مهدی  زارعان
خلاصه عملکرد مهدی  زارعان
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

مهدی زارعان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی زارعان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : انگل شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : zareanm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
انگل شناسی پزشکیکارشناس ارشد 86علوم پزشکی اهواز
انگل شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)93دانشگاه علوم پزشکی اهواز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
هیئت علمی آموزشی (تامین ماده یک)گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970742بررسی سروپازیتیویتی انگل توکسوپلاسما گوندی در افراد مبتلاء به آرتریت روماتوئید ( Rheumatoid arthritis) به روش الایزامجریدر دست اجرابلي
2970737آنالیز ژنوتایپینگ و هاپلوتایپینگ انگل لیشمانیا با روش PCR sequencing و روش HRM برروی ناحیه kDNA در شمال شرق ایرانمجریدر دست اجرابلي
3970708آنالیز پلی مورفیسم ژنتیکی انگل مالاریا با روش PCR-sequencing و مقایسه آن با روش آنالیز ذوب دمایی با وضوح بالا (HRM)درجنوب شرق ایرانمجریدر دست اجرابلي
4970507بررسی اپیدمیولوژیک موارد جراحی شده کیست هیداتید در خراسان رضوی در 5 سال اخیرمجریدر دست اجرابلي
5970080بررسی هاپلوتایپینگ و ژنوتیپینگ انگل لیشمانیا با فناوری نسل جدید توالی یابی به همراه طراحی کیت تشخیصی به روش qPCR و آنالیز ذوب دماییمجریدر دست اجراخير
6961658بررسی سرولوژیک آنتی بادیهای ضد توکسوپلاسموزیس در بیماران مبتلا به اپیلپسی کریپتوژنیکمجریدر دست اجراخير
7961420شناسایی ساب تایپهای بلاستوسیستیس در بیماران مبتلا به IBS با استفاده از روش PCR- sequencingمجریدر دست اجراخير
8961177بررسی هتروژنیسیتی عوامل لیشمانیوز جلدی جدا شده از بیماران شمال شرق ایرانمجریدر دست اجراخير
9951608شناسایی گونه های لیشمانیای جدا شده از کودکان مبتلا به کالا آزار در شمال شرق ایرانمجریدر دست اجرابلي
10951314بررسی عفونت همزمان توکسوپلاسما گوندی و توکسوکارا در زنان باردار مراجعه کننده مراکز بهداشتی و درمانی مشهد در سال 96-95مجریپایان یافتهبلي
11921463شناسایی مولکولی و تعیین ژنوتایپهای گونه های میکروسپوریدیا در افراد نقص ایمنی در مشهد و اهواز دو شهر بزرگ ایران ، با استفاده ازتکنیک های PCR و Sequencing در سالهای 1392و1393مجریپایان یافتهبلي
12971767ثبت ملی عفونتهای تنفسی به علت لوفوموناسهمکاردر دست اجراخير
13971327طراحی نقشه GIS از وضعیت 5 ساله آلودگی های انگلی زئونوتیک ترماتودهای کبدی و هیداتید کیست در کشتارگاهای 31 استان ایرانهمکاردر دست اجراخير
14970958فراوانی ساب تایپ های بلاستوسیستیس هومینیس زئونوتیک در انسان و دام های شهرستان تربت حیدریه به روش PCR-sequencing در سال 1398-1397همکاردر دست اجرابلي
15970768ارزیابی پایلوت درمان لیشمانیازیس پوستی با تیمول بارگذاری شده در ژل کیتوزان، به عنوان درمان موضعی مکمل (A RCT study).همکارعقد قراردادخير
16970502بررسی میزان شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوم و تعیین گونه به روش ملکلولی در کودکان دارای علایم بالینی در بیمارستانهای شیخ و اکبر مشهد در سال 1398همکاردر دست اجراخير
17970106بررسی Blastocystis hominis به عنوان یک ریسک فاکتور در آنمی فقر آهن در بیماران باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج) مشهدهمکاردر دست اجراخير
18961768بررسی فیلوژنی عوامل لیشمانیوز جلدی در کانونهای زئونوز شمال شرق ایرانهمکاردر دست اجراخير
19961659بررسی سرولوژیک آنتی بادی های ضد توکسوکاریازیس در بیماران مبتلا به اپیلپسی به روش الیزا و وسترن بلاتهمکاردر دست اجرابلي
20961633شناسایی Leishmania RNA virus در زخمهای افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی مقاوم به درمان و یا شکست درمان مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397همکاردر دست اجراخير
21961571بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در بیماران مبتلا به نارسایی های قلبی عروقی و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
22960930بررسی سرواپیدمیولوژی و ریسک فاکتورهای توکسوکاریازیس در کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی- درمانی مشهدهمکارعقد قراردادخير
23960797تغییرات شیوع آلودگیهای انگلی روده ای در دو مقطع زمانی به فاصله 40 سال در مراجعین به آزمایشگاه انگل شناسی بیمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکاردر دست اجرابلي
24960092بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت توکسوکاریازیس در 1000 نمونه سرم خونی هایپرائوزینوفیلی و 1000 نمونه سرم نرمال در مشهدهمکاردر دست اجراخير
25951588بررسی وضعیت موارد بدون علامت لیشمانیوز احشایی در مناطق آندمیک خراسان رضوی و شمالی بعد از یک سال( یک مطالعه کوهورت- 1397)همکاردر دست اجراخير
26951328بررسی عفونت همزمان توکسوپلاسما گوندی و توکسوکارا در زنان باردار مراجعه کننده مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سراوان در سال 95-96همکارپایان یافتهخير
27951264بررسی روند بیماری مالاریا در استان خراسان رضوی طی 20 سال اخیرهمکاردر دست اجراخير
28950274تشخیص توکسوپلاسموز حاد و مزمن به روش IgG Avidity در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سراوان در سال 1396-1395همکارپایان یافتهبلي
29950273ارزیابی مقایسه ای عملکرد، تستهای سریع تشخیصی( PfHRP-2/pLDH, RDT)،لام میکروسکوپی و Nested PCR در افراد مشکوک به مالاریا در شهرستان سراوان در سال 1396-1395همکارپایان یافتهبلي
30950090تعیین مخازن لیشمانیوزجلدی و احشایی در گوشتخواران اهلی و وحشی در استان خراسان رضوی در سال 1395همکارپایان یافتهخير
31941859شناسایی گونه های بلاستوسیستیس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی مشهد با استفاده از روش - PCR sequencing.همکارپایان یافتهبلي
32941853مقایسه روش استاندارد متداول تشخیصی لیشمانیوز (روش مستقیم) وLAMP در تشخیص موارد مشکوک به لیشمانیوز جلدی در مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و قائم در مشهدهمکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972621Investigation of Visceral Leishmaniasis among 192 Dog Carcasses Killed by Road Accidents in Khorasan Razavi, Northeastern Iran during 2014-2016ISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1397سوم
2972021An abattoir survey of hydatid and liver fluke disease in slaughtered cattle in Alborz Province, IranscopusComparative Clinical Pathology1397سوم
3971768Evaluation of malaria multiplex/nested PCR performance at low parasite densities and mixed infection in Iran: A country close to malaria eliminationISIInfection, genetics and evolution1397مسئول
4970406Molecular detection of Leishmania species in northeast of IranscopusComparative Clinical Pathology1397پنجم
5964223Comparison of PfHRP-2/pLDH RDTs with Light Microscopy in a Low Prevalence Setting in Southeastern Iran, Sistan and Baluchestan: Due to Implementation of Malaria Elimination ProgramISCInternational Journal of Infection1396دوم
6961568The Prevalence of Cutaneous Leishmaniasis in the City and Suburb of Mohammadabad, Jiroft District and Identification of Parasite Species by Nested-PCR, 2008scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1390چهارم
7961567Anti-leishmanial effect of nanosilver solutions on Leishmania tropica promastigotes by in-vitro assayChemical Abstractمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان1390چهارم
8961566Identification of Nonresponsive Isolates to Glucantime in Patients with Cutaneous Leishmanaisis in Bamscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1390چهارم
9961564The prevalence of cutaneous leishmaniasis in school children in southwestern Iran, 2009scopusComparative Clinical Pathology1391چهارم
10961563Epidemiological Aspects of Visceral Leishmaniasis in Baft District, Kerman Province, Southeast of IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1389پنجم به بعد
11961562An Epidemiological and Clinical Study on Scorpionism in Hospitalized Children in Khuzestan, IranISIJournal of Arthropod-Borne Diseases1391چهارم
12961561Spatial Distribution and Molecular Identification of Leishmania Species from Endemic Foci of South-Eastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1390سوم
13961560Isolation and Identification of Leishmania Species From Sandflies and Rodents Collected From Roffaye District, Khuzestan Province, Southwest of IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1392چهارم
14961558IDENTIFICATION OF COLLECTED SAND FLIES FROM ROFAYYEH AREA,SOUTH WEST OF IRANعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of experimental zoology India1393پنجم به بعد
15961556Causes of Pediatric Visceral Leishmaniasis in Southeastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1393چهارم
16961554Comparison of Proteome Profiling of Two Sensitive and Resistant Field Iranian Isolates of Leishmania major to Glucantime® by 2- Dimensional ElectrophoresisISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1393اول
17961541Seroprevalence of Anti–Toxoplasma Gondii Antibodies in Healthy Voluntary Blood Donors from Mashhad City, IranISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1396اول
18961275Correlation between clinical responses with the drug-susceptibility of parasites in Iranian cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania majorISITROPICAL BIOMEDICINE1396اول
19953736Survey the cutaneous leishmaniasis prevalence in Mashhad during the past twenty years (1995 – 2014) and the effect of environmental risk factors on thatChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
20953579Molecular characterization of Leishmania parasites isolated from sandflies species of a zoonotic cutaneous leishmaniasis in Musiyan south west IranPMCJournal of parasitic diseases1395پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973767یافته های آزمایشگاهی و کلینیکی لیشمانیازیس احشایی در شمال شرق ایران، 1997-20171st International Caparica Congress on Leishmaniasisلیسبونسخنرانی1397خير
2964167Seroprevalence and molecular evaluation of Toxoplasma gondii in Schizophrenia Patients hospitalized in Southeast of IranThe 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)Shirazپوستر1396بله
3964166Comparison of PfHRP-2/pLDH RDTs with light microscopy in a low prevalence setting in Southeastern Iran, Sistan and Baluchestan: Due to implementation of malaria elimination programThe 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)ُShirazسخنرانی1396بله
4964165Evaluation of the Loop Mediated Isothermal DNA Amplification (LAMP) for Malaria Diagnosis in Plasmodium spp Endemic Settings in Southeastern IranThe 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)Shirazپوستر1396بله
5962946تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک طی 22 سال در مشهداولین همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامتکرمانسخنرانی1396خير
6953580تشخیص و تعیین گونه عامل ایجاد کننده لیشمانیوز پوستی در موسیان (استان ایلام جنوب غرب ایران)The 9th International and 14th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratoriesتهران- ایرانپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1313P-glycoprotein در لیشمانیا تروپیکا1396/12/09 nf>, مهدی زارعان
2312شناسایی 3 ایزوله مقاوم به درمان لیشمانیا تروپیکا در ژن MDR11396/12/09 nf>, مهدی زارعان
3311شناسایی و ثبت 10 لیشمانیا ماژور با استفاده از ناحیه ژنی کینتوپلاست مینی سیرکل1396/12/09 nf>, مهدی زارعان
4303شناسایی و ثبت 30 ژن از بلاستوسیستیس هومینیس در ناحیه ریبوزومال RNA ژن1396/10/11 nf>, مهدی زارعان , رقیه کنعانی , عبدالمجید فتی , رحمان عبدی زاده , فریبا برنجی , منور افضل آقایی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19744فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29607فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310034فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه