امین رضا  نیک پور
خلاصه عملکرد امین رضا  نیک پور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

امین رضا نیک پور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): امین رضا نیک پور رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ایمنی شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : nikpoora901@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1920203هدف گیری ریزمحیط تومور با آنتی بادی بلوکه کننده CTLA-4 احاطه شده در نانولیپوزوم جهت افزایش ایمنی ضد توموریمجریپایان یافتهبلي
2970962بررسی اثرات سرکوبگر و ضد توموری پلاسمید siRNA احاطه شده با نانولیپوزوم بر روی PD-1 ، در سلول‌های ایمنی ارتشاح یافته به تومور ملانوما در موشهمکاردر دست اجرابلي
3970822ایمنی تراپی ترکیبی با نانولیپوزوم های مهارکننده آنزیم ایندول آمین دی اکسیژناژ (IDO) همراه با واکسن سرطان ملانوما جهت هدف گیری ریز محیط تومور و افزایش پاسخ ایمنیهمکاردر دست اجرابلي
4961880بررسی تاثیر پروبیوتیکlactocare بر پاسخ های ایمنی و تظاهرات بالینی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک دائمیهمکاردر دست اجرابلي
5961697تهیه نانولیپوزوم‌های حاوی Epacadostat و بررسی اثرات ضد توموری آن‌ها در ملانوما B16F10 در برون تن و درون تن به همراه دوستاکسل آزادهمکاردر دست اجرابلي
6961696تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های حاوی گلاتیرآمراستات برای درمان مولتیپل اسکلروزیس(MS)همکاردر دست اجرابلي
7961611بررسی اثرات ایمنولوژیک و درمانی پپتیدهای آنتی ژنیک سنتتیک ملکول P32 در مدل موشی سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
8961606کارآزمایی بالینی دوسویه کور ارزیابی اثرات داروی کروکومین بر عملکرد ها و مکانیسم های سیستم ایمنی سلولی و همورال بیماران مبتلا به استئوآرتریت و مقایسه آن با گروه دریافت کننده دارونماهمکاردر دست اجرابلي
9961524بررسی اثرات ضد سرطانی Amygdalin با آنزیم هایBetaglucosidase وRhodanese در In Vitro و In Vivoهمکاردر دست اجرابلي
10961289مقایسه ی پلی مورفیسم ژن Transforming growth factor ẞeta 1 (TGFẞ 1) در جایگاه -800 G>A در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه و افراد سالم در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
11960676بررسی پاسخ های ضد توموری القا شده توسط لیپوزوم کنژوگه شده با soluble Lymphocyte Activation Gene-3 حاوی پپتید P5 در مدل موشی سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
12951111تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثرات ضدتوموری نانولیپوزومهای حاوی CD73 siRNA هدفمند بر علیه رسپتور EGFR در درمان همگام با داکسوروبیسینهمکاردر دست اجراخير
13950941تاثیر استفاده همزمان داروی داکسوروبیسین همراه با پپتید P5 لیپوزومه مشتق از Her2/neu در مدل موشی سرطان پستان بر سلول‌های سرکوبگر مشتق از رده میلوئیدی (MDSC)همکاردر دست اجرابلي
14940678ارزیابی کارایی بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی زیرجلدی به روش راش ایمونو تراپی در رینیت آلرژیک برای اولین بار در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
15940113 ارزیابی تاثیر سن بیوتیک بر کارایی بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی آلرژن در رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
16930574بررسی پاسخ های ضد توموری با استفاده از آنتی بادی بلوکه کننده CTLA-4 و فرم لیپوزومال آن به همراه لیپوزومهای حاوی دوکسوروبیسین به عنوان شیمی درمانیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
17921575ارزیابی پاسخ ایمنی بر علیه پپتید P5 انکپسوله شده در لیپوزوم و بارگیری شده توسط سلولهای دندریتیک در مدل موش توموری شدههمکارپایان یافتهبلي
18920121بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 12 در موقعیت +277 G/A و -564T>G و سطح سرمی آن در افراد مبتلا به هپاتیت B و کنترل سالم مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
19900591بررسی ارتباط آلل های ژن HLA-BRB1*01 و ژنHLA-DRB1*15 با بیماری Ulcerative colitis در کرمانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983582The role of nanoliposome bilayer composition containing soluble leishmania antigen on maturation and activation of dendritic cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397پنجم به بعد
2982020A case-control study on the p73 G4A gene polymorphism and susceptibility to breast cancer in an Iranian populationPMCIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1398سوم
3981383The trip of a drug inside the body: From a lipid-based nanocarrier to a target cellISIJournal of Controlled Release1398مسئول
4981124A significant decrease in the gene expression of interleukin-17 following the administration of synbiotic in patients with allergic rhinitis who underwent immunotherapy: A placebo-controlled clinical trialISIJournal of research in medical sciences1397پنجم به بعد
5981084Cell cytotoxicity, immunostimulatory and antitumor effects of lipid content of liposomal delivery platforms in cancer immunotherapies. A comprehensive in-vivo and in-vitro studyISIInternational Journal of Pharmaceutics1398اول
6980287Association between IFN-γ +874 T/A (Rs2430561) Polymorphisms and Bipolar 1 Disorder: A Study in an Ethnic Iranian PopulationPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1398چهارم
7980264MPL nano-liposomal vaccine containing P5 HER2/neu-derived peptide pulsed PADRE as an effective vaccine in a mice TUBO model of breast cancerISIJournal of Controlled Release1398سوم
8974371Association of the Myocilin Gene Polymorphism With Primary Open Angle GlaucomaPMCMedical hypothesis, discovery & innovation ophthalmology journal1398پنجم به بعد
9974143In vitro osteogenic differentiation potential of the human induced pluripotent stem cells augments when grown on Graphene oxide-modified nanofibersISIGene1398پنجم به بعد
10973917Enhancement of the effect of BCG vaccine against tuberculosis using DDA/TDB liposomes containing a fusion protein of HspX, PPE44, and EsxVISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1397پنجم به بعد
11973838Significant Association and Increased Risk of Primary Open Angle Glaucoma with TGFB2 Rs991967 Gene Polymorphism in North Eastern Iranian PatientsPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397چهارم
12973559CD14 as A Serum Immune Biomarker and Genetic Predisposition Factor for Allergic RhinitisPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397پنجم به بعد
13972428The Association Between the Transforming Growth Factor Beta-1 -509C>T Gene Polymorphism and Primary Open Angle Glaucoma in North Eastern IranPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397چهارم
14972094Increasing cellular immune response in liposomal formulations of DOTAP encapsulated by fusion protein HspX, PPE44 and EsxV, as a potential Tuberculosis Vaccine CandidatePMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397پنجم به بعد
15971983Enhanced immune response induced by P5 HER2/neu-derived peptide-pulsed dendritic cells as a preventive cancer vaccine.ISIJournal of cellular and molecular medicine1396سوم
16971948Status of FAS and FAS Ligand Gene Polymorphisms in Patients with Breast Cancer in Northeastern IRANPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397پنجم
17971438Liposomal CpG-ODN: An in vitro and in vivo study on macrophage subtypes responses, biodistribution and subsequent therapeutic efficacy in mice models of cancersISIEuropean journal of pharmaceutical sciences1397پنجم
18970058A nano-liposome vaccine carrying E75, a HER-2/neu-derived peptide, exhibits significant antitumour activity in miceISIJournal of drug targeting1397پنجم
19970014Immunogenicity and antitumor activity of the superlytic λF7 phage nanoparticles displaying a HER2/neu-derived peptide AE37 in a tumor model of BALB/c miceISICancer Letters1397پنجم به بعد
20964040Lambda phage nanoparticles displaying HER2-derived E75 peptide induce effective E75-CD8+ T responseISIImmunologic research1396پنجم به بعد
21963473DDA/TDB liposomes containing soluble Leishmania major antigens induced a mixed Th1/Th2 immune response in BALB/c miceISINANOMEDICINE JOURNAL1396پنجم به بعد
22962965Improved tumor accumulation and therapeutic efficacy of CTLA-4-blocking antibody using liposome-encapsulated antibody: In vitro and in vivo studiesISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396اول
23962778Conjugated nanoliposome with the HER2/neu-derived peptide GP2 as an effective vaccine against breast cancer in mice xenograft modelISIPLOS ONE1396پنجم به بعد
24962592IL-27 mediates HLA class I up-regulation, which can be inhibited by the IL-6 pathway, in HLA-deficient Small Cell Lung Cancer cellsISIJOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH1396دوم
25961612Nanoliposomes carrying HER2/neu-derived peptide AE36 with CpG-ODN exhibit therapeutic and prophylactic activities in a mice TUBO model of breast cancerISIImmunology letters1396دوم
26961543Lack of an Association between a Functional Polymorphism in the MDM2 Promoter and Breast Cancer in Women in Northeast IranPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396دوم
27960705Therapeutic Efficacy of Cisplatin Thermosensitive Liposomes upon Mild Hyperthermia in C26 Tumor Bearing BALB/c MiceISIMOLECULAR PHARMACEUTICS1395سوم
28952838Serum immune biomarkers in irritable bowel syndromeISIClinics and research in hepatology and gastroenterology1395پنجم به بعد
29951430Tat peptide and hexadecylphosphocholine introduction into pegylated liposomal doxorubicin: An in vitro and in vivo study on drug cellular delivery, release, biodistribution and antitumor activity.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1395پنجم به بعد
30943009Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand Gene Polymorphisms and Hepatitis B Virus InfectionISIJundishapur J Microbiol1394سوم
31940855Determination of vitamin D serum levels and status of the C3435T polymorphism of multidrug resistance 1 gene in southeastern Iranian patients with ulcerative colitisPMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1394سوم
32940666Prevalence of Urinary Tract Infection Among Pregnant Women and its Complications in Their Newborns During the Birth in the Hospitals of Dezful City, Iran, 2012 - 2013.ISIIranian Red Crescent medical journal1394پنجم به بعد
33940383Nanoliposome-mediated targeting of antibodies to tumors: IVIG antibodies as a modelISIInternational Journal of Pharmaceutics1394اول
34935378Interleukin-17 Serum Levels and TLR4 Polymorphisms in Ulcerative ColitisISIIran.J.Immunol1392سوم
35935375IL-23 Receptor Gene rs7517847 and rs1004819 SNPs in Ulcerative ColitisISIIran. J. Immunol1391چهارم
36935084Association of HLA-DRB1 Alleles with Ulcerative Colitis in the City of Kerman, South Eastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1394پنجم به بعد
37924695mtDNA Mutation Associated with Autism in Iranian patientsindex copernicusInternational Journal of Pediatrics1392مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972797Comparative Study on the Effect of Camel Serum Immunoglobulin and Its Milk Lactoferrin on Hepatitis C Virus Replication in Vitroاولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفینت های منتقله از خونمشهدپوستر1397خير
2940280بررسی تغییر ساختار دوم و سوم آنتی بادی انکپسوله شده در لیپوزوم با استفاده از طیف سنجی دورانی3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology2015استانبولپوستر1394بله
3933776Thr399Ile polymorphism in Toll-like receptor 4 gene may be a predictive factor for severity of ulcerative colitis12th International Congress of Immunology & Allergy of Iranتهرانپوستر1393بله
4925118No association of p73 G4C14-to-A4T14 at exon 2 genetic polymorphism with the risk of breast cancer in an Iranian populationThe 6th International Congress of Clinical Laboratory and Clinicتهرانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه