آسیه  احصائی
خلاصه عملکرد آسیه  احصائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آسیه احصائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آسیه احصائی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بینایی سنجی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : EhsaeiA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بینایی سنجیدکترا (Ph.D.)1391

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیارگروه بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980458مقایسه خصوصیات بیومکانیک قرنیه های نازک طبیعی و کراتوکونوس با دستگاه کورویسمجریدر دست اجرابلي
2971255بررسی طولی تغییرات ضخامت کوروئید بعد از جراحی رفرکتیومجریدر دست اجرابلي
3970549مقایسه نتایج دو دستگاه پریمتری اکولوس ومتروویژن درافراد مبتلا به گلوکوممجریپایان یافتهبلي
4970179مقایسه کیفیت و کمیت تست های تشخیصی خشکی چشم شاملTBUT ،NITBUT، Schirmer و SM Tube بعد از انجام کار نزدیک در جمعیت بزرگسال نرمالمجریپایان یافتهبلي
5960972بررسی رابطه اندازه مردمک با توجه به فاکتورهای سن، جنس و عیب انکسار در افراد نرمال مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی مشهد در سال 1397مجریپایان یافتهخير
6960034شیوع سندرم بینایی رایانه در دانشجویان اپتومتریمجریپایان یافتهبلي
7951282بررسی و مقایسه اثر سیکلوپنتولات و تروپیکامید بر پارامترهای رفرکشن محیطی در افراد امتروپ و مایوپمجریپایان یافتهبلي
8950689اثر کار نزدیک بر پارامترهای سگمان قدامی چشم به وسیله اپتیکال کوهرنس توموگرافیمجریپایان یافتهبلي
9950399مقایسه ریفرکشن محیطی قبل و بعد از جراحی های انکساری فتورفرکتیو کراتکتومی و فمتولیزیکمجریپایان یافتهبلي
10941712مقایسه پارامترهای اپتیکال کوهرنس توموگرافی سگمان قدامی چشم با سیکلوپنتولات و تروپیکامید در افراد امتروپ، مایوپ و هایپروپمجریپایان یافتهبلي
11941082مقایسه رفرکشن محیطی رتینوسکوپی و اتورفرکتومتری میدان بازمجریپایان یافتهبلي
12940860ارزیابی راحتی استفاده از لنز تماسی سخت در بیماران کراتوکونوسمجریپایان یافتهبلي
13940608مطالعه گذشته نگر اثرات کلاژن کراس لینکینگ قرنیه در درمان کراتوکونوس پیشروندهمجریپایان یافتهبلي
14931465مقایسه روش های رتینوسکوپی بدون سیکلوپلژیا،رفرکشن سابجکتیو بدون فاگ و رفرکشن سابجکتیو با فاگمجریپایان یافتهبلي
15930431بررسی پارامترهای توپوگرافیک قرنیه و شکاف پلکی در افراد نرمال مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
16922878تاثیر ترابکولکتومی بر حساسیت کانتراست و ابیراهی های قرنیهمجریپایان یافتهبلي
17922846ارزیابی تغییرات عملکرد بینایی ناشی از مصرف متادون و بوپرنورفین در مرحله ی نگهدارنده ی ترک اعتیاد در افراد معتادمجریپایان یافتهبلي
18921181بررسی یافته های میدان بینایی و توموگرافی همدوسی اپتیکی در افراد نزدیک بین زیاد با و بدون چرخش عصب باصرهمجریپایان یافتهبلي
19980076مقایسه میدان بینایی اندازه گیری شده با پریمتری اتومات و پتانسیل برانگیخته بینایی مولتی فوکال در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه بازهمکاردر دست اجراخير
20970960بررسی تاثیر درمان با پالس نوری شدید در بیماران دچار اختلال عملکرد غدد میبومینهمکاردر دست اجرابلي
21960519ارتباط ضخامت مشیمیه با انواع عیوب انکساری چشم در سنین مختلفهمکارپایان یافتهبلي
22960262بررسی رابطه انحنای سطح خلفی اولین لنزسخت انتخابی به روش سه نقطه تماسی با یافته های کراتومتری ژاوال در بیماران کراتوکونوسهمکارپایان یافتهبلي
23951207مقایسه ی اثر سیکلوپنتولات و تروپیکامید بر پارامترهای توپوگرافی قرنیه درافراد امتروپ و مایوپهمکارپایان یافتهبلي
24950806همبستگی خطوط وگت قرنیه ای با تظاهرات توپوگرافی، توموگرافی، جبهه موج چشمی، بیومکانیکی، عیوب انکساری و حدت بینائی تصحیح شده دور در کراتوکونوسهمکارپایان یافتهبلي
25941526تاثیر تلاش ذهنی بر منحنی عملکرد حساسیت کانتراست با ازمایشات سایکوفیزیک، پتانسیل برانگیخته بینایی و تصویر برداری تشدید مغناطیسی عملکردیهمکارپایان یافتهبلي
26901178ایجاد سکته مغزی ایسکمیک (از نوع MCAO )در موشهای صحرایی و برسی بیان ژنهای Efemp1 TIMP3و ,STAT1,foxo3, ,Ywhaq ,EPAS1 , CXCR4 ARNT2و Ngb, EP300همکارپایان یافتهخير
2789709بررسی پلی مورفیسم ژنهای پارا اکسوناز، فاکتور 13 انعقادی خون، گلیکوپروتئین پلاکتی IIb، گیرنده بتا 2 آدرنرژیک و گیرنده آنژیوتانسین II در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهخير
2889702بررسی پلی مورفیسم ژنهای فاکتورهای 2و5 خونی، متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، عامل مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن و فاکتور نکروز کننده ی توموری- آلفا در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981083The Effect of Binocular Disorders and Colored Filters on Reading Ability of Dyslexic ChildrenISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1398مسئول
2980810Normative values of visual evoked potentials in Northeastern of IranMedlineJournal of Optometry چهارم
3972978The effect of trabeculectomy on contrast sensitivity, corneal topography and aberrationsISIInternational ophthalmology1397مسئول
4972977Structure versus function in high myopia using optical coherence tomography and automated perimetry‏ISIClinical & experimental optometry1398مسئول
5972651Comparison of cyclopentolate versus tropicamide cycloplegia: A systematic review and meta-analysisMedlineJournal of optometry1397مسئول
6962852Visual Field Assessment in High Myopia With and Without Tilted Optic DiscISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1396مسئول
7962302Distribution of different sized ocular surface vessels in diabetics and normal individualsPMCJournal of ophthalmic & vision research1396پنجم
8961814An Investigation of the Visual Function in Maintenance Stage of Treatment with Methadone in Drug Addicted IndividualsISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1396اول
9961362Topographic determination of corneal asphericity as a function of age, gender, and refractive errorISIInternational ophthalmology1396مسئول
10960880Part-time versus full-time occlusion therapy for treatment of amblyopia: A meta-analysisPMCJournal of current ophthalmology1396مسئول
11951451Optical Coherence Tomography and Biometry in High Myopia with Tilted DiscISIOPTOMETRY AND VISION SCIENCE1395مسئول
12950030Stereoacuity after photorefractive keratectomy in myopiaPMCJournal of Current Ophthalmology1394چهارم
13935497Effect of topical diclofenac on postoperative photorefractive keratectomy pain: a randomized, controlled trial.ISIClinical & experimental ophthalmology1393دوم
14935146An Investigation of the Visual Function of Dyslexic Childrenindex copernicusInternational Journal of Ophthalmology & Eye Science1394پنجم
15930838White-to-white corneal diameter: normal values in healthy Iranian population obtained with the Orbscan IIISIInternational journal of ophthalmology1393چهارم
1692588Ocular findings in patients with brain tumorsindex copernicusافق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد1383سوم
17924854Ophthalmic complications among cases of head trauma in north-eastern IranPMCInternational Ophthalmology1393مسئول
18924609Distribution of normal superficial ocular vessels in digital images.ISIContact Lens and Anterior Eye1392دوم
19921240Cross-sectional sample of peripheral refraction in four meridians in myopes and emmetropesISIInvestigative Ophthalmology & Visual Science1390اول
20921239Visual performance fall-off with eccentricity in myopes versus emmetropesPMCJournal of Optometry1391اول و مسئول
21921238Off-axis partial coherence interferometry in myopes and emmetropesISIOphthalmic and Physiological Optics1391اول و مسئول
22921236The effect of instrument alignment on peripheral refraction measurements by automated optometerISIOphthalmic and Physiological Optics1390اول و مسئول
2391888Central and peripheral visual performance in myopes: Contact lenses versus spectaclesISIContact Lens and Anterior Eye1390اول و مسئول
2488233Effect of cholesterol, triglyceride and fasting blood sugar on the rate of corneal arcusindex copernicusبهبود1388چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982698بررسی مقایسه ای عملکرد و ساختار در نزدیک بین بالا با استفاده از دستگاه پریمتری و اپتیکال کوهرنس توموگرافی29 امین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانمشهدپوستر1398خير
2982674مقایسه متاآنالیز سکلوپنتولات و تروپیکامیدبیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانمشهدپوستر1398بله
3973235تفسیر میدان بیناییOptometry and Vision Scienceمشهدسخنرانی1397بله
4963432ریسک فاکتورها و روش های پیشگیری از پیشرفت مایوپی در دوران کودکیسمینار امبلوپی و تجویز عینک در کودکانمشهدسخنرانی1396بله
5961967بررسی رفرکشن محیطی بعد از عمل فتورفرکتیوکراتکتومی در میوپی16th International Myopia Conferenceبیرمنگامپوستر1396بله
6961257رفرکشن محیطی و کنترل مایوپیهفدهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدپوستر1396بله
7960138study of visual function during menstrual cycleArvo - ASiaBrisbaneپوستر1395خير
8951365بررسی عملکردی و ساختاری سندرم تیلت دیسک اپتیکنوزدهمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایرانتهرانسخنرانی1395بله
9950703بررسی تخمین فاصله در فضای مجازی خلبانانشانزدهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدپوستر1395خير
10921451عملکرد بینایی چشم میوپ و امتروپThe Association for Research in Vision and OphthalmologyFort Lauderdale, Floridaپوستر1389بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19593فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
210115فلوشیپ پژوهشی سطح 21398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه