زهرا سادات  منظری
خلاصه عملکرد زهرا سادات  منظری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهرا سادات منظری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا سادات منظری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : ManzariZ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980380مقایسه‌ی تأثیر آموزش خود مراقبتی با دو روش اپلیکیشن تلفن های هوشمند و بازخورد محور بر سبک وکیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های التهابی رودهمجریدر دست اجرابلي
2971820تاثیر فاز یک بازتوانی قلبی بر میزان دلیریوم بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونری قلبمجریدر دست اجرابلي
3961609بررسی تاثیر اجرای برنامه مشاوره ای- حمایتی بر مبنای مدل پرستاری پپلاو بر استرس درک شده، امید و کیفیت خواب زنان در دوره انتظار نتیجه بیوپسی پستانمجریدر دست اجرابلي
4961203فرایند مدیریت بیماری توسط مبتلایان به بیماری التهابی روده و طراحی یک برنامه مراقبتیمجریدر دست اجرابلي
5960947طراحی و رواسازی پرسشنامه توان مراقبتی خانواده کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی بر مبنای تجارب آنها : یک مطالعه ترکیبیمجریدر دست اجرابلي
6950193مقایسه‌ی تأثیر دو روش آموزشی ' بازاندیشی' و ' کارگاه' بر دانش و عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به سیروز کبدیمجریپایان یافتهبلي
7940947تاثیر استفاده از بیوفیدبک در توانبخشی بیماران سکته مغزی بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی مبتلایانمجریپایان یافتهخير
8940946تاثیر استفاده از بیوفیدبک در توانبخشی بیماران سکته مغزی بر وضعیت حرکتی - عضلانی مبتلایانمجریپایان یافتهخير
9940864بهبود فرآیند مستند سازی مراقبت های پرستاری در بخش اورژانس بیمارستان 22 بهمن نیشابور- یک مطالعه اقدام پژوهیمجریپایان یافتهبلي
10940642تاثیر ضدعفونی دهان و بینی با کلرهگزیدین بر شاخص های عفونت تنفسی در بیماران انتوبه تحت تهویه مکانیکیمجریپایان یافتهبلي
11931512تجارب پرستاران در مراقبت از بیماران با تشخیص مرگ مغزی و ارائه یک مدل حمایتی برای پرستارانمجریپایان یافتهبلي
12931235بررسی تاثیر آموزش با شبیه سازی و آموزش در بالین برآگاهی و نگرش پرستاران در مورد فرایند اهدای عضومجریپایان یافتهخير
13930459بررسی دانش و عملکرد پرستاران درباره کاربرد تشخیصی و مراقبتی لید avR در بررسی الکتروکاردیوگرام بیماران بستری در بخش های ویژه قلبیمجریپایان یافتهخير
14930440تأثیر برنامه آموزشی – مشاوره ای ترک سیگار بر موفقیت و خودکارآمدی ترک سیگار در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونریمجریپایان یافتهبلي
15930038طراحی و ارزیابی سامانه رایانه ای آموزش به بیمار بستری در بخش CCUمجریپایان یافتهخير
16930037بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو روش آموزشی 'ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد' و 'ژورنال کلاب سنتی' بر دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ویژه در رابطه با 'نقش پرستاران در فرآیند اهدای عضو'مجریپایان یافتهخير
17922191بررسی مقایسه ای تاثیر روش آموزشی کارگاه تعاملی با و بدون استفاده از "بیمار استاندارد شده" بر "مهارت های تصمیم گیری" پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژهمجریپایان یافتهبلي
18921898بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی "کارگاه" و "یادگیری مبتنی بر زمینه" بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با "نقش پرستاران در فرآیند اهدای عضو"مجریپایان یافتهبلي
19921002بررسی تاثیر به‌کارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتیمجریپایان یافتهخير
20921001بررسی مقایسه ای تاثیر ماساژ بازتابی کف دست و پا بر مشکلات بالینی بیماران پس از عمل جراحی شکمیمجریپایان یافتهخير
21971683مرور سیستماتیک مداخلات پرستاری موثر بر کیفیت زندگی بیماران دارای استومی دفعی روده ایهمکاردر دست اجراخير
22971014بررسی جو آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد و ارائه راهکارهای بهبودهمکارپایان یافتهبلي
23970917بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس رضایتمندی دانشجویان پرستاری در ارتباط با برنامه های پرستاریهمکاردر دست اجراخير
24970751ارزیابی نقادانه ابزارهای سنجش نیازها در بیماران مبتلا به سرطان با ابزار Cosminهمکاردر دست اجراخير
25970703بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه ابزار نیازهای برآورده نشده بیماران سرطانی (SUNS-SF)همکاردر دست اجراخير
26961649فرآیند مراقبت از بیماران چاق بستری در بیمارستان و ارائه مدل مراقبتیهمکاردر دست اجرابلي
27960923تاثیر مراقبت مبتنی برتئوری پرستاری جانسون درحفظ تعادل سیستم های رفتاری بیماران مبتلا به نارسایی قلبیهمکارپایان یافتهبلي
28941706مقایسه برنامه منتورشیپ با روش معمول تدریس بالینی بر درک واقعی و ترجیحی دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینیهمکارپایان یافتهبلي
29941530درک تجارب مراقبتی مادران با کودک مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز و طراحی یک برنامه حمایتیهمکارپایان یافتهبلي
30941376طراحی آزمون جامع پایان دوره رشته کارشناسی پرستاری با تکنیک دلفیهمکارپایان یافتهبلي
31931074بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر خود پنداره و تصویر بدنی بیماران دچار سوختگیهمکارپایان یافتهبلي
32930949مقایسه تاثیر دو روش انحراف‌فکر با خمیربازی و حباب‌سازی بر شدت درد هنگام رگ‌گیری کودکان و رضایت والدینهمکارپایان یافتهبلي
33930083طراحی نرم‌افزار آموزش ECG و تأثیر به کارگیری آن بر مهارت تفسیر الکتروکاردیوگرام در دانشجویان پرستاری و فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری مامایی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
34922648تبیین فرایند یادگیری زدایی در پرستاری و ارائه مدلی برای آموزش مداوم پرستارانهمکارپایان یافتهبلي
35922379مواجهه با رنج در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه و ارائه یک مدل مراقبتیهمکارپایان یافتهبلي
36921688تاثیر تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم غیر تهاجمی بر درد و اضطراب ناشی از درد پانسمان سوختگیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982253Effect of preoperative education on postoperative pain after elective surgery: A systematic reviewscopusفصلنامه حیات1398دوم
2982122InvestigatingNurses’ KnowledgeandPerformanceontheDiagnostic andTherapeuticApplicationof Lead AVRCinahlMedical-Surgical Nursing Journal1397اول
3973723Basic Needs of Mothers with Children Undergoing Hemodialysis:A Meta--synthesis of Qualitative StudiesscopusEvidence based Care Journal1397مسئول
4973089effectiveness of therapeutic communication program based on hilgard peplau theory on burned patients participation in caring and curing plansSID/Iranmedex/Magiranاخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی1393اول
5971937Explaining nurses' experiences of caring for brain dead patients: a content analysisPMCElectronic Physician1397مسئول
6971876The meaning of coping for kidney transplant recipients: a phenomenological study پنجم
7971874Improving Nursing Care Documentation in Emergency Department: A Participatory Action Research Study in IranPMCOpen access Macedonian journal of medical sciences1397مسئول
8971378Iranian mothers' Experiences with Children Undergoing Hemodialysis: A Hermeneutic Phenomenological StudyISIJournal of pediatric nursing1397سوم
9971278The nursing challenges of caring for brain-dead patients: A qualitative studyISINURSING AND MIDWIFERY STUDIES1397مسئول
10971254Analysis of the reasons for nurses' confusion in relation to the concept of brain death from clinical and legal points of viewPMCElectronic Physician1397مسئول
11971236“Immersion in an ocean of psychological tension:” The voices of mothers with children undergoing hemodialysisPMCIranian journal of nursing and midwifery research1397مسئول
12970999The Effect of Biofeedback on the Motor– Muscular Situation in Rehabilitation of Stroke Patients: a Randomized Controlled TrialPMCJournal of Caring Sciences1397مسئول
13970867Design of the Structure of a Comprehensive Examination for Bachelor of Nursing: A Delphi StudyISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1397چهارم
14970731Enclosed in the synergistic rings of suffering: The experience of conscious patients under mechanical ventilation in the intensive care unit of the causes of sufferingPMCElectronic Physician1397سوم
15964466Nurses’ perception of nursing services documentation barriers: a qualitative approachscopuselectronic journal of general medicine1396مسئول
16963522Level of Knowledge and Attitude of ICU Nurses toward Organ Donation and the Related Factors: A Systematic Reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1396مسئول
17962004Mental challenges of nurses in the face of unlearning situations in hospitals: A qualitative studyPMCElectronic Physician1396سوم
18961801The Elixir of Visiting: A Qualitative Study on the Experiences of Conscious Mechanically Ventilated Patients in Intensive Care Units Regarding Visiting Family MembersscopusEvidence based Care Journal1396سوم
19961789The Effect of Participatory Care Program on Self-Care Behaviors and Disease Awareness in Diabetic PatientCinahlMedical-Surgical Nursing Journal1395مسئول
20961788clinical decisions of nurses of intensive care units in educational hospitals of Mashhad.ISCفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1396مسئول
21961787Training; a golden ring for removing nurses’ challenges in caring process of the brain death patientsscopusفصلنامه حیات1396مسئول
22961106Effect of transcranial direct current stimulation on pain anxiety during burn wound careISIBurns1395چهارم
23953980Nursing interventions for smoking cessation in hospitalized patients: a systematic reviewISIINTERNATIONAL NURSING REVIEW1396مسئول
24953690Evaluation of the Effects of Oronasal Versus Oral Disinfections with Chlorhexidine on Clinical Criteria of Ventilator-associated PneumoniaCinahlEvidence based Care Journal1395مسئول
25953487The Impact of Smoking Cessation Training-Counseling Programs on Success of Quitting Smoking in Patients with Acute Coronary SyndromeCinahlJournal of Evidence-based Care1395مسئول
26953244Comparison of the Effect of Distraction with Play Dough and Bubble Making on Children's Parents Satisfaction during Venipunctureindex copernicusJournal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS)1394پنجم
27950181THE EFFECT OF OTTAWA DECISION SUPPORT FRAMEWORK TRAINING IN AN INTERACTIVE WORKSHOP WITH AND WITHOUT STANDARDIZED PATIENTS ON CLINICAL DECISIONMAKING OF NURSES IN AN INTENSIVE CARE UNITCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1395مسئول
28942951COMPARING THE EFFECT OF TWO EDUCATIONAL METHODS (CONTEXT BASED LEARNING AND LECTURE) ON NURSE’S KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ABOUT NURSE’S ROLE IN ORGAN DONATION PROCESSindex copernicusمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1394اول
29942921Comparison of the Effects of Play Dough and Bubble Making Distraction Techniques on Venepuncture Pain Intensity inChildrenEmbaseJournal of Evidence-based Care1394پنجم
30942809Comparing nurses' self-assessment of their professional behavior before and after a professional behavior continuing education programSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی1394سوم
31941960The Realities of Living With a Transplanted Kidney: A Qualitative Studyسایر سایت‏های تخصصیJundishapur Journal of Chronic Disease Care1394پنجم به بعد
32940616The Comparative Study on Effect of Education by Two Methods Case-Based Learning and Lecture on Nurses, Clinical Decision Making in Intensive Care UnitISCفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل1394مسئول
33940615Burn injury in Mottahari Burn Center in Tehran, IranPMCWORLD JOURNAL OF PLASTIC SURGERY (WJPS)1394مسئول
34935578ICU Nurses’ Knowledge, Attitude, and Practice Towards their Role in the Organ Donation Process from Brain-Dead Patients and Factors Influencing it in IranPMCInternational Journal of Organ Transplantation Medicine1394مسئول
35935576Challenges in facing organ donation request of the family of brain-dead patients: a qualitative analysisCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393اول
36935575The effects of teaching by using standardized patients on critical care nurses’ clinical decision makingISCIranian Journal of Critical Care Nursing1394اول
37935555Quality of Care of Nursing from Brain Death Patient in ICU Wardsindex copernicusPatient Safety and Quality Improvment journal1394دوم
38935408Effect of Education Based on Nursing Model of Dynamism and Continuous Improvement in Seeking Assurance and Getting Approve on Nurses’ Knowledge, Attitude and Practice about Their Role in Organ Donation Process.scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1393اول
39934164Effect of transcranial direct current stimulation on pain intensity and quality of burn dressingscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1393سوم
40924529Effect of Educational Program Based On ExerciseTherapy on Burned Hand FunctionPMCWORLD JOURNAL OF PLASTIC SURGERY1392دوم
41924488Role of quality of care and treatment in faciliting decision making and consent to organ donation in brain dead family: a qualitative studyEmbaseJournal of Evidence-based Care 1392اول
42921935experience of brain dead family who candidate for organ request: a qualitative studyISCاخلاق و تاریخ پزشکی1390اول
43921909Factors Influencing Organ Donation Decisions by brain death patients families: a qualitative studySID/Iranmedex/Magiranپایش1391اول
44921904Effect of Therapeutic Communication on Anxiety Cuased by Pain and Burn Wounds Healing StatusISCافق دانش1392اول
45921890Effect of Hand care Education on Hand Deformities and Motion Disorders in Hand Burn PatientsISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1391دوم
4691726Exploring families' experiences of an organ donation request after brain deathISINursing Ethics1391اول
4791023Exploring the Needs and Perceptions of Iranian Families Faced with Brain Death News and Request to Donate Organ: A Qualitative StudyPMCInternational Journal of Organ Transplantation Medicine1391اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981542مواجهه با رنج در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه و ارائه یک مدل مراقبتیهمایش مراقببت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
2963667effect of spiritual care on self concept and body image of burnt women4th international confrence on psychology , education and social studiesتفلیسسخنرانی1396خير
3960092تشخیص مرگ مغزی با بالین یا تستهای آزمایشگاهی پیشرفتهکنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1395خير
4950210NO TITLE IN FARSIInternational Congress of Transplantation & Implantationمشهدپوستر1394بله
5950209no title in FarsiInternational Congress of Transplantation & Implantationmashhadپوستر1394بله
6950206no title in FarsiInternational Congress of Transplantation & Implantationmashhadسخنرانی1394بله
7950204تأثیر برنامه آموزشی – مشاوره ای ترک سیگار برخودکارآمدی ترک سیگار در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونریچهارمین کنگره و جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمارتهرانسخنرانی1394خير
8940285بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به دو روش یادگیری مبتنی بر مورد و سنتی بر تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژهاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشیمشهدپوستر1394بله
9940284مقایسه دو رویکرد آموزشی کارگاه تعاملی با و بدون بیمار استاندارد شده بر تصمیم گیری بالینی پرستاران بخش مراقبت ویژهاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشیمشهدپوستر1394بله
10921913تجربه مواجهه با تشخیص مرگ مغزی در خانواده بیماران مرگ مغزی : یک مطالعه کیفی.اخلاق پرستاریتهرانپوستر1392خير
11921910آرامش و افتخار در برابر تردید و تضاد : تجربیات خانواده های بیماران مرگ مغزی ایرانی بعد از درخواست اهدای عضو و مرگ بیماراخلاق پرستاریتهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19544فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29399فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39365فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه