پروانه  سودمند
خلاصه عملکرد پروانه  سودمند
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

پروانه سودمند

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): پروانه سودمند رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : SoudmandP901@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921487درک تجربیات زیسته مددجویان با اختلال روانپزشکی از انگ: یک تحقیق فنومنولوژیمجریپایان یافتهبلي
2900348بررسی وضعیت ارائه چارچوب مطالعه در مقالات منتشر شده در مجلات پرستاری معتبر داخلی و خارجی طی سال 2012همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980617Explanation of the Lived Experiences of Patients with Psychiatric Disorders on the Consequences of Stigma in Mental Health CentersscopusEvidence based Care Journal1398مسئول
2960349The Effect of Spiritual Intelligence Training on Job Satisfaction of Psychiatric NursesPMCIranian Journal of Psychiatry1395مسئول
3954270Black Shadow of Stigma: Lived Experiences of Patients with Psychiatric Disorders on the Consequences of StigmaISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1396مسئول
4953456Effect of critical thinking training on the psychiatric nurses’ job satisfactionISCJournal of Research & Health1395دوم
5942610Comparing the Executive Process of Iranian and British Nursing Doctoral Dissertationسایر سایت‏های تخصصیمجله سلامت و مراقبت1393مسئول
6942607Nurses burnout in psychiatric wardsSID/Iranmedex/MagiranFundamentals of Mental Healthاصول بهداشت روانی1394مسئول
7942366Stigma in Health Systems: A Review ArticleSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام1394مسئول
8940389Validation of the mental illness stigma scale, Ibn Sina Hospital, MashhadscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1393مسئول
9940173Severity of stigma in psychiatric patients in Mashhad, 2013index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین1394مسئول
10934374Mental illness stigma: A concept analysisISCمراقبتهای نوین، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1393مسئول
11930938The causes and solutions of the theory and practice gap from nursing education view point: A review articleISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1393دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
191طرح های مراقبتی روان پرستاری1390ترجمه
2841مبانی اساسی مامایی1392ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه