محمدحسن  ارجمند
خلاصه عملکرد محمدحسن  ارجمند
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدحسن ارجمند

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدحسن ارجمند رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تخصصی : پرستاری دانشکده/محل خدمت : بیمارستان قائم(عج)
پست الکترونیک : arjmandmh1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیوشیمی بالینیدکترا (Ph.D.)0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1910975مقایسه بالانس اکسیدان-آنتی اکسیدان به روش PAB assay و سطح مالون دی آلدهید در پرسنل شبکار شاغل در بیمارستان و پرسنل روزکارمجریپایان یافتهخير
2910733مقایسه تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان در سرم خون بندناف نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک شفاف و یا آغشته به مکونیوممجریپایان یافتهخير
3910716بررسی تعداد و توانایی تشکیل کلنی در محیط کشت سلول های بنیادی در خون بندناف نوزادان دچار آسیفکسی و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
4971051بررسی ارزش بالینی سطح سرمی Omentin-1 در افراد مبتلا به سرطان معدههمکاردر دست اجرابلي
5971050مرور سیستماتیک و متاآنالیز بررسی سطح سرمی Omentin در بیماران مبتلا به انواع سرطانهاهمکارپایان یافتهخير
6970337بررسی سطح بیان ژن اینتلکتین یک Intelectin-1 در تومورهای گلیوبلاستوما مولتی فرم در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور و ارتباط آن با شاخص توده بدنی و نمایه چربی خون افراد مبتلا به تومور گلیوبلاستوما مولتی فرمهمکاردر دست اجراخير
7961547بررسی پتانسیل محافظتی داروی تلمیزارتان در کاهش تشکیل فیبرهای چسبنده پس از عمل جراحیهمکارپایان یافتهبلي
8930286بررسی و مقابسه تعداد و نوع و توانایی تشکیل کلنی در محیط کشت سلول های بنیادی در شیر مادران با نوزادان ترم و پره ترمهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982077Clinical significance of circulating omentin levels in various malignant tumors: Evidence from a systematic review and meta-analysisISICytokine1398اول
2982012Comparison of Colony-forming Efficiency between Breast Milk Stem/progenitor Cells of Mothers with Preter and Full-term DeliveryISIIranian Journal of Neonatology1398دوم
3981674Novel oral transforming growth factor-β signaling inhibitor potently inhibits postsurgical adhesion band formation.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم به بعد
4973713Clinical biomarkers for detection of ovarian cancerسایر سایت‏های تخصصیJournal of Molecular Cancer1397اول
5972493Comparison of prooxidant-antioxidant balance between patients with high grade gliomas (IV) and control groupISCiranian journal of neurosurgery1394پنجم
6970055Erythropoietin Effects on Pathological Changes of Brain Tissues and Motor Balance Functions after Traumatic Brain Injury in Animal ModelEmbaserazavi international journal of medicine1396مسئول
7954231Serum Pro-oxidant-Antioxidant Balance Assay in Nurses who Working Day and Rotating Night ShiftEmbaserazavi international journal of medicine1395اول
8935558Pro-Oxidant - Antioxidant Balance in Patients with High Grade Glioblastoma MultiformISIMiddle East Journal of Cancer1394سوم
9935507Prooxidant-antioxidant balance in patients with traumatic brain injuryISIActa Neurol Belg.1393سوم
10935274Pro-oxidant- Antioxidant Balance (PAB) in Rheumatoid Arthritis and its Relationship to Disease ActivityPMCCurrent Rheumatology Reviews1394چهارم
11930885Prooxidant-Antioxidant Balance in Umbilical Cord Blood of Infants with Meconium Stained of Amniotic FluidPMCBiochemistry Research International1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه