مهدی  زارعان

 فعاليت هاي پژوهشي

 

مهدی زارعان

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): مهدی زارعان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : انگل شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : zareanm@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
انگل شناسی پزشکیکارشناس ارشد 86علوم پزشکی اهواز
انگل شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)93دانشگاه علوم پزشکی اهواز

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
هیئت علمی آموزشی (تامین ماده یک)گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1951608شناسایی گونه های لیشمانیای جدا شده از کودکان مبتلا به کالا آزار در شمال شرق ایرانمجریعقد قراردادخير
2951314بررسی عفونت همزمان توکسوپلاسما گوندی و توکسوکارا در زنان باردار مراجعه کننده مراکز بهداشتی و درمانی مشهد در سال 96-95مجریدر دست اجرابلي
3921463شناسایی مولکولی و تعیین ژنوتایپهای گونه های میکروسپوریدیا در افراد نقص ایمنی در مشهد و اهواز دو شهر بزرگ ایران ، با استفاده ازتکنیک های PCR و Sequencing در سالهای 1392و1393مجریپایان یافتهبلي
4960930بررسی سرواپیدمیولوژی و ریسک فاکتورهای توکسوکاریازیس در کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی- درمانی مشهدهمکارعقد قراردادخير
5951588بررسی وضعیت موارد بدون علامت لیشمانیوز احشایی در مناطق آندمیک خراسان رضوی و شمالی بعد از یک سال( یک مطالعه کوهورت- 1397)همکاردر دست اجراخير
6951328بررسی عفونت همزمان توکسوپلاسما گوندی و توکسوکارا در زنان باردار مراجعه کننده مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سراوان در سال 95-96همکاردر دست اجراخير
7951264بررسی روند بیماری مالاریا در استان خراسان رضوی طی 20 سال اخیرهمکاردر دست اجراخير
8950274تشخیص توکسوپلاسموز حاد و مزمن به روش IgG Avidity در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سراوان در سال 1396-1395همکارپایان یافتهخير
9950273ارزیابی مقایسه ای عملکرد، تستهای سریع تشخیصی( PfHRP-2/pLDH, RDT)،لام میکروسکوپی و Nested PCR در افراد مشکوک به مالاریا در شهرستان سراوان در سال 1396-1395همکارپایان یافتهبلي
10950090تعیین مخازن لیشمانیوزجلدی و احشایی در گوشتخواران اهلی و وحشی در استان خراسان رضوی در سال 1395همکارپایان یافتهخير
11941859شناسایی گونه های بلاستوسیستیس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی مشهد با استفاده از روش - PCR sequencing.همکاردر دست اجرابلي
12941853مقایسه روش استاندارد متداول تشخیصی لیشمانیوز (روش مستقیم) وLAMP در تشخیص موارد مشکوک به لیشمانیوز جلدی در مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و قائم در مشهدهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970406Molecular detection of Leishmania species in northeast of IranscopusComparative Clinical Pathology1397پنجم
2964223Comparison of PfHRP-2/pLDH RDTs with Light Microscopy in a Low Prevalence Setting in Southeastern Iran, Sistan and Baluchestan: Due to Implementation of Malaria Elimination ProgramISCInternational Journal of Infection1396دوم
3961568The Prevalence of Cutaneous Leishmaniasis in the City and Suburb of Mohammadabad, Jiroft District and Identification of Parasite Species by Nested-PCR, 2008scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1390چهارم
4961567Anti-leishmanial effect of nanosilver solutions on Leishmania tropica promastigotes by in-vitro assayChemical Abstractمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان1390چهارم
5961566Identification of Nonresponsive Isolates to Glucantime in Patients with Cutaneous Leishmanaisis in Bamscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1390چهارم
6961564The prevalence of cutaneous leishmaniasis in school children in southwestern Iran, 2009scopusComparative Clinical Pathology1391چهارم
7961563Epidemiological Aspects of Visceral Leishmaniasis in Baft District, Kerman Province, Southeast of IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1389پنجم به بعد
8961562An Epidemiological and Clinical Study on Scorpionism in Hospitalized Children in Khuzestan, IranISIJournal of Arthropod-Borne Diseases1391چهارم
9961561Spatial Distribution and Molecular Identification of Leishmania Species from Endemic Foci of South-Eastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1390سوم
10961560Isolation and Identification of Leishmania Species From Sandflies and Rodents Collected From Roffaye District, Khuzestan Province, Southwest of IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1392چهارم
11961558IDENTIFICATION OF COLLECTED SAND FLIES FROM ROFAYYEH AREA,SOUTH WEST OF IRANعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of experimental zoology India1393پنجم به بعد
12961556Causes of Pediatric Visceral Leishmaniasis in Southeastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1393چهارم
13961554Comparison of Proteome Profiling of Two Sensitive and Resistant Field Iranian Isolates of Leishmania major to Glucantime® by 2- Dimensional ElectrophoresisISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1393اول
14961541Seroprevalence of Anti–Toxoplasma Gondii Antibodies in Healthy Voluntary Blood Donors from Mashhad City, IranISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1396اول
15961275Correlation between clinical responses with the drug-susceptibility of parasites in Iranian cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania majorISITROPICAL BIOMEDICINE1396اول
16953736Survey the cutaneous leishmaniasis prevalence in Mashhad during the past twenty years (1995 – 2014) and the effect of environmental risk factors on thatChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
17953579Molecular characterization of Leishmania parasites isolated from sandflies species of a zoonotic cutaneous leishmaniasis in Musiyan south west IranPMCJournal of parasitic diseases1395پنجم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964167Seroprevalence and molecular evaluation of Toxoplasma gondii in Schizophrenia Patients hospitalized in Southeast of IranThe 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)Shirazپوستر1396بله
2964166Comparison of PfHRP-2/pLDH RDTs with light microscopy in a low prevalence setting in Southeastern Iran, Sistan and Baluchestan: Due to implementation of malaria elimination programThe 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)ُShirazسخنرانی1396بله
3964165Evaluation of the Loop Mediated Isothermal DNA Amplification (LAMP) for Malaria Diagnosis in Plasmodium spp Endemic Settings in Southeastern IranThe 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)Shirazپوستر1396بله
4962946تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک طی 22 سال در مشهداولین همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامتکرمانسخنرانی1396خير
5953580تشخیص و تعیین گونه عامل ایجاد کننده لیشمانیوز پوستی در موسیان (استان ایلام جنوب غرب ایران)The 9th International and 14th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratoriesتهران- ایرانپوستر1395خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان
1313P-glycoprotein در لیشمانیا تروپیکا1396/12/09 nf>, مهدی زارعان
2312شناسایی 3 ایزوله مقاوم به درمان لیشمانیا تروپیکا در ژن MDR11396/12/09 nf>, مهدی زارعان
3311شناسایی و ثبت 10 لیشمانیا ماژور با استفاده از ناحیه ژنی کینتوپلاست مینی سیرکل1396/12/09 nf>, مهدی زارعان
4310شناسایی لیشمانیا ماژور جدا شده از سندفلای ایران با استفاده از مینی سیرکل های میتوکندریال1396/12/09 nf>, مهدی زارعان
5303شناسایی و ثبت 30 ژن از بلاستوسیستیس هومینیس در ناحیه ریبوزومال RNA ژن1396/10/11 nf>, مهدی زارعان , رقیه کنعانی , عبدالمجید فتی , رحمان عبدی زاده , فریبا برنجی , منور افضل آقایی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه