عباسعلی  عباس نژاد
خلاصه عملکرد عباسعلی  عباس نژاد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

عباسعلی عباس نژاد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عباسعلی عباس نژاد رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AbbasnezhadA891@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1900910بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم سیاهدانه و متفورمین بر پاسخ دهی انقباضی و اتساعی، آسیب اکسیداتیو و بیان ژنهای eNOS، VCAM-1، و LOX-1 درآئورت جدا شده موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983232Comparative Effects of Metformin and Glibenclamide on Aortic Reactivity to Vasodilator and Vasoconstrictor Agents in STZ-Induced Diabetic RatsscopusIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1397مسئول
2982552The Therapeutic effect of Nigella Sativa seed on indomethacin-induced gastric ulcer in rats. Current Nutrition & Food Science پنجم
3973566internal Evaluation of Department of Basic sciences in one of the universities of medical sciences in iran in 2010Chemical Abstractافق دانش1390سوم
4973173Effect of Intrapertonal Injection of Crocin on Cardiovascular Parameters in Angiotensin II- Induced Hypertensive RatsISCافق دانش1397سوم
5972195Nigella sativa L. seed regulated eNOS, VCAM-1 and LOX-1 genes expression and improved vasoreactivity in aorta of diabetic ratISIJournal of ethnopharmacology1397اول
6970577Teucrium polium improves endothelial dysfunction by regulating eNOS and VCAM-1 genes expression and vasoreactivity in diabetic rat aortaISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397چهارم
7960905Hepatoprotective Effects of Combination Hydroalcoholic Extracts of Nigella Sativa and Curcuma Longa on Adriamycin- Induced Oxidative Stress in RatscopusJournal of Reports in Pharmaceutical Sciences1396مسئول
8954153Kidney stone formation and antioxidant effects of Cynodon dactylon decoction in male Wistar ratsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395پنجم به بعد
9953483The effects of hydroalcholic extract of Curcuma Lunga on Adriamycin-induced renal damage in ratsChemical AbstractQuarterly of the Horizon of Medical Sciences1395دوم
10953482The effects of hydroalcholic extract of Nigella sativa on doxorubicin-induced renal functional damage in ratsChemical AbstractQuarterly of the Horizon of Medical Sciences1394دوم
11950798The protective effects of Curcuma longa extract on oxidative stress markers in the liver induced by Adriamycin in ratISIPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY1394چهارم
12950139The role of nitric oxide on the oxytocin induce analgesia in miceISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394اول
13942878Nigella sativa seed decreases endothelial dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rat aortaISIThe Avicenna Journal of Phytomedicine1394اول
14942821Nigella Sativa Improve Redox Homeostasis in Heart and Aorta of Diabetic RatPMCCurrent Nutrition & Food Science1394اول
15935302The effects of hydroalcoholic extract of Nigella sativa seed on oxidative stress in hippocampus of STZ-induced diabetic ratsPMCAvicenna J Phytomed1394اول
16934781Comparison the Effect of Hydroalcholic Extract of Nigella Sativa L. Seed and Metformin on Blood Biochemical Parameters in Streptozotocin-Induced Diabetic RatsChemical Abstractافق دانش1393اول
17923852The effect of needs assessment-based education on the fathers’ attitude toward puberty period of male adolescentsISCJournal of Research & Health1392سوم
1891666Respiratory symptoms and Pulmonary function testes in lead exposed workersISIIranian Red Crescent Medical Journal1391پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972545Comparison of vasoactivity effects of Nigella sativa L. seed and glibenclamide in diabetic ratنخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397خير
2964330The effects of Nigella sativa extract on renal tissue oxidative damage during neonatal and juvenile growth in propylthiouracil-induced hypothyroid ratsدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
3962316بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر پروتئینوری و آسیب اکسیداتیو ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحرایییست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران و اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه