مهدی  زارعان
خلاصه عملکرد مهدی  زارعان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدی زارعان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی زارعان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : انگل شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : zareanm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
انگل شناسی پزشکیکارشناس ارشد 86علوم پزشکی اهواز
انگل شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)93دانشگاه علوم پزشکی اهواز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
هیئت علمی آموزشی (تامین ماده یک)گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970903بررسی اثر کشندگی عصارهیدروالکلی گیاهان Ferula latisectaوTerminalia chebula برروی پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایطin vitro و in vivoمجریدر دست اجراخير
2970742بررسی سروپازیتیویتی انگل توکسوپلاسما گوندی در افراد مبتلاء به آرتریت روماتوئید ( Rheumatoid arthritis) به روش الایزامجریپایان یافتهبلي
3970737آنالیز ژنوتایپینگ و هاپلوتایپینگ انگل لیشمانیا با روش PCR sequencing و روش HRM برروی ناحیه kDNA در شمال شرق ایرانمجریدر دست اجرابلي
4970708آنالیز پلی مورفیسم ژنتیکی انگل مالاریا با روش PCR-sequencing و مقایسه آن با روش آنالیز ذوب دمایی با وضوح بالا (HRM)درجنوب شرق ایرانمجریدر دست اجرابلي
5970507بررسی اپیدمیولوژیک موارد جراحی شده کیست هیداتید در خراسان رضوی در 5 سال اخیرمجریدر دست اجرابلي
6970080بررسی هاپلوتایپینگ و ژنوتیپینگ انگل لیشمانیا با فناوری نسل جدید توالی یابی به همراه طراحی کیت تشخیصی به روش qPCR و آنالیز ذوب دماییمجریدر دست اجراخير
7961658بررسی سرولوژیک آنتی بادیهای ضد توکسوپلاسموزیس در بیماران مبتلا به اپیلپسی کریپتوژنیکمجریدر دست اجراخير
8961420شناسایی ساب تایپهای بلاستوسیستیس در بیماران مبتلا به IBS با استفاده از روش PCR- sequencingمجریدر دست اجراخير
9961177بررسی هتروژنیسیتی عوامل لیشمانیوز جلدی جدا شده از بیماران شمال شرق ایرانمجریدر دست اجراخير
10951608شناسایی گونه های لیشمانیای جدا شده از کودکان مبتلا به کالا آزار در شمال شرق ایرانمجریدر دست اجرابلي
11951314بررسی عفونت همزمان توکسوپلاسما گوندی و توکسوکارا در زنان باردار مراجعه کننده مراکز بهداشتی و درمانی مشهد در سال 96-95مجریپایان یافتهبلي
12921463شناسایی مولکولی و تعیین ژنوتایپهای گونه های میکروسپوریدیا در افراد نقص ایمنی در مشهد و اهواز دو شهر بزرگ ایران ، با استفاده ازتکنیک های PCR و Sequencing در سالهای 1392و1393مجریپایان یافتهبلي
13980151سیمای اپیدمیولوژیک بیماری گال در بیمارستان های آموزشی مشهد طی سالهای 2010 تا 2019همکاردر دست اجرابلي
14980081بررسی گذشته نگر پدیکولوزیس در بیمارستان های آموزشی مشهد طی سالهای 2010 تا 2019همکاردر دست اجرابلي
15971950مطالعه شیوع آلودگی به شپش سر(پدیکلوزیس) در دانش آموزان دختر مقطع ابتدائی در مشهدهمکاردر دست اجراخير
16971932بررسی اثر درمانی امودین استخراج شده از عصاره رامنوس کاتارتیکا در موش های آلوده به کیست هیداتیدهمکاردر دست اجراخير
17971767ثبت ملی عفونتهای تنفسی به علت لوفوموناسهمکاردر دست اجراخير
18971612بررسی فراونی آنتی IgG استرونژیلوئیدس استرکورالیس، فاسیولیازیس ، توکسوکاریازیس و هیداتیدوزیس در افراد دچار هایپر ائوزینوفیلی در جمعیت کوهورت مشهدهمکاردر دست اجراخير
19971327طراحی نقشه GIS از وضعیت 5 ساله آلودگی های انگلی زئونوتیک ترماتودهای کبدی و هیداتید کیست در کشتارگاهای 31 استان ایرانهمکاردر دست اجراخير
20970992بررسی گذشته نگر میزان شیوع ژیاردیازیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه ها و بیمارستان های سطح شهر مشهد در 3سال اخیر(1397-1395)همکاردر دست اجرابلي
21970958فراوانی ساب تایپ های بلاستوسیستیس هومینیس زئونوتیک در انسان و دام های شهرستان تربت حیدریه به روش PCR-sequencing در سال 1398-1397همکاردر دست اجرابلي
22970768ارزیابی پایلوت درمان لیشمانیازیس پوستی با تیمول بارگذاری شده در ژل کیتوزان، به عنوان درمان موضعی مکمل (A RCT study).همکاردر دست اجراخير
23970502بررسی میزان شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوم و تعیین گونه به روش ملکلولی در کودکان دارای علایم بالینی در بیمارستانهای شیخ و اکبر مشهد در سال 1398همکاردر دست اجراخير
24970106بررسی Blastocystis hominis به عنوان یک ریسک فاکتور در آنمی فقر آهن در بیماران باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج) مشهدهمکاردر دست اجراخير
25961768بررسی فیلوژنی عوامل لیشمانیوز جلدی در کانونهای زئونوز شمال شرق ایرانهمکاردر دست اجراخير
26961659بررسی سرولوژیک آنتی بادی های ضد توکسوکاریازیس در بیماران مبتلا به اپیلپسی به روش الیزا و وسترن بلاتهمکاردر دست اجرابلي
27961633شناسایی Leishmania RNA virus در زخمهای افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی مقاوم به درمان و یا شکست درمان مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397همکاردر دست اجراخير
28961571بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در بیماران مبتلا به نارسایی های قلبی عروقی و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
29960930بررسی سرواپیدمیولوژی و ریسک فاکتورهای توکسوکاریازیس در کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی- درمانی مشهدهمکاردر دست اجراخير
30960797تغییرات شیوع آلودگیهای انگلی روده ای در دو مقطع زمانی به فاصله 40 سال در مراجعین به آزمایشگاه انگل شناسی بیمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکاردر دست اجرابلي
31960092بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت توکسوکاریازیس در 1000 نمونه سرم خونی هایپرائوزینوفیلی و 1000 نمونه سرم نرمال در مشهدهمکاردر دست اجراخير
32951328بررسی عفونت همزمان توکسوپلاسما گوندی و توکسوکارا در زنان باردار مراجعه کننده مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سراوان در سال 95-96همکارپایان یافتهخير
33951264بررسی روند بیماری مالاریا در استان خراسان رضوی طی 20 سال اخیرهمکاردر دست اجرابلي
34950274تشخیص توکسوپلاسموز حاد و مزمن به روش IgG Avidity در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سراوان در سال 1396-1395همکارپایان یافتهبلي
35950273ارزیابی مقایسه ای عملکرد، تستهای سریع تشخیصی( PfHRP-2/pLDH, RDT)،لام میکروسکوپی و Nested PCR در افراد مشکوک به مالاریا در شهرستان سراوان در سال 1396-1395همکارپایان یافتهبلي
36950090تعیین مخازن لیشمانیوزجلدی و احشایی در گوشتخواران اهلی و وحشی در استان خراسان رضوی در سال 1395همکارپایان یافتهخير
37941859شناسایی گونه های بلاستوسیستیس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی مشهد با استفاده از روش - PCR sequencing.همکارپایان یافتهبلي
38941853مقایسه روش استاندارد متداول تشخیصی لیشمانیوز (روش مستقیم) وLAMP در تشخیص موارد مشکوک به لیشمانیوز جلدی در مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و قائم در مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981521Strongyloides stercoralis infection in human immunodeficiency virus-infected patients and related risk factors: A systematic review and meta-analysisISITransboundary and emerging diseases1398پنجم به بعد
2981419Diagnosis of acute toxoplasmosis by IgG avidity method in pregnant women referred to health centers in south-eastern IranPMCJournal of Parasitic Diseases1398مسئول
3981352Seroprevalence and molecular evaluation of Toxoplasma gondii in Schizophrenic patients hospitalized in Sistan and Baluchestan province, Southeast of IranISITropical Biomedicine1397مسئول
4981263Transfusion-Transmitted Malaria: A Systematic Review and Meta-analysisISIOpen Forum Infectious Diseases1398پنجم به بعد
5972621Investigation of Visceral Leishmaniasis among 192 Dog Carcasses Killed by Road Accidents in Khorasan Razavi, Northeastern Iran during 2014-2016ISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1397سوم
6972021An abattoir survey of hydatid and liver fluke disease in slaughtered cattle in Alborz Province, IranscopusComparative Clinical Pathology1397سوم
7971768Evaluation of malaria multiplex/nested PCR performance at low parasite densities and mixed infection in Iran: A country close to malaria eliminationISIInfection, genetics and evolution1397مسئول
8970406Molecular detection of Leishmania species in northeast of IranscopusComparative Clinical Pathology1397پنجم
9964223Comparison of PfHRP-2/pLDH RDTs with Light Microscopy in a Low Prevalence Setting in Southeastern Iran, Sistan and Baluchestan: Due to Implementation of Malaria Elimination ProgramISCInternational Journal of Infection1396دوم
10961568The Prevalence of Cutaneous Leishmaniasis in the City and Suburb of Mohammadabad, Jiroft District and Identification of Parasite Species by Nested-PCR, 2008scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1390چهارم
11961567Anti-leishmanial effect of nanosilver solutions on Leishmania tropica promastigotes by in-vitro assayChemical Abstractمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان1390چهارم
12961566Identification of Nonresponsive Isolates to Glucantime in Patients with Cutaneous Leishmanaisis in Bamscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1390چهارم
13961564The prevalence of cutaneous leishmaniasis in school children in southwestern Iran, 2009scopusComparative Clinical Pathology1391چهارم
14961563Epidemiological Aspects of Visceral Leishmaniasis in Baft District, Kerman Province, Southeast of IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1389پنجم به بعد
15961562An Epidemiological and Clinical Study on Scorpionism in Hospitalized Children in Khuzestan, IranISIJournal of Arthropod-Borne Diseases1391چهارم
16961561Spatial Distribution and Molecular Identification of Leishmania Species from Endemic Foci of South-Eastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1390سوم
17961560Isolation and Identification of Leishmania Species From Sandflies and Rodents Collected From Roffaye District, Khuzestan Province, Southwest of IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1392چهارم
18961558IDENTIFICATION OF COLLECTED SAND FLIES FROM ROFAYYEH AREA,SOUTH WEST OF IRANعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of experimental zoology India1393پنجم به بعد
19961556Causes of Pediatric Visceral Leishmaniasis in Southeastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1393چهارم
20961554Comparison of Proteome Profiling of Two Sensitive and Resistant Field Iranian Isolates of Leishmania major to Glucantime® by 2- Dimensional ElectrophoresisISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1393اول
21961541Seroprevalence of Anti–Toxoplasma Gondii Antibodies in Healthy Voluntary Blood Donors from Mashhad City, IranISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1396اول
22961275Correlation between clinical responses with the drug-susceptibility of parasites in Iranian cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania majorISITROPICAL BIOMEDICINE1396اول
23953736Survey the cutaneous leishmaniasis prevalence in Mashhad during the past twenty years (1995 – 2014) and the effect of environmental risk factors on thatChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
24953579Molecular characterization of Leishmania parasites isolated from sandflies species of a zoonotic cutaneous leishmaniasis in Musiyan south west IranPMCJournal of parasitic diseases1395پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983301Molecular identification and Genotyping of free-living amoebae Isolation from drinking water, hospital water,surface,in north and northeastern Iranدوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1398خير
2983300Evaluation of the Lethal Effect of Hydroalcoholic Extract of Ferula latisecta and Terminalia chebula on Hydatid Cyst Protoscole in In Vitro and In Vivo Conditionدوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1397خير
3982172The Relation of Climatic changes with Prevalence of Cutaneous Leishmaniasis in Mashhad4th international & 11th national congress of parasitology and parasitic diseases of IranEurmiaپوستر1398خير
4981985Prevalence and Risk Factors of Toxoplasmosis Among Pregnant Women Referred to Health Centers in South-eastern Iranچهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایرانارومیهپوستر1398بله
5981971Semi-Nested Multiplex Polymerase Chain Reaction For Detection Of Human Malaria Parasites and Evidence Of Plasmodium Vivax And Plasmodium Falciparum Infection in South East Of Iranچهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایرانارومیهپوستر1398خير
6981455Genetic relationship and Evolution of Blastocystis hominis parasite by Analysis of Complete Mitochondrial Genes Region4th International Student Biotechnology Congressتهرانپوستر1397خير
7973767یافته های آزمایشگاهی و کلینیکی لیشمانیازیس احشایی در شمال شرق ایران، 1997-20171st International Caparica Congress on Leishmaniasisلیسبونسخنرانی1397خير
8964167Seroprevalence and molecular evaluation of Toxoplasma gondii in Schizophrenia Patients hospitalized in Southeast of IranThe 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)Shirazپوستر1396بله
9964166Comparison of PfHRP-2/pLDH RDTs with light microscopy in a low prevalence setting in Southeastern Iran, Sistan and Baluchestan: Due to implementation of malaria elimination programThe 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)ُShirazسخنرانی1396بله
10964165Evaluation of the Loop Mediated Isothermal DNA Amplification (LAMP) for Malaria Diagnosis in Plasmodium spp Endemic Settings in Southeastern IranThe 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)Shirazپوستر1396بله
11962946تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک طی 22 سال در مشهداولین همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامتکرمانسخنرانی1396خير
12953580تشخیص و تعیین گونه عامل ایجاد کننده لیشمانیوز پوستی در موسیان (استان ایلام جنوب غرب ایران)The 9th International and 14th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratoriesتهران- ایرانپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12173کرم شناسی پزشکی1396تالیف و گردآوری
22172تک یاخته شناسی پزشکی1396تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1313P-glycoprotein در لیشمانیا تروپیکا1396/12/09 nf>, مهدی زارعان
2312شناسایی 3 ایزوله مقاوم به درمان لیشمانیا تروپیکا در ژن MDR11396/12/09 nf>, مهدی زارعان
3311شناسایی و ثبت 10 لیشمانیا ماژور با استفاده از ناحیه ژنی کینتوپلاست مینی سیرکل1396/12/09 nf>, مهدی زارعان
4303شناسایی و ثبت 30 ژن از بلاستوسیستیس هومینیس در ناحیه ریبوزومال RNA ژن1396/10/11 nf>, مهدی زارعان , رقیه کنعانی , عبدالمجید فتی , رحمان عبدی زاده , فریبا برنجی , منور افضل آقایی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19744فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29607فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310034فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه