نگار  مروت دار
خلاصه عملکرد نگار  مروت دار
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

نگار مروت دار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نگار مروت دار رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MorovatdarN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی اجتماعیپزشک متخصص1392

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940708ارزیابی دوز تجمعی استامینوفن تجویز شده در بیماران بستری در بخش های مدیکال در بیمارستان امام رضا (ع) در نیمه نخست سال 1394 و ارتباط آن با عاقبت بالینی و هزینه های درمانی پایان یافتهبلي
2961623بررسی میزان آگاهی از عوامل خطر و علایم بیماریهای عروق قلبی در افراد مبتلا به بیماریهای آترواسکلروتیک عروق کرونریمجریدر دست اجرابلي
3961235بررسی پروفایل رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدمجریعقد قراردادبلي
4961038مرور سیستماتیک عوامل خطر درگیری زودرس عروق کرونر در ایرانمجریپایان یافتهخير
5961022بررسی فراوانی اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
6960846بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نگرش ایمنی کارکنان بیمارستانمجریدر دست اجرابلي
7960637بررسی سطح دانش، نگرش و موانع موجود در برابر انجام پژوهش های حوزه سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
8921285توصیف مشخصات دموگرافیک واپیدمیولو‍ژی بیماران همودیالیزی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
9911115مستند سازی وبررسی داده های جمع آوری بیماران فنیل کتونوری (PKU) دانشگاه علوم پزشکی مشهدبا استفاده از پرونده الکترونیکی بیماران : مطالعه گزارش مواردمجریپایان یافتهخير
10971454تعیین ارتباط درصد اشباع اکسیژن ورید مرکزی وبروز آسیب حاد کلیه بعد از جراحی توام عروق کرونر و دریچه ی قلبهمکارعقد قراردادبلي
11971011مقایسه نتایج FNA قبل از جراحی با پاتولوژی بعد از جراحی در ندول های تیروئید 4 سانتی متر و بیشترهمکاردر دست اجرابلي
12970803بررسی حفظ ذخیره تخمدان توسط سرکوب اندوکرین عمل تخمدان خانمهای تحت شیمی درمانی در سنین باروری بوسیله آگونیست های آزاد کننده هورمون گونادوتروپین GNRH))همکارعقد قراردادبلي
13970584بررسی فاکتورهای مرتبط با حجم خونریزی داخل مغزی( ICH )در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون سیستمیک مزمنهمکارعقد قراردادبلي
14970583بررسی فاکتورهای پیش گویی کننده ی نیاز به بستری در ICU در بیماران دچارICH سوپراتنتوریال غیر تروماتیکهمکارعقد قراردادبلي
15970564بررسی اثر ترموتراپی به روش میکروویو در مقایسه با تزریق داخل ضایعه آنتی مونیال دردرمان بیماران مبتلا به لیشمانیوزیس جلدیهمکارعقد قراردادبلي
16970429:بررسی ارزش تشخیصی تست خون مخفی در مدفوع (FIT) بر اساس نتایج حاصل از کولونوسکوپی طرح جامع غربالگری کانسر کولون در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
17970220بررسی ارتباط فشار خون قبل از عمل جراحی با تغییرات همودینامیک حین عمل و عوارض زودرس در بیماران کاندید عمل کاتاراکتهمکارعقد قراردادبلي
18970131تعیین و مقایسه پیامد های انکولوژیک دو روش میکروسرجری ترانس اورال با لیزر (TLM) و رادیوتراپی قطعی در درمان تومور های SCC مراحل اولیه گلوتیک و سوپراگلوتیک حنجرههمکارعقد قراردادبلي
19970060مقایسه اثر گاباپنتین خوراکی با یک دوز استامینوفن وریدی بر درد بعد از عمل جراحی آرتروپلاستی زانوهمکارعقد قراردادخير
20961820مقایسه یافته های اکوکاردیوگرافیک در بیماران با و بدون افت فشارخون حین دیالیزهمکاردر دست اجراخير
21961815بررسی روایی پایایی پرسشنامه sub-health measurement scale V1.0(SHMS) درسنجش وضعیت سلامتی(suboptimal health status ) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(ورودی 97)همکاردر دست اجراخير
22961807نتایج اسکرینینگ کولونوسکوپی در فامیل درجه اول بیماران با ژرم لاین موتاسیون برای لینچهمکاردر دست اجرابلي
23961778بررسی عوامل پیشگویی کننده بهبودی در عملکرد بطن چپ در بیمارانی که تحت پیوند کلیه قرار می گیرندهمکاردر دست اجرابلي
24961755بررسی میزان بقا بیماران لوسمی میلویید حاد(AML ) با جهش ژنتیکی وارونگی کروموزوم16 (inv16 ) که تا پایان سال 1397به آزمایشگاه پاتولوژی مولکولی بیمارستان قایم (عج)، مراجعه کرده اند.همکارعقد قراردادبلي
25961733بررسی نتایج جراحی ترومبکتومی دریچه در بیماران ترومبوز دریچه مصنوعی قلب بیمارستان قائمهمکارعقد قراردادبلي
26961680تأثیر اندانسترون بر قدرت بیدرد ی استامینوفن در بیماران کلسیستکتومیهمکاردر دست اجراخير
27961634تاثیر متقابل بازسازی پستان و رادیوتراپی پس از عمل جراحی سرطان پستان: مرور نظام مندهمکارعقد قراردادبلي
28961549بررسی میزان دانش عمومی دانشجویان کارآموز و کارورز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با بیماری صرعهمکاردر دست اجرابلي
29961542بررسی مقایسه ای سندرم همپوشانی خواب در مصدومین شیمیایی ریه و بیماران انسدادی مزمن ریههمکاردر دست اجراخير
30961529تاثیر تزریق یک دوز کتامین قبل از جراحی بر کاهش درد بعد ازعمل جراحی های باز کلیههمکارعقد قراردادبلي
31961438بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان دارای پرونده الکترونیک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
32961427بررسی سیر پاسخ به تهویه مکانیکال غیر تهاجمی در مصدومین شیمیایی ریه همراه با آپنه انسدادی خواب وعوامل مرتبط با آنهمکاردر دست اجرابلي
33961242تاثیر انفوزیون دکسمدتومدین بر کاهش درد پس از جراحی های کلیه به روش بازهمکارعقد قراردادبلي
34961233بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاههای علوم پزشکی کشورهمکارعقد قراردادخير
35961178مقایسه بلوک عصب اوبتوراتور و بلوک عصب فمورال با بی حسی اسپاینال در بی دردی پس از جراحی الکتیوآرتروسکوپی زانوهمکارعقد قراردادبلي
36961140مقایسه میزان اثربخشی روش های درمانی انجام شده دربیماران مبتلا به لشمانیوز جلدی حاد مراجعه کننده به مرکز بهداشت آب و برق و بیمارستان امام رضا و قائم مشهدهمکارعقد قراردادبلي
37961139بررسی اثر درمانیIPL با طیف طول موج موثر بر ضایعات عروقی در درمان لشمانیوز جلدی حادهمکاردر دست اجرابلي
38961033بررسی تاثیر اسپلانکنوتومی توراکوسپیک تک پورت در کنترل درد بیماران با پانکراتیک مزمنهمکاردر دست اجراخير
39961031بررسی فراوانی اندوکاردیت دریچه مصنوعی در بیماران جراحی تعویض دریچه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و قایم مشهد دربازه زمانی ۱۳۹۱-۹۵همکارعقد قراردادبلي
40961029بررسی تاثیر چسب گلوبرن بر کنترل نشت هوا در بیماران با آمپیم مزمنهمکاردر دست اجراخير
41960874مقایسه میزان بروز پیامد های بعد از جراحی در جمعیت زنان و مردان تحت CABGهمکارپایان یافتهبلي
42960828دقت بیوپسی غده لنفاوی پیشاهنگ در سرطان های تیروئید جهت طرح ریزی تشریح غدد لنفاوی گردنهمکاردر دست اجرابلي
43960808بررسی شیوع آپنه انسدادی خواب در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی شبکیه دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
44960601بررسی فیبرینوژن به عنوان فاکتور پیشگویی کننده شدتخونریزی های بعد از زایمان طبیعی و سزارین بر اساس مطالعه کوهورتهمکارعقد قراردادبلي
45960599بررسی دانش و نگرش اعضا هیات علمی، دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به طب ایرانی و مکملهمکاردر دست اجرابلي
46960518مقایسه ی یافته های حاصل از کولپوسکوپی و یافته های هیستولوژیک در نمونه های بیوپسی سرویکس در بیماران با پاپ اسمیر غیرطبیعیهمکاردر دست اجرابلي
47960516بررسی تاثیر فنیرآمین مالئات بر روی سرفه ناشی از فنتانیل در افراد معتاد به اوپیومهمکارعقد قراردادبلي
48960455بررسی تاثیر پخش موسیقی بر میزان اضطراب و درد بیماران تحت انجام بیوپسی پستانهمکاردر دست اجرابلي
49960431ارزیابی نقش تشخیصی DWI MRI در اطفال با بیضه نزول نکرده غیر قابل لمسهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
50960414بررسی ارزش تشخیصی دستورنگار Bevilacqua در پیش بینی احتمال بروز لنفادم پس از دیسکسیون زیربغل به علت سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
51960349بررسی اثر درمانی تزریق داخل ضایعه نیمودیپین در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی مقاوم به درمانهمکاردر دست اجرابلي
52960310بررسی ارتباط سطح سرمی Pro-BNP و اندکس های Tei و IVA در اکوکاردیوگرافی بیماران مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی با EF کمتر از 40%همکاردر دست اجرابلي
53960306بررسی میزان دانش بیماران مراجعه کننده با سکته مغزی یا حمله گذرای ایسکمیک به مطب خصوصی درباره‌ی علایم و ریسک فاکتورهای سکته مغزی و بررسی عملکرد آن‌ها پس از پیدایش علایم در سال 1396همکارپایان یافتهخير
54960290تعیین ارزش تشخیصی یافته های سونوگرافی ترانس پرینه آل قبل از عمل در کودکان مبتلا به آنوس بستههمکارعقد قراردادبلي
55960286بررسی میزان شیوع عفونت HPVدر همسران مردان مبتلا به زگیل تناسلی (Genital Wart)با سه روش معاینه بالینی ، استفاده از استیک اسید 5% و PCRهمکاردر دست اجرابلي
56960267مقایسه اثرات دو شیوه درمان با هورمون ازادکننده گنادوتروپین به تنهایی و در ترکیب با هورمون رشد بر رشد دختران با early pubertyهمکارپایان یافتهبلي
57960252بررسی میزان تغییرات رکورتمان ریوی براساس معیارهای سونوگرافیک با دو روش انتخاب پیپ در بیماران مبتلا به سندرم زجر تنفسی حاد متوسط تا شدیدهمکارپایان یافتهبلي
58960218بررسی ارتباط Snoringبا عوارض ریوی پس عمل جراحی بای پس عروق کرونرهمکاردر دست اجرابلي
59960216بررسی نگرش مدیران گروه های آموزشی ، اساتید و دستیاران تخصصی پوست درباره وضعیت آموزش درماتولوژی زیبایی در سیستم آموزشی دستیاری تخصصی پوست ایرانهمکارپایان یافتهبلي
60960179بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی درباره ی اهمیت آموزش بالینی آناتومیهمکاردر دست اجراخير
61960122بررسی عوامل خطر آترواسکلروز در بیماران مبتلا به درگیری زودرس عروق کرونر درمقایسه با سایر بیماران در بیماران بستری شده در بخش قلب بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجرابلي
62960007بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت با بیماری زودرس عروق کرونرهمکارعقد قراردادبلي
63951728بررسی ضخامت انتیما و مدیای کاروتید در بیماران التهابی روده(IBD ) و مقایسه با گروه کنترل در سال 95-96 در دانشگاه مشهدهمکاردر دست اجرابلي
64951692بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول و کتورولاک بر کنترل درد بیماران معتاد به اپیوم غیر سنتیک تحت عمل جراحی قلب پیوند عروق کرونر بدون استفاده از پمپهمکاردر دست اجرابلي
65951632مقایسه بی دردی پس از عمل زانو به دو روشبلوک فمورال تحت راهنمایی سونوگرافی قبل از عمل و و سپس بیهوشی عمومی و تجویز مخدر وریدی با انالژزی اپیدورالهمکارعقد قراردادبلي
66951537فراوانی علل پلورال افیوژن اگزوداتیو ناشناخته با روش پلوروسکوپی مدیکالهمکاردر دست اجرابلي
67951527بررسی پیامدهای جدا کردن مثانه حین سزارین : مرور نظام مند و متاآنالیزهمکارپایان یافتهخير
68951417بررسی ویژگیهای بالینی و اپیدمیولوژیک دیابت تیپ 1 کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 96-91همکارپایان یافتهبلي
69951351بررسی موارد خودکشی (از طریق مسمومیت) و عوامل مرتبط با آن در خانم های باردار ارجاع شده به بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ، در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
70951327بررسی اختلالات بینایی در بیماران بتا تالاسمی ماژور در مراجعه کنندگان به کلینیک سرور مشهدهمکارپایان یافتهبلي
71951308بررسی نمای الکتروکاردیوگرام و پارامتر های آزمایشگاهی و سندروم سروتونین در مسمومیت حاد با داروهای مهارکننده باز جذب سروتونین (SSRI)همکارپایان یافتهبلي
72951291تاثیر داروی دکسمدتومدین بر پیامد بیماران بالغ با اعتیاد به مواد مخدر تحت جراحی عروق کرونر قلب بدون پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
73951285مقایسه کانولاسیون شریان فمورال با ائورت صعودی در بیماران کاندید عمل جراحی مجدد دریچه ایهمکارپایان یافتهبلي
74951284مقایسه عینک ovorminus در مقابل observation در کودکان 3 تا 10 ساله مبتلا به اگزوتروپی گه گاهیهمکاردر دست اجرابلي
75951280بررسی سطح آمونیاک سرم در موارد مسمومیت حاد با داروی والپورات سدیمهمکاردر دست اجرابلي
76951263بررسی سیتولوژی شیوع بدخیمی در توده های سالید تیروئید با نمای سونوگرافیک خوش خیم یا قویا خوش خیم(TI-RADSII or III)همکارپایان یافتهبلي
77951257بررسی میزان شیوع بدخیمی در نماهای مختلف سونوگرافیک توده¬های تیروئید با توجه به طبقه¬بندی TI-RADSهمکاردر دست اجرابلي
78951250بررسی یافته های دموگرافیک ، بالینی و آنژیوگرافیک کرونری در بیماران کاندید تعبیه پیس میکر دائمهمکارپایان یافتهبلي
79951149بررسی ارتباط سطح سرمی PROBNP و شدت اختلال سیستولیک و دیاستولیک بطن چپ در بیماران تحت کموتراپیهمکارپایان یافتهبلي
80951106بررسی پیامدهای 18 ماهه روش Transcatheter device closure بر عود حوادث ایسکمیک مغزی و محیطی و نیز عوارض احتمالی در بیماران دارای PFO؛ ارائه اولین گزارش از بزرگترین مرکز ارجاع شرق کشورهمکارعقد قراردادبلي
81951021بررسی فراوانی اتیولوژیک عفونتهای باکتریال در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک : مرور نظام مندهمکاردر دست اجرابلي
82950965بررسی اندکس آپنه-هایپوپنه در خواب در بیماران مبتلا به بلوک قلبیهمکارعقد قراردادخير
83950910' تغییرات تعداد پلاکت ' طی دورة حوالی عمل جراحیِ پیوند کبدِ بالغینهمکارپایان یافتهبلي
84950878شیوع بیماری های استخوانی در بیماران سیروزی در انتظار پیوندوارتباط آن با شدت بیماری کبدی بر اساس معیار بالینیهمکاردر دست اجرابلي
85950817بررسی روایی و پایایی پرسشنامه the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale (ISAS) به زبان فارسی در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
86950747بررسی رضایتمندی جراح در روش بیهوشی همراه با استفاده از شل کننده عضلانی نان دپلاریزان در مقایسه با روش بدون استفاده از آن در جراحی ترمیم فتق مغبنی در اطفالهمکارپایان یافتهبلي
87950681بررسی مقایسه ای اثر مداخله ای فیبرین گلو سنتتیک و تجاری، و استپلر بر روی سریع تر بسته شدن زخم های اتوگرفت پوستی درسوختگی ; مطالعه کارآزمایی بالینی با کروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
88950640مقایسه تعیین سایز مناسب لارنژیال ماسک ایروی بر اساس معیار وزن و قد در خانمهاهمکارپایان یافتهبلي
89950629بررسی ارتباط بین کلیرنس لاکتات با پیش آگهی بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژادهمکارپایان یافتهبلي
90950613مقایسه سطح سرمی PRO BNP در بیماران مبتلا به حمله حاد بیماری انسدادی مزمن ریه با و بدون وجود نارسایی قلبی در مراجعان به اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
91950585بررسی میزان کارآمدی نیتریت تست و آنالیز ادراری میکروسکوپیک در پیش بینی نتایج کشت ادراری در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضای مشهدهمکارپایان یافتهبلي
92950574بررسی ارزش پیشگویی کننده BNP در بیماران AMI در مورتالیته شش ماهه و موربیدیته یک ماهههمکارپایان یافتهبلي
93950542بررسی اثرات زنجبیل و میخک در درد پس از عمل جراحیهمکاردر دست اجراخير
94950516بررسی اثرات سینرژیستیک سوفنتانیل و لیدوکائین بر کاهش درد تزریق پروپوفولهمکاردر دست اجراخير
95950495بررسی پلیمورفیسم های ژنتیکی حاصل از genome-wide association study بر روی بیماران گلوکوم زاویه بسته اولیه در مراجعین مرکز چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص)همکاردر دست اجرابلي
96950487بررسی فراوانی موارد منفی کاذب در HSG در مقایسه با هیستروسکوپی در خانم های نابارور کاندید لاپاراسکوپی با کاویته نرمال رحم در HSGهمکارپایان یافتهبلي
97950453ارزیابی سطح ویتامین D3 در بیماران مبتلا به یووئیت غیرعفونیهمکاردر دست اجرابلي
98950431بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از سونوگرافی ترانس واژینال و MRI لگنی با نتایج پاتولوژی در تعیین میزان انوازیون میومتر در بیماران مبتلا به کانسر اندومترهمکارپایان یافتهبلي
99950430بررسی آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی بند ناف نوزادان ترم و پره ترم در بارداری های پر خطر متولد شده در زایشگاه بیمارستان قائم در سال 95-96و مقایسه آن با آنالیز گازهای وریدی انجام شده در همان نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
100950333بررسی تأثیردرمان با اسپیرونولاکتون در عملکرد بطن راست در بیماران با پولموناری هایپر تنشن گروه 1همکارپایان یافتهبلي
101950328تعیین ارزش پیشگویی کننده صعود قطعه ST در لید aVR طی تست ورزش جهت تعیین ضایعات Left main یا isease3Vessel Dهمکارپایان یافتهبلي
102950238بررسی ویژگی های تشنجهای ناشی از مصرف ترامادول در مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم و امام رضای مشهدهمکارپایان یافتهخير
103950218بررسی تاثیر تزریق داخل ویتره بواسیزوماب بر تغییرات آمپلیتود تطابق- رفرکتیو و بیومتریکهمکارپایان یافتهبلي
104950210بررسی میزان گرفتگی بینی بعد از عمل راینوپلاستیهمکارپایان یافتهبلي
105950155بررسی ارتباط بیومارکرهای اینترلوکین 1 و فاکتور نکروز دهنده تومور با میزان موفقیت بارداری در پروسه امبریوترانسفرهمکارپایان یافتهبلي
106950140بررسی اثر پرل TNG واژینال در ripening سرویکس در خانم های نولی پار با حاملگی 41 هفته ی مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین(س)همکارپایان یافتهبلي
107950135بررسی مقایسه ای پاتولوژی دوروش نمونه برداری سوزنی ترانس واژینال تحت هدایت سونوگرافی و لاپاراتومی در کانسر پیشرفته تخمدان(stage 3- 4)همکارپایان یافتهبلي
108950058مقایسه معیارهای اکوکاردیوگرافی فانکشن بطن راست قبل و بعدCABG صورت گرفته در بیمارستان قایم مشهد در سالهای 95 -96همکارپایان یافتهبلي
109950044ارزیابی نقش strain دهلیز چپ در پیش گویی انسداد پروگزیمال شریان سیرکمفلکس چپهمکارپایان یافتهخير
110941851بررسی کوریکولوم بیدردی پیشنهادی برای بیماران سوختگی شامل کتامین و مورفین و پاراستامول در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا در سال 95همکارپایان یافتهبلي
111941823بررسی نتایج درمانی دکمپرسیون پره کوتانئوس دیسک با لیزر برای درمان رادیکولوپاتی مزمن ناشی از بیماری دژنراتیو دیسک در بیماران مراجعه کننده به کلینیک درد بیمارستان امام رضا در طی سال 1398 و 1397همکارعقد قراردادخير
112941802مقایسه میزان تاکرولیموس بزاق و سرم خون بیماران بعد از پیوند قلبهمکاردر دست اجراخير
113941700تبیین ماساژ ایرانی و بررسی اثر بخشی یک نوع دَلک (ماساژ ایرانی) در بیماری عِرقُ النَسا (کمردردهای رادیکولار)همکارپایان یافتهبلي
114940539بررسی و مقایسه میزان درد و عوارض نمونه گیری کبدی به دو روش زیرچناغی و بین دنده ای تحت هدایت سونوگرافیهمکارپایان یافتهبلي
115940448بررسی بروز اختلالات شناختی و تغییرات عملکرد شناختی بیماران تحت اعمال جراحی پیوند عروق کرونر به روش beating -on pump ` پس از پره مدیکیشن با دکسمدتومیدینهمکارپایان یافتهبلي
116940425بررسی یافته های MRI برای افتراق هرنی دیسک بین مهره ای Subligamantous از extraligamantousهمکارپایان یافتهبلي
117940141بررسی تاثیربالینی قطره پردنیزولون با و بدون قطره سیکلوسپورین2% در درمان یووئیت قدامی حاد غیر عفونی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا(ص) در تابستان و پاییز 94همکارپایان یافتهبلي
118920947تاثیر ماساژ بازتابی و طب فشاری بر کنترل درد بیماران، پس از جراحی هرنی اینگوینال،‌ دربخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
119910050بررسی اثر نور آبی در درمان ضایعات پسوریازیس نوع پلاکیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980471Comparison between ultrasound, CXR and CT scan in evaluating pediatric thoracic massesISIInternational Journal of Pediatrics چهارم
2980458Risk Factors of Premature Coronary Artery Disease in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis.ISIEuropean journal of clinical investigation مسئول
3980301The Association between Inflammatory Markers in the Acute Phase of Stroke and Long-Term Stroke Outcomes: Evidence from a Population-Based Study of Stroke.ISINeuroepidemiology دوم
4980231Socioeconomic Status and Long-Term Stroke Mortality, Recurrence and Disability in Iran: The Mashhad Stroke Incidence StudyISINeuroepidemiology اول
5980194Comparison between the Effects of Dexmedetomidine and Midazolam on Postoperative Cognitive Impairment after Coronary Artery Bypasses Graft Surgery: A Randomized Clinical TrialPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1397پنجم به بعد
6974433Evaluation of the Validity and Reliability of the Persian Version of Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale in IranISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397دوم
7974120Risk Factor Patterns for Premature Versus Late-Onset Coronary Artery Disease in Iran: A Systematic Review and Meta-AnalysisPMCThe Open Cardiovascular Medicine Journal1397اول
8974118Age, sex, and setting in the etiology of stroke study (ASSESS): Study design and protocolISIJournal of the neurological sciences1398چهارم
9973793Investigating Hysteroscopy Implementation in Infertile Women Candidate With a Normal Uterine Cavity for Laparoscopy in HysterosalpingographyISIINTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS HEALTH AND REPRODUCTION SCIENCES1397سوم
10973529A National Survey: Desire of Dermatology Residents to Train in Cosmetic Dermatology and Its Association With Learning Medical Dermatologyscopusacta medica iranica1397سوم
11971864Pain in percutaneous liver core-needle biopsy:a randomized trial comparing the intercostaland subcostal approachesISIAbdominal radiology1397سوم
12971861Long-term disability after stroke in Iran: Evidence from the Mashhad Stroke Incidence StudyISIInternational Journal of Stroke1397چهارم
13971858Longitudinal strain in Beta thalassemia Major and Its Relation to the Extent of Myocardial Iron Overload in Cardiovascular Magnetic ResonancescopusArchives of Cardiovascular Imaging1396پنجم به بعد
14971364Perceptions of Students toward the Educational Environment Based on the DREEM Tool in a New Nursing School in IranISCpatient safety & quality improvment journal1397مسئول
15971337Risk of obstructive sleep apnea and hemodialysis efficacyscopusJournal of nephropathology1397چهارم
16971190Arterial Stiffness and Its Correlation with the Extent of Coronary Artery DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397پنجم
17970038Morphometric Study of Mitral Valve Annulus in IranISIGalen Medical Journal1396پنجم به بعد
18964230Comparative Analysis of the Usefulness of the GlideScope®, Macintosh, and McCoy Laryngoscopes for Endotracheal Intubation in Patients with Obesity: A Randomized, Clinical TrialPMCAnesthesiology and Pain Medicine1396چهارم
19963270Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Congenital Heart Surgery: A Prospective Observational StudyPMCIndian Journal of Critical Care Medicine1396سوم
20963072Effectiveness of Single-Port Thoracoscopic Splanchnicectomy in Controlling Pain in Patients with Chronic PancreatitisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396پنجم به بعد
21963071Long-term outcomes of Ischemic Stroke of Undetermined Mechanism: A population-based prospective cohortISINeuroepidemiology1396اول
22961761Outcomes of On-pump Coronary Artery Bypass Grafting in Patients with Metabolic Syndrome in Mashhad, IranISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
23961165Efficacy of corneal cooling on postoperative pain management after photorefractive keratectomy: A contralateral eye randomized clinical trialPMCJournal of current ophthalmology1396سوم
24954304Pentoxifylline and prevention of contrast-induced nephropathy: Is it efficient in patients with myocardial infarction undergoing coronary angioplasty?PMCARYA Atherosclerosis1395پنجم
25951055Phenylketonuria patients :epidemiological studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
26950758Cardiogoniometry in psoriatic patients and its comparison with a control groupPMCIndian Heart Journal1395پنجم به بعد
27943325Methods of suicide in EMR countries of WHO : Systematic Reviewindex copernicusمجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران1391اول
28943324The Epidemiological and Clinical Study of Phenylketonuria (PKU) Patients in Khorasan, North-eastern Iranscopusiranian journal of neonatology1393اول
29943323Contraceptive use by Iranian women with hypertention,diabetes or obesityISIEast Mediterr Health J1392دوم
30943322Validation of Persian version of the Prolapse Quality-of-Life questionnaire (P-QOL)ISIInt Urogynecol J1390چهارم
31943320Response validity of Persian version of P-QOL questionnaire in patients with prolapseISIEuropean Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology1394اول
32943319Most Common Methods of Suicide in Eastern Mediterranean Region of WHO: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIArchives of Suicide Research1392اول
33924356Incidence of first ever stroke during Hajj ceremonyISIBMC Neurology1392پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974199مقایسه عوامل خطر زودرس و دیررس در ایران: مرور سیستماتیک و متا آنالیز2nd Community Medicine Congress, Non-Communicable Disease Prevention and controlتهرانپوستر1397بله
2971108مقایسه فراوانی عفونتهای ناحیه استرنوم بعد از عمل جراحی قلب در زنان و مردان در مشهددومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397بله
3971031میزان بروز و عوامل مرتبط با عفونتهای سطحی و عمقی بعد از بای پس عروق کرونری در مشهددومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397بله
4971030بررسی میزان بروز و عوامل وابسته به عفونت های سطحی و عمقی بعد از بای پس عروق کرونری در مشهددومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1397بله
5964311اثر بخشی یک نوع ماساژ ایرانی در بیماران مرد مبتلا به کمردرد رادیکولار مزمن: یک کارآزمایی تصادفیJCON 4 .The International Conference of Unani Medicine: “Re-visiting Ilmul Jarahat (Surgery)”Aligarhسخنرانی1396خير
6963592The Effect of Topical 2% Cyclosporine for the Treatment of Acute Anterior Uveitis: Is There a Place for Topical Cyclosporine in Uveitis?27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396خير
7961530Evaluation of the Effect Of Corneal Cooling on Postoperative Pain Following PRKEvaluation of the Effect Of Corneal Cooling on Postoperative Pain Following PRKمشهدپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19727فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29623فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه