محسن  صابرمقدم رنجبر
خلاصه عملکرد محسن  صابرمقدم رنجبر
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محسن صابرمقدم رنجبر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محسن صابرمقدم رنجبر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sabermoghaddamm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیهوشیپزشک متخصص1377علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971275بررسی تاثیر ملاتونین زیرزبانی قبل از عمل بر شدت درد پس از عمل بیماران تحت جراحی کولورکتالمجریدر دست اجرابلي
2970457بررسی ارتباط بین انفوزیون رمی فنتانیل و ایجاد هیپرآلجزی در بیماران تحت جراحی کولورکتالمجریدر دست اجرابلي
3970227مقایسه اثرات آنالجزیک یک دوز کتامین وریدی قبل از انسیزیون پوست با یک دوز استامینوفن وریدی قبل از بیهوشی بر شاخصه های درد بعد از عمل PCNLمجریدر دست اجرابلي
4961680تأثیر اندانسترون بر قدرت بیدرد ی استامینوفن در بیماران کلسیستکتومیمجریدر دست اجراخير
5960706تاثیر تغییر وضعیت بر فشار کاف لوله تراشه پر شده با هوا و مایع و میزان گلودرد بعد از عملمجریعقد قراردادخير
6960173رابطه بیهوشی عمومی بر روی ضریب هوشی کودکانی که در سن زیر دو سال تحت عمل جراحی استرابیسم قرار گرفته اند.مجریپایان یافتهبلي
7931454اثراندانسترون در کاهش تغییرات همودینامیک بدنبال انستزی اسپاینال در خانمهای حامله و مقایسه ان با مایع درمانی و افدرینمجریپایان یافتهبلي
8971220مقایسه اثر لابتالول و سوفنتانیل با سوفنتانیل بتنهایی بر همودینامیک طی اینتوبیشن وپین گذاری اسکالپ بیماران تحت عمل جراحی کرانیوتومیهمکاردر دست اجرابلي
9970060مقایسه اثر گاباپنتین خوراکی با یک دوز استامینوفن وریدی بر درد بعد از عمل جراحی آرتروپلاستی زانوهمکارعقد قراردادخير
10961529تاثیر تزریق یک دوز کتامین قبل از جراحی بر کاهش درد بعد ازعمل جراحی های باز کلیههمکارعقد قراردادبلي
11950064بررسی اثرات دوز کم نئوستیگمین اینتراتکال در بیحسی نخاعی جراحی پایین شکمیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982001Effects of ketamin pre-treatment and tourniquet application on the prevention of the pain induced by propofol injection:A randomized controlled clinical trialindex copernicusreviews in clinical medicine1398اول و مسئول
2980429Effects of Walnut Consumption on Lipid Profile of Female Undergraduate StudentsISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1398چهارم
3972262the relationship between sleep quality and general health in patients with heart failureISCJournal of Holistic Nursing And Midwifery1397مسئول
4972140Prophylactic Effects of Ephedrine, Ondansetron and Ringer on Hemodynamic Changes during Cesarean Section under Spinal Anesthesia — a randomized clinical trialISIGinekologia Polska1397اول
5964253Ergonomic Risk Assessment of Musculoskeletal Disorders Using the Quick Exposure Check Technique among the NursesISCپژوهش توانبخشی در پرستاری1396دوم
6935492Relationship between Mental Health and Quality of Life in patients with heart failureعلمی پژوهشی ایندکس نشدهپژوهش توانبخشی در پرستاری1394دوم
7935438Incidence of occupational exposure to blood and body fluids and measures taken by health care workers before and after exposure in regional hospitals of a developing country: A multicenter study.ISIAmerican journal of infection control1394اول
8935058Survival after judicial hangingISIThe American journal of forensic medicine and pathology1394اول و مسئول
9931630Relationship of lifestyle and Hypertension in administrative employees in Bojnourd rural areasISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392اول
10923162AN OVERVIEW AND MAPPING OF CHILDHOOD TUBERCULOSIS: PREVALENCE,SCIENTIFIC PRODUCTION AND CITATION ANALYSISPMCIndian J Tuberc1391پنجم به بعد
11923138Preventive effect of propofol against increased intra-ocular pressure caused by succinylcholine injection and endo-tracheal intubationindex copernicusJ Mazand Univ Med Sci1389اول
12923135The effects of gabapentin on methadone based addiction treatment: A randomized controlled trialISIPak. J. Pharm. Sci1392اول
13923132Comparison of Ondansetron and Meperidine in treatment of post anesthesia shivering- A randomized placebo controlled triple blind clinical trialSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963676بررسی نیازهای انسان از دیدگاه روان شناسی اسلامیچهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی)مشهدمقدسپوستر1396بله
2961289درآمدی برآسیب شناسی فهم احادیث باتکیه بر((ضرورت معرفت شیعه دردرایت روایت))همایش (نظام سلامت دراسلام باتاکیدبرآموزه های رضوی)مشهدمقدسپوستر1396خير
3942085بررسی عوامل موثر در افزایش موارد ابتلا به بروسلوزدومین کنگره بین المللی وششمین همایش کشوری بروسلوزتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1765تازه های احیاء 20101392ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19667فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29390فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39351فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه