علیرضا  سپهری شاملو
خلاصه عملکرد علیرضا  سپهری شاملو
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علیرضا سپهری شاملو

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علیرضا سپهری شاملو رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : پزشکی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sepehria871@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931353بررسی نتایج عمل جراحی دریچه قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد بصورت گذشته و آینده نگرمجریپایان یافتهبلي
2930121بستن استرنوم به ورش Wire-Box: بررسی امنیت و کارایی در بستن برش های استرنوممجریپایان یافتهبلي
3960248بررسی رابطة میزان ضخامت چربی اپیکاردیال و پریکاردیال به روش اکوکاردیوگرافی با وجود یا عدم وجود بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی: متا آنالیزهمکارعقد قراردادبلي
4940522مقایسه میزان موفقیت بلوک عصب تیبیالیس پوستریور در ناحیه مچ پا ، با و بدون هدایت سونوگرافی جهت مدیریت درد در اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
5931645 تعیین ارزش تشخیصی تصویر برداری سونوگرافی در تشخیص شکستگی های استخوان های متاتارس در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس عدالتیان مشهدبیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس عدالتیان مشهدهمکارپایان یافتهبلي
6931604مقایسه کارایی، امنیت، و پیامد بالینی درناژ و آسپیراسیون آبسه از طریق پوست در آبسه های تشکیل شده بعد از آپاندکتومی اطفالهمکارپایان یافتهبلي
7930942بررسی نتایج عمل ترمیم دریچه میترال به روش key در بیماران مراجعه کننده با نارسایی میترال به علت ایسکمی میوکارددر بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
8930691ایجاد پایگاه داده‌ (database) بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) طی ده سال های 1385 تا 1395؛ بررسی توصیفی و تحلیل بر روی پارمتر های قبل، حین و بعد از عملهمکارپایان یافتهبلي
9922910مقایسه غلظت سرمی پروتئین شوک حرارتی 70 در پره اکلامپسی و حاملگی نرمال - متاآنالیزهمکارپایان یافتهبلي
10922465تعیین ارزش تشخیصی سی تی ونوگرافی در تشخیص تنگی و انسداد وریدهای ژوگولر، ساب کلاوین و اجوف فوقانی در بیماران با نارسایی مزمن کلیویهمکارپایان یافتهبلي
11922111تعیین نقش الکتروکاردیوگرام سطحی درپیشگوییviability میوکارد درتصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)همکارپایان یافتهبلي
12921741بررسی امنیت انجام پذیری و پیامد بالینی خونرسانی سرخرگ کرونر راست توسط پیوند عروقی به شیوه کرونرو-کرونری در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 92همکارپایان یافتهبلي
13921441کارآزمایی عملی و برآورد امنیت عملیاتی کانولاسیون ورید Innominate در غالب جراحی CABG به روش تپنده و تحت حمایت گردشی (توسط دستگاه جایگزین قلب و ریه) و مقایسه نتایج با سیستم براورد ریسک EUROSCORE IIهمکارپایان یافتهبلي
14920805بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران بایپس کرونری off pump بستری در بخش مراقبتهای ویژه همکارپایان یافتهبلي
15920446تعیین ارتباط TIMI Frame Count (TFC) با viability میوکارد : مقایسه آنژیوگرافی کرونر و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)همکارپایان یافتهبلي
1689095بررسی میزان پاسخ به رژیم درمانی در بیماران مبتلا به چاقی و کمبود وزن مراجعه کننده به کلینیک تخصصی تغذیه در مراکز آموزشی قائم(عج) و امام رضا(ع) در سال 1389همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973137Wire-Box Fixation: An Alternative Technique for Sternal Closure After Median Sternotomy in Cardiac SurgeryISIiranian heart journal1397اول
2972247Is echocardiographic epicardial fat thickness increased in patients with coronary artery disease? A systematic review and meta-analysisPMCElectronic Physician1397پنجم
3970681Diagnostic Value of D-Dimer in Acute Myocardial Infarction Among Patients With Suspected Acute Coronary SyndromePMCCARDIOLOGY RESEARCH1396دوم
4962432Effectiveness of Coenzyme Q10 on echocardiographic parameters of patients with Duchenne muscular dystrophyPMCElectronic physician1395چهارم
5952826Scleroderma and Mitral Stenosis: A New Cardiac Involvement or an Association by Chanceسایر سایت‏های تخصصیinternational cardiovascular forum journal1395دوم
6942793Clinicopathological comparisons of open vein harvesting and endoscopic vein harvesting in coronary artery bypass grafting patients in MashhadPMCElectronic Physician1394چهارم
7942489The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical TrialPMCElectronic Physician1394پنجم
8942474Large Left Atrial Myxoma Concomitant with Three-Vessel Coronary Artery Disease: A Rare Presentation of Heart DiseasescopusIranian Heart Journal1394سوم
9942468The Best Anticoagulation Therapy in Multiple-Trauma Patients with Mechanical Heart Valves: Evaluation of Latest Guidelines and StudiesISIThe heart surgery forum1394چهارم
10942465Novel delivery system for natural products: Nano-curcumin formulationsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395سوم
11942094Right Atrium Laceration with Pericardial Tamponade: A Rare Presentation of Blunt Cardiac Traumaindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394سوم
12941791Resternotomy Following Sternal Bone Cement Implantation: A Great Challenge for Cardiac SurgeonsChemical AbstractJournal of Biosciences and Medicines,1394دوم
13941526Evaluation of Pregnancy risk factors in Women with Tetralogy of Fallot and cyanotic congenital heart disease (narrative review)scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394سوم
14941125The Diagnostic Value of End-tidal Carbon Dioxide (EtCO2) and Alveolar Dead Space (AVDS) in Patients with Suspected Pulmonary Thrombo-embolism (PTE)ISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394چهارم
15941124Triple Negative Breast Cancer: Molecular Classification, Prognostic Markers and Targeted Therapiesindex copernicusRazavi Int J Med1394چهارم
16940783Report of a very rare patient with angina pectoris due to aortic valve papillary fibroelastomaindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394دوم
17940674The correlation between end-tidal carbon dioxide and arterial blood gas parameters in patients evaluated for metabolic acid-base disordersPMCElectronic Physician1394پنجم
18940619Comparison of Intravenous Morphine with Sublingual Buprenorphine in Management of Postoperative Pain after Closed Reduction Orthopedic SurgeryPMCThe Archives of Bone and Joint Surgery (ABJS)1394سوم
19940565Evaluation of Optimal Anticoagulation (Heart Valve –Stents-Atrial fibrillation…) Regime in Patients Who Need Dentistry Intervention: Review of Articleسایر سایت‏های تخصصیمجله تحقیق در علوم دندانپزشکی1394سوم
20940552anticoagulatant drug in patients who need dentistry intervention. review of last articules and guidelinesISCJournal of Research in Dental Sciences1394سوم
21940397Mediastinal Packing for Intractable Coagulopathy in Acute Aortic Dissection (Types 1 and 2 DeBakey): A Life-Saving Technique—Report of ExperiencesPMCCase Reports in Critical Care1394سوم
22935067ATYPICAL PRESENTATION OF LARGE CARDIAC LYMPHANGIOMA ENCASING PULMONARY ARTERY AND RIGHT CORONARY ARTERY IN A YOUNG FEMALE, A CASE REPORTindex copernicusInternational Journal of Bioassays1394پنجم
23934928Infective Endocarditis Presented as a Right Atrium Mass in a Patient with ULCERATIVE ColitisPMCCase Reports in Cardiology1394پنجم به بعد
24934660Comparing of two methods sternal skin repair in Diabetic patients with CABG for prevention of sterna wound infection,in mashhad,iran(Emro (IMEMRPatient Safety and Quality Improvement Journal1394سوم
25934642Evaluation OF Last Guidelines And Studies about The Best Treatment With Anticoagulant During Pregnancy in Woman with Mechanical Heart Valvesscopusمجله زنان ومامایی ونازایی ایران1394دوم
26932922Comparison of Epidural versus Entonox for Labor Analgesia in Nulliparous WomenSID/Iranmedex/MagiranJournal of Surgery and Trauma1392پنجم
27932485anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery(ALCAPA) presenting with dilated cardiomyopathy in a 1.5- year- old boy: a case reportسایر سایت‏های تخصصیiranian heart journal1392چهارم
28930582Renal function following On-pump versus Off-pump CABGscopusIranian heart journal1392چهارم
2992829Modified Intraoperative Saline Injection Leak Test to Assess Mitral Valve RepairscopusIranian Hear Journal1391پنجم به بعد
3092826prophylactic effect of a signal intravenous dose of a combination of digoxinscopusIranian Heart Jornal1391پنجم به بعد
3192751Comparison between preoperative administration of methylprednisolone with its administration before and during congenital heart surgery on serum levels of IL-6 and IL-10ISIIranian Red Crescent Medical Journal1391پنجم به بعد
3292750The Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for Preventing Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgery: prospective observational studyISILife Science Journal1391پنجم به بعد
33925070Effect of Fentanyl in Spinal Anesthesia With Bupivacaine in Opium Abusersindex copernicusRazavi International Journal of Medicine1392چهارم
34924318Comparison of the Efficacy of Midazolam Vs. Ondansetron in Preventing Post Operative Nausea and Vomiting in Gynecologic Laparoscopic Surgeries:Double-blinded Randomized Clinical Trial Studyسایر سایت‏های تخصصیsciene journal of medicine and clinical trials1392چهارم
35923727Undetected Aorto-RV Fistula With Aortic Valve Injury and Delayed CardiacTamponade following a Chest Stab Wound: A Case ReportPMCTrauma Monthly1392چهارم
36923726Video-assisted thoracoscopic versus open surgery for persistent ductus arteriosus: report of 10 years' experienceISILife Science Journal1392سوم
37922823Comparing the Effect of Preoperative Administration of Methylprednisolone and its Administration Before and During Surgery on the Clinical Outcome in Pediatric Open Heart SurgeriesISIIranian Red Crescent Medical Journal1392پنجم به بعد
38922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392پنجم
3991180Evidence-based abstracts: what research summaries should contain to support evidence-based medicinePMCInternational journal of evidence-based healthcare1391سوم
4091090Adult malnutrition screening, prevalence in four Iranian hospitals: cross-sectional studyscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1391پنجم به بعد
4190605Prevalence of iron deficiency anemia in the central prison of MashhadISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1951737The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical Trial8th International Razavi Cardiovascular Congressمشهدپوستر1395خير
2934653مقایسه دو روش ترمیم پوست استرنوم در بیماران دیابتی کاندید عمل کرونری در بیمارستان امام رضا(ع)-گذشته نگراولین کنگره بین المللی استراتزیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1394خير
3924024Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for prevention of Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryکنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های فلب و عروقشیرازپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1110سیم پلاک استرنوم1392/11/27025990nf>, حسین اعظمی , محمد عباسی تشنیزی , شهرام امینی , علیرضا سپهری شاملو

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه