پیمان  رضایی
خلاصه عملکرد پیمان  رضایی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

پیمان رضایی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): پیمان رضایی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : علوم تغذیه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Rezaeip911@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921479بررسی اثر حذف سحری و تغییر مدت زمان روزه داری در ماه رمضان بر شاخص های آنتروپومتریک و بیوشیمیایی بدنمجریپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971460The effect of electro-acupuncture on pro-oxidant antioxidant balance values in overweight and obese subjects: a randomized controlled trial studyMedlineJournal of complementary & integrative medicine1396پنجم به بعد
2963482Effects of conjugated linoleic acid supplementation on serum C-reactive protein: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISICARDIOVASCULAR THERAPEUTICS1396سوم
3962655Levels of physical activity are correlated with intima media ratio in subjects without but not with metabolic syndrome: A study of Iranians without a history of cardiovascular eventsMedlineDIABETES & METABOLIC SYNDROME1396سوم
4961378Effect of bariatric surgery on adiposity and metabolic profiles: A prospective cohort study in Middle-Eastern patientsPMCWORLD JOURNAL OF DIABETES1396دوم
5961338Treatment with GLP1 receptor agonists reduce serum CRP concentrations in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIJOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS1396سوم
6961331Effect of Sodium-Glucose Cotransport-2 Inhibitors on Blood Pressure in People With Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis of 43 Randomized Control Trials With 22 528 PatientsISIJOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION1396دوم
7960600The effects of bile acid sequestrants on lipid profile and blood glucose concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY1395دوم
8960502The impact of vitamin D supplement intake on vascular endothelial function; a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIFOOD AND NUTRITION RESEARCH1395سوم
9960486Impact of Probiotic Administration on Serum C-Reactive Protein Concentrations: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Control TrialsISINUTRIENTS1395دوم
10960484Effect of statins on serum vitamin D concentrations: a systematic review and meta-analysisISIEUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION1395دوم
11953658Distribution of obesity phenotypes and in a population-based sample of Iranian adultsscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1395سوم
12952773Effects of Ramadan Fasting on Oxidative Stress and Pro-Oxidant-Antioxidant Balanceindex copernicusjournal of Fasting and Health1394دوم
13952772Ramadan Fasting: Do we need more evidence?index copernicusjournal of Fasting and Health1393اول
14951218The effects of Ramadan fasting length on biochemical and anthropometric parameters in healthy subjectsISIjournal of research in medical sciences1395اول
15951201Gut microbiome and metabolic syndromePMCDiabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews1395دوم
16950944Metabolic improvement of morbid obese patients following Roux-en-Y gastric bypass surgery: A Prospective study in Mashhad, IranPMCIndian journal of gastroenterology1395چهارم
17950400Type 1 diabetes and Ramadan fasting: A narrative reviewindex copernicusjournal of fasting and health1394سوم
18941374The effects of Ramadan fasting on the level of sex hormones in pre-menarche girls in Mashhad, IranSID/Iranmedex/MagiranJournal of Fasting and Health1393سوم
19941164The effect of Ramadan fasting on cardiometabolic risk factors and anthropometrics parameters: A systematic reviewISIPak J Med Sci1394دوم
20940887Investigating the relation between macronutrients intake and anthropometric indicesscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1394دوم
21940719Ghrelin, food intake, and botanical extracts: A Review.PMCAvicenna journal of phytomedicine1394اول
22934620The effect of hydroalcoholic extract of Cannabis Sativa on appetite hormone in ratPMCJ Complement Integr Med. 2014; 11(4): 253 – 2571393سوم
23932332Guillain-Barre’ Syndrome: A Case ReportISCInternational Journal of Hospital Research 2013, 2(2):91-931392چهارم
24930438The Effects of Ramadan Fasting on Growth Parameters: A Narrative ReviewISCjournal of fasting and health1392دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1941243ramadan fasting metabolic response and recent evidencespakistan international biennial conference ramadan healthکراچیپوستر1394خير
2932706Guillain-Barre syndrome:A case reportThe first Razavi Congress in clinical nutrition and The 2nd international symposium on nutritionمشهدپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11051روزه داری سلامت و بیماری1393ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه