مهدی  غلامی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

مهدی غلامی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): مهدی غلامی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصي : جراحی دهان و فک وصورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونيک : gholamimh@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961293بررسی تنوع آناتومیک فلپ آزاد پوستی استخوانی عضلانی فیبولا برای بازسازی نقائص ناحیه فک و صورتمجریدر دست اجرابلي
2961221مقایسه تزریق انفیلتره باکالی لیدوکائین 2% با آرتیکاین 4% در ایجاد بی حسی پالاتال به منظور کشیدن دندان های فک بالامجریدر دست اجرابلي
3960047مقایسه میزان اسپیراسیون مثبت حین بلاک عصب الوئولار تحتانی باا دو روش مستقیم و غیر مستقیممجریعقد قراردادبلي
4950291مقایسه تاثیر فانکشنال اسپریدرگرفت و اتواسپریدر فلپ در راینوپلاستی توسط دستگاه راینومانومتریمجریدر دست اجرابلي
5950244مقایسه نتایج جراحی وستیبولوپلاستی کلارک با استفاده از ممبران آمنیوتیک وآلودرم بعنوا ن پوشانندهمجریپایان یافتهبلي
6941412بررسی مقایسه ای بالینی و هیستولوژیک استئواینتگریشن ایمپلنت دندانی در مندیبل سگ با استفاده از گرفت استخوانی اتوژن، زنوژن یا سنتتیکمجریدر دست اجرابلي
7941292مقایسه تاثیر تزریق عضلانی متیل پردنیزولون در عضلات ماستر و گلوتئال در میزان درد, ادم وتریسموس پس از جراحی دندانهای مولر سوم نهفته فک پایین.مجریپایان یافتهبلي
8941242مقایسه اثرات کاربرد آمنیوتیک ممبران با ممبران کلاژن در بازسازی هدایت شده استخوان جراحی ایمپلنت دندانیمجریدر دست اجراخير
9960937بررسی دقت نرم افزار دلفین در پیش بینی تغییرات بافت نرم پس از جراحی ارتوگناتیک.همکاردر دست اجرابلي
10960022ارزیابی میزان ثبات و انتقال استرس در ایمپلنت های دندانی کوتاه و استاندارد با پریوتست ( periotest )همکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970528Analysis of Facial Symmetry After Zygomatic Bone Fracture ManagementISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1396سوم
2970185Sebaceous Carcinoma of Inner Canthus of the Eye:Report of a CaseISCjournal of dental materials and techniques1397سوم
3963997Mobilization of malpositioned dental implant using segmental osteotomy: A case reportMedlineJournal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery1396اول و مسئول
4963415Metastatic Tumors to Craniofacial Skeleton: Analysis of Two Cases and Review of the LiteratureISCJournal of Dental Materials and Techniques1396مسئول
5961884Key factors of odontogenic infections requiring hospitalization: A retrospective study of 102 casesISIJournal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology1396اول
6961645Prevalence of Impacted Teeth among Young Adults: A Retrospective Radiographic StudyISCjournal of dental materials and techniques1396مسئول
7953626An infrequent histopathological subtype of ameloblastoma: Adenoid granular cell ameloblastoma with dentinoid.PMCDental research journal1395دوم
8953624Comparing viability of periodontal ligament stem cells isolated from erupted and impacted tooth roots.ISIJournal of craniofacial surgery1394مسئول
9953623Herpes Zoster Induced Osteomyelitis in the Immunocompromised Patients: A10-year Multicenter Study.PMCJournal of dentistry1393چهارم
10953622A randomized double-blinded placebo controlled study of four interventions for the prevention of postoperative nausea and vomiting in maxillofacial trauma surgery.ISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1392مسئول
11953621Use of Lincomycin-Impregnated Demineralized Freeze-Dried Bone Allograft in the Periodontal Defect After Third Molar Surgery.ISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1393مسئول
12953620A retrospective analysis of maxillofacial trauma in Shiraz, Iran: a 6 years study of 768 patients (2004-2010).PMCJournal of dentistry1392چهارم
13953619How will mandibular third molar surgery affect mandibular second molar periodontal parameters?PMCDental research journal1392مسئول
14953618Reconstruction of human mandibular continuity defects with allogenic scaffold and autologous marrow mesenchymal stem cellsISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1392پنجم
15953615Management of aggressive and extensive benign Mandibular lesions by resection, curettage, freezing and reimplantation of involved segment.ISIORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY1392مسئول
16953612Jaw osteomyelitis as a complication in osteopetrosisISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1388چهارم
17951734Herpes Zoster Induced Alveolar Bone Necrosis in Immunocompromised Patients; Two Case ReportsPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970161Anatomical variations of Anterolateral Thigh (ALT) flap: a fresh cadaver dissection study16th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgeons of Iranتهرانسخنرانی1396بله
2964150Great Role of Three-Dimensional Printing Technology in Facial Reconstruction16th international congress of oral and maxillofacial surgeryتهرانپوستر1396خير
3964149Angioedema following dental implant surgery: a case report16th international congress of oral and maxillofacial surgeryتهرانسخنرانی1396بله
4962165پانل مشترک ارائه کیسچهارمین همایش کشوری پاتولوژی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396بله
5962164بررسی تنوع آناتومیک، شرایط پاتولوژیک و عوارض شایع حین ماگزیلاری سینوس لیفتنخستین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایرانمشهدسخنرانی1396بله
6961592پانل مشترک ارائه caseچهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396خير
7954151Application of three-dimentional printing technology in the maxillofacial reconstruction surgery field15th international congress of iranian society of oral & maxillofacial surgeonsتهرانسخنرانی1395بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1571جراحی دهان، فک و صورت1394ترجمه

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه