فریده  جمالی بهنام
خلاصه عملکرد فریده  جمالی بهنام
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

فریده جمالی بهنام

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): فریده جمالی بهنام رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : فاقد مرتبه علمی آخرين مدرک تحصيلي : کارشناس ارشد
رشته تخصصي : بهداشت محیط دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونيک : JamaliBF901@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1911087سنتز نانوکامپوزیت سیلیکاتی- مغناطیسی جهت حذف آنتی بیوتیک سولفامتوکسازول از محیط آبی مجریپایان یافتهبلي
2910940حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی خاک اره اصلاح شده تولیدی از درخت Melia azedarachمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
3910927بررسی عوامل تولید ضایعات ساختمانی در فازهای طراحی، حمل و نقل و ذخیره سازی و فرایند تهیه مواد اولیه از دیدگاه مهندسین متخصص در مراکز نظام مهندسی(مهندسین ناظر،پیمانکار،طراح ومعمار) در شهر مشهد ( سال 1391) و ارائه ی راهکار جهت کاهش ضایعات مجریپایان یافتهخير
4961568بررسی اثر بخشی برگزاری دوره آموزشی مدیریت بیماری های شایع در میزان آگاهی و خطای دارویی پرستاران بیمارستان کودکان اکبرهمکاردر دست اجراخير
5960983بررسی شیوع پروتئینوری موقت در کودکان تب دار بستری در بخش اورژانس بیمارستان دکتر شیخهمکاردر دست اجرابلي
6960038بررسی فراوانی کشتهای مثبت در بیمارستان دکتر شیخ سال 1395 تا 1396همکاردر دست اجرابلي
7951333بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کیست هیداتید در بیمارستان دکتر شیخ طی ده سال( 95-85)همکاردر دست اجرابلي
8951268اندازه گیری فشار داخل شکمی و بررسی علائم سندرم کمپارتمان شکمی در کودکان بستری در ICU بیمارستان دکتر شیخ سال 95-96همکاردر دست اجرابلي
9951004بررسی فراوانی آلودگی باکتریایی و قارچی موجود در هوای انکوباتور نوزادان ، هوای بخش و سیستم تهویه بخش آی سی یو بیمارستان دکتر شیخهمکارعقد قراردادخير
10950966بررسی علائم بالینی ،آزمایشگاهی و اندازه گیری حساسیت روش های رنگ آمیزی گیمسا،تری کروم،پاپانیکولائو در بیماران مبتلا به لوفوموناس بلاتروم در بیمارستان های امام رضا(ع) و دکتر شیخ مشهد در سال 93-95همکارپایان یافتهبلي
11950575بررسی عفونت های قارچی و انگلی در نمونه های برونکوالوئولار لاواژ( BAL ) در مشهد سال96-95همکارپایان یافتهبلي
12950553بررسی علل و یافته های برونکوسکوپیهای فیبر اپتیک انجام شده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ در سال 95-94همکارپایان یافتهبلي
13950128بررسی انواع عفونت حاد تنفسی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ در سال95-94همکاردر دست اجرابلي
14941777بررسی روشهای مدیریت پسماند های الکتریکی و الکترونیکی در مشهد و مقایسه با روشهای جهانیهمکارپایان یافتهخير
15941767بررسی وجود لوفوموناس بلاتروم در نمونه های برونکوالوئولار لاواژ( BAL )و ترشحات ریوی کودکان با علائم تنفسی در مشهد درسال 95-1394همکارپایان یافتهخير
16930920بررسی کارایی فرایند الکتروفنتون در حذف آموکسی سیلین از محیط های آبیهمکارپایان یافتهبلي
17930746بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف آموکسی سیلین از محیط های آبیهمکارپایان یافتهخير
18910943بررسی نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در سال تحصیلی 92-1391همکارپایان یافتهخير
19910768بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب در نیمسال اول تحصیلی 92-1391همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971603Investigation of the Effect of Hypnotic Anesthesia on Nerve Conduction Velocity (NCV)PMCAnesthesiology and Pain Medicine1397پنجم
2970946Preoperative Trans-Perineal Sonographic Findings in Children with Imperforate Anus for Detection of Anal Sphincter Muscle Complex and the Anal Canal Pathway: A Pilot StudyISIIranian Journal of Radiology1397پنجم به بعد
3970466Enhanced removal of tetracycline using modified sawdust: Optimization, isotherm, kinetics, and regeneration studiesISIProcess Safety and Environmental Protection1397پنجم
4970154The Study of Lophomonas Blattarum Infection in Children with Respiratory Symptoms: A Descriptive Clinical Study in North East of IranISIInternational Journal of Pediatrics1397پنجم به بعد
5964462Surgery and Anesthesia Management for Intraoral Synechia: A Case ReportPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397پنجم به بعد
6962800A novel experience in treatment of liver hydatidosis in pediatrics: A clinical trial studyISIInternational Journal of Pediatrics1396پنجم به بعد
7962407Intraoperative Sonographic Guided Pull-through Anorectoplasty: A Novel Procedure for Imperforate Anus and Rectourethral Fistula: A Clinical Trial StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396پنجم به بعد
8950238Determination of Chromium, Lead and Cadmium Levels in Edible Organs of Marketed Chickens in Mashhad, IranChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards Control1394مسئول
9940332Ability of the yeast Saccharomyces cerevisiae for biological removal of ciprofloxacin antibiotic in aqueous solutionSID/Iranmedex/MagiranJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1394چهارم
10932536A Study Identifying Causes of Construction Waste Production and Applying Safety Management on Construction SiteISCIranian Journal of Health Sciences1393مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
11439فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب1395تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه