ویدا  وکیلی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

ویدا وکیلی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): ویدا وکیلی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : VakiliV@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960473بررسی تاثیر توانمند سازی روان-تنی مادران در طول دوره بارداری ، بر پیشگیری از افسردگی حول و حوش زایمانمجریدر دست اجرابلي
2960150بررسی تاثیر استفاده از صندلی همراه بر دردهای زانو و کمر در برداشت کنندگان گل زعفرانمجریدر دست اجرابلي
3941760بررسی ارتباط رفتار رانندگی و ویژگیهای فردی رانندگان مشهدی با تصادفات ترافیکی1395مجریپایان یافتهخير
4941637طراحی و راه اندازی ثبت کشوری بیماری HTLV-Iمجریدر دست اجراخير
5941246بررسی شیوع، مراحل تغییر و فاکتورهای پیشگویی کننده دو نوع تدخین شایع(سیگار و قلیان) در جمعیت عمومی شهر مشهد، 1395مجریپایان یافتهبلي
6941209بررسی وضعیت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی در شهر مشهد در سال 1395مجریدر دست اجراخير
7940952بررسی فراوانی انفاق و عوامل وابسته به آن در بین اعضاء هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال1394مجریدر دست اجراخير
8940890بررسی اثر بخشی داروی لوتیراستام در درمان پیشگیرانه سردرد میگرنی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج)مشهدمجریپایان یافتهبلي
9940779بررسی اثر بیدردی سه داروی کتورولاک، پاراستامول و پتدین در ریکاوری بیماران تحت جراحی سرپایی سنگ شکنی از طریق مجرامجریدر دست اجرابلي
10940248بررسی ارتباط ژیؤمتری انولوس دریچه میترال به روش اکوکاردیوگرافی سه بعدی با رگ مبتلا در بیماران با نارسایی ایسکمیک میترال و بیماری عروق کرونری.مجریپایان یافتهبلي
11940159بررسی رفتارهای پرخاشگرانه و عوامل مرتبط با ان در مشهد، ایران، 1395مجریدر دست اجرابلي
12940077بررسی وضعیت مصرف میوه و سبزی و عوامل مرتبط با آن در شهروندان مشهدی بر اساس مدل مراحل تغییر در سال 1394مجریپایان یافتهخير
13940038بررسی و مقایسه دیدگاه، انگیزه و اقدام کارورزان پزشکی در زمینه مهاجرت به سایر کشورها و عوامل تاثیر گذاربر ان در دانشگاههای علوم پزشکی و ازاد اسلامی مشهد، 1396مجریدر دست اجراخير
14931397بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد مردان بالای 40 سال نسبت به پیشگیری از سرطان پروستات در مشهد در سال 1394-95مجریپایان یافتهبلي
15931019ارزیابی تغییرات پراکندگی QT در بیماران با مسمومیت با فسفید آلومینیوم در بیمارستان امام رضا(ع) ازفروردین 91 تا اسفند 93مجریپایان یافتهبلي
16930769بررسی ارتباط عزت نفس با کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
17930625بررسی آگاهی، باور و عملکرد اساتید و دانشجویان رشته های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص نشان مکمل (Good manufacturing practice) GMP در مواد غذایی و دارویی در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
18930595بررسی آگاهی، باور وعملکرد اساتید و دانشجویان رشته های پزشکی وتغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص نشان HACCP درمواد غذایی کارخانجات، 1393مجریپایان یافتهبلي
19930519بررسی ناتوانی ناشی از کمر درد در کارورزان و دستیاران دانشکده پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393مجریپایان یافتهخير
20930446بررسی عوامل زمینه ساز طلاق درشهر مشهد در سال1393-1394مجریعقد قراردادبلي
21930282بررسی تغییرات پارامترهای آنالیز گازهای خونی وریدی دراندام مبتلا به ترومبوز عروق عمقی) در مقایسه با اندام غیر درگیرمجریپایان یافتهبلي
22930281بررسی سطح سرمی D-dimer در انژین ناپایدار و آنفارکتوس میوکارد و ارتباط ان با تغییرات نوار قلب سریال و تروپونینمجریپایان یافتهبلي
23930191بررسی شیوع و عوامل موثر در کنتراست نفروپاتی پس از آنژیوپلاستی اولیهمجریپایان یافتهبلي
24930054بررسی آگاهی ، باور و عملکرد اساتید و دانشجویان رشته پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص کیفیت شیرهای با ماندگاری بالا (UHTیا فرادما) درقیاس با شیرخام و شیر پاستوریزه کارخانه های ایران 1393مجریپایان یافتهخير
25930035بررسی اثر ترانکسامیک اسید بر پیامدهای خونریزی گوارشی فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانسمجریپایان یافتهبلي
26930030بررسی مقایسه ای دکوله کردن مثانه حین سزارین در موربیدیتی حین و بعد عملمجریپایان یافتهبلي
27930018بررسی نگرش و میزان استفاده ازخود درمانی با روشهای درمانی رایج و غیر رایج(طب مکمل و جایگزین) در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاههای داخلی بیمارستان امام رضا و قایم مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهخير
28922374بررسی تاثیر درماتیت اتوپیک کودک بر خانواده بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای پوست بیمارستان قائم و امام رضا در سال 1393مجریدر دست اجراخير
29922288بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تاثیر درماتیت اتوپیک کودک بر خانواده بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای پوست بیمارستان قائم و امام رضا در سال 1393مجریدر دست اجراخير
30922155بررسی تناسب عناوین بازآموزی های پزشکان عمومی با نیاز آنها در حیطه های داخلی، اطفال، طب اورژانس و بیماری های اعصاب درسال 1395مجریپایان یافتهخير
31922027بررسی سطح پروکلسیتونین سرم در ارزیابی اتیولوژیک پنومونی متعاقب ابتلا به آنفلوآنزامجریپایان یافتهخير
32921927بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی در شیرخوران مبتلا به درماتیت اتوپیک در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
33921608تعیین و مقایسه ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان با و بدون لنف ادما ، مراجعه کننده به بیمارستان امید و امام رضا (ع)، 1393مجریپایان یافتهخير
34961182بررسی ارتباط وضعیت خواب با سلامت عمومی در سالمندان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395-1396 جهت تدوین راهنمای سلامت خواب برای پزشکان خانوادههمکاردر دست اجرابلي
35951730بررسی شیوع مصرف دخانیات در بارداری و پیامدهای مادری و نوزادی درحاشیه شهر مشهد و روستاهای تابعه،1395همکاردر دست اجرابلي
36951617بررسی فراوانی LBW و ماکروزومی در جمعیت نوزادان منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تعیین ارتباط آنها با فاکتورهای مرتبطهمکاردر دست اجراخير
37951436بررسی فراوانی هیپوتیروئیدی در جمعیت نوزادان منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط آن با سن مادر و جنس و وزن نوزادهمکاردر دست اجرابلي
38951322تاثیر عصاره اتانولی ریشه گیاه بوزیدان بر روی علایم اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کم توجهیهمکاردر دست اجرابلي
39951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
40950990تعیین معیار تشخیصی آپاندیسیت برای کودکان مضنون به آپاندیسیت مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکاردر دست اجرابلي
41950294شناسایی و بررسی فرآوانی کرونوباکتر ساکازاکی در شیر خشک و غذای نوزادان با روشPCRهمکارپایان یافتهبلي
42941826بررسی فراوانی دمودکس در برخی از درماتوزهای صورتهمکاردر دست اجرابلي
43941741بررسی اثر لوسیون تخم مرغ در درمان SRUهمکاردر دست اجرابلي
44941712مقایسه پارامترهای اپتیکال کوهرنس توموگرافی سگمان قدامی چشم با سیکلوپنتولات و تروپیکامید در افراد امتروپ، مایوپ و هایپروپهمکارپایان یافتهبلي
45941709بررسی سیستم وستیبولار محیطی در بیماران مبتلا به اتواسکلروز قبل از عمل جراحی استاپدوتومی و ارتباط آن با نتیجه جراحیهمکاردر دست اجرابلي
46941621بررسی روایی افتراقی ودقت تشخیصی آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی در کودکان 6-4 سالههمکاردر دست اجراخير
47941512بررسی شیوع مایت دمودکس در بیماران مبتلا به درماتیت سبورئیک و مقایسه آن با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
48941503بررسی اثر فرآورده غذایی و آموزه‏های رفتاری مبتنی بر طب سنتی ایران بر بهبود عملکرد جنسی بانوان در سنین باروریهمکارپایان یافتهبلي
49941373بررسی فراوانی استفاده از دوچرخه و عوامل مرتبط با آن به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی در مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
50941249مطالعه تحلیلی بیماریهای تیره کننده رنگ پوست در طب سنتی ایران و بررسی اثربخشی فرآورده ترکیبی طب سنتی بر درمان ملاسما قابل تطبیق با بیماری کلفهمکارپایان یافتهبلي
51941045مقایسه فراوانی نسبی اختلالات عضلانی- اسکلتی اندام فوقانی در گروه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با جمعیت عمومی فاقد دیابتهمکارپایان یافتهبلي
52940837بررسی اپیدمیولوژیک زایمانها براساس طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD-10) در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامتهمکارپایان یافتهخير
53940745بررسی تاثیر آموزش پایگاه های اطلاعاتی آنلاین بر تغییر رفتار اطلاع یابی اساتید و دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد-1394همکاردر دست اجراخير
54940680بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
55940673بررسی تاثیر قطره نعنا بر بهبود عملکرد روده ای پس از عمل سزارینهمکارپایان یافتهبلي
56940652بررسی نقش pulse sequence حساس به Susceptibility میدان در تصویربرداری MSهمکاردر دست اجرابلي
57940597بررسی اثر تحریک مغناطیسی مکرر مخچه از راه جمجمه بر شدت علایم حرکتی در ترمور اساسیهمکارپایان یافتهبلي
58940515بررسی ارتباط وضعیت اسید و باز خون بند ناف نوزادان متولد شده با دیسترس جنینی با پیامدهای اولیه بد پری ناتالهمکارپایان یافتهبلي
59940471تاثیر ید 131 بر استریل کردن ادرار افراد مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید تحت ید درمانیهمکارپایان یافتهبلي
60940449بررسی اثرات القایی داربست¬ طبیعی مری سلول زدایی شده بر برخی ویژگیهای فنوتیپی و رفتاری سلول-های بنیادی سرطانی (CSCs) با منشا سرطان کارسینومای مری انسان.همکاردر دست اجراخير
61940424نقش اسپری اپی نفرین روی پاپی در پیشگیری از پانکراتیت بعد از ERCPهمکاردر دست اجرابلي
62940363بررسی فراوانی بیماری مزمن کلیه در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی دیابت مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهخير
63940284بررسی ارتباط سطح سرمی پپتید ناتریورتیک مغزی( BNP ) با پره اکلامپسی شدید و عوارض قلبی عروقی آنهمکارپایان یافتهبلي
64940252بررسی اثرات کورکومین (ماده موثر زردچوبه) بر میزان بیان ژن وسطح سرمی TNF-a،TLR2،TLR4 دربیماران میلوپاتی ناشی از HTLV-1 / تروپیکال اسپاستیک پاراپرازی HAM/TSP) ) قبل و بعد از درمانهمکارپایان یافتهبلي
65940133مقایسه ی پلی مورفیسم ژن های transforming growth factor ẞeta 1(TGFẞ 1 ) در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه و افراد سالم در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
66940119بررسی اثر مقایسه ای پروپوفول و ایزوفلوران بر تغییرات اختلاف فشار دی اکسید کربن شریانی و انتهای بازدمی بدنبال تهویه تک ریه ای در اعمال جراحی توراکسهمکارپایان یافتهبلي
67940097بررسی اثر تجویز البندازول قبل از عمل بر روی حیات اسکولکس ها در کیست هیداتید کبدیهمکاردر دست اجرابلي
68940056بررسی ارتباط سن خون تزریق شده با اشباع اکسیژن ورید مرکزی در بیماران جراحی قلبهمکارپایان یافتهبلي
69940003بررسی دیدگاه بیماران درباره استفاده از اطلاعات پرونده پزشکی آنان در پژوهش- 1394همکارپایان یافتهخير
70931791بررسی تشنج در مصرف کنندگان ترامادول مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) و اورژانس اعصاب بیمارستان قائم(عج) در سال 95-1394همکاردر دست اجرابلي
71931790ارزیابی کیفیت سیستم اطلاعاتی آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی از دیدگاه کاربران در بخش رادیولوژی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1394همکارپایان یافتهخير
72931787بررسی علل خارجی آسیب ها براساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها(ICD) در بیماران مراجعه کننده به بخش سوانح بیمارستان های آموزشی مشهد در سال 92همکارپایان یافتهخير
73931784بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D و پرووایرال لود HTLV-I با شدت علائم بیماری در بیماران HAM/TSPهمکارپایان یافتهبلي
74931757بررسی ارتباط سطح سرمی CXCL9، CXCL10 و پرووایرال لود HTLV-I با شدت علائم بیماری در بیماران HAM/TSPهمکارپایان یافتهبلي
75931714 تعیین ارتباط پلی مورفیسم ژن های NRXN1,SLC6A4با پاسخ به درمان با ریسپریدون در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسمهمکارپایان یافتهبلي
76931623بررسی علل و میزان ترمبوز عمقی در اندام های فوقانی بعد از عمل جراحیهمکارعقد قراردادخير
77931559بررسی کارایی سیستم امتیاز دهی هارت (HEART ) درپیش بینی حوادث وخیم قلبی در بیماران با درد قفسه صدری همکارپایان یافتهبلي
78931489بررسی نتایج عمل جراحی توتال آرتروپلاستی زانو در بیماران مبتلا به هموفیلی: مطالعه مقدماتی در ایران همکاردر دست اجرابلي
79931484 بررسی فراوانی گونه لوفوموناس در بیماران دارای مشکل تنفسی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
80931454اثراندانسترون در کاهش تغییرات همودینامیک بدنبال انستزی اسپاینال در خانمهای حامله و مقایسه ان با مایع درمانی و افدرینهمکارپایان یافتهبلي
81931409تاثیر مایع درمانی مبتنی برهدف به کمک مانیتور داپلر داخل مری، بر پیامد بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر بدون پمپ همکارپایان یافتهبلي
82931352بررسی داروهایی که بیماران تحت درمان نکهدارنده با متادون بدون تجویز پزشک همزمان با این درمان مصرف می کنندهمکارپایان یافتهخير
83931245بررسی پایایی و روائی برگردان فارسی پرسشنامه The Korean Knee در بیماران زانوهمکاردر دست اجرابلي
84931166بررسی فراوانی مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیال و عوارض آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان ام البنین(س) ازآذر 93 تا خرداد 1394همکاردر دست اجراخير
85931127بررسی اثرات دوز کم نئوستیگمین اینتراتکال در بیحسی نخاعی جراحی پایین شکمیهمکاردر دست اجراخير
86931002مقایسه تاثیر سلنیوم ، در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی قلب با استفاده از پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
87930948اثر مهار کننده پمپ پروتون (پنتوپرازول) بر روی آریتمی و هیپومنیزمی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بروش بدون پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهخير
88930801تشخیص مولکولی نوموسیستیس جیرووسی در بیماران ریوی با اندیکاسیون برونکو آلوئولار لاواژ در بیمارستان های دانشگاهی مشهد ،94-1393 همکارپایان یافتهبلي
89930798شناسائی ملکولی گونه های لیشمانیا و مایکوباکتریوم جداشده از ضایعات جلدی بیماران با تشخیص نادرست مراجعه کننده به آزمایشگاه های بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد( 94-1393)همکارپایان یافتهبلي
90930797بررسی شیوع عفونت های انگلی روده ای در بیماران گیرنده پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد مقدس در سال 1394-1393همکارپایان یافتهبلي
91930765 " تعیین نوع جهش ژنتیکی مبتلایان به هموفیلی A شدید (کمبود فاکتور 8 انعقادی) و هموفیلی B شدید (کمبود فاکتور 9) با هدف فراهم کردن زمینه تشخیص قبل از تولد این بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد"همکارپایان یافتهبلي
92930687بررسی تاثیر BMI و تغییرات وزن قبل و پس از جراحی بر میزان بروز لنفادم اندام فوقانی به دنبال دیسکسیون آگزیلا در زمینه ی کانسر پستانهمکارپایان یافتهبلي
93930357بررسی شیوع وریسک فاکتورهای اسیب حاد کلیوی (AKI) بدنبال جراحی قلب بازهمکارپایان یافتهخير
94930275مقایسه اثررانیدین وپنتوپرازول برروی وقوع پنومونی وابسته به ونتیلاتوردربیماران انتوبه تحت ونتیلاسیون مکانیکیهمکارپایان یافتهبلي
95930268بررسی اثر تجویز وریدی فنتانیل و لیدوکائین بر روی تغییرات هموداینامیک پس از انتوباسیونهمکارپایان یافتهبلي
96930253بررسی عوارض آمنیوسنتزهای انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
97930172بررسی صحت قضاوت بالینی پزشکان اورژانس در شدت ومعیار های ترخیص بیماران مبتلا به حمله حاد آسم در مقایسه با انجام پیک فلو متریهمکارپایان یافتهخير
98930142بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول و کتورولاک بر کنترل درد پس از عمل جراحی قلب اطفالهمکارپایان یافتهبلي
99930106بررسی تاثیر ذغال فعال سرد شده (4درجه سانتیگراد) بر کاهش تهوع ناشی از تجویز ذغال فعال در بیماران مسموم شده آورده شده به اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
100930080مقایسه تاثیر سلنیوم ، ویتامین C و N – استیل سیستئین در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بدون پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
101930036بررسی ارزش تشخیصی پایش غیر تهاجمی دی اکسید کربن انتهای بازدمی در بیماران کتواسیدوز دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
102922895شناسایی مقاومت به ریفامپین در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با تعیین توالی ژن rpoB وبررسی پولی مورفیسم ان روی نمونه های خلط بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماری های ریوی بیمارستان دکتر شریعتی مشهد در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
103922894شناسایی ارتباط فیلوژنیک سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به ریفامپین جدا شده از نمونه خلط بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماری های ریوی بیمارستان شریعتی مشهد درسال 1393همکارپایان یافتهبلي
104922592بررسی سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران ویتیلیگو قبل و بعد از درمان با NBUVB و ارتباط آن با پاسخ درمانیهمکارپایان یافتهبلي
105922438بررسی کیفیت آموزش بر بالین(Bedside teaching) در بخش های داخلی بیمارستان های آموزشی قائم و امام رضا(ع) مشهد در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
106922334نتایج بارداری بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت درمان IVF با دو پروتکل آگونیست و آنتاکونیست GnRH در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان منتصریه مشهد در سالهای 1392 تا1394همکارپایان یافتهبلي
107922121مقایسه مشخصات و نتایج سیکل تحریک تخمک گذاری با لتروزول به همراه FSH و لتروزول همراه HMG در درمان زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکارپایان یافتهبلي
108922014بررسی مدت زمان جداسازی بیماران از تهویه مکانیکی بعد از اعمال جراحی قلب و علل طولانی شدن آنهمکارپایان یافتهخير
109922012بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول و کتورولاک بر کنترل درد پس از عمل جراحی عروق کرونر قلبهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
110922011مقایسه مدلهای II EuroSCORE و STS و APACHE II برای پیش بینی میزان مرگ ومیر و عوارض پس از جراحی قلب بیماران بالغ بستری در ICU جراحی قلب بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهخير
111921969بررسی مورفولوژی دریچه آئورت دولتی و ارتباط آن با شدت تنگی آئورت ،نارسایی آئورت، دیلاتاسیون آئورت صعودی و آنومالی همراههمکارپایان یافتهبلي
112921926بررسی ارتباط علائم و نشانه های درگیری ریوی با سطح الاستاز 1 مدفوعی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیسهمکارپایان یافتهبلي
113921923بررسی ارتباط پاسخ التهابی با درد شانه ، بعد از جراحی سزارین، توسط اندازه گیری مارکر High-sesivity C-reactive Proteinهمکارپایان یافتهخير
114921821بررسی مقایسه ای سطح سرمی 25(oH) vit D دربیماران مبتلا به تومور تروفوبلاستیک جفتی وزنان نرمالهمکارپایان یافتهبلي
115921808بررسی ارتباط بین اسم کودکان و سابقه اتوپی در والدینهمکارپایان یافتهبلي
116921806بررسی فراوانی درگیری کبدی دربیماران مبتلا به فیبروز کیستیک شناسایی شده در شهرمشهدهمکارپایان یافتهبلي
117921753بررسی وضعیت تکاملی نوزادان بسیار کم وزن بستری شده درNICU بیمارستان قائم در فاصله سال های1393تا 1394همکارپایان یافتهبلي
118921463شناسایی مولکولی و تعیین ژنوتایپهای گونه های میکروسپوریدیا در افراد نقص ایمنی در مشهد و اهواز دو شهر بزرگ ایران ، با استفاده ازتکنیک های PCR و Sequencing در سالهای 1392و1393همکارپایان یافتهبلي
119921446لیشمانیازیس جلدی ، وضعیت آلودگی و بررسی عوامل خطر طی بیست سال گذشته در مشهد(1393-1373)همکارپایان یافتهبلي
120920936بررسی مقایسه ای الگوی غذایی در دختران نوجوان با سبک خورد و خوراک بازداری و گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
121911325تأثیر لوتیراستام(Levetiracetam)برحملات ریسه ی کودکانهمکارپایان یافتهبلي
122910494بررسی فراوانی افسردگی در زنان باردار مرکز بهداشت رفقی تحت پوشش مرکز سلامت روان جامعه نگر رفقی مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971209Effects of a food product (based on Daucus carota) and education based on traditional Persian medicine on female sexual dysfunction: a randomized clinical trial.PMCElectronic Physician1397پنجم
2971075Brief intervention for prevention and treatment of drug abuseSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1396اول و مسئول
3971025Selenium, Vitamin C and N-Acetylcysteine do not Reduce the Risk of Acute Kidney Injury after Off-Pump CABG: a Randomized Clinical TrialISIBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1397چهارم
4964407The Association of socio-demographic problems on Marital Instability between women with sexual dysfunction and general population in Mashhad- Iran 2017: A Case- Control StudyISIWORLD FAMILY MEDICINE JOURNAL1396مسئول
5964375Comparing Pharmacy Students’ Perceptions and Expectations of Quality of Educational Services at Mashhad University of Medical Sciences Based on SERVQUAL ModelCinahlمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1396سوم
6963756Predictors of public transportation in Mashhad: A population‑based studyPMCJournal of Education and Health Promotion1396اول
7963610Investigating the Prevalence of Intestinal Parasitic Infections in Kidney Transplant RecipientsISIJournal of Research in Medical and Dental Science1396چهارم
8963389Characteristics of road traffic injuries in the second largest city of IranISCJournal of emergency practice and trauma1394چهارم
9962525Isolation of Pneumocystis jirovecii from immunocompetent and immunodeficient patients with pulmonary disorder (A molecular study)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395پنجم به بعد
10961521Ocular changes in premature infantsindex copernicusreviews in clinical medicine1396چهارم
11961236Individual and External Catalysts and Barriers of Biking: A Community Based Study in a MetropolisISIASIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND HEALTH CARE1395اول
12960872Surgical pericardial drainage in a series of 235 consecutive patients: an 8-year experienceISIINDIAN JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY1395سوم
13960594High-risk behaviors while driving: A population-based study from IranISITRAFFIC INJURY PREVENTION1396مسئول
14960490Acute effect of treatment of mitral stenosis on left atrium functionMedlineANNALS OF CARDIAC ANAESTHESIA1395پنجم
15954017Modulatory effects of curcumin on apoptosis and cytotoxicity-related molecules in HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) patients.ISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395پنجم به بعد
16953736Survey the cutaneous leishmaniasis prevalence in Mashhad during the past twenty years (1995 – 2014) and the effect of environmental risk factors on thatChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
17952609Predictors of Stages of Change in Fruit/Vegetable Consumption based on Trans-Theoretical Model: A Population-based StudyChemical Abstractnutrition and food sciences researchnutrition1395اول
18952459Unexpected high rate of Lophomonas blattarum in resistant upper and lower respiratory infectionChemical AbstractINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES1395سوم
19951121Cluster analytical approach to Lifestyle characteristics: A population based study in Shiraz, IranPMCElectronic Physician1395اول
20950993Evaluation Efficacy of HEART Score in Prediction of Major Advanced Cardiac Events in Patients with Chest PainscopusBiosciences Biotechnology Research Asia1395سوم
21950645Prevalence of aggressive behaviors among the general population of Mashhad-Iran, 2014AISCJournal of Fundamentals of Mental Health1395اول
22942711The Relationship between Opioid Addiction and Diameter of the Common Bile DuctSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1394دوم
23942339Aggression: Is that an issue for worrying?ISIIranian Journal of Public Health1394اول
24941636Marital instability and its predictors in a representative sample of Mashhadi citizens, Iran, 2014PMCJournal of Medicine and Life1394اول
25941626A trans-theoretical approach to alcohol abuse profile in the general population of an Islamic country - Mashhad, IranPMCJournal of Medicine and Life1394اول
26941051Renin-Angiotensin A1166C Polymorphism and the Rrisk of StrokeSID/Iranmedex/MagiranJournal of Cell and Molecular Research1394چهارم
27941046Patient Satisfaction Analysis in Emergency Department in Imam Reza Hospital of MashhadSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety and Quality Improvement Journal1393مسئول
28941044The Pattern of Antibiotic Administration for Toddlers and Infants with Acute Respiratory Infections (Mashhad, Iran)scopusiranian journal of neonatology1393دوم
29941039Assessment the Release of Nickel Ion from Simulated Orthodontic Appliances for Orthognathic Patients and Comparison with safe Level of NickelSID/Iranmedex/MagiranJ RafsanjanUniv Med Sci1394سوم
30940629Quality of bedside teaching in internal wards of Qaem and Imam Reza hospitals in Mashhad.PMCElectronic physician1394سوم
31940378Precautions for Health Care Workers to Avoid Hepatitis B and C Virus InfectionPMCThe International Journal of Occupational and Environmental Medicine1390پنجم
32940373Driving Behaviors in Iran: A Descriptive Study Among Drivers of Mashhad City in 2014PMCGlob J Health Sci1393مسئول
33935314A Trans-Theoretical Approach to Physical Activity Profile in General Population of MashhadPMCGlobal Journal of Health Science1393مسئول
34933842Gaps and Hurdles Deter Against Following Stroke Guidelines for Thrombolytic Therapy in Iran: Exploring the ProblemISIJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases1393پنجم به بعد
35932372Improving advanced cardiovascular life support skills in medical students: simulation-based education approachindex copernicusjournal of emergency practice and trauma1393مسئول
36931097Knowledge, attitudes, and practices regarding pandemic H1N1 influenza among medical and dental residents and fellowships in Shiraz, Iran.PMCInternational journal of preventive medicine1392سوم
37931059Knowledge and Practice of Medical Students on Healthy Lifestyle: A Cross-Sectional Study in Shirazindex copernicusJ Health Sci Surveillance Sys1392چهارم
38931058Predictors of screening programs adherence: Report of a population based study in Shiraz,Iranindex copernicusInternational journal of Medical Science and Public Health1393اول و مسئول
39931057Transportation Behaviors in Shiraz, IranISITraffic Injury Prevention1390اول
40923731Are The Predictors of Hookah Smoking Differ From Those of Cigarette Smoking? Report of a population-based study in Shiraz, Iran, 2010.ISIInternational Journal of Preventive Medicine1392دوم
41923730A survey of self-mutilation from forensic medicine viewpoint.ISIAm J Forensic Med Pathol. .1388چهارم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963673اولین گزارش عفونتهای تنفسی فوقانی وتحتانی به علت لوفوموناس بلاتروم یک عفونت نوپدید در ایرانسومین کنگره بین المللی ودهمین کنگره ملی انگل شناسی وبیماریهای انگلی در ایرانشیرازسخنرانی1396خير
2962946تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک طی 22 سال در مشهداولین همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامتکرمانسخنرانی1396خير
3960431پیش بینی مراحل تغییر فعالیت بدنی بر اساس Trans-theoretical model مطالعه مبتنی بر جمعیتنخستین کنگره پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیرتهرانسخنرانی1396بله
4960425استفاده از مدل ترنس تئورتیکال در پیشگویی مراحل تغییر سیگار و قلیاناولین کنگره پزشکی اجتماعی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیرتهرانسخنرانی1395بله
5953380لوفوموناس بلاتروم یک عفونت انگلی نوپدیددر ایرانبیست وپنجمین کنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1395خير
6952513ارایه معیارهای ارزشیابی صلاحیت فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکیسمینار سراسری ارزشیابی استادتهرانسخنرانی1394بله
7952506Fertility assessment and counseling among childless women aged 30 years and above: Needs and perceptionsاولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری - ICRHC 2016مشهدپوستر1395بله
8952495ایا مواجهه محیطی با گرد بادام زمینی می تواندحساسیت به بادام زمینی را در کودکان مبتلا به درماتیت اتوپیک پیشگویی کند؟3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy & First Food Allergy Symposiumمشهدپوستر1395بله
9952184مهمترین معیارهای ارزشیابی استادان از دیدگاه دانشجویان و اساتیدسمینار سراسری ارزشیابی استادتهرانپوستر1394بله
10941273Aggressive behaviors in Mashhad, IR Iran, 2014IMAMIA MEDICS INTERNATIONAL 8 th INTERNATIONAL CONFERENCEتهرانپوستر1394بله
11940348رویکرد به مصرف میوه در مشهد با استفاده از مدل فراتئوری8th INTERNATIONAL CONFERENCE of IMAMIA MEDICS INTERNATIONALتهرانپوستر1394خير
12940347مصرف سرانه سبزیجات در مشهد: یک مطالعه بر اساس مدل تغییر رفتار8th INTERNATIONAL CONFERENCE of IMAMIA MEDICS INTERNATIONALتهرانسخنرانی1394خير
13940205بررسی میزان شیوع و اثرات عوامل اقلیمی بر لیشمانیوز پوستی در طی بیست سال گذشته در مشهددومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماری های انگلی ایرانلنگرودپوستر1394خير
14931061شیوع هپاتیت ب و اچ ای وی در اجساد معتادان تزریقی در تهرانISCOM International student congress of medical sciencesGroningen, Netherlandپوستر1389بله
15931060ارزیابی فشار داخل چشم با تونومترهای شیوتز، تونوپن و پرکینزدر کودکان تحت بیهوشی عمومی سال 2005ISCOM International student congress of medical sciencesGroningen, Netherlandپوستر1386بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
11457بیماریهای مشترک بین انسان و دام1395تالیف
21456مخاطرات زیست محیطی1395تالیف
31455دخانیات و جامعه1395تالیف
41299راهنمای جلب حمایت جهت کاهش بار ناشی از تصادفات رانندگی1395تالیف
51298راهنمای مدیریت بیماریهای واگیر برای پزشکان خانواده1394تالیف
61015اولویت بندی پژوهشی با استفاده از رویکرد ماتریس مرکب1394تالیف
71010نقش عوامل اجتماعی در بیماریهای دهان و دندان1394تالیف
81009عدالت، عوامل اجتماعی و برنامه های سلامت عمومی1394تالیف
91008رفتارهای مرتبط با سلامت1394تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه