شبنم  نیرومند
خلاصه عملکرد شبنم  نیرومند
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

شبنم نیرومند

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شبنم نیرومند رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NiroumandSH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980471بررسی فاکتورهای مرتبط با شاخص توده بدنی کودکان 5 ساله تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398مجریدر دست اجرابلي
2971567تعیین و مقایسه کیفیت زندگی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون در مقابل بوپرونورفین در سال 1399-1398مجریدر دست اجرابلي
3961577همه گیر شناسی اقدامات پزشکی منجر به تشکیل پرونده مطرح شده در کمیسیونهای پزشکی قانونی کل کشور 1395-1391مجریدر دست اجراخير
4961575بررسی شکایات قصور پزشکی از اعمال زیبایی ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی مشهد در فاصله سالهای 1394 لغایت 1396مجریدر دست اجرابلي
5961306بررسی میزان سلامت ذهنی دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلیمجریدر دست اجرابلي
6961054بررسی شیوع نفروپاتی ناشی از کنتراست و عوامل موثر بر آن در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ی ST (STEMI) در بیمارستان های امام رضا و قائم که تحت آنژیوپلاستی اولیه (PPCI) قرار گرفته اند: مطالعه ی کوهورت گذشته نگرمجریدر دست اجراخير
7960807بررسی روند ده ساله حوادث منجر به مرگ در کودکان شهرستان مشهد از 1386 تا 1396مجریدر دست اجرابلي
8930704ارزیابی مهارتهای زندگی دانشجویان پزشکی در مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394-1393مجریپایان یافتهخير
9920368تعیین و مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و HIVمثبت با افراد سالم در بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره رفتاری شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
10980474بررسی وضعیت سرولوژیک شیرخوران متولد شده از مادران HBS Ag+ و برخی از عوامل مرتبط با ان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۹۶-97همکاردر دست اجرابلي
11980387بررسی سطح آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی s ویروس هپاتیت ب (anti-HBs antibody ) و عوامل مرتبط با آن در پرسنل بهداشتی –درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادبلي
12980385بررسی ارتباط بین شغل و سرطان مثانه در مراجعین به بیمارستان های آموزشی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
13980362بررسی ارزش تشخیصی سی تی آنژیوگرافی مغز در ارزیابی ترومبوز سینوس های وریدی مغزیهمکارعقد قراردادبلي
14980142بررسی رابطه بین سطح سرمی سرب با تست های عملکرد تیرویید در کارگران صنعت باتری سازیهمکارعقد قراردادبلي
15971569بررسی اثر شیفت کاری بر عادات غذایی و بیومارکرهای متابولیک در پرسنل نوبت کار بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 98-97همکاردر دست اجرابلي
16971552بررسی خشونت تجربه شده توسط افراد تراجنسی مراجعه کننده به مرکز مطالعات تراجنسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398همکاردر دست اجرابلي
17971464تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش ابعاد مشارکت تحصیلی در دانشجویان علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
18971440بررسی و مقایسه سبک های تدریس اعضاء هیات علمی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398همکاردر دست اجرابلي
19971098مقایسه نتایج و عوارض 6 ماهه جراحی فیکوویسکوکانالوستومی با و بدون ایمپلنت در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا در سال 97-98همکاردر دست اجرابلي
20970980بررسی ارزش پیشگویی کنندگی ویژگی های QEEG در بروز عوارض جانبی و پاسخ به درمان با ریتالین درکودکان و نوجوانان مبتلا به ADHDهمکاردر دست اجرابلي
21970480بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر سطح دانش، نگرش و عملکرد کارگران در استفاده از وسایل حفاظت شنواییهمکاردر دست اجرابلي
22970288مقایسه پیامدهای نمایه وخامت اورژانس و سیستم تریاژ منچستر در بیماران تروماییهمکاردر دست اجرابلي
23960653طراحی و اعتباریابی پرسشنامه برای ارزشیابی کارگاه های توانمند سازی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
24960496بررسی ارتباط آپنه انسدادی خواب با فعالیت فیزیکی در شاغلین مراجعه کننده به یک مرکز تخصصی طب کار در سال 97-96همکارپایان یافتهبلي
25960439بررسی میزان شیوع اسلاژ و سنگ های صفراوی در زنان باردار مرلجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد در طی سال های1393 تا1397همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
26960052بررسی میزان احساس رضایت مندی از هویت جنسی و تطابق نقش بیماران دارای اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیتهمکاردر دست اجراخير
27951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
28950899بررسی بیماری میگرن از دیدگاه طب سنتی ایرانی، و بررسی تاثیر فراورده طب سنتی بر میگرن همراه با سوء هاضمه عملکردیهمکارپایان یافتهبلي
29950703تاثیر استفاده ازکورکومین در میزان پروتیینوری بیماران مبتلا به گلومروپاتی کارآزمایی بالینی تصادفی شدههمکاردر دست اجرابلي
30941320بررسی بقا بیماران مبتلا به سرطان معده و برخی عوامل پیشگویی کننده آن در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
31930911مقایسه اثر سه داروی بتامتازون لوته پردنول اتابونیت و فلورومتورولون بر روی فشار داخل چشم در انتهای ماه اول بیماران فتورفراکتیوکراتکتومی شدههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982148Comparative study of the points of view of undergraduate and postgraduate about the teaching quality of faculty members in Mashhad University of Medical Sciencesindex copernicusدوفصلنامه آموزش پزشکی1398دوم
2972351Health Literacy and Health Inequity in the Community Medicine Specialists Point of ViewEmbaserazavi international journal of medicine1397مسئول
3972350Assessment of Knowledge, Attitude and Belief of Medical Students towards AIDS Prevention and Transmission in Mashhad, IranEmbaserazavi international journal of medicine1397مسئول
4972228A Successful implementation of an idea to a nationally approved plan: Analyzing Iran's National Health Roadmap using the Kingdon model of policymakingPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1397پنجم به بعد
5972227How to Treat a Patient with Thromboangiitis Obliterans: A Systematic Review.ISIAnnals of vascular surgery1397سوم
6962376Assessment of life skills of medical students in Mashhad, Iran, in 2015PMCElectronic Physician1396دوم
7954336Assessment of the Selenium Status in Hypothyroid Children from North East of Iranscopusjournal of biology and today,s world1395مسئول
8953429Seatbelt and Helmet Use and Associated Factors in a Metropolitan AreascopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395سوم
9953428Validation of Persian version of WHOQOL-HIV BREF questionnaire in Islamic Republic of IranISIEASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL1395دوم
10950927Cardiovascular Disease Risk Factors Profile in Individuals With Diabetes Compared With Non-Diabetic Subjects in North-East of IranISIiranian red crescent medical journal1395اول
11940440Atherogenic Index of Plasma (AIP): A marker of cardiovascular diseasePMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran MJIRI1394اول
12934933Risk Factors for Non-communicable Disease: A Population Based Study in Mashhad (Iran)Chemical AbstractBritish Journal of Medicine and Medical Research1394چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974418تاثیر نوع روغن مصرفی بر پروفایل چربی و فشارخوندومین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانپوستر1397بله
2972534مقایسه دیدگاه اساتید و کارورزان در خصوص توانمندی کارورزان در انجام مهارتهای بالینی در بخشهای دو هفته ایاولین همایش کشوری آموزش پاسخگوتبریزپوستر1397خير
3972457بررسی توانمندی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اداره مشکلات شایع سرپایی و اورژانس در بخشهای مختلف آموزشیهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397بله
4972456مقایسه دیدگاه اساتید و کارورزان در خصوص کفایت مدت زمان آموزش کارورزی در بخشهای دو هفته ایهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397بله
5972455Fatal opioid poisoning in children in Mashhad 2017دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانپوستر1397بله
6972454Epidemiological assessment of illegal drug-related deaths in Mashhad Iranدوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانسخنرانی1397بله
7963248Quality of life in women living with HIV/AIDSThe 6th international conference on woman's healthشیرازپوستر1396بله
8963247The epidemiological assessment of sexual assaultThe 6th international conference on woman's healthشیرازپوستر1396بله
9961103ارزیابی دانش و نگرش دانشجویان پزشکی در رابطه با ایدزاولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران - پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیرتهرانپوستر1395بله
10950869Assessment of medical students’ life skills in an internship course of Mashhad University of medical scienceششمین دوره همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین دوره همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
11940145Validation of the Persian Version of the World Health Organization Quality of Life HIV-BREF questionnaireIMI's 8th International Conferenceتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1958اپیدمیولوژی بالینی1394ترجمه
21009عدالت، عوامل اجتماعی و برنامه های سلامت عمومی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110099فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه