کبری  اطمینانی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

کبری اطمینانی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): کبری اطمینانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : انفورماتیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : etminanik@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی کامپیوتر-نرم افزارکارشناسی1384دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی کامپیوتر-نرم افزارکارشناس ارشد 1386دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی کامپیوتر-سیستمهای نرم افزاریدکترا (Ph.D.)1391دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960274طراحی بصری واسط کاربری داشبورد بالینی دیابت نوع 2مجریدر دست اجرابلي
2960114طراحی و ارزیابی مدل پیشنهادگر پزشک و تسهیلات بهداشتی/درمانی مرتبطمجریدر دست اجرابلي
3951317طراحی، پیاده سازی و ارزیابی موتور انتساب خودکار سوالات حوزه سلامت به مرتبط ترین متخصصین حوزهمجریدر دست اجرابلي
4950719بررسی شاخص‌های نسخه‌نویسی از نظر کامل بودن و خوانایی دستخط در نسخ دارویی پزشکان شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
5950080برازش مدل‌های پیش‌بینی مبتنی بر تئوری‌های یادگیری ماشین و آمار کلاسیک جهت پیش‌بینی تعداد بیماران بستری بیمارستان های دولتی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
6941718طراحی و ارزیابی سیستم هوشمند پیشنهاد دارو برای نرم افزار نسخه‏نویسی الکترونیکمجریدر دست اجرابلي
7941717طراحی و ارزیابی داشبورد بالینی جهت ارتقاء مراقبت از بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژهمجریدر دست اجرابلي
8940602ارزیابی روشهای نوبت¬دهی موجود در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
9940587مطالعه توصیفی داده های بیماران مبتلا به سرطان پوست غیرملانومایی ارجاع شده به انستیتو کانسر با استفاده از تکنیک های داده کاویمجریدر دست اجرابلي
10940432طراحی و ارزیابی یک سیستم پیشنهاددهنده میان‌وعده ایرانی برای بیماران دیابتیمجریپایان یافتهبلي
11931120بررسی میزان استفاده از آنتی بیوتیکها در بیماران عفونی بیمارستان شهید باهنر کرمانمجریپایان یافتهخير
12931034طراحی و ارزیابی یک مدل دسته بندی با مدیریت داده های گمشده پزشکیمجریپایان یافتهبلي
13930807تاثیر دیابت بارداری در رشد مهارتهای شناختی – رفتاری کودکمجریپایان یافتهخير
14930782بررسی میزان شیوع کولیک شیرخواران در مادران مبتلا به دیابت بارداری نسبت به مادران باردار سالممجریپایان یافتهخير
15930005شناسایی فاکتورهای تعیین کننده در تشخیص بیماری تب مالت انسانی با استفاده از تکنیک های داده کاویمجریپایان یافتهبلي
16930003شناسایی روابط موجود بین شدت ابتلا به بیماری آپنه انسدادی خواب و داده های جمع آوری شده در زمان پذیرش بیماران مراجعه کننده به کلینیک خواب بر مبنای اعمال تکنیک های داده کاویمجریپایان یافتهبلي
17921509شناسایی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بیمارستانی بر مبنای اعمال تکنیک های داده کاوی بر داده های پذیرش و ترخیصمجریپایان یافتهبلي
18950144طراحی و ایجاد پایگاه داده پرونده پزشکی (رجیستری) بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی فیزیوتراپیهمکاردر دست اجراخير
19950016مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی و تلفیقی بر مهارت شناختی، عملکرد و خودکارآمدی ماماها در اداره پره اکلامپسی و اکلامپسیهمکارپایان یافتهبلي
20950013مقایسه تأثیر آموزش مهارت تصمیم گیری به دانشجویان مامایی با دو روش حل مسئله و شبیه سازی کامپیوتری در مواجهه با تعارضات اخلاق حرفه ایهمکارپایان یافتهبلي
21940393مقایسه درخت تصمیم و شبکه عصبی با رگرسیون لجستیک برای شناسایی ریسک فاکتور های مرتبط با دیابت و پیش دیابت شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
22931522طراحی واجرای رجیستری منطقه ای بیماری آپنه انسدادی خوابهمکاردر دست اجراخير
23931436بررسی ارتباط استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به فرزندآوری و نگرش نقش جنسیتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهدهمکارپایان یافتهخير
24930959بررسی میزان ارتباط بیماری ایسکمیک قلبی در بیماران بازه سنی 20 تا 40 سال با ریسک فاکتور های مهم بیماری قلبی و اطلاعات دموگرافیک بیماران در استان خراسان رضوی در سال های 1389 - 1391 با استفاده از تکنیک های داده کاویهمکارپایان یافتهبلي
25930662بررسی عوامل منطقه ای مؤثر بر میزان درخواست آمبولانس در نقاط مختلف شهر مشهد در سال 1392همکارپایان یافتهبلي
26921439ارزیابی وضعیت دسترسی به داده ها و طراحی مرکز و سامانه جمع آوری و مدیریت داده در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
27901110طراحی و ارزیابی پیش سامانه ی رجیستری( رجیستری اولیه) بیماری های انتخابی غدد (در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی مشهد )همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963740Predictive model for survival in patients with gastric cancerPMCElectronic Physician1396پنجم
2963199Solving the Minimum Steiner Tree by Using Firefly Algorithmindex copernicusInternational Journal of Academic Research1394چهارم
3963134Epidemiological characteristics and trend of incidence of human brucellosis in Razavi Khorasan provinceChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
4963132Detecting Hidden Patterns from Brucellosis Patient Data in Razavi Khorasan Province Using APPRIORI AlgorithmCinahlIranian Journal of Medical Informatics1395مسئول
5963131A retrospective study on non melanoma skin cancer in Cancer Institute, Imam Khomeini Medical Center, Tehran, IranISCپوست و زیبایی1396مسئول
6963130Food recommender systems for diabetic patients: a narrative reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1396مسئول
7962458Determination of the Most Important Factors Affecting Non-Melanoma Skin Cancer Using Data Mining Algorithmsindex copernicusمجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی1396مسئول
8961859Evaluation of the role of TAX, HBZ, and HTLV-1 proviral load on the survival of ATLL patientsPMCBlood Research1396پنجم به بعد
9961403Providing an imputation algorithm for missing values of longitudinal data using Cuckoo search algorithm: A case study on cervical dystoniaPMCElectronic Physician1396مسئول
10961048Altered Expression of Cell Cycle Regulators in Adult T-Cell Leukemia/ Lymphoma PatientsPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396سوم
11954200Determination of the most important risk factors of gestational diabetes in Iran by group analytical hierarchy process (GAHP)PMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1395مسئول
12954199A Study of Input Variable Selection to Artificial Neural Network for Predicting Hospital Inpatient FlowsChemical AbstractBritish Journal of Applied Science & Technology1395مسئول
13950717Identifying Factors Associated with Length of Hospital Stay Using Decision TreeISCمدیریت سلامت1394دوم
14950707brucellosis and its epidemiologic features in Khorasan Razavi ProvinceChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
15950255Designing and Implementing a Structured Electronic Form for Celiac Disease Pathology Report: A Text Mining ApproachISCمدیریت اطلاعات سلامت1395مسئول
16941109Factors influencing length of hospital stay a systematic reviewSID/Iranmedex/MagiranJournal of Health and Biomedical Informatics1393سوم
17941108Factors influencing length of hospital stay based on admission data in Qaem and Emam Reza hospitals in MashhadISCمدیریت اطلاعات سلامت1394سوم
18940434Cardiovascular Activities of Cholinergic System of Pedunculopontine Tegmentum Nucleus in Rats: A Linguistic Method for Mining Time Series Dataindex copernicusIranian Journal of Medical Informatics1394مسئول
19922918A Hybrid Min-Min Max-Min Algorithm with Improved Performanceسایر سایت‏های تخصصیUbiquitous Computing and Communication Journal1386اول
20922917Bayesian network parameter learning from data containing missing valuesISCنشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران1392اول
21922916Effective Pruning Strategies for Branch and Bound Bayesian Networks Structure Learning from DataISIScientia Iranica1392اول
22922915An optimal procedure for minimizing total weighted resource tardiness penalty costs in the resource-constrained project scheduling problemISIComputers & Industrial Engineering1390چهارم
23922914A Democratic way of aggregating Bayesian network parametersISIinternational journal of approximate reasoning1392اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970960تعیین شاخص های کلیدی به منظور طراحی داشبورد بالینی جهت پایش بیماران دیابت نوع دوششمین همایش ملی مدیریت اطلاعات سلامت با رویکرد توسعه سیستم های اطلاعات بیمارستانی ، پیشرفت ها و فرصت هااهوازسخنرانی1396خير
2962062پیش بینی تعداد بیماران بستری بیمارستان ها با روش تجزیه و تحلیل سری زمانی9th International Conference on Hospital Managementتهرانپوستر1396خير
3960185پیش بینی تعداد بیماران ماهیانه بیمارستان هاکنگره انفورماتیک پزشکیمشهدپوستر1395خير
4953610مطالعه گذشته نگر مشخصه های دموگرافیک بیماران مبتلا به سرطان چوست غیر ملانومایی در ایراندومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
5941110Virtual PatientThe First National Congress of Evidence Based Education and the Second National Congress of Developing Student Participation in Educational System: Educational Film Festivalمشهدپوستر1394خير
6923340Web Usage Mining: users' navigational patterns extraction from web logs using Ant-based Clustering MethodInternational Fuzzy Systems Association World Congressلیسبونسخنرانی1388خير
7923339Web Usage Mining: Discovery of the users' navigational patterns using SOMFirst International Conference on Networked Digital Technologiesostravaسخنرانی1388بله
8923335Building Ontologies from Relational DatabasesFirst International Conference on Networked Digital TechnologiesOstravaسخنرانی1388بله
9923334A Min-Min Max-Min Selective Algorithm for Grid Task SchedulingIEEE/IFIP International Conference in Central Asia on Internetتاشکندسخنرانی1386بله
10923022Globally Optimal Structure Learning of Bayesian Networks from DataInternational Conference on Artificial Neural NetworksThessalonikiسخنرانی1388خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه