مصطفی   راد
خلاصه عملکرد مصطفی   راد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مصطفی راد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مصطفی راد رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : radm901@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921903بررسی فرایند مدیریت رفتارهای نامحترمانه ی دانشجویان پرستاری توسط استادان: ارائه مدلمجریپایان یافتهخير
2920345بررسی صحت متدولوژی مقالات مداخله ای آموزش پزشکی، منتشر شده در مجلات مصوب داخلی از ابتدای سال 1384 تا سال 1392مجریپایان یافتهخير
3920309بررسی رفتارهای غیرمدنی پرستاران در تعامل با یکدیگر در بیمارستانهای منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
4961368بررسی رابطه فرسودگی شغلی با عملکرد آموزشی مربیان مرکز آموزش بهورزی استان خراسان (شمالی.جنوبی. رضوی) سال 1397همکارپایان یافتهبلي
5941455تبیین استراتژی های پیشگیری و مدیریت رفتارهای چالش برانگیز در دانشجویان پزشکی: تحقیق مبتنی بر طراحیهمکارپایان یافتهخير
6930730بررسی تجارب دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از رفتارهای غیرمؤدبانه دانشگاهی در دوره آموزش پزشکی عمومیهمکارپایان یافتهخير
7900555بررسی وضعیت انتشار و کیفیت مقالات پرستاری ایرانی چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی در طی سالهای 2000 تا 2010همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963894Inductive and Deductive: Ambiguous Labels in Qualitative Content AnalysisISIThe Qualitative Report1396سوم
2961976The Effect of Educational Approaches on Knowledge and Attitude of Midwifery Students in Breaking bad News to PatientsISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395چهارم
3960555The Effects of Cool Dialysate on Pruritus Status During Hemodialysis of Patients With Chronic Renal Failure: A Controlled Randomized Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395اول
4953660Effectiveness of Education and Attitude on Midwifery Students in expression of bad new to patientsISCفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395چهارم
5943383Strategies for Managing Nursing Students’ Incivility as Experienced by Nursing Educators: a Qualitative StudyPMCjournal of caring sciences1394اول
6942948Causes of Incivility in Iranian Nursing Students: A Qualitative StudyPMCInt J Community Based Nurs Midwifery1394اول
7940399The publication status and general quality of internationally published articles by Iranian nursing scholarISCJournal of Nursing and Midwifery Sciences1394سوم
8935301Evaluating the Incivility between staff nurses and matrons employed in IranscopusJournal of Acta Facultatis Medicae Naissensis1394مسئول
9934715A study of incivility in the Iranian nursing training system based on educators and students' experiences: a quantitative content analysisPMCGlobal journal of health science1393اول
10930938The causes and solutions of the theory and practice gap from nursing education view point: A review articleISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1393مسئول
11930883Challenges Ahead of Emergency Medical Technician Graduates in the Workplace in IranPMCJournal of Allied Health1393مسئول
12930143Management of Challenging Behavior (Incivility) among Medical StudentsISCFMEJ1392مسئول
13924911The Methodological Accuracy in Interventional Medical Education Articles Published in Approved Iranian Journals from 2005 to 2013index copernicusگامهای توسعه در آموزش پزشکی1392دوم
14922240Efficacy of English Language Programs as Judged by Nurses and Students of Nursing:Do Nurses in Iran Need to Know English?scopusACTA FACULTATIS1392
15922096Do the New Methods of Teaching in Medical Education have Adequate Efficacy? A Systematic Review. .ISCSDME (stride in Development of Medical Education)1392مسئول
1691725The comparison of clinical signs and symptoms presentation in men and women with myocardial infarction attending in Mashhad hospitals of Imam Reza and GhaemISCفصلنامه پرستاری داخلی- جراحی1391مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962094Can nurse teachers manage student incivility by guided democracy?4th International Conference on Faculty Development in the Health ProfessionsHelsinkiسخنرانی1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12096مراقبت از زخم و تکنیک های بخیه1390تالیف
22095جراحی های کوچک1390تالیف
32094یادگیری آسان فارماکولوژی برای پرستاران1389تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه