مریم  صالحیان
خلاصه عملکرد مریم  صالحیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم صالحیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم صالحیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : salehianmr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970736طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای مراقبتی اساتید از دیدگاه دانشجویان پرستاریمجریدر دست اجراخير
2922857توسعه مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری: تدوین برنامه درسی کارشناسی پرستاریمجریپایان یافتهبلي
3911181مفهوم مراقبت: یک مرور یکپارچهمجریپایان یافتهخير
4980543تاثیرآموزش از طریق همتا برکیفیت گزارش نویسی بر مبنای فرایند پرستاریهمکاردر دست اجرابلي
5980162ارزیابی نقادانه کارآزمایی های بالینی منتشر شده در زمینه تاثیر مداخلات مشاوره ای - آموزشی بر تغذیه انحصاری با شیر مادرهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
6970658بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر رفتار برنامه‌ریزی شده بر فعالیت فیزیکی بهورزان زن شاغلهمکارپایان یافتهبلي
7970244بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر طول مرحله سوم زایمان: مرورنظام مند و متآنالیزهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980223The Effect of Mother-Infant Skin to Skin Contact after Birth on Third Stage of Labor: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1398سوم
2961805Faculty-Student Caring Interaction in Nursing Education: An Integrative ReviewPMCJournal of caring sciences1396اول
3961114Developing the concept of caring in nursing educationPMCElectronic Physician1396اول
4950372Principle-based concept analysis: Caring in nursing educationPMCElectron Physician1395اول
5930882Caring Concept: An Integrative ReviewISCمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1393دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981713توسعه مفهوم مراقبت در آموزش پرستاریهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398بله
2981712بازنگری برنامه درسی کارشناسی پرستاری مبتنی بر مفهوم مراقبت در آموزش پرستاریهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110084فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه