مهدی  زارعان

 فعالیت های پژوهشی

 

مهدی زارعان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی زارعان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : انگل شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : zareanm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
انگل شناسی پزشکیکارشناس ارشد 86علوم پزشکی اهواز
انگل شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)93دانشگاه علوم پزشکی اهواز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
هیئت علمی آموزشی (تامین ماده یک)گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951314بررسی عفونت همزمان توکسوپلاسما گوندی و توکسوکارا در زنان باردار مراجعه کننده مراکز بهداشتی و درمانی مشهد در سال 96-95مجریدر دست اجرابلي
2921463شناسایی مولکولی و تعیین ژنوتایپهای گونه های میکروسپوریدیا در افراد نقص ایمنی در مشهد و اهواز دو شهر بزرگ ایران ، با استفاده ازتکنیک های PCR و Sequencing در سالهای 1392و1393 مجریدر دست اجرابلي
3951328بررسی عفونت همزمان توکسوپلاسما گوندی و توکسوکارا در زنان باردار مراجعه کننده مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سراوان در سال 95-96همکارعقد قراردادخير
4950273ارزیابی مقایسه ای عملکرد، تستهای سریع تشخیصی( PfHRP-2/pLDH, RDT)،لام میکروسکوپی و Nested PCR در افراد مشکوک به مالاریا در شهرستان سراوان در سال 1396-1395همکارپایان یافتهبلي
5950090تعیین مخازن لیشمانیوزجلدی و احشایی در گوشتخواران اهلی و وحشی در استان خراسان رضوی در سال 1395همکارپایان یافتهخير
6941859شناسایی گونه های بلاستوسیستیس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی مشهد با استفاده از روش - PCR sequencing.همکاردر دست اجرابلي
7941853مقایسه روش استاندارد متداول تشخیصی لیشمانیوز (روش مستقیم) وLAMP در تشخیص موارد مشکوک به لیشمانیوز جلدی در مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و قائم در مشهدهمکاردر دست اجراخير
8951683بررسی تاثیر تنظیم کنندگی عصاره ی آنتی ژنی تخم دیکرو سلیوم دندریتیکوم برروی سایتو کاینهای Th1 و Th2در سرم موشهای مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسناظردر دست اجرابلي
9940918بررسی تریکومونیازیس در مبتلایان به واژینیت وهمراهی آن با سایر عفونتهای منتقله آمیزشی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی زنان ام البنین مشهد در سال 95-1394 به روش Multiplex Real time PCRناظرپایان یافتهبلي
10940612تشخیص کراتیت های اکانتامیبایی با استفاده از ژن 18S rRNA به روشPCR در بیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا مشهد در سال1396ناظرعقد قراردادبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961568The Prevalence of Cutaneous Leishmaniasis in the City and Suburb of Mohammadabad, Jiroft District and Identification of Parasite Species by Nested-PCR, 2008scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1390چهارم
2961567Anti-leishmanial effect of nanosilver solutions on Leishmania tropica promastigotes by in-vitro assayChemical Abstractمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان1390چهارم
3961566Identification of Nonresponsive Isolates to Glucantime in Patients with Cutaneous Leishmanaisis in Bamscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1390چهارم
4961564The prevalence of cutaneous leishmaniasis in school children in southwestern Iran, 2009scopusComparative Clinical Pathology1391چهارم
5961563Epidemiological Aspects of Visceral Leishmaniasis in Baft District, Kerman Province, Southeast of IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1389پنجم به بعد
6961562An Epidemiological and Clinical Study on Scorpionism in Hospitalized Children in Khuzestan, IranISIJournal of Arthropod-Borne Diseases1391چهارم
7961561Spatial Distribution and Molecular Identification of Leishmania Species from Endemic Foci of South-Eastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1390سوم
8961560Isolation and Identification of Leishmania Species From Sandflies and Rodents Collected From Roffaye District, Khuzestan Province, Southwest of IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1392چهارم
9961558IDENTIFICATION OF COLLECTED SAND FLIES FROM ROFAYYEH AREA,SOUTH WEST OF IRANعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of experimental zoology India1393پنجم به بعد
10961556Causes of Pediatric Visceral Leishmaniasis in Southeastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1393چهارم
11961554Comparison of Proteome Profiling of Two Sensitive and Resistant Field Iranian Isolates of Leishmania major to Glucantime® by 2- Dimensional ElectrophoresisISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1393اول
12961541Seroprevalence of Anti–Toxoplasma Gondii Antibodies in Healthy Voluntary Blood Donors from Mashhad City, IranISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1396اول
13961275Correlation between clinical responses with the drug-susceptibility of parasites in Iranian cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania majorISITROPICAL BIOMEDICINE1396اول
14953736Survey the cutaneous leishmaniasis prevalence in Mashhad during the past twenty years (1995 – 2014) and the effect of environmental risk factors on thatChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
15953579Molecular characterization of Leishmania parasites isolated from sandflies species of a zoonotic cutaneous leishmaniasis in Musiyan south west IranPMCJournal of parasitic diseases1395پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه