسی ارتباط زاویه کیو و شاخص توده بدنی (چاقی) در رخداد پیچ خوردگی مچ پا در بیماران با آسیب مچ پامجریپایان یافتهبلي
9930102بررسی حساسیت سونوگرافی در تأیید محل صحیح لوله تراشهمجریپایان یافتهبلي
10920420بررسی مقایسه ای تشخیصی رادیوگرافی قفسه سینه با سونوگرافی بر بالین بیمار، جهت تایید محل مناسب کاتترهای ورید مرکزی گردنمجریپایان یافتهبلي
11910384مقایسه سدیشن حاصل از تزریق داخل وریدی و داخل عضلانی کتامین در اطفال مراجعه کننده به اورژانسمجریپایان یافتهبلي
12910361مقایسه اثر رمی فنتانیل به تنهایی با فنتانیل به همراه میدازولام به عنوان پروسیجرال سدیشن و آنالجزیا در طی جااندازی بسته دررفتگی قدامی شانه در بالغین مراجعه کننده به اورژانسمجریپایان یافتهبلي
13950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
14922769بررسی رابطه سوء مصرف ماده (کانابیس، بنزودیازپین و اوپیوم) با شدت آسیب(ISS) و پیش آگهی در بیماران دچار ترومای متوسط سرهمکارپایان یافتهبلي
15910291تاثیر دریافت مورفین در نیاز به انجام سی تی اسکن در بیماران با ترومای ستون فقرات گردنیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970408Prevalence of Mycoplasma Pneumoniae Infection in Patients with COPD Exacerbation; a Letter to the EditorPMCEmergency1396مسئول
2970407Emergency Medicine Resident versus Radiologist in Detecting the Ultrasonographic Signs of Acute Cholecystitis; a Diagnostic Accuracy StudyPMCEmergency1396مسئول
3964160Effects of intravenous administration of fentanyl and lidocaine on hemodynamic responses following endotracheal intubationISIThe American journal of emergency medicine1396دوم
4960268The Relation of Q Angle and Anthropometric Measures with Ankle Sprain; a Case-control studyPMCemergency1395اول
5952955The importance of radiography after reduction of anterior shoulder dislocationscopusکومش1395مسئول
6951239Screening Characteristics of Bedside Ultrasonography in Confirming Endotracheal Tube Placement; a Diagnostic Accuracy StudyPMCemergency1395اول
7951105Multi-drug resistant Staphylococcus aureus isolated from emergency ward of an Iranian hospitalISITROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395سوم
8950811Impact of morphine use in reducing the need for CT scan in patients with cervical spine trauma: a double blinded randomized clinical trialPMCElectronic physician1395دوم
9950314Central venous line complications and tip detectionChemical Abstractreviews in clinical medicine1394مسئول
10941042Remifentanil versus Fentanyl/Midazolam in Painless Reduction of Anterior Shoulder Dislocation; a Randomized Clinical TrialPMCemergency1394سوم
11941013Diagnostic Value of Leukocyte Esterase Test Strip Reagents for Rapid Clinical Diagnosis of Spontaneous Bacterial Peritonitis in Patients Admitted to Hospital Emergency Departments in IranISIIranian Red Crescent Medical Journal1394سوم
12940197The Accuracy of Pain Measurement in Diagnosis of Scaphoid Bone Fractures in Patients with Magnetic Resonance Imaging: Report of 175 Cases.PMCMedical archives1394دوم
13934334A Randomized Clinical Trial of Intravenous and Intramuscular Ketamine for Pediatric Procedural Sedation and AnalgesiaChemical Abstractemergency1393سوم
14934333بررسی تفاوت دارویی در سدیشن حین اعمال جراحیChemical Abstractreviews in clinical medicine1393سوم
15932488Comparison between intravenous and intramuscular administration of ketamine in children sedation referred to emergency departmentChemical Abstractreviews in clinical medicine1393سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19302فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه