ملیحه  ضیائی
خلاصه عملکرد ملیحه  ضیائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ملیحه ضیائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ملیحه ضیائی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : معاونت درمان
پست الکترونیک : ZiaeeM1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961707بررسی فرآیند درک و تجربه والدین افراد با نارضایتی جنسی در مورد فرزندشان: مطالعه کیفی با رویکرد گرندد تئوریمجریدر دست اجراخير
2960854بررسی فراوانی فرسودگی شغلی در اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396مجریدر دست اجراخير
3950206بررسی شیوع عفونت های زخم ناشی از سوختگی طی سال های 1389 تا 1394 در بخش سوختگی بیمارستان امام رضای مشهدمجریپایان یافتهخير
4922466سنجش روزهای بدون سلامتی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی حاشیه مشهد سال 1392مجریپایان یافتهخير
5920578بررسی سطح بیومارکرالتهابی hs-CRP درزندانیان شهر مشهد و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
6971488مقایسه تعداد پلاکت و حجم متوسط پلاکتی در بیماران با آنژین ناپایدار و انفارکتوس میوکارد با و بدون صعود قطعه STهمکاردر دست اجرابلي
7971250بررسی ارتباط ترکیبات BTEX، و عملکرد کنش¬های اجرایی (توجه و حافظه کاری)همکاردر دست اجرابلي
8971249اثربخشی بازتوانی شناختی بر پایه تکالیف کامپیوتری، بربهبود نقص‌های شناختی در بیماران با اختلال دوقطبیهمکاردر دست اجراخير
9971234بررسی اپیدمیولوژیک و تظاهرات بالینی بیماران مراجعه کننده با تشخیص خونریزی تحت عنکبوتیه غیرتروماتیک به بیمارستان قائم (عج) طی سال های 86تا 96همکاردر دست اجرابلي
10971229روایی و پایایی پرسشنامه اختلال وسواسی جبری فلوریداهمکاردر دست اجراخير
11970588بررسی نتایج آرترودز مچ پا با تکنیک های مختلفهمکاردر دست اجرابلي
12970573نقش سونوگرافی کنار بستر (bedside ultrasound) ورید ژوگولار داخلی در تشخیص تنگی نفس حاد ناشی از نارسایی قلبیهمکاردر دست اجرابلي
13970568مقایسه تاثیر بلوک توام پاراساکرال و شبکه لومبار با اسپاینال انستزی بر میزان بیدردی و مدت بی دردی در بیماران دارای شکستگی تیبیاهمکاردر دست اجرابلي
14970465بررسی توافق نتایج Integrated visual and auditory continuous performance test در کودکان 6 تا 15 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجه با تست Conners والدین پس از درمان با متیل فنیدیتهمکاردر دست اجرابلي
15970459تاثیر آموزش تاب آوری بر فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان ابن سینا مشهدهمکاردر دست اجرابلي
16970451تاثیر آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک بر پرخاشگری و کیفیت زندگی کارکنان بیمارستان ابن سینا مشهدهمکاردر دست اجرابلي
17970438بررسی ارتباط سطح اکسیتوسین خون با عملکرد شناخت اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با گروه کنترلهمکارعقد قراردادبلي
18970425بررسی رابطه حساسیت اضطرابی و اختلالات خواب – بیداری درکودکان و نوجوانان 6-17 ساله مضطرب مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی کودک درمشهد در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
19970411مطالعه سطح سرمی اینترلوکین 6 و 8 و ارتباط آن با پاسخ به درمان در بیماران افسرده دوقطبی قبل و بعد از الکتروشوکهمکاردر دست اجرابلي
20970346بررسی اثربخشی افزودن کورکومین به رژیم درمانی ریسپریدون درکودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسمهمکاردر دست اجرابلي
21970345بررسی پروفایل سرشت های عاطفی در مبتلایان به پسوریازیس پلاک مزمن مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی پوست بیمارستان امام رضا(ع) در سال های 1397 و 1398همکاردر دست اجرابلي
22970339بررسی اثربخشیاضافه کردن ان-استیل سیستئین به رژیم درمانی ریسپریدوندر بیماران مبتلا به اختلالات طیف اوتیسمهمکاردر دست اجرابلي
23970284بررسی سطح سرمی ویتامین B12 وفولیک اسید در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری ومقایسه باگروه کنترل سالمهمکاردر دست اجرابلي
24970280بررسی اثربخشی عصاره ترکیبی گیاهان ترتیزک و خارخسک دربهبود میل جنسی بانوانهمکارعقد قراردادبلي
25970242بررسی اثر بخشی عصاره ترکیبی گیاه پنج انگشت (ویتکس اگنوس کاستوس) و گیاه رازک (لوپولوس هومولوس) در مقایسه با بوپروپیون در درمان اختلال عملکرد جنسی زنان ناشی از مهارکننده های باز جذب سروتونینهمکاردر دست اجرابلي
26970214بررسی میزان شیوع علایم و اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به یووئیت اتوایمیونهمکاردر دست اجرابلي
27970210بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر برنامه 'دوستانی برای زندگی' در قالب گروه درمانی درعلایم اضطرابی یا افسردگی خفیف تا متوسط در نوجوانان 12-16 ساله مبتلا به اختلال ALLهمکاردر دست اجرابلي
28970178بررسی آسیب شناسی های روانی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در مبتلایان به آمیلوئیدوز ماکولار مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی پوست بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
29961957بررسی تجربه بیماران از دوره بعد از ترخیص از بیمارستان روانپزشکی: مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتواهمکارپایان یافتهبلي
30961942هنجاریابی پرسشنامه ارزیابی میزان شدت علایم سایکوتیک توسط پزشکهمکاردر دست اجراخير
31961925بررسی میزان افکار و رفتارهای خودکشی و همبسته های روانشناختی ـ جمعیت شناختی در میان داوطلبان تغییر جنسیت مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا در سال 1397 در طی مراحل مختلف گذار جنسیتیهمکاردر دست اجرابلي
32961883بررسی طول تلومر در افراد معتاد به مصرف مواد اوپیوئیدی در مقایسه با افراد سالمهمکاردر دست اجراخير
33961875بررسی اثر بخشی آموزش فرزند پروری بر اساس تئوری انتخاب بر مشکلات رفتاری کودکان 7تا12ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی همراه با با اختلال نا فرمانی مقابله جویانههمکاردر دست اجرابلي
34961612بررسی اثربخشی اضافه کردن نوردرمانی به درمان دارویی بیماران مبتلا به افسردگی دو قطبیهمکاردر دست اجرابلي
35961476بررسی اثر پروبیوتیک در بهبودی کودکان مبتلا به بیش فعالیهمکاردر دست اجراخير
36961104پایش برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی اجرای برنامه تحول نظام سلامتهمکارپایان یافتهخير
37961063مقایسه افزودن درمان نوروفیدبک به درمان دارویی بر روی بیماران دارای نشانگان اضطرابی مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی روانپزشکی در مشهدهمکاردر دست اجراخير
38960492مقایسه سونوگرافیCompression 2point وCompression 3point در تشخیص ترومبوز ورید اندام تحتانی مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) از پاییز 1396 تا پاییز 1397همکارپایان یافتهبلي
39960375بررسی سرعت متابولیسم در مسیر آنزیم های Cyp450 2D6 در بیماران بستری در بیمارستان ابن سیناهمکارپایان یافتهبلي
40960359تاثیر استفاده ازالمانهای هنری بر ارتقاء شادمانی و کاهش استرس شغلی کارکنان بیمارستان روانپزشکی ابن سیناهمکاردر دست اجرابلي
41960301مقایسه ی اثر درمان ریتالین و اتوموکستین و ترکیب ریتالین-اتوموکستین در درمان کودکان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجههمکارپایان یافتهبلي
42960264بررسی فراوانی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور طی یک دوره پنج سالههمکارپایان یافتهبلي
43960229بررسی اثربخشی افزودن تریپتورلین تزریقی به درمان ضد وسواس در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبریهمکاردر دست اجرابلي
44960210مقایسه هزینه گلوبال پیوند کلیه با هزینه واقعی آن در بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1394 ( هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)همکاردر دست اجراخير
45960134رجیستری منطقه ای بیماران مبتلا به اختلالات خوابهمکاردر دست اجراخير
46960102بررسی رابطه شدت بدحالی با کمبود عناصر کمیاب پلاسما در بیماران مبتلا به سپسیسICUهای بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
47960080بررسی کارآمدی دستگاه کمکی نمونه گیری خون شریانی و عملکرد آن در تسهیل و تسریع خونگیریهمکارپایان یافتهبلي
48951707بررسی شیوع اختلال اضطرابی فراگیر و الکسی تایما و بررسی مکانیسم های دفاعی در بین دانشجویان پزشکی و همبستگی ما بین آنهاهمکارپایان یافتهبلي
49951543مقایسه هزینه گلوبال پیوند کبد با هزینه واقعی پیوند کبد در بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1394 ( هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)همکاردر دست اجراخير
50951108هزینه تمام شده هر خدمت به ازای هر بیمار بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1395همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981988Effect of psychoeducation based on choice theory on marital satisfaction and increasing couples’ adaptability: a double-blind randomized clinical trialCinahlElectronic Physician1398چهارم
2972395The relationship between satisfying the needs (based on the choice theory), quality of life and marital satisfaction among addict individuals who undergone treatmentISCJournal of Fundamentals of Mental Health1397چهارم
3971818Study of hs-CRP Level in Prisoners in Mashhad and Their Relation to Demographic FactorsEmbaserazavi international journal of medicine1397اول
4964208National nosocomial infection surveillance system–based study in the North Eastern of IranISCSocial Determinants of Health1396اول
5961681Temperament-Character Profile and Psychopathologies in Patients with Alopecia AreataISIJournal of General Psychology1396پنجم به بعد
6961437Needlestick Injuries in Healthcare Workers in the North East of IranISC...patient safety & quality improvment journal1396مسئول
7961315Assessment of unhealthy days of urban marginal inhabitants and effective factors in Mashhad, IranISCSocial Determinants of Health1395اول
8961195Evaluation of the ability of emergency medicine residents in teaching and supervising emergency medicine internsPMCElectronic Physician1396مسئول
9952563Mother’s satisfaction of postpartum care and its relationship with midwifery care at Urban Health Centers, Mashhad, IranCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395چهارم
10950645Prevalence of aggressive behaviors among the general population of Mashhad-Iran, 2014AISCJournal of Fundamentals of Mental Health1395مسئول
11942339Aggression: Is that an issue for worrying?ISIIranian Journal of Public Health1394مسئول
12935355Assessment of unhealthy days among Iranian reproductive age women in 2012.PMCElectronic physician1394مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980809بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت بستری تا ترخیص در بیماران سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( مشهد با استفاده از مدل رگرسیونی کاکسکنگره سالیانه طبریساریپوستر1398خير
2980581پروفایل سرشت-منش و سایکوپاتولوژی ها در مبتلایان به آلوپسی آره آتادومین کنگره انجمن علمی پزشکی روان تنیتهرانپوستر1398خير
3961502آنالیز هزینه در بیماران دچار سوختگی در شمال شرق ایرانهشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمنمشهدسخنرانی1395بله
4961094بررسی کارکرد اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در موضوع بیماران نیازمند:2016اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395بله
5961093هزینه صدمات ناشی از حوادث ترافیکی در شمال شرق ایران(2014-2016)اولین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانسخنرانی1395بله
6960783مرگ های مرتبط با حوادث ترافیکی در مشهد، ایران:2015هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن مشهد-2017مشهدسخنرانی1395بله
7941273Aggressive behaviors in Mashhad, IR Iran, 2014IMAMIA MEDICS INTERNATIONAL 8 th INTERNATIONAL CONFERENCEتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11009عدالت، عوامل اجتماعی و برنامه های سلامت عمومی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه