نگار  مروت دار
خلاصه عملکرد نگار  مروت دار
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

نگار مروت دار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نگار مروت دار رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MorovatdarN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940708ارزیابی دوز تجمعی استامینوفن تجویز شده در بیماران بستری در بخش های مدیکال در بیمارستان امام رضا (ع) در نیمه نخست سال 1394 و ارتباط آن با عاقبت بالینی و هزینه های درمانی پایان یافتهبلي
2971747بررسی میزان مرگ و میر مرتبط با بیماریهای عروق کرونری و عوامل مرتبط با آنمجریدر دست اجراخير
3961623بررسی میزان آگاهی از عوامل خطر و علایم بیماریهای عروق قلبی در افراد مبتلا به بیماریهای آترواسکلروتیک عروق کرونریمجریدر دست اجرابلي
4961511بررسی برخی عوامل خطر ابتلا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در مراجعه کنندگان به مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تفکیک مناطق جغرافیاییمجریدر دست اجراخير
5961235بررسی پروفایل رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدمجریدر دست اجرابلي
6961038مرور سیستماتیک عوامل خطر درگیری زودرس عروق کرونر در ایرانمجریپایان یافتهخير
7961022بررسی فراوانی اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
8960846بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نگرش ایمنی کارکنان بیمارستانمجریدر دست اجرابلي
9960637بررسی سطح دانش، نگرش و موانع موجود در برابر انجام پژوهش های حوزه سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
10921704بررسی رضایت شغلی پزشکان عمومی شاغل در اورژانس شبکه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (( JSSمجریدر دست اجراخير
11921285توصیف مشخصات دموگرافیک واپیدمیولو‍ژی بیماران همودیالیزی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
12920989ارزیابی محیط آموزشی بخشهای اصلی بالینی براساس مدل داندی در دانشکده پرستاری تربت جاممجریپایان یافتهخير
13911115مستند سازی وبررسی داده های جمع آوری بیماران فنیل کتونوری (PKU) دانشگاه علوم پزشکی مشهدبا استفاده از پرونده الکترونیکی بیماران : مطالعه گزارش مواردمجریپایان یافتهخير
14980659بررسی میزان اثر ژل دیکلوفناک3% دردرمان بیماران مبتلا به اکتینیک کراتوزیس ( actinic keratosis )همکاردر دست اجرابلي
15980511بررسی مقایسه ای کشت لوزه های کامی به روش های سطحی و عمقی و بررسی مقاومت میکروبی در بیماران تونسیلیت مکرر مراجعه کننده جهت تونسیلکتومیهمکاردر دست اجرابلي
16980464بررسی علائم بالینی و عوارض مسمومیت هیدروکربن ها در کودکان بستری در سرویس مسمومین کودکان بیمارستان امام رضا در سال های 92 تا 99همکاردر دست اجراخير
17980428بررسی شیوع اعتیاد به تلفن همراه و ارتباط آن با افسردگی، اضطراب و کیفیت خواب در دانشجویان پزشکیهمکاردر دست اجرابلي
18980412بررسی رابطه میزان آلودگی هوا بروی فاصله QTc و QT dispressin در نوار قلب سطحیهمکارعقد قراردادبلي
19980195بررسی پیامدهای کوتاه مدت و میان مدت روش حمایتی استنت گذاری خروجی بطن راست از طریق پوست در شیرخواران مبتلا به تترالوژی فالوت در بیمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکاردر دست اجرابلي
20980118بررسی ویژگیهای بالینی و اپیدمیولوژیک مادران باردار مبتلا به بیماری های قلبی مراجعه کننده به کلینیک قلب و بارداری بیمارستان امام رضا (ع)همکارعقد قراردادبلي
21971829بررسی همه گیر شناسی وپیگیری کوتاه مدت وبلند مدت بیماران مبتلا به اندوکاردیت بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع)از سال 1386لغایت 1398همکاردر دست اجراخير
22971788بررسی مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به هیپرپاراتیروئیدی اولیه قبل و بعد ازپاراتیروئیدکتومیهمکاردر دست اجرابلي
23971713بررسی نگرش و سطح آگاهی رزیدنت های کودکان و و پزشکان متخصص اطفال درباره کودک آزاری و غفلتهمکاردر دست اجرابلي
24971495بررسی اثر مصرف قلیان بربیماری عروق کرونری:مرور نظام مندهمکاردر دست اجراخير
25971454تعیین ارتباط درصد اشباع اکسیژن ورید مرکزی وبروز آسیب حاد کلیه بعد از جراحی توام عروق کرونر و دریچه ی قلبهمکارعقد قراردادبلي
26971452تعیین ارتباط سطح لاکتات خون و آسیب حاد کلیه بعد از جراحی دریچه قلبهمکارعقد قراردادبلي
27971397بررسی پیش‌آگهی بیماران پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم‌پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
28971011مقایسه نتایج FNA قبل از جراحی با پاتولوژی بعد از جراحی در ندول های تیروئید 4 سانتی متر و بیشترهمکاردر دست اجرابلي
29970803بررسی حفظ ذخیره تخمدان توسط سرکوب اندوکرین عمل تخمدان خانمهای تحت شیمی درمانی در سنین باروری بوسیله آگونیست های آزاد کننده هورمون گونادوتروپین GNRH))همکاردر دست اجرابلي
30970584بررسی فاکتورهای مرتبط با حجم خونریزی داخل مغزی( ICH )در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون سیستمیک مزمنهمکاردر دست اجرابلي
31970583بررسی فاکتورهای پیش گویی کننده ی نیاز به بستری در ICU در بیماران دچارICH سوپراتنتوریال غیر تروماتیکهمکاردر دست اجرابلي
32970579بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصیhs-CRP با معیارهای ABCD2 در پیش بینی بروز آتی حوادث حاد عروق مغزی در طی فالوآپ در بیماران TIAهمکاردر دست اجرابلي
33970571بررسی تاثیر تغییرپوزیشن در درد شانه پس از عمل سزارین به روش اسپاینال در حین بستن پریتوئنهمکاردر دست اجرابلي
34970564بررسی اثر ترموتراپی به روش میکروویو در مقایسه با تزریق داخل ضایعه آنتی مونیال دردرمان بیماران مبتلا به لیشمانیوزیس جلدیهمکاردر دست اجرابلي
35970432ارتباط ترانسفوزیون نسبت متعادل پلاسما به سلول های قرمز خون حین عمل جراحی پیوند کبد بزرگسالان با مصرف کلی سلول های قرمز خون در حوالی عمل جراحیهمکارعقد قراردادبلي
36970429:بررسی ارزش تشخیصی تست خون مخفی در مدفوع (FIT) بر اساس نتایج حاصل از کولونوسکوپی طرح جامع غربالگری کانسر کولون در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
37970326بررسی ارزش تشخیصی MRI در مقایسه با سونوهیستروگرافی در تعیین ابعاد نقص اسکار سزارین در بیماران دارای خونریزی غیر طبیعی رحمیهمکارعقد قراردادخير
38970220بررسی ارتباط فشار خون قبل از عمل جراحی با تغییرات همودینامیک حین عمل و عوارض زودرس در بیماران کاندید عمل کاتاراکتهمکارپایان یافتهبلي
39970131تعیین و مقایسه پیامد های انکولوژیک دو روش میکروسرجری ترانس اورال با لیزر (TLM) و رادیوتراپی قطعی در درمان تومور های SCC مراحل اولیه گلوتیک و سوپراگلوتیک حنجرههمکارعقد قراردادبلي
40970060مقایسه اثر گاباپنتین خوراکی با یک دوز استامینوفن وریدی بر درد بعد از عمل جراحی آرتروپلاستی زانوهمکارعقد قراردادخير
41961820مقایسه یافته های اکوکاردیوگرافیک در بیماران با و بدون افت فشارخون حین دیالیزهمکارپایان یافتهخير
42961815بررسی روایی پایایی پرسشنامه sub-health measurement scale V1.0(SHMS) درسنجش وضعیت سلامتی(suboptimal health status ) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(ورودی 97)همکاردر دست اجراخير
43961807نتایج اسکرینینگ کولونوسکوپی در فامیل درجه اول بیماران با ژرم لاین موتاسیون برای لینچهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
44961778بررسی عوامل پیشگویی کننده بهبودی در عملکرد بطن چپ در بیمارانی که تحت پیوند کلیه قرار می گیرندهمکاردر دست اجرابلي
45961755بررسی میزان بقا بیماران لوسمی میلویید حاد(AML ) با جهش ژنتیکی وارونگی کروموزوم16 (inv16 ) که تا پایان سال 1397به آزمایشگاه پاتولوژی مولکولی بیمارستان قایم (عج)، مراجعه کرده اند.همکارعقد قراردادبلي
46961733بررسی نتایج جراحی ترومبکتومی دریچه در بیماران ترومبوز دریچه مصنوعی قلب بیمارستان قائمهمکارعقد قراردادبلي
47961680تأثیر اندانسترون بر قدرت بیدرد ی استامینوفن در بیماران کلسیستکتومیهمکاردر دست اجراخير
48961634تاثیر متقابل بازسازی پستان و رادیوتراپی پس از عمل جراحی سرطان پستان: مرور نظام مندهمکاردر دست اجرابلي
49961549بررسی میزان دانش عمومی دانشجویان کارآموز و کارورز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با بیماری صرعهمکاردر دست اجرابلي
50961542بررسی مقایسه ای سندرم همپوشانی خواب در مصدومین شیمیایی ریه و بیماران انسدادی مزمن ریههمکاردر دست اجراخير
51961529تاثیر تزریق یک دوز کتامین قبل از جراحی بر کاهش درد بعد ازعمل جراحی های باز کلیههمکارعقد قراردادبلي
52961438بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان دارای پرونده الکترونیک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
53961427بررسی سیر پاسخ به تهویه مکانیکال غیر تهاجمی در مصدومین شیمیایی ریه همراه با آپنه انسدادی خواب وعوامل مرتبط با آنهمکاردر دست اجرابلي
54961233بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاههای علوم پزشکی کشورهمکارعقد قراردادخير
55961178مقایسه بلوک عصب اوبتوراتور و بلوک عصب فمورال با بی حسی اسپاینال در بی دردی پس از جراحی الکتیوآرتروسکوپی زانوهمکارپایان یافتهبلي
56961140مقایسه میزان اثربخشی روش های درمانی انجام شده دربیماران مبتلا به لشمانیوز جلدی حاد مراجعه کننده به مرکز بهداشت آب و برق و بیمارستان امام رضا و قائم مشهدهمکاردر دست اجرابلي
57961139بررسی اثر درمانیIPL با طیف طول موج موثر بر ضایعات عروقی در درمان لشمانیوز جلدی حادهمکاردر دست اجرابلي
58961033بررسی تاثیر اسپلانکنوتومی توراکوسپیک تک پورت در کنترل درد بیماران با پانکراتیک مزمنهمکاردر دست اجراخير
59961031بررسی فراوانی اندوکاردیت دریچه مصنوعی در بیماران جراحی تعویض دریچه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و قایم مشهد دربازه زمانی ۱۳۹۱-۹۵همکارپایان یافتهبلي
60961029بررسی تاثیر چسب گلوبرن بر کنترل نشت هوا در بیماران با آمپیم مزمنهمکاردر دست اجراخير
61960874مقایسه میزان بروز پیامد های بعد از جراحی در جمعیت زنان و مردان تحت CABGهمکارپایان یافتهبلي
62960828دقت بیوپسی غده لنفاوی پیشاهنگ در سرطان های تیروئید جهت طرح ریزی تشریح غدد لنفاوی گردنهمکارپایان یافتهبلي
63960808مقایسه ریسک آپنه انسدادی در بیماران دیابتی با و بدون رتینوپاتیهمکاردر دست اجرابلي
64960601بررسی فیبرینوژن به عنوان فاکتور پیشگویی کننده شدتخونریزی های بعد از زایمان طبیعی و سزارین بر اساس مطالعه کوهورتهمکاردر دست اجرابلي
65960599بررسی دانش و نگرش اعضا هیات علمی، دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به طب ایرانی و مکملهمکاردر دست اجرابلي
66960518مقایسه ی یافته های حاصل از کولپوسکوپی و یافته های هیستولوژیک در نمونه های بیوپسی سرویکس در بیماران با پاپ اسمیر غیرطبیعیهمکارپایان یافتهبلي
67960516بررسی تاثیر فنیرآمین مالئات بر روی سرفه ناشی از فنتانیل در افراد معتاد به اوپیومهمکارعقد قراردادبلي
68960462بررسی ارزش تشخیصی Low Dose CTscan در تشخیص بیماری های قفسه سینه در اطفالهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
69960455بررسی تاثیر پخش موسیقی بر میزان اضطراب و درد بیماران تحت انجام بیوپسی پستانهمکاردر دست اجرابلي
70960431ارزیابی نقش تشخیصی DWI MRI در اطفال با بیضه نزول نکرده غیر قابل لمسهمکارپایان یافتهبلي
71960414بررسی ارزش تشخیصی دستورنگار Bevilacqua در پیش بینی احتمال بروز لنفادم پس از دیسکسیون زیربغل به علت سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
72960349بررسی اثر درمانی تزریق داخل ضایعه نیمودیپین در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی مقاوم به درمانهمکاردر دست اجرابلي
73960310بررسی ارتباط سطح سرمی Pro-BNP و اندکس های Tei و IVA در اکوکاردیوگرافی بیماران مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی با EF کمتر از 40%همکارپایان یافتهبلي
74960306بررسی میزان دانش بیماران مراجعه کننده با سکته مغزی یا حمله گذرای ایسکمیک به مطب خصوصی درباره‌ی علایم و ریسک فاکتورهای سکته مغزی و بررسی عملکرد آن‌ها پس از پیدایش علایم در سال 1396همکارپایان یافتهخير
75960290تعیین ارزش تشخیصی یافته های سونوگرافی ترانس پرینه آل قبل از عمل در کودکان مبتلا به آنوس بستههمکاردر دست اجرابلي
76960286بررسی میزان شیوع عفونت HPVدر همسران مردان مبتلا به زگیل تناسلی (Genital Wart)با سه روش معاینه بالینی ، استفاده از استیک اسید 5% و PCRهمکاردر دست اجرابلي
77960267مقایسه اثرات دو شیوه درمان با هورمون ازادکننده گنادوتروپین به تنهایی و در ترکیب با هورمون رشد بر رشد دختران با early pubertyهمکارپایان یافتهبلي
78960252بررسی میزان تغییرات رکورتمان ریوی براساس معیارهای سونوگرافیک با دو روش انتخاب پیپ در بیماران مبتلا به سندرم زجر تنفسی حاد متوسط تا شدیدهمکارپایان یافتهبلي
79960218بررسی ارتباط Snoringبا عوارض ریوی پس عمل جراحی بای پس عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
80960216بررسی نگرش مدیران گروه های آموزشی ، اساتید و دستیاران تخصصی پوست درباره وضعیت آموزش درماتولوژی زیبایی در سیستم آموزشی دستیاری تخصصی پوست ایرانهمکارپایان یافتهبلي
81960182بررسی متغیر های پیدایش ریتم فیبریلاسیون دهلیزی پس از بای پس کرونری از فروردین 95 تا فروردین 96 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)همکارعقد قراردادخير
82960179بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی درباره ی اهمیت آموزش بالینی آناتومیهمکارپایان یافتهخير
83960122بررسی عوامل خطر آترواسکلروز در بیماران مبتلا به درگیری زودرس عروق کرونر درمقایسه با سایر بیماران در بیماران بستری شده در بخش قلب بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجرابلي
84960007بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت با بیماری زودرس عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
85951728بررسی ضخامت انتیما و مدیای کاروتید در بیماران التهابی روده(IBD ) و مقایسه با گروه کنترل در سال 95-96 در دانشگاه مشهدهمکاردر دست اجرابلي
86951692بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول و کتورولاک بر کنترل درد بیماران معتاد به اپیوم غیر سنتیک تحت عمل جراحی قلب پیوند عروق کرونر بدون استفاده از پمپهمکارپایان یافتهبلي
87951632مقایسه بی دردی پس از عمل زانو به دو روشبلوک فمورال تحت راهنمایی سونوگرافی قبل از عمل و و سپس بیهوشی عمومی و تجویز مخدر وریدی با انالژزی اپیدورالهمکارپایان یافتهبلي
88951537فراوانی علل پلورال افیوژن اگزوداتیو ناشناخته با روش پلوروسکوپی مدیکالهمکارپایان یافتهبلي
89951527بررسی پیامدهای جدا کردن مثانه حین سزارین : مرور نظام مند و متاآنالیزهمکارپایان یافتهخير
90951417بررسی ویژگیهای بالینی و اپیدمیولوژیک دیابت تیپ 1 کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 96-91همکارپایان یافتهبلي
91951351بررسی موارد خودکشی (از طریق مسمومیت) و عوامل مرتبط با آن در خانم های باردار ارجاع شده به بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ، در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
92951327بررسی اختلالات بینایی در بیماران بتا تالاسمی ماژور در مراجعه کنندگان به کلینیک سرور مشهدهمکارپایان یافتهبلي
93951308بررسی نمای الکتروکاردیوگرام و پارامتر های آزمایشگاهی و سندروم سروتونین در مسمومیت حاد با داروهای مهارکننده باز جذب سروتونین (SSRI)همکارپایان یافتهبلي
94951291تاثیر داروی دکسمدتومدین بر پیامد بیماران بالغ با اعتیاد به مواد مخدر تحت جراحی عروق کرونر قلب بدون پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
95951285مقایسه کانولاسیون شریان فمورال با ائورت صعودی در بیماران کاندید عمل جراحی مجدد دریچه ایهمکارپایان یافتهبلي
96951284مقایسه عینک over minus در مقابل پچ تراپی در کودکان 3 تا 10 ساله مبتلا به اگزوتروپی گه گاهیهمکارپایان یافتهبلي
97951280بررسی سطح آمونیاک سرم در موارد مسمومیت حاد با داروی والپورات سدیمهمکارپایان یافتهبلي
98951263بررسی سیتولوژی شیوع بدخیمی در توده های سالید تیروئید با نمای سونوگرافیک خوش خیم یا قویا خوش خیم(TI-RADSII or III)همکارپایان یافتهبلي
99951257بررسی میزان شیوع بدخیمی در نماهای مختلف سونوگرافیک توده¬های تیروئید با توجه به طبقه¬بندی TI-RADSهمکارپایان یافتهبلي
100951250بررسی یافته های دموگرافیک ، بالینی و آنژیوگرافیک کرونری در بیماران کاندید تعبیه پیس میکر دائمهمکارپایان یافتهبلي
101951149بررسی ارتباط سطح سرمی PROBNP و شدت اختلال سیستولیک و دیاستولیک بطن چپ در بیماران تحت کموتراپیهمکارپایان یافتهبلي
102951106بررسی پیامدهای 18 ماهه روش Transcatheter device closure بر عود حوادث ایسکمیک مغزی و محیطی و نیز عوارض احتمالی در بیماران دارای PFO؛ ارائه اولین گزارش از بزرگترین مرکز ارجاع شرق کشورهمکارعقد قراردادبلي
103951021بررسی فراوانی اتیولوژیک عفونت ها ی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک : مرور نظام مندهمکاردر دست اجراخير
104950910' تغییرات تعداد پلاکت ' طی دورة حوالی عمل جراحیِ پیوند کبدِ بالغینهمکارپایان یافتهبلي
105950878شیوع بیماری های استخوانی در بیماران سیروزی در انتظار پیوندوارتباط آن با شدت بیماری کبدی بر اساس معیار بالینیهمکارپایان یافتهبلي
106950817بررسی روایی و پایایی پرسشنامه the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale (ISAS) به زبان فارسی در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
107950747بررسی رضایتمندی جراح در روش بیهوشی همراه با استفاده از شل کننده عضلانی نان دپلاریزان در مقایسه با روش بدون استفاده از آن در جراحی ترمیم فتق مغبنی در اطفالهمکارپایان یافتهبلي
108950681بررسی مقایسه ای اثر مداخله ای فیبرین گلو سنتتیک و تجاری، و استپلر بر روی سریع تر بسته شدن زخم های اتوگرفت پوستی درسوختگی ; مطالعه کارآزمایی بالینی با کروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
109950640مقایسه تعیین سایز مناسب لارنژیال ماسک ایروی بر اساس معیار وزن و قد در خانمهاهمکارپایان یافتهبلي
110950629بررسی ارتباط بین کلیرنس لاکتات با پیش آگهی بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژادهمکارپایان یافتهبلي
111950613مقایسه سطح سرمی PRO BNP در بیماران مبتلا به حمله حاد بیماری انسدادی مزمن ریه با و بدون وجود نارسایی قلبی در مراجعان به اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
112950585بررسی میزان کارآمدی نیتریت تست و آنالیز ادراری میکروسکوپیک در پیش بینی نتایج کشت ادراری در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضای مشهدهمکارپایان یافتهبلي
113950574بررسی ارزش پیشگویی کننده BNP در بیماران AMI در مورتالیته شش ماهه و موربیدیته یک ماهههمکارپایان یافتهبلي
114950516بررسی اثرات سینرژیستیک سوفنتانیل و لیدوکائین بر کاهش درد تزریق پروپوفولهمکاردر دست اجراخير
115950495بررسی پلیمورفیسم های ژنتیکی حاصل از genome-wide association study بر روی بیماران گلوکوم زاویه بسته اولیه در مراجعین مرکز چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص)همکارپایان یافتهبلي
116950487بررسی فراوانی موارد منفی کاذب در HSG در مقایسه با هیستروسکوپی در خانم های نابارور کاندید لاپاراسکوپی با کاویته نرمال رحم در HSGهمکارپایان یافتهبلي
117950453ارزیابی سطح ویتامین D3 در بیماران مبتلا به یووئیت غیرعفونیهمکاردر دست اجرابلي
118950431بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از سونوگرافی ترانس واژینال و MRI لگنی با نتایج پاتولوژی در تعیین میزان انوازیون میومتر در بیماران مبتلا به کانسر اندومترهمکارپایان یافتهبلي
119950430بررسی آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی بند ناف نوزادان ترم و پره ترم در بارداری های پر خطر متولد شده در زایشگاه بیمارستان قائم در سال 95-96و مقایسه آن با آنالیز گازهای وریدی انجام شده در همان نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
120950333بررسی تأثیردرمان با اسپیرونولاکتون در عملکرد بطن راست در بیماران با پولموناری هایپر تنشن گروه 1همکارپایان یافتهبلي
121950328تعیین ارزش پیشگویی کننده صعود قطعه ST در لید aVR طی تست ورزش جهت تعیین ضایعات Left main یا isease3Vessel Dهمکارپایان یافتهبلي
122950238بررسی ویژگی های تشنجهای ناشی از مصرف ترامادول در مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم و امام رضای مشهدهمکارپایان یافتهخير
123950218بررسی تاثیر تزریق داخل ویتره بواسیزوماب بر تغییرات آمپلیتود تطابق- رفرکتیو و بیومتریکهمکارپایان یافتهبلي
124950210بررسی میزان گرفتگی بینی بعد از عمل راینوپلاستیهمکارپایان یافتهبلي
125950155بررسی ارتباط بیومارکرهای اینترلوکین 1 و فاکتور نکروز دهنده تومور با میزان موفقیت بارداری در پروسه امبریوترانسفرهمکارپایان یافتهبلي
126950140بررسی اثر پرل TNG واژینال در ripening سرویکس در خانم های نولی پار با حاملگی 41 هفته ی مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین(س)همکارپایان یافتهبلي
127950135بررسی مقایسه ای پاتولوژی دوروش نمونه برداری سوزنی ترانس واژینال تحت هدایت سونوگرافی و لاپاراتومی در کانسر پیشرفته تخمدان(stage 3- 4)همکارپایان یافتهبلي
128950058مقایسه معیارهای اکوکاردیوگرافی فانکشن بطن راست قبل و بعدCABG صورت گرفته در بیمارستان قایم مشهد در سالهای 95 -96همکارپایان یافتهبلي
129950044ارزیابی نقش strain دهلیز چپ در پیش گویی انسداد پروگزیمال شریان سیرکمفلکس چپهمکارپایان یافتهخير
130941851بررسی کوریکولوم بیدردی پیشنهادی برای بیماران سوختگی شامل کتامین و مورفین و پاراستامول در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا در سال 95همکارپایان یافتهبلي
131941823بررسی نتایج درمانی دکمپرسیون پره کوتانئوس دیسک با لیزر برای درمان رادیکولوپاتی مزمن ناشی از بیماری دژنراتیو دیسک در بیماران مراجعه کننده به کلینیک درد بیمارستان امام رضا در طی سال 1398 و 1397همکارعقد قراردادخير
132941802مقایسه میزان تاکرولیموس بزاق و سرم خون بیماران بعد از پیوند قلبهمکاردر دست اجراخير
133941700تبیین ماساژ ایرانی و بررسی اثر بخشی یک نوع دَلک (ماساژ ایرانی) در بیماری عِرقُ النَسا (کمردردهای رادیکولار)همکارپایان یافتهبلي
134940539بررسی و مقایسه میزان درد و عوارض نمونه گیری کبدی به دو روش زیرچناغی و بین دنده ای تحت هدایت سونوگرافیهمکارپایان یافتهبلي
135940448بررسی بروز اختلالات شناختی و تغییرات عملکرد شناختی بیماران تحت اعمال جراحی پیوند عروق کرونر به روش beating -on pump ` پس از پره مدیکیشن با دکسمدتومیدینهمکارپایان یافتهبلي
136940425بررسی یافته های MRI برای افتراق هرنی دیسک بین مهره ای Subligamantous از extraligamantousهمکارپایان یافتهبلي
137940141بررسی تاثیربالینی قطره پردنیزولون با و بدون قطره سیکلوسپورین2% در درمان یووئیت قدامی حاد غیر عفونی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا(ص) در تابستان و پاییز 94همکارپایان یافتهبلي
138920947تاثیر ماساژ بازتابی و طب فشاری بر کنترل درد بیماران، پس از جراحی هرنی اینگوینال،‌ دربخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
139910050بررسی اثر نور آبی در درمان ضایعات پسوریازیس نوع پلاکیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983010The Effects of Gonadotropin‑Releasing Hormone Analog and a Combination of Gonadotropin‑Releasing Hormone Analog and Recombinant Human Growth Hormone on Adult Height in Girls with Early PubertyPMCAdvanced biomedical research1398پنجم
2982936Epidemiological findings and risk factors for endometrial cancer patientsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398پنجم
3982813Etiology of Renal Replacement Therapy in IranPMCInternational Journal of Nephrology1398اول و مسئول
4981473Investigating the Manifestation of Coronary Artery Disease and Determining the Role of Effective Factors in the Need for Pacemaker Insertion in These PatientsPMCOpen Access Macedonian Journal of Medical Sciences1398پنجم
5981161Sleep Duration and Risk of Atrial Fibrillation: a Systematic ReviewPMCJournal of atrial fibrillation1398اول
6980471Thoracic Mass Nature Determination; What Modality Is Better in Pediatric Age?ISIInternational Journal of Pediatrics1398چهارم
7980458Risk Factors of Premature Coronary Artery Disease in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis.ISIEuropean journal of clinical investigation1398مسئول
8980301The Association between Inflammatory Markers in the Acute Phase of Stroke and Long-Term Stroke Outcomes: Evidence from a Population-Based Study of Stroke.ISINeuroepidemiology1398دوم
9980231Socioeconomic Status and Long-Term Stroke Mortality, Recurrence and Disability in Iran: The Mashhad Stroke Incidence StudyISINeuroepidemiology1398اول
10980194Comparison between the Effects of Dexmedetomidine and Midazolam on Postoperative Cognitive Impairment after Coronary Artery Bypasses Graft Surgery: A Randomized Clinical TrialPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1397پنجم به بعد
11974433Evaluation of the Validity and Reliability of the Persian Version of Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale in IranISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397دوم
12974120Risk Factor Patterns for Premature Versus Late-Onset Coronary Artery Disease in Iran: A Systematic Review and Meta-AnalysisPMCThe Open Cardiovascular Medicine Journal1397اول
13974118Age, sex, and setting in the etiology of stroke study (ASSESS): Study design and protocolISIJournal of the neurological sciences1398چهارم
14973793Investigating Hysteroscopy Implementation in Infertile Women Candidate With a Normal Uterine Cavity for Laparoscopy in HysterosalpingographyISIINTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS HEALTH AND REPRODUCTION SCIENCES1397سوم
15973529A National Survey: Desire of Dermatology Residents to Train in Cosmetic Dermatology and Its Association With Learning Medical Dermatologyscopusacta medica iranica1397سوم
16971864Pain in percutaneous liver core-needle biopsy:a randomized trial comparing the intercostaland subcostal approachesISIAbdominal radiology1397سوم
17971861Long-term disability after stroke in Iran: Evidence from the Mashhad Stroke Incidence StudyISIInternational Journal of Stroke1397چهارم
18971858Longitudinal strain in Beta thalassemia Major and Its Relation to the Extent of Myocardial Iron Overload in Cardiovascular Magnetic ResonancescopusArchives of Cardiovascular Imaging1396پنجم به بعد
19971364Perceptions of Students toward the Educational Environment Based on the DREEM Tool in a New Nursing School in IranISCpatient safety & quality improvment journal1397مسئول
20971337Risk of obstructive sleep apnea and hemodialysis efficacyscopusJournal of nephropathology1397چهارم
21971190Arterial Stiffness and Its Correlation with the Extent of Coronary Artery DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397پنجم
22970038Morphometric Study of Mitral Valve Annulus in IranISIGalen Medical Journal1396پنجم به بعد
23964230Comparative Analysis of the Usefulness of the GlideScope®, Macintosh, and McCoy Laryngoscopes for Endotracheal Intubation in Patients with Obesity: A Randomized, Clinical TrialPMCAnesthesiology and Pain Medicine1396چهارم
24963270Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Congenital Heart Surgery: A Prospective Observational StudyPMCIndian Journal of Critical Care Medicine1396سوم
25963072Effectiveness of Single-Port Thoracoscopic Splanchnicectomy in Controlling Pain in Patients with Chronic PancreatitisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396پنجم به بعد
26963071Long-term outcomes of Ischemic Stroke of Undetermined Mechanism: A population-based prospective cohortISINeuroepidemiology1396اول
27961761Outcomes of On-pump Coronary Artery Bypass Grafting in Patients with Metabolic Syndrome in Mashhad, IranISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
28961165Efficacy of corneal cooling on postoperative pain management after photorefractive keratectomy: A contralateral eye randomized clinical trialPMCJournal of current ophthalmology1396سوم
29954304Pentoxifylline and prevention of contrast-induced nephropathy: Is it efficient in patients with myocardial infarction undergoing coronary angioplasty?PMCARYA Atherosclerosis1395پنجم
30951055Phenylketonuria patients :epidemiological studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
31950758Cardiogoniometry in psoriatic patients and its comparison with a control groupPMCIndian Heart Journal1395پنجم به بعد
32943325Methods of suicide in EMR countries of WHO : Systematic Reviewindex copernicusمجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران1391اول
33943324The Epidemiological and Clinical Study of Phenylketonuria (PKU) Patients in Khorasan, North-eastern Iranscopusiranian journal of neonatology1393اول
34943323Contraceptive use by Iranian women with hypertention,diabetes or obesityISIEast Mediterr Health J1392دوم
35943322Validation of Persian version of the Prolapse Quality-of-Life questionnaire (P-QOL)ISIInt Urogynecol J1390چهارم
36943320Response validity of Persian version of P-QOL questionnaire in patients with prolapseISIEuropean Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology1394اول
37943319Most Common Methods of Suicide in Eastern Mediterranean Region of WHO: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIArchives of Suicide Research1392اول
38924356Incidence of first ever stroke during Hajj ceremonyISIBMC Neurology1392پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974199مقایسه عوامل خطر زودرس و دیررس در ایران: مرور سیستماتیک و متا آنالیز2nd Community Medicine Congress, Non-Communicable Disease Prevention and controlتهرانپوستر1397بله
2971108مقایسه فراوانی عفونتهای ناحیه استرنوم بعد از عمل جراحی قلب در زنان و مردان در مشهددومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397بله
3971031میزان بروز و عوامل مرتبط با عفونتهای سطحی و عمقی بعد از بای پس عروق کرونری در مشهددومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397بله
4971030بررسی میزان بروز و عوامل وابسته به عفونت های سطحی و عمقی بعد از بای پس عروق کرونری در مشهددومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397بله
5964311اثر بخشی یک نوع ماساژ ایرانی در بیماران مرد مبتلا به کمردرد رادیکولار مزمن: یک کارآزمایی تصادفیJCON 4 .The International Conference of Unani Medicine: “Re-visiting Ilmul Jarahat (Surgery)”Aligarhسخنرانی1396خير
6963592The Effect of Topical 2% Cyclosporine for the Treatment of Acute Anterior Uveitis: Is There a Place for Topical Cyclosporine in Uveitis?27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396خير
7961530Evaluation of the Effect Of Corneal Cooling on Postoperative Pain Following PRKEvaluation of the Effect Of Corneal Cooling on Postoperative Pain Following PRKمشهدپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19727فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29623فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه