امین  اظهری
خلاصه عملکرد امین  اظهری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

امین اظهری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): امین اظهری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : توانبخشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AzhariA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1383علوم پزشکی مشهد
طب فیزیکی و توانبخشیپزشک متخصص1389علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960150بررسی تاثیر استفاده از صندلی همراه بر دردهای زانو و کمر در برداشت کنندگان گل زعفرانمجریپایان یافتهبلي
2950189مقایسه قدرت عملکردهای عضلانی منتخب در دست غالب در بیماران مبتلا به وابستگی به اپیوئیدها تحت درمان با داروهای تنتور اپیوم و متادونمجریپایان یافتهبلي
3950168تعیین وضعیت دردهای سیستم اسکلتی عضلانی در فاز ترک اعتیاد بر حسب روش های درمانی معمولمجریپایان یافتهبلي
4930924مقایسه تاثیر بازتوانی ریه در منزل و بیمارستان بر عملکرد ریوی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
5971969رجیستری بیماری کین باخ در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
6971968رجیستری بیماری کیست گانگلیونیک در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
7971967رجیستری بیماری انگشت ماشه ای در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
8971966رجیستری بیماری دپویترن در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
9971965رجیستری بیماری دکوروان در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
10971964رجیستری بیماری آرتروز CMC اولدر دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
11971963رجیستری اپیکندیلیت لترال آرنج در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
12971962رجیستری بیماری سندرم تونل کارپ در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
13971420اگزواسکلتون کمکی اندام تحتانیهمکاردر دست اجراخير
14971402تاثیر برنامه تمرینات کششی - مراقبه بر میزان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با زایمان زودرسهمکاردر دست اجرابلي
15951019بازتوانی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر و جراحی قلب در منزل با استفاده از کتابچه و اپلیکیشن موبایل: ارزیابی تاثیر مداخلات بر شاخص های کیفیت زندگیهمکاردر دست اجرابلي
16950962رجیستری بیماری های اندام فوقانی (دست، مچ دست و آرنج) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
17950714مقایسه تاثیر آموزش تمرینات ورزشی به دو روش حضوری و غیر حضوری برپیامد های استئوآرتریت و صدمات زانو در سالمندان کم سواد ساکن مشهدهمکارپایان یافتهبلي
18950391مقایسه تاثیر ورزشهای آبی و خشکی بر توانایی های زیستی- حرکتی مردان سالمندهمکارپایان یافتهبلي
19941307مقایسه تاثیر گزارشات الکترودیاگنوز بر تصمیم گیری پزشک ارجاع دهنده و بهبودی نهایی مراجعین مشکوک به رادیکولوپاتی کمریهمکاردر دست اجراخير
20941195بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان ناتوانی اندام در بیماران مبتلا به رادیکولوپاتی بالینی گردنیهمکاردر دست اجرابلي
21941193بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان ناتوانی اندام در بیماران مبتلا به رادیکولوپاتی بالینی لومبارهمکاردر دست اجراخير
22941187مقایسه تاثیر گزارشات الکترودیاگنوز بر تصمیم گیری پزشک ارجاع دهنده و بهبودی نهایی بیماران مبتلا به پارستزی دستها در موارد مشکوک به CTSهمکاردر دست اجراخير
23941134بررسی حساسیت، اختصاصیت، و شدت مثبت بودن تست های رایج سندروم تونل کارپال با نتایج مطالعات الکترودیاگنوستیکهمکارپایان یافتهبلي
24941037ارتباط بین مطالعات الکترومیوگرافی-هدایت عصبی در سندروم تونل کارپبا اندکس های آناتومی دست در بالین به وسیله رادیوگرافیهمکاردر دست اجراخير
25940947تاثیر استفاده از بیوفیدبک در توانبخشی بیماران سکته مغزی بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی مبتلایانهمکارپایان یافتهخير
26940946تاثیر استفاده از بیوفیدبک در توانبخشی بیماران سکته مغزی بر وضعیت حرکتی - عضلانی مبتلایانهمکارپایان یافتهخير
27940477بررسی سرعت هدایت عصبی در بیدردی هیپنوتیزمیهمکارپایان یافتهبلي
28931664بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان ناتوانی اندام در بیماران مبتلا به سندروم تونل کارپهمکاردر دست اجرابلي
29922678مقایسه تاثیر تیپینگ با ورزش بر شدت درد و ناتوانی ناشی از کمردرد سه ماهه دوم بارداری همکارپایان یافتهبلي
30920788تاثیر فعالیت بدنی مفرح بر علاقه مندی به فعالیت های بدنی روزمره و سارکوپنی در سالمندان مقیم خانه های سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981682Comparing the Effects of Aquatic and Land-based Exercises on the Bio-motor Abilities of Elderly MenscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
2973744The Effect of Lung Rehabilitation at Home and Hospital on the Distance Traveled in 6 Minutes in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Diseasescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان1397چهارم
3971994The effect of fun physical activities on sarcopenia progression among elderly residents in nursing homes: A Randomized Controlled TrialPMCJournal of caring sciences1397چهارم
4971603Investigation of the Effect of Hypnotic Anesthesia on Nerve Conduction Velocity (NCV)PMCAnesthesiology and Pain Medicine1397دوم
5970691Effects of In-Person and Distance Exercise Training on Outcomes of Knee Injury and osteoarthritis among Elderly Individuals with Limited LiteracyscopusEvidence based Care Journal1397سوم
6953685Modeling of BMI index and leg angles during tractors’ clutching on gastrocnemius muscle using genetic algorithmscopusIran Occupational Health1395سوم
7951473BASIC DIAGNOSIS IN YOUR MIND TO LIMIT TYPE 1 ERRORS: A NEW HYPOTHESIS IN MEDICAL DIAGNOSTIC WORLDindex copernicusEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH1395اول
8950729Ergonomic assessment of drivers in MF285 and MF399 tractors during clutching using algometerعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInformation Processing in Agriculture1394سوم
9950329A New Model for Classification of Diagnostic Errors from Ethical & Statistical Perspectives: Electrodiagnostic Approachindex copernicusIOSR Journal of Dental and Medical Sciences1395اول
10943033Comparing the Effect of Fun Physical Activity and Routine Physical Activity on Degree of Mobility and Muscle Strength in Elderly Residents in Nursing Homes in MashhadChemical AbstractJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394چهارم
11942789Comparison of the effect of Taping and exercise therapy on functional disability and lumbar lordosis in the second trimester of pregnancyscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394سوم
12942140Comparison of the effect of two fun and regular physical activities on the rate of activity and interest to perform exercise in older women residential in Mashhad nursing homesscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394چهارم
13940669New cause of death in young adults: Association between illicit drug abuse and amyotrophic lateral sclerosisindex copernicusinternational journal of medical research and review1393اول
14935129Comparison of applied forces on selective joints and muscles of drivers during clutching of MF285 and MF399 tractorsISCJournal of Agricultural Machinery1394سوم
15934959Low Dose Celecoxib as an Add-On to Clozapine for the Treatment of Schizophrenia: A Double Blind Randomized Clinical TrialISCinternational journal of travel medicine and global health1393چهارم
16934640Comparison of the effects of exhilarating and normal physical activities on the balance and fear of falling in the elderly residing in nursing homes of MashhadCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1394چهارم
17934639Comparison of the effect of fun and regular physical activity on the changes in the incidence of depression and cognitive disorders of elderly women living in nursing homes at Mashhadscopusمجله زنان مامائی و نازائی ایران1393سوم
18932132Femoral Nerve Palsy Following Delayed Reduction of a Dislocated Hip in 44 Year-old ManISIIran Red Crescent Med J1392چهارم
19925102A Case Report of Isolated Radial Nerve Palsy physiotherapyISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1393دوم
20921183Polyneuropathy in gasoline addiction, a report of three casesSID/Iranmedex/Magiranدو فصلنامه علوم پیراپیزشکی و توانبحشی1392دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1954202Electromyography and nerve conduction velocity findings in electrically injured patientsششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1209کلاه (ماسک) جهت توانبخشی فلج عصب صورتی1396/05/1893082nf>, امین اظهری , نوید نوری زاده
2197ارتز زانو مجهز به سیستم دمایی1395/05/0489419nf>, امین اظهری
3196آتل با فناوری ایجاد نوسانات کنترل شونده1396/05/2193099nf>, امین اظهری

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19492فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29403فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39322فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه