زهرا  هادی زاده طلاساز
خلاصه عملکرد زهرا  هادی زاده طلاساز
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهرا هادی زاده طلاساز

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا هادی زاده طلاساز رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بهداشت باروری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : hadizadehz941@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971192ارزیابی نقادانه کارآزمایی های بالینی در زمینه تاثیر روشهای محافظه کارانه ی تقویت عضلات کف لگن در زنان مبتلا به اختلالات کف لگن با استفاده از بیانیه CONSORTمجریعقد قراردادخير
2961108تبیین فرآیند مواجهه زنان با علائم افتادگی اعضای لگن و ارائه ی یک برنامه ی مراقبتیمجریدر دست اجرابلي
3960541بررسی ارتباط بین شادمانی زناشویی با نگرش به فرزندآوری، قصد باروری و تعداد فرزندان در زنان سنین باروری شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
4951539بررسی ارتباط توانمندی روانشناختی ماماهای شاغل در بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی شهر مشهد با عملکرد شغلی آنها و رضایت مادران بستری در بخش زایمان در سال 1396مجریدر دست اجراخير
5950749بررسی تاثیر طب فشاری گوش بر کیفیت زندگی زنان یائسهمجریپایان یافتهخير
6920149بررسی کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ماماهای شاغل در شهر مشهد در سال 1392 مجریپایان یافتهخير
7911146مقایسه ی سطح شادمانی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی-درمانی با زایشگاه و ارتباط آن با کیفیت عملکرد آنها در شهر مشهد در سال1392- 1391مجریپایان یافتهبلي
8970576بررسی وضعیت شیوع ناهنجاریهای مادرزادی در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمکارپایان یافتهخير
9960527ارزیابی کیفیت ارائه خدمات دربخش زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل servuseهمکارپایان یافتهخير
10960488بررسی ارزش پیشگویی پروتئین پلاسمای A مرتبط با بارداری در ارتباط با سقط: مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمکارپایان یافتهخير
11960481بهبود فرآیند آموزش بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش زایشگاه از طریق یک مطالعه اقدام پژوهیهمکاردر دست اجراخير
12960322بررسی پاسخگویی خدمات سلامت در بخش های مامایی بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1396همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981159Explaining facilitators and barriers to treatment-seeking in women with pelvic organ prolapse: A qualitative studyEmbaseمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398اول
2980351Investigation of Workplace Violence Against Midwives: A Systematic ReviewISCنوید نو1397اول
3973499Management Evaluation of Dental Wastes Produced in Dentistry Offices in Iran: A Review StudyISCنوید نو1397سوم
4972705Health System Responsiveness in Obstetrics and Gynecology Departments of teaching hospitals in Mashhad, IranCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398اول
5972340The Quality of Maternity Services in Mashhad Educational Hospitals, Using SERVUSE ModelISCJournal of Health Management and Informatics1397چهارم
6972335A Review of HIV/AIDS Prevention Interventions in IranISCنوید نو1397دوم
7972296The Effectiveness of Acupuncture for Treating Erectile Dysfunction: A Systematic Review of Clinical Trialsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
8972271The Usage of Ear Acupressure in Gynecology and Obstetrics: A Systematic Review of Clinical Trialsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
9970308First trimesters Pregnancy-Associated Plasma Protein-A levels value to Predict Gestational diabetes Mellitus: A systematic review and meta-analysis of the literatureISITaiwanese journal of obstetrics & gynecology1397اول
10963117Predicting factors affecting the delay in first childbearing among young married women using the Bandura’s social learning theoryscopusفصلنامه حیات1396مسئول
11962255The relationship between breast cancer and air pollution: review articleindex copernicusreviews in clinical medicine1396مسئول
12960679Job Satisfaction and Occupational Stress in Organizational Commitment Among Midwives Working in the Maternity Wards; Mashhad, Iran, 2014ISIHEALTH SCOPE1395اول
13940131STUDY THE LEVEL OF HAPPINESS IN MIDWIVES WORKING IN MATERNITY AND ITS RELATIONSHIP TO THEIR QUALITY OF COMMUNICATIVE PERFORMANCE IN MASHHAD IN 1392ISCمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1394اول
14940125Relationship between Components of Quality of Work Life with Job Satisfaction among Midwives in mashhadscopusمجله حیات دانشگاه علوم پزشکی تهران1394اول
15934970Air pollution and quality of sperm: A Meta-AnalysisISIIranian Red Crescent Medical Journal1394پنجم
16934462Evaluation of the relationship between the quality of work life and organizational commitment among midwives working in health-medical centers and maternity of teaching hospitals of Mashhad University of Medical Sciences from 2013-2014scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393اول
17933331Challenges of Donor Selection: The Experiences of Iranian Infertile Couples Undergoing Assisted Reproductive Donation ProceduresscopusIJOGI1392دوم
18932931The Relationship Between Job Satisfaction and Job Performance Among Midwives Working in Healthcare Centers of Mashhad, IranCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1393اول
19932851بررسی ارتباط استرس شغلی و شادمانی ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392scopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1392مسئول
20923535The Diagnostic Values of Protein to Lactate Dehyrogenase Ratio in Serum and Pleural Fluid in Exudate Pleural Effusionsindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981282استراتژیهای مقابله با بیماری در زنان مبتلا به اختلالات کف لگنهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398بله
2981272تاثیر طب فشاری گوش بر کیفیت خواب زنان یائسههمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
3973213پاسخگویی نظام سلامت در بخش زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397بله
4972706رابطه ی بین هوش هیجانی و رضایت زناشوییسلامت خانواده- تحکیم خانوادهمشهدپوستر1395خير
5972644نگرانیهای زنان مبتلا به افتادگی اعضای لگن: یک مطالعه ی کیفیاولین کنگره ی پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسانگنابادپوستر1397بله
6972643تبیین رفتارهای جستجوی سلامت در زنان مبتلا به افتادگی اعضای لگن: مطالعه ی کیفیاولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسانگنابادسخنرانی1397بله
7970992بررسی تاثیر عسل بر موکوزیت ناشی از شیمی درمانی یا پرتودرمانی در بیماران مبتلا به سرطاندوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشورگنابادسخنرانی1396خير
8963359بررسی کاربرد اوریکولوتراپی در بارداری و زایمان: یک مطالعه مروریدوازدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشورگنابادپوستر1396خير
9963059بررسی تاثیر هیپنوتیزم بر بیماران سرطانیسومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1396خير
10962479رضایت از زندگی در محوریت تاهلاولین همایش استانی سلامت خانواده ، تحکیم خانوادهمشهدپوستر1395خير
11962473پیش بینی تاخیر اولین فرزندآوری در زنان جوان متاهل با استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی بندوراسلامت خانواده- تحکیم خانوادهمشهدسخنرانی1395بله
12962457بررسی فراوانی پره اکلامپسی در فصل های مختلف در زنان باردار و پیامد نوزادی در بیمارستان قائم و امام رضا در سال 1390کنگره ی بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391بله
13962430مروری بر تاثیر آموزش های مهارت های ارتباطی بر رضایت زناشویی در ایراناولین همایش استانی سلامت خانواده،تحکیم خانوادهمشهدپوستر1395خير
14962292بررسی رابطه نوع زایمان با عملکرد و رضایت جنسی پس از زایماناولین همایش استانی سلامت خانواده، تحکیم خانوادهمشهدپوستر1395خير
15962067رضایتمندی زناشویی در پرتو معنویتنظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضویمشهدپوستر1396خير
16962066بررسی جایگاه گزاره های علم پزشکی در آیات قران و روایات رضوینظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضویمشهدپوستر1396خير
17961470نقش فرهنگ در آموزش جنسی به نوجوانانهمایش سلامت خانواده، تحکیم خانوادهمشهدپوستر1395بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه