معصومه  میرتیموری
خلاصه عملکرد معصومه  میرتیموری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

معصومه میرتیموری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): معصومه میرتیموری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی زنان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MirteimouriM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970741مقایسه تاثیر تجویز همزمان اکسی توسین با کاتتر فولی با تجویز همزمان میزوپروستول با کاتتر فولی بر روی آمادگی سرویکس و طول مدت زایمان در بارداری های طول کشیدهمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
2960209بررسی نتایج مادری و نوزادی درمان انتظاری زنان حامله با پارگی پیش از موعد پرده های جنینی در بیمارستان در مقایسه با درمان انتظاری در منزلمجریپایان یافتهبلي
3960207مقایسه دیدروژسترون خوراکی با 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون کاپروات در پیشگیری از تولد زودرس در بیماران با زایمان زودرسمجریپایان یافتهبلي
4950716فراوانی موفقیت زایمان و پیامدهای مادری و جنینی به دنبال اینداکشن با سوند داخل سرویکس وتحریک نوک پستان در بیماران با یک بار سزارین قبلی بدون شروع انقباضات رحمیمجریعقد قراردادخير
5940089مقایسه استفاده از سوند فولی اکستراآمینال جهت آمادگی سرویکس در حاملگی طول کشیده به صورت سرپایی و بستریمجریپایان یافتهخير
6940075ارزیابی اثربخشی میزوپروستول زیرزبانی در کاهش از دست دادن خون حین عمل سزارینمجریپایان یافتهبلي
7940074بررسی اثر ایزوسورباید منونیترات/ میزوپروستول در مقایسه با پلاسبو/میزوپروستول در آمادگی سرویکس جهت القای زایمان در بارداری های بیشتر از 41 هفتهمجریپایان یافتهبلي
8940031مقایسه سطح سرمی مس و سرولوپلاسمین خون در بیماران با خونریزی ناشی از اختلال عملکردی رحم با زنان دارای دوره های قاعدگی طبیعیمجریپایان یافتهبلي
9922869بررسی سطح سرمی NGAL (لیپوکالین مرتبط با ژلاتیناز نوتروفیلی) و ارتباط آن با بروز و شدت پره اکلامپسیمجریپایان یافتهبلي
10920207حاملگی موفق در زنان نازای مبتلا به PCOS با درمان پیوگلیتازونمجریپایان یافتهبلي
11910367بررسی اثر ترانگزامیک اسید در درمان خونریزی های بعد از زایماندر اثر اتونیمجریپایان یافتهبلي
12910364مقایسه تاثیر میزوپروستول زیر زبانی و اکسی توسین جهت القای لیبر بر کاردیو توکوگراف و آپگار دقیقه یک و پنج نوزاد در خانم های با حاملگی 41 هفته و بیشترمجریپایان یافتهبلي
13980550بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری های انتروپومتریک پرینه بر پیشگویی صدمات پرینه حین زایمانهمکاردر دست اجرابلي
14971202بررسی فراوانی جهش های ژن PAH در بیماران مراجعه کننده به مرکز ژنتیک جهاد دانشگاهی مشهد در بازه زمانی 10 سالههمکاردر دست اجرابلي
15970925بررسی تاثیر مکمل منیزیوم بر سطح sflt1 (تیروزین کیناز شبه fms1) در مادران باردار: کارآزمایی بالینی دوسوکورهمکاردر دست اجرابلي
16970811تدابیر موثر در تسهیل زایمان از دیدگاه طب ایرانی و بررسی اثر خطمی و عسل در تسهیل زایمانهمکاردر دست اجرابلي
17970788بررسی تاثیر پماد ریکاو بر ترمیم و درد درمادران مستعد عفونت برش سزارینهمکارپایان یافتهخير
18970693مقایسه اثر پماد کندر و لانولین بر بهبود شقاق و شدت درد نوک پستانهمکارپایان یافتهبلي
19970596مقایسه تاثیر شیاف رکتال دانه بارهنگ و تخم شوید بر میزان خونریزی پس از زایمان زنان در معرض خطر خونریزیهمکارپایان یافتهبلي
20970527بررسی پیامد زایمان طبیعی به دنبال یک و دو بار سزارین قبلیهمکاردر دست اجرابلي
21970275مقایسه اثر میزوپروستول خوراکی و زیرزبانی وبوکال در القاء زایمان حاملگی های با پارگی زودرس کیسه آبهمکاردر دست اجرابلي
22961713تاثیر ماساژ ناحیه کمر با روغن زنجبیل بر شدت درد فاز فعال زایمان زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
23961388میزان نیاز به کورتاژ و مقایسه موفقیت و عوارض درمان سرپایی و بستری در سقط های سه ماهه اول بارداری با میزوپروستولهمکاردر دست اجرابلي
24961121مقایسه تاثیر برگزاری معمول و دیرهنگام کلاس های آمادگی برای زایمان بر ترس و خودکارآمدی زایمان در زنان نخست زاهمکاردر دست اجراخير
25960446تاثیر حمایت همراه بر ترس و خودکارآمدی زایمان در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
26960334بررسی مقایسه ای عوارض انسزیون شکمی در بیماران سزارین شده با و بدون دریافت انوکساپرینهمکاردر دست اجرابلي
27960328بررسی تأثیر acupressure نقطه ی LI4 بر بر طول فاز فعال زایمانهمکاردر دست اجرابلي
28960127طراحی و ارزیابی بازی جدی به منظور بهبود دانش رویه ای رزیدنت های زنان و زایمان شهرستان های مشهد و زاهدان در بستن شریان رحمیهمکاردر دست اجرابلي
29960036بررسی نگرش و نظرات کارآموزان، کارورزان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص کیفیت برگزاری گزارش صبحگاهی در بخش زنانهمکارپایان یافتهخير
30951605بررسی مقایسه ای فشار در نقاط مثانه ای –GV20 و کیسه صفرا-GV20 بر شدت درد زایمان و توانایی مقابله با آن در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
31951362طراحی و روان سنجی ابزار بازیابی سلامت پس از زایمان در زنان با ترومای مامایی پرینه: مطالعه ترکیبی اکتشافیهمکاردر دست اجرابلي
32951158بررسی اثر تجویز لتروزول/میزوپروستول در مقایسه با پلاسبو/میزوپروستول بر میزان موفقیت سقط های طبیهمکارپایان یافتهبلي
33951029بررسی و مقایسه میزان بی دردی زایمان و نتایج مادری و نوزادی در دو روش بی دردی زایمان اپیدورال و اسپینالهمکاردر دست اجراخير
34950935بررسی اثر داروی اسموپرازول درافزایش طول دوره درمان انتظاری در پره اکلامپسی با با شروع زودرسهمکارپایان یافتهبلي
35950140بررسی اثر پرل TNG واژینال در ripening سرویکس در خانم های نولی پار با حاملگی 41 هفته ی مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین(س)همکارپایان یافتهبلي
36941598بررسی عواقب مادری و نوزادی در زایمان واژینال در مقایسه با سزارین تکراری پس از دو نوبت سزارین قبلی در زنان مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان های آموزشی در سال 1395همکاردر دست اجراخير
37941489بررسی نتایج نوزادی مونیتورینگ ضربان قلب جنین با 2 روش سمع متناوب و مونیتورینگ دائم در زنان کم خطر حین زایمانهمکارپایان یافتهبلي
38940493تأثیر اجرای برنامه زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان های دوستدار مادر بر پیامدهای زایمانی و تبیین درک و تجربه گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت از اجرای آن: یک مطالعه ترکیبی توضیحی متوالیهمکارپایان یافتهخير
39940219بررسی مقایسه ای میزان از دست دادن خون و تزریق خون در تجویز تک دوز ترانس هگزامیک اسید و پلاسبوحین جراحی در بیماران مبتلا به کانسر آندومترهمکارپایان یافتهخير
40930939مقایسه آثار میزوپروستول واژینال و زیرزبانی در ختم حاملگی تا سن 20 هفته همکارپایان یافتهبلي
41930297بررسی موفقیت القاء زایمان با اکسی توسین در مقایسه بامیزوپروستول زیرزبانی در پارگی زودرس کیسه آب تا شروع فاز فعال زایمان در حاملگی ترم – کارآزمایی بالینی تصادفی شدههمکارپایان یافتهبلي
42930261بررسی عواقب زودرس مادری و نوزادی در زایمان واژینال پس از سزارین در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان های دانشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
43930166مقایسه سطح پلاسمایی مس و روی در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و باردار سالمهمکارپایان یافتهبلي
44930022بررسی الگوی کلونیزاسیون باکتریایی سیستم ژنیتال در زنان حامله با پارگی زودرس کیسه آب و ارتباط آن با عوارض مادری و نوزادی در بیمارستان قائم (عج) و ام البنین(س)1393-1395همکارپایان یافتهبلي
45922478بررسی تاثیر مصرف انتونوکس در کاهش نیاز به پتدین و عوارض مادر و جنین در طی زایمان بی دردهمکارپایان یافتهبلي
46920379بررسی تاثیر آموزش بر اساس مرور پرونده های واقعی مادر مرگ در ارتقا مهارت رزیدنت های زنان در اداره خونریزی پس از زایمانهمکارپایان یافتهخير
47920056تاثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمانی در بارداری بر مدت مراحل زایمان در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
48911247 بررسی فراوانی اختلالات عملکرد تیروئید در سه ماهه اول حاملگی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
49911184بررسی تاثیر کپسول خوراکی زعفران بر شدت درد و طول فاز فعال مرحله اول زایمانهمکارپایان یافتهبلي
50911003طراحی، اجرا و ارزشیابی (اقدام پژوهی) ژورنال کلاب پزشکی مبتنی بر شواهد در گروه زنان بیمارستان قائم(عج) و ام البنین(س)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983160Intravaginal administration of isosorbide mononitrate for cervical ripening in prolonged pregnancy: a randomised clinical trial Journal of obstetrics and gynaecology اول
2982905Effect of boswellia and Lanolin Ointment on pain intensity of nipple in Lactating Women: A Randomized Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398پنجم
3981996the Effect of rectal suppository of plantago major on postpartum hemorrhage rate in women at risk of bleeding: single-blind clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398پنجم به بعد
4981561Comparing the Diagnostic Value of Hysterosalpingography with Hysteroscopy in Diagnosis of Uterine abnormalities in Infertile WomenCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397سوم
5981231Compared Oxidant Antioxidant Balance in Cord Infants between Vaginal Delivery and CesareanISIJournal Of Biochemical Technology1398سوم
6981104Women’s Experiences of Emotional Recovery from Childbirth-Related Perineal Trauma: A Qualitative Content AnalysisPMCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1398دوم
7980327Assessment of the Relationship between Fear and Self-efficacy of Childbirth during Labor in Primipara WomenscopusEvidence based Care Journal1398چهارم
8980095The Effect of knee - chest position on turning breech to cephalic presentation in pregnant women: randomized clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
9974255The Relationship between Spiritual Health and the Intensity of Post-Cesarean Section PainCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398چهارم
10973915Comparison of the effect of pressure on bladder-GV20 and gallbladder-GV20 points on the ability to cope with labor pain among the primiparous women: A randomized clinical triascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
11973209A case series of severe perineal lacerations during normal childbirthscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397دوم
12972951The effect of systemic lupus erythematosus on women's sexual function: A systematic review and meta-analysisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397چهارم
13972404Comparison of the Effect of Pressure on Bladder-GV20 and Gallbladder-GV20 on Labor Pain Intensity among the Primiparous Women: A Randomized Clinical TrialscopusEvidence based Care Journal1397پنجم
14972327Comparison of cervical ripening with and without nitroglycerin before first trimester discharge abortionscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
15972296The Effectiveness of Acupuncture for Treating Erectile Dysfunction: A Systematic Review of Clinical Trialsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397چهارم
16971949The effect of a vaginal suppository formulation of dill (Anethum graveolens) in comparison to clotrimazole vaginal tablet on the treatment of vulvovaginal candidiasisISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1397پنجم به بعد
17971889An Update on the Effect of Massage and Inhalation Aromatherapy with Lavender on Labor Pain Relief: A Systematic Review and Meta-analysisسایر سایت‏های تخصصیJournal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research1396سوم
18970923Surveying the level of awareness of mothers referring to the maternity hospitals in Mashhad from neonatal carescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
19970700Serum heat shock protein 70 in preeclampsia and normal pregnancy: A systematic review and metaanalysisPMCInternational journal of reproductive biomedicine1396پنجم
20970438The effect of exercise with special ball during pregnancy on duration of active phase of first stage of birth in nulliparous womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394چهارم
21970192successful outcome of HELLP syndrome in a 23-year-old pregnant woman: A Case reportسایر سایت‏های تخصصیJournal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research1396اول
22970145Effect of Education Based on the Simulation of the Actual Cases of Maternal Deaths on the Skills of Gynecology Residents in the Management of Postpartum Hemorrhagescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
23970045Third cesarean section in an undiagnosed uterus didelphysPMCJournal of Obstetrics and Gynecology of India1398سوم
24963458Effect of Physiological Delivery Program in Mother-Friendly Hospitals on Duration of LaborISIJournal of Fundamental and Applied Sciences1396سوم
25961956Maternal, Fetal and Neonatal Outcomes in Pregnant Women with Systemic Lupus Erythematosus: A Comprehensive Review StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396سوم
26961873A Review of Randomized Clinical Trials on the Effect of Aromatherapy with Lavender on Labor Pain Reliefعلمی پژوهشی ایندکس نشدهNursing & Care Open Access Journal1395مسئول
27961097Alterations in lipid profile, Zinc and Copper levels and superoxide dismutase activities in normal pregnancy and preeclampsiaISIAmerican Journal of the Medical Sciences1396پنجم به بعد
28960902evaluation of maternal neonatal outcomes in vaginal birth after cesarean delivery referred to materinty of academic hospitalsPMCJournal of family & reproductive health1395اول
29954470Evaluation of hyoscine butylbromide effect on the intensity of pain in normal vaginal delivery of nulliparous womenscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395اول
30954386Accuracy of amniotic fluid index and single deepest pocket measurement in predicting the outcome of postdate pregnanciesscopusCurrent Women's Health Reviews1395اول
31952849Experiences of Obstetricians and Gynecologists in Teleconsultation with Medical Residents: A Qualitative Studyسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395سوم
32952165Cervical Ectopic Pregnancy with Placenta Percreta and Gross Hematuria: A Case ReportCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395مسئول
33950235The effect of exercise with special ball during pregnancy on duration of active phase of first stage of birth in nulliparous womenscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394چهارم
34941737Corneal choriocarcinoma: a case reportscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394سوم
35941169choriocarcinoma of corneascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394سوم
36940957Clinicopathologic aspects and treatment results in malignant sex cord-stromal tumor of ovary.scopusTehran University Medical Journal1394سوم
37933023The effect of execution of exercise program with birth ball during pregnancy on anxiety rate in nulliparous womenscopusIJOGI,1393چهارم
38924567Tumor Necrosis Factor-Alpha Polymorphism at Position -238 in PreeclampsiaISIIranian Red Crescent Medical Journal1392پنجم به بعد
39923347Efficacy of Rectal Misoprostol for Prevention of Postpartum HemorrhageISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1392اول
40923223Management of Post-Partum Hemorrhage (Clinical Guideline)scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1391چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981301تاثیرحمایت همراه بر تجربه ترس و رضایتمندی از زایمان در زنان نخست زاهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
2950211compare the effects of misoprostol vaginally and orally at the end of the 20th week of pregnancyدوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1394خير
3941731Tumor Necrosis Factor- Alpha Polymorphism at Position -238 in Preeclapsiaچهاردهمین کنگره بین المللی زنان مامایی ایرانتهرانپوستر1393خير
4923753طراحی سیستم آموزشی- درمانی مشورت از راه دور اورژانس های مادر و نوزادپنجمین کنگره سراسری پریناتولوژی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)شیرازسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1868راهنماهای ملی طبابت بالینی ) 2(1392تالیف
21660تشخیص و درمان بیماری های زنان1396تالیف
31436راه کار طبابت بالینی مدیریت اختلالات فشارخون در حاملگی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19916فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29713فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310059فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه