فریده  جمالی بهنام

 فعالیت های پژوهشی

 

فریده جمالی بهنام

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فریده جمالی بهنام رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : بهداشت محیط دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : JamaliBF901@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1920287تعیین مقادیر فلزات سنگین (سرب، کادمیم و کروم) در کبد، قلب و ماهیچه مرغ های پر مصرف در سطح شهر مشهد در سال 1392 مجریدر دست اجراخير
2911087سنتز نانوکامپوزیت سیلیکاتی- مغناطیسی جهت حذف آنتی بیوتیک سولفامتوکسازول از محیط آبی مجریپایان یافتهبلي
3910940حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی خاک اره اصلاح شده تولیدی از درخت Melia azedarachمجریدر دست اجراخير
4910927بررسی عوامل تولید ضایعات ساختمانی در فازهای طراحی، حمل و نقل و ذخیره سازی و فرایند تهیه مواد اولیه از دیدگاه مهندسین متخصص در مراکز نظام مهندسی(مهندسین ناظر،پیمانکار،طراح ومعمار) در شهر مشهد ( سال 1391) و ارائه ی راهکار جهت کاهش ضایعات مجریپایان یافتهخير
5960038بررسی فراوانی کشتهای مثبت در بیمارستان دکتر شیخ سال 1395 تا 1396همکاردر دست اجرابلي
6951333بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کیست هیداتید در بیمارستان دکتر شیخ طی ده سال( 95-85)همکاردر دست اجرابلي
7951268اندازه گیری فشار داخل شکمی و بررسی علائم سندرم کمپارتمان شکمی در کودکان بستری در ICU بیمارستان دکتر شیخ سال 95-96همکاردر دست اجرابلي
8951004بررسی فراوانی آلودگی باکتریایی و قارچی موجود در هوای انکوباتور نوزادان ، هوای بخش و سیستم تهویه بخش آی سی یو بیمارستان دکتر شیخهمکارعقد قراردادخير
9950966بررسي علائم باليني ،آزمايشگاهي و اندازه گيري حساسيت روش هاي رنگ آميزي گيمسا،تري کروم،پاپانيکولائو در بيماران مبتلا به لوفوموناس بلاتروم در بيمارستان هاي امام رضا(ع) و دکتر شيخ مشهد در سال 93-95همکارپایان یافتهبلي
10950575بررسی عفونت های قارچی و انگلی در نمونه های برونکوالوئولار لاواژ( BAL ) در مشهد سال96-95همکاردر دست اجرابلي
11950553بررسی علل و یافته های برونکوسکوپیهای فیبر اپتیک انجام شده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ در سال 95-94همکاردر دست اجرابلي
12950128بررسی انواع عفونت حاد تنفسی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ در سال95-94همکاردر دست اجرابلي
13941777بررسي روشهاي مديريت پسماند هاي الکتريکي و الکترونيکي در مشهد و مقايسه با روشهاي جهانيهمکارپایان یافتهخير
14941767بررسی وجود لوفوموناس بلاتروم در نمونه های برونکوالوئولار لاواژ( BAL )و ترشحات ریوی کودکان با علائم تنفسی در مشهد درسال 95-1394همکارپایان یافتهخير
15930920بررسی کارایی فرایند الکتروفنتون در حذف آموکسی سیلین از محیط های آبیهمکارپایان یافتهبلي
16930746بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف آموکسی سیلین از محیط های آبیهمکاردر دست اجراخير
17910943بررسی نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در سال تحصیلی 92-1391همکارپایان یافتهخير
18910768بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب در نیمسال اول تحصیلی 92-1391همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962800A novel experience in treatment of liver hydatidosis in pediatrics: A clinical trial studyISIInternational Journal of Pediatrics1396پنجم به بعد
2962407Intraoperative Sonographic Guided Pull-through Anorectoplasty: A Novel Procedure for Imperforate Anus and Rectourethral Fistula: A Clinical Trial StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396پنجم به بعد
3950238Determination of Chromium, Lead and Cadmium Levels in Edible Organs of Marketed Chickens in Mashhad, IranChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards Control1394مسئول
4940332Ability of the yeast Saccharomyces cerevisiae for biological removal of ciprofloxacin antibiotic in aqueous solutionSID/Iranmedex/MagiranJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1394چهارم
5932536A Study Identifying Causes of Construction Waste Production and Applying Safety Management on Construction SiteISCIranian Journal of Health Sciences1393مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11439فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه