مریم  بابائی ماهانی
خلاصه عملکرد مریم  بابائی ماهانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم بابائی ماهانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم بابائی ماهانی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : شیمی آلی دانشکده/محل خدمت : پژوهشکده بوعلی
پست الکترونیک : babaeim2@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
فوق دکترا (Ph.D.)0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961621پلیمریزاسیون رافت کوپلیمر PCL-b-PEGMA و استفاده از آن در تهیه پلیمروزومهای ترانوستیک هدفمند جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان سینه بصورت برون و دورن تنیهمکاردر دست اجراخير
2960615سنتز سیلیکاهای پگیله دندریکی با منافذ فیبری حاوی دوکسوروبیسین و shRNA بر علیه survivin و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان موثر سرطان کولون: ارزیابی برون و درون تنیهمکارپایان یافتهخير
3950089سنتز و ارزیابی برون و درون تنی داربست کلاژن-هیدروکسی آپاتیت بارگیری شده با نانوذرات سیلیکای حامل Bone morphogenic peptide 2 (BMP-2) و Dimethyloxaloylglycine(DMOG) جهت بهبود تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به استخوانهمکاردر دست اجراخير
4920567مشتق سازی فیبرهای معدنی مبتنی بر سیلیکا با اندازه مشخص با پلی کاتیونها برای استفاده به عنوان حامل ژن رسانیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982496PEG‐PLA nanoparticles decorated with small‐molecule PSMA ligand for targeted delivery of galbanic acid and docetaxel to prostate cancer cellsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY سوم
2982476Hybrid nanoreservoirs based on dextran‐capped dendriticmesoporous silica nanoparticles for CD133‐targeteddrug deliveryISIJournal of cellular physiology اول
3982455Threecomponent synthesis of 4amino2aryl2Hpyrimido [1,2b][1,3]benzazole3carbonitriles and 4Hpyrimido [2,1b][1,3]benzazoles in the presence of magnesium oxide and 12tungstophosphoric acid as catalystsISIRussian Chemical Bulletin1392دوم
4982454Three-Component Reaction to Form 1,4-Dihydropyrano[2,3-c]pyrazol-5-yl CyanidesISISynthetic Communications1388دوم
5982453Nanosized magnesium oxide as a highly effective heterogeneous base catalyst for the rapid synthesis of pyranopyrazoles via a tandem four-component reactionISIArabian Journal of Chemistry1390اول
6982443Chelation of thallium by combining deferasirox and desferrioxamine in ratsISIToxicology and Industrial Health1394دوم
7981724Hybrid silica-coated Gd-Zn-Cu-In-S/ZnS bimodal quantum dots as an epithelial cell adhesion molecule targeted drug delivery and imaging systemISIInternational Journal of Pharmaceutics1398دوم
8971999Encapsulation of Thermo-responsive Gel in pH-sensitive Polymersomes as Dual-Responsive Smart carriers for Controlled Release of DoxorubicinISIJournal of Controlled Release1397دوم
9960877Synthesis of theranostic epithelial cell adhesion molecule targeted mesoporous silica nanoparticle with gold gatekeeper for hepatocellular carcinomaISINanomedicine1396اول
10960619Promising gene delivery system based on polyethylenimine-modified silica nanoparticlesISICANCER GENE THERAPY1396اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982600Development of a gene delivery system based on polyethylenimine modified silica nanoparticles2nd Nanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396بله
2982579Thermoresponsive Injectable Hydrogel for Controlled Release of Curcumin2nd International Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1397بله
3960150Development of theranostic platform based on multimodal pH responsive EpCAM targeted 5-fluorouracil loaded mesoporous silica nanoparticles with gold gatekeeper for hepatocellular carcinomaهجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایرانمشهدسخنرانی1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12117بیوشیمی معدنی: داروهای فلزدرمانی و عوامل تشخیصی فلزبنیان1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه