محمد  حیدرزاده
خلاصه عملکرد محمد  حیدرزاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد حیدرزاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد حیدرزاده رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : نوزادان دانشکده/محل خدمت :
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970948تاثیر برنامه بازدید منزل مبتنی بر تداوم مراقبت آغوشی مادر و نوزاد بر تاب آوری مادر و تکامل نوزاد نارسهمکاردر دست اجرابلي
2970523بررسی هیستوپاتولوژیک جفت در مادران مصرف کننده مواد مخدر مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در سطح شهر مشهد و ارتباط آن با عوارض نوزادی در سال های 1397 و 1398همکاردر دست اجرابلي
3960747تأثیر برنامه مراقبت تکاملی براساس ارزیابی شرایط فردی نوزاد(NIDCAP) بر درد ناشی از معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسیهمکارپایان یافتهبلي
4940959تاثیر اجرای گایدلاین مکیدن پستانک بر معیارهای فیزیولوژیک و تحمل تغذیه در نوزاد نارسهمکارپایان یافتهبلي
5940790ترسیم منحنی های رشد نوزادان تازه متولد شده ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
6940515بررسی ارتباط وضعیت اسید و باز خون بند ناف نوزادان متولد شده با دیسترس جنینی با پیامدهای اولیه بد پری ناتالهمکارپایان یافتهبلي
7922699بررسی تأثیر آموزش مراقبت بر اساس شناخت رفتار نوزاد به مادر بر پیامد های زودرس نوزاد نارسهمکارپایان یافتهبلي
8922094ارتباط پیش گویی مرگ و میر نوزادان نارس با استفاده از ابزار CRIB با شاخص های مدیریتی بخشهای مراقبت ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
9922086تاثیر برنامه توانمندسازی مادر بر راهبردهای مقابله با استرس و دلبستگی مادر و نوزاد همکارپایان یافتهبلي
10921855مقایسه تاثیر دو روش گزارشگری ضبط ویدیویی و کارگاه آموزشی بر کیفیت احیاء نوزاد و پیامدهای کوتاه مدت احیاءهمکارپایان یافتهبلي
11920830بررسی تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد در پیشگیری از آسیب بینی نوزادان تحت تهویه مکانیکی غیر تهاجمیهمکارپایان یافتهبلي
12911012بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر تنیدگی روانی و کیفیت زندگی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1974254The Effect of training Emotional Support to Fathers on Acute Stress Disorder in Mothers of Preterm Infants Admitted to Neonatal Intensive Care UnitsCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397پنجم
2972042Effects of Empowering Mothers of Premature Infants on Their Stress Coping StrategiesISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1397سوم
3970954The Effect of Spiritual Self-care Training on the Quality of Life of Mothers of Preterm Infants: A Randomized Controlled TriaCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1393سوم
4962866Developing the principles of parental mental health in the neonatal intensive care unit (NICU)ISIIranian Journal of Neonatology1396مسئول
5953402Comparison of the Effects of Video-assisted Debriefing and Educational Workshops on the Quality of Neonatal ResuscitationCinahlEvidence based Care Journal1394سوم
6942591بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر تحمل پریشانی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادانscopusمجله زنان ومامایی نازایی1393سوم
7940686Effects of Maternal Empowerment Program on the Length of Hospitalization and Readmission Rate of Premature InfantsscopusJ Babol Univ Med Sci1394سوم
8935400The effect of mother empowerment program on mothers’ attachment to their hospitalized premature infantCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1394سوم
9930394The Effect of Spiritual Self-Care Training on Feeling of Comfort in Mothers of Hospitalized Preterm InfantsCinahljournal of midwifery & reproductive health1393سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1933631بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر کیفیت زندگی مادران نوزادان بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادانپنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت وچالشها با محوریت خودمراقبتیساریسخنرانی1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه