فریده  جمالی بهنام
خلاصه عملکرد فریده  جمالی بهنام
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فریده جمالی بهنام

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فریده جمالی بهنام رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : بهداشت محیط دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : JamaliBF901@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1911087سنتز نانوکامپوزیت سیلیکاتی- مغناطیسی جهت حذف آنتی بیوتیک سولفامتوکسازول از محیط آبی مجریپایان یافتهبلي
2910940حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی خاک اره اصلاح شده تولیدی از درخت Melia azedarachمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
3910927بررسی عوامل تولید ضایعات ساختمانی در فازهای طراحی، حمل و نقل و ذخیره سازی و فرایند تهیه مواد اولیه از دیدگاه مهندسین متخصص در مراکز نظام مهندسی(مهندسین ناظر،پیمانکار،طراح ومعمار) در شهر مشهد ( سال 1391) و ارائه ی راهکار جهت کاهش ضایعات مجریپایان یافتهخير
4961568بررسی اثر بخشی برگزاری دوره آموزشی مدیریت بیماری های شایع در میزان آگاهی و خطای دارویی پرستاران بیمارستان کودکان اکبرهمکاردر دست اجرابلي
5961073بررسی اثربخشی آموزش نامحسوس در میزان یادگیری دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی در سال تحصیلی 96همکارعقد قراردادخير
6960983بررسی شیوع پروتئینوری موقت در کودکان تب دار بستری در بخش اورژانس بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي
7960038بررسی فراوانی کشتهای مثبت در بیمارستان دکتر شیخ سال 1395 تا 1396همکارپایان یافتهبلي
8951333بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کیست هیداتید در بیمارستان دکتر شیخ طی ده سال( 95-85)همکارپایان یافتهبلي
9951268اندازه گیری فشار داخل شکمی و بررسی علائم سندرم کمپارتمان شکمی در کودکان بستری در ICU بیمارستان دکتر شیخ سال 95-96همکاردر دست اجرابلي
10950966بررسی علائم بالینی ،آزمایشگاهی و اندازه گیری حساسیت روش های رنگ آمیزی گیمسا،تری کروم،پاپانیکولائو در بیماران مبتلا به لوفوموناس بلاتروم در بیمارستان های امام رضا(ع) و دکتر شیخ مشهد در سال 93-95همکارپایان یافتهبلي
11950575بررسی عفونت های قارچی و انگلی در نمونه های برونکوالوئولار لاواژ( BAL ) در مشهد سال96-95همکارپایان یافتهبلي
12950553بررسی علل و یافته های برونکوسکوپیهای فیبر اپتیک انجام شده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ در سال 95-94همکارپایان یافتهبلي
13950128بررسی انواع عفونت حاد تنفسی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ در سال95-94همکارپایان یافتهبلي
14941777بررسی روشهای مدیریت پسماند های الکتریکی و الکترونیکی در مشهد و مقایسه با روشهای جهانیهمکارپایان یافتهخير
15941767بررسی وجود لوفوموناس بلاتروم در نمونه های برونکوالوئولار لاواژ( BAL )و ترشحات ریوی کودکان با علائم تنفسی در مشهد درسال 95-1394همکارپایان یافتهخير
16930920بررسی کارایی فرایند الکتروفنتون در حذف آموکسی سیلین از محیط های آبیهمکارپایان یافتهبلي
17930746بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف آموکسی سیلین از محیط های آبیهمکارپایان یافتهخير
18910943بررسی نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در سال تحصیلی 92-1391همکارپایان یافتهخير
19910768بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب در نیمسال اول تحصیلی 92-1391همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981693Adsorptive removal of arsenic from aqueous solutions using magnetite nanoparticles and silica‐coated magnetite nanoparticlesISIEnvironmental Progress & Sustainable Energy1397اول
2973582Study of the removal efficiency of arsenic from aqueous solutions using Melia azedarach sawdust modified with FeO: isotherm and kinetic studiesISIDesalination and Water Treatment1397چهارم
3971603Investigation of the Effect of Hypnotic Anesthesia on Nerve Conduction Velocity (NCV)PMCAnesthesiology and Pain Medicine1397پنجم
4970946Preoperative Trans-Perineal Sonographic Findings in Children with Imperforate Anus for Detection of Anal Sphincter Muscle Complex and the Anal Canal Pathway: A Pilot StudyISIIranian Journal of Radiology1397پنجم به بعد
5970466Enhanced removal of tetracycline using modified sawdust: Optimization, isotherm, kinetics, and regeneration studiesISIProcess Safety and Environmental Protection1397پنجم
6970154The Study of Lophomonas Blattarum Infection in Children with Respiratory Symptoms: A Descriptive Clinical Study in North East of IranISIInternational Journal of Pediatrics1397پنجم به بعد
7964462Surgery and Anesthesia Management for Intraoral Synechia: A Case ReportPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397پنجم به بعد
8962800A novel experience in treatment of liver hydatidosis in pediatrics: A clinical trial studyISIInternational Journal of Pediatrics1396پنجم به بعد
9962407Intraoperative Sonographic Guided Pull-through Anorectoplasty: A Novel Procedure for Imperforate Anus and Rectourethral Fistula: A Clinical Trial StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396پنجم به بعد
10950238Determination of Chromium, Lead and Cadmium Levels in Edible Organs of Marketed Chickens in Mashhad, IranChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards Control1394مسئول
11940332Ability of the yeast Saccharomyces cerevisiae for biological removal of ciprofloxacin antibiotic in aqueous solutionSID/Iranmedex/MagiranJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1394چهارم
12932536A Study Identifying Causes of Construction Waste Production and Applying Safety Management on Construction SiteISCIranian Journal of Health Sciences1393مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11439فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه