مصطفی  احمدی
خلاصه عملکرد مصطفی  احمدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مصطفی احمدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مصطفی احمدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AhmadiMS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960263مقایسه زمان فلورسکوپی در ورود به شریان اصلی چپ در کاتتراسیون عروق کرونر از طریق شریان رادیال راست با استفاده از کاتتر امپلاتز چپ دو در مقایسه با کاتتر جادکینزچپ ویژه اپروچ رادیال در بیماران مبتلا به سودولوزاریامجریپایان یافتهبلي
2951443بررسی تاثیر تغییر زمانی گزارش صبحگاهی در بهره وری آموزشی و درمانیمجریپایان یافتهبلي
3941843اثر پنتوکسی فیلین خوراکی بر QT-dispersion بیماران تحت درمان primary PCIمجریپایان یافتهبلي
4971267بررسی تاثیر کورکومین در پیش گیری از نارسایی قلبی بعد از انفارکتوس میوکاردهمکاردر دست اجراخير
5970561ارزیابی اثر درمان با کلشی سین در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعهSTهمکاردر دست اجرابلي
6970521بررسی درگیری عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر (Coronary artery disease) CAD با سابقه فامیلیهمکارعقد قراردادبلي
7970366ارزیابی عملکردRV در بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد تحت درمان باPrimary PCI ، Rescue PCI و Thrombolysis respondersهمکاردر دست اجرابلي
8970162بررسی تاثیر آماده سازی از طریق القای ایسکمی غیر منطقه ای بر پیامدهای قلبی عروقی در بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه STهمکاردر دست اجراخير
9970026تاثیر آدنوزین داخل کرونری در پیشگیری از پدیده no-reflow در بیماران با انفارکتوس حاد میوکاردهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
10961345بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با میزان شیوع و شدت درگیری عروق کرونر در مبتلایان به بیماری عروق کرونر زودرسهمکارعقد قراردادبلي
11961246بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری از کاردیومیوپاتی ناشی از مصرف داروهای آنتراسیکلینی در کموتراپی بیماران مبتلا به سرطان پستان- یک مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی شدههمکاردر دست اجرابلي
12961054بررسی شیوع نفروپاتی ناشی از کنتراست و عوامل موثر بر آن در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ی ST (STEMI) در بیمارستان های امام رضا و قائم که تحت آنژیوپلاستی اولیه (PPCI) قرار گرفته اند: مطالعه ی کوهورت گذشته نگرهمکاردر دست اجراخير
13951802بررسی تاثیر مقیم نمودن پرستار بر کاهش زمان انجام کاتتریسم قلب بیمارستان قائم(عج) درآبان تا اسفند1396همکارپایان یافتهخير
14950389بررسی اثرات کلشی سین بر روی شمارش اصلاح شدهTIMI frame در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد قدامی همراه با بالا رفتن قطعهST تحت مداخله اولیه پرکوتانئوس کرونریهمکارپایان یافتهبلي
15950093بررسی اکوکاردیوگرافیک عملکرد قلبی در بیماران STEMI با ST elevation پایدارپس از انژیوپلاستی اورژانس و برقراری TIMI 3 و مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
16950060مقایسه‏ی تأثیر آتورواستاتین و روزاواستاتین در جلوگیری از آسیب حاد کلیه ناشی از ماده حاجب در بیماران دچار سکته‏ی قلبی که تحت درمان آنژیوپلاستی اولیه‏ی پوستی کرونرقرارگرفته‏اند.همکارپایان یافتهبلي
17941606بررسی اثر کورکومین بر روی فاکتورهای التهابی و لیپید پروفایل بیماران سندرم حاد کرونری بدون صعود قطعه ST (NSTE-ACS)همکارپایان یافتهبلي
18941525بررسی ارتباط سطح سرمی هموسیستئین با وسعت و شدت درگیری عروق کرونر بر اساس آنژیوگرافی، و مقایسه آن با سنهمکارپایان یافتهبلي
19941239بررسی اثر کورکومین بر سطح تری گلیسرید ناشتا در مبتلایان هیپرتری گلیسریدمیهمکاردر دست اجراخير
20940116ارزیابی ارتباط افزایش سطح غلظت سرمی هورمون پاراتیروئید پس از وقوع آنفارکتوس حاد میوکارد با میزان بیان ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و مهارکننده بافتی آنهاهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981653Wolff-Parkinson-White syndrome and de Winter patterns; An implication for paying special attention to electrocardiogramPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1398اول
2980876Effect of remote ischemic Pre-conditioning on primary percutaneous coronary intervention outcomes: a randomized clinical trialCinahlElectronic Physician1398پنجم به بعد
3980098Secondary or primary percutaneous coronary interventionsISIGazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze Mediche1398مسئول
4973807Pulsating mass following plain old balloon angioplasty on left anterior descending artery (LAD) via radial accessPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1397اول و مسئول
5973072Association of high level of Hs-CRP with in-stent restenosis: A case-control studyMedlineCardiovascular revascularization medicine1398پنجم به بعد
6972177Comparison of fluoroscopy time in different catheter-engagement approaches to graft vessels in post-coronary artery-bypass graft angiographyISIResearch Reports in Clinical Cardiology1397اول
7972151Short and Mid-Term Outcome of Percutaneous Atrial Septal Defect Closure in AdultsISIHELIX1397اول
8972005Successful treatment of prosthetic pulmonary valve thrombosis with reteplase: a case reportPMCInternational Medical Case Reports Journal1397مسئول
9970978Dobutamine stress-induced ischemic right ventricular dysfunction in patients with three-vessel coronary artery diseasePMCElectronic Physician1397دوم
10970949The study of the protective effect of morphine sulfate on the corrected TIMI frame count in patients with acute myocardial infarction, which were under intervention on LADChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396مسئول
11970044Unusual management of parturient patient with severe bicuspid aortic valve stenosis and congestive heart failurePMCARYA ATHEROSCLEROSIS1396دوم
12962934Septal hematoma due to stent implementation in the septal course of the left anterior descending arteryPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1396مسئول
13961817Endovascular treatment of patients with renal artery stenosis: A case seriesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395مسئول
14961749Apical Hypertrophic Cardiomyopathy in a Case with Chest Pain and Family History of Sudden Cardiac Death: A Case ReportISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول
15960769A Case Report of Recurrent Rheumatic Fever: Considerations and CommentsISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396مسئول
16960169Three Different Imaging Modalities of a Patient with the Aortic Coarctationindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395سوم
17953986A case of extensive anterior STEMI during the pregnancy: A case reportscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395دوم
18951069The prevalence of wound infection in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery in a hospital in Mashhad city from 2009-2011index copernicusJournal of Surgery and Trauma1393اول
19940291An interested case with chest pain and family history for sudden cardiac deathindex copernicusjokull journal1392اول
20940200The Comparison of Intracoronary Eptifibatide Versus Intracoronary Abciximab Administration During Primary Percutaneous Coronary Intervention Of Acute ST-Segment Elevation Myocardial InfarctionISIJokull1392پنجم به بعد
21935547The Effects of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty on the Left Atrial Appendage Function in Patients With Sinus Rhythm and Atrial FibrillationPMCjournal Cardiovasc Thorac Res,1394پنجم به بعد
2292984Serum human T-lymphotropic virus 1 proviral load in patients on hemodialysis.ISIDepartment of Nephrology1391چهارم
2391578Clinical outcome, and survival between primary percutaneous coronary intervention versus fibrinolysis in patients older than 60 years with acute myocardial infarctionPMCheart views1391پنجم به بعد
2491457The Comparison of Intracoronary Versus Intravenous Eptifibatide Administration during Primary ISILife Science Journal1391پنجم به بعد
2589267Correlation between asymptomatic intradialytic hypotension and regional left ventricular dysfunction in hemodialysis patientsISIIranian Journal of Kidney Diseases1389دوم
2687485The Effect of the Type of Hemodialysis Buffer on the QTc Interval in Patients on Chronic Hemodialysis scopusIJMS1388سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980373comparison of fluoroscopy time during right trans-radial coronary angiography between amplatz2 and judkins catheters in patients with pseudo lusoriaیازدهمین کنگره قلب خاورمیانه ـ چهارمین همایش مداخلات پیچیده قلبیشیرازپوستر1398بله
2964089Comparison of fluoroscopy time in different catheter engagement approaches to graft vessels in post-CABG angiography10th Middle East Cardiovascular Congressکیشپوستر1396بله
3964088SHORT AND MID-TERM OUTCOME OF PERCUTANEOUS ATRIAL SEPTAL DEFECT CLOSURE IN ADULTS10th Middle East Cardiovascular Congressکیشپوستر1396بله
4963115An incidental finding of unroofed coronary sinus during angiography confirmed by 3d echocardiography; a case report10th Middle East Cardiovascular Congressکیشپوستر1396خير
5963111COMPARISON OF ATORVASTATIN VERSUS ROSUVASTATIN ON PREVENTION CONTRAST INDUCED NEPHROPATHY IN PATIENTS UNDERGOING PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION10th Middle East Cardiovascular Congressکیشپوستر1396خير
6961401دایسکشن ساب کلاوین راست در طول آنژیوگرافی کرونر: یک گزارش موردیدومین همایش مداخلات پیچیده قلبیشیرازسخنرانی1396بله
7961400Complicated radial angiography, a case reportدومین همایش مداخلات پیچیده ی قلبیشیرازسخنرانی1396بله
8960773The scissors effect of the left anterior descending stents and the septal haematomaEUROPCR 2017پاریسسخنرانی1396خير
9950577A great number of complications in a tolerant patienteuropcr 2016parisسخنرانی1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1163سیستم انتقال داده های تحلیلی وسایل پزشکی با پایه التراسونوگرافی شامل اکوکاردیوگرافی و سونوگرافی1393/04/2383318nf>, مصطفی احمدی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19887فلوشیپ پژوهشی سطح 11397
210116فلوشیپ پژوهشی سطح 21398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه