فرناز  مهاجرتهران
خلاصه عملکرد فرناز  مهاجرتهران
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فرناز مهاجرتهران

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فرناز مهاجرتهران رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک مولکولی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : mohajertf1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
1دکترا (Ph.D.)1397دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
دانشکده دندانپزشکی مشهد آزمایشگاه پاتولوژی بخش مولکولار

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971782ایجاد بانک DNA بیماران دارای ضایعات دولوپمنتال بافت نرم و سخت سروگردن و سندرم های مرتبط با ناحیه سرو گردن و اختلالات و آنومالی های دندانی ، فکی ، صورتی و اختلالات رشدی و تکاملی در ناحیه سرو گردن بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
2971780ایجاد بانک DNA بیماران دارای ضایعات نئوپلاستیک و شبه تومورال و کیستیک ناحیه فک و صورت، در بیماران دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 1398مجریدر دست اجراخير
3931103بررسی وجود ویروس پاپیلومای انسان (HPV) در نمونه های تازه بافت تومورال بیماران مبتلا به کارسینوم سلولهای سنگفرشی (SCC) در ناحیه سروگردن باتکنیک PCRمجریپایان یافتهخير
4931102بررسی وجود هلیکو باکترپیلوری در نمونه های بافت تومورال بیماران مبتلا به کارسینوم سلولهای سنگفرشی (SCC) در ناحیه سروگردن باتکنیک PCRمجریپایان یافتهخير
5921644بررسی بیان پروتئین های (High mobility group box1 ) HMGB1 و ) LDH (Lactate Dehydrogenase در کارسینوم سلول سنگفرشی سروگردن به روشهای ایمونوهیستوشیمی ، ELISA ، Real time RT-PCR و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
6970702بررسی میزان بروز ژن های ck7 و ck20 در SCCهای دهانی با روشq-rt-PCR(Real-Timeهمکارپایان یافتهبلي
7970219بررسی بروز SOX2 در کارسینوم سلول سنگفرشی و دیسپلازی اپیتلیالی دهانهمکارپایان یافتهبلي
8970085بررسی میزان بروز ژن LAMP3 (CD208) در SCCهای دهانی با روش q-rt-PCR(Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction)همکارپایان یافتهبلي
9961720بررسی ظهور ژنهای Cathepsin Bو1Caveolin- در کارسینوم سلول سنگفرشی و ضایعات لیکن پلان در حفره دهان به روش Real-time qRT-PCRهمکاردر دست اجرابلي
10961516بررسی بیان ژن های TLRs2,9 در کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک به روش RT-PCRهمکارپایان یافتهخير
11961396بررسی بیان فاکتور رونویسی Oct-4 در مخاط دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی دهانهمکارپایان یافتهبلي
12961352بررسی بیان ژن های HSPs-60,70 (پروتئینهای شوک حرارتی 70,60)در افراد مبتلا به لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش RQ-PCR (Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reactionهمکارپایان یافتهبلي
13961110بررسی شیوع پاتوژن های پریودنتال در پلاکهای آتروماتوز عروق کرونر در بیماران تحت جراحی عروق کرونر به روش Real time q-PCRهمکاردر دست اجرابلي
14961069بررسی بیان ژن های ROR t و Tbetدر کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکهمکارپایان یافتهبلي
15961045بررسی بیان CD24 و CD44 در کارسینوم سلول سنگفرشی و مخاط دیسپلاستیک دهان به روش q RT- PCRهمکارپایان یافتهبلي
16951658بررسی ظهور فاکتورهمانندسازی RORγt و ژن Th-17 در افراد مبتلا به لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش RT-PCR Real time و ارتباط با گلبولهای سفید خون محیطیهمکارپایان یافتهبلي
17951653بررسی ظهور ژنهای toll like restorers 2,9(TLR2,9) در لیکن پلانهای دهانی و پوستی به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز qRT-PCR) (و ارتباط آن با تعداد گلبول سفید خون محیطیهمکارپایان یافتهبلي
18951471بررسی و مقایسه ی میزان فراوانی DNA ویروس پاپیلومای انسانی 16 و 18 بین کیست دنتی ژروس، آملوبلاستومای یونی کیستیک و آملوبلاستوما Solidهمکارپایان یافتهبلي
19940203ویروس اپشتین بار (EBV) در آملوبلاستوما به روش پلی مراز زنجیره ای (PCR)همکارپایان یافتهبلي
2089562بررسی جهش های ژنتیکی در بیماران مبتلا به فنیل کتون اوری مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
2185149بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن TNF-a با بیماری پره اکلامپسیهمکارپایان یافتهخير
2285032بررسی پلی مورفیسم ژن های آنزیمی GSTs در مبتلایان به کانسر مری و ارتباط آن با میزان متیلاسیون ژن P16همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982592Evaluation of Tissue and Serum Expression Levels of Lactate Dehydrogenase Isoenzymes in Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. مسئول
2982242Evaluation of CD24 and CD44 as cancer stem cell markers in squamous cell carcinoma and epithelial dysplasia of the oral cavity by q- RT-PCR پنجم
3973453Detection of Human Papillomavirus (HPV) in Ameloblastoma Using the Polymerase Chain Reaction (PCR)Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1397مسئول
4972781Overexpression of High-Mobility Motor Box 1 in the Blood and Tissues of Patients with Head and Neck Squamous Cell CarcinomaPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397اول
5972718Overexpression of Lactate Dehydrogenase in the Saliva and Tissues of Patients with Head and Neck Squamous Cell CarcinomaPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397اول
6972301The promise of stem cell markers in the diagnosis and therapy of epithelial dysplasia and oral squamous cell carcinomaISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
7960172Consistent absence of BRAF mutations in salivary gland carcinomasISCJournal of Dental Materials and Techniques1396پنجم به بعد
8950489Analysis of MTHFR Gene C.677C>T and C.1298A>C Polymorphisms in Iranian Patients with Non-Syndromic Cleft Lip and Palate.ISIIran J Public Health1393پنجم به بعد
9931195A Novel Mutation in the α2-Globin Gene in Two Unrelated Iranian FamiliesscopusShiraz E-Medical Journal1393دوم
10923052Frequency and the Type of Chromosomal Abnormalities in Patients with Primary Amenorrhea in Northeast of IranISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392اول
11921642The Spectrum of Mutations in 100 Thalassemic Carriers Referred to Ghaem Hospital of MashhadEmbaseIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1391دوم
1292088Association of Single Nucleotide Polymorphisms in the Human Tumor Necrosis Factor- and interleukin 1- Genes in Patients With Pre-eclampsiaISIIran J Allergy Asthma Immunol1391اول
1386561Tumour necrosis factor a-308 promoter polymorphism in patients with rheumatoid arthritisISIRheumatology International 1386چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982684بررسی میزان بیان ژن (CD208 (LAMP3 در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و مخاط دیسپلاستیک به روش Q-RT-PCRoral care and dentistryاستانبولسخنرانی1398خير
2982591HPV and Helicobacter Pylori infection in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma in An Iranian Populationچهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهTehranپوستر1398بله
3982153Evaluation ROR Gamma T and IL-17 Expression in Oral and Skin Lichen Planus Lesions and Its Relationship with Peripheral white Blood Cells4th International Congress of Pathology and Laboratory MedicineTehranسخنرانی1398بله
4972785Chromosomal abnormalities and clinical study on amenorrhea patients referred to Emam Reza and Ghaem Hospitals, 2005-2006, Mashhad, Iran10th congress Iranian genetics Societyتهرانپوستر1387بله
5972784An approach for the prevention of thalassemia in Mashhad12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular BiologyMashhadپوستر1390بله
6972780گزارش دومورد بیماری تالاسمی با هموگلوبین سیلور اسپرینگ و فنوتیپ متفاوت مراجعه کننده به بیمارستان دانشگاهی قائم (عج)مشهد3rd Congress of Laboratory & Clinic pediatricsتهرانپوستر1389بله
7972773Betha-thalassemia molecular study showed IVS I-5 in the most common mutation in Khorasan , IranBritish Human Genetics Conference 2007Yorkپوستر1386بله
8972772Chromosomal abnormalities showed on amenorea patientsBritish Human Genetics Conference 2007Yorkپوستر1386بله
9972771a study of genetics clinical and epidemiology in microcephally children referred to Emam Reza HospitalBritish Human Genetics Conference 2007Yorkپوستر1386بله
10972770B-Thalassemia gene mutations analysis in 100 carriers in north east of Iran1st International Congress on Health Genomics and BiotechnologyTehranپوستر1386بله
11972769Chromosomal abnormalities, risk factors and clinical manifestations study of down's syndrome in north east Iran1st International Congress on Health Genomics and BiotechnologyTehranپوستر1386بله
12972767A Review of Current Biomarkers in Head and Necksquamous Cell CarcinomaIranian Maxillofacial Pathology CongressMashhadپوستر1396بله
13972766A review of research on salivary biomarkers for oral Squamous Cell Carcinoma detection14th congress of Iranian Society Medical Oncology and HematologyMashhadپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110173فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
210158فلوشیپ پژوهشی سطح 21398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه