شاهرخ  مقصودی
خلاصه عملکرد شاهرخ  مقصودی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

شاهرخ مقصودی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شاهرخ مقصودی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : maghsoudish@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مدیریتکارشناس ارشد 1370علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیدانشکده علوم پزشکی گناباد1370/07/011373/06/31
مدیر کل امور آموزش و تحصیلات تکمیلیدانشگاه علوم پزشکی گیلان1381/02/121386/05/06

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980154مقایسه تاثیر آموزش مهارت تصمیم گیری اخلاقی و ارتباط بین فردی بر جوکاری اخلاقی پرستارانمجریعقد قراردادبلي
2960369بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در زنان باردار در مراکز بهداشتی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
3930949مقایسه تاثیر دو روش انحراف‌فکر با خمیربازی و حباب‌سازی بر شدت درد هنگام رگ‌گیری کودکان و رضایت والدینمجریپایان یافتهبلي
4960124مقایسه تاثیر مدل مراقبت پیگیر و بسته آموزش روانی حمایتی بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی نوع 1همکارپایان یافتهبلي
5931188بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر جنبه های مختلف سلامت جسمانی روانی دختران دبیرستانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
6930558مقایسه تاثیر مدل تقسیم کار اولیه باروش موردی بر کیفیت مراقبت از بیمارهمکارپایان یافتهبلي
7930014بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت جرأت ورزی با مهارت حل مسئله بر تعارضات بین فردی پرستاران در محیط کارهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970137Comparing the Effects of Continuous Care Model and Psychological Support Training Package on Self-Care in Patients with Bipolar I DisorderscopusEvidence based Care Journal1397سوم
2963046High Dose Vitamin D Supplementation Is Associated With a Reduction in Depression Score Among Adolescent Girls: A Nine-Week Follow-Up StudyMedlineJournal of dietary supplements1396سوم
3962776Level of burnout in nurses and its related factors in Medical Educational Hospitals in Rasht in 2010ISCپرستاری و مامایی جامع نگر1390مسئول
4954388Relationship between Work- Family conflict in medical educational hospital nurses RashtSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان1394دوم
5954013Impact of nursing care delivery systems; 'case method and primary nursing' on nurse- patient interaction in CCUISCفصلنامه مدیریت پرستاری1394پنجم
6954012Comparative Study on the Effect of 'Primary Nursing' and 'Case Method' on Patients' Quality of Physical CareISCمدیریت ارتقاء سلامت1395چهارم
7953244Comparison of the Effect of Distraction with Play Dough and Bubble Making on Children's Parents Satisfaction during Venipunctureindex copernicusJournal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS)1394اول
8942979Identity styles and academic status of Guilan University of Medical SciencesISCپرستاری و مامایی جامع نگر1394اول
9942974Study of Predictive factors of public health based on job satisfaction in employees of Rasht city Health Service CentersSID/Iranmedex/Magiranمجله پرستاری و مامایی جامع نگر1394مسئول
10942921Comparison of the Effects of Play Dough and Bubble Making Distraction Techniques on Venepuncture Pain Intensity inChildrenEmbaseJournal of Evidence-based Care1394اول
11941141Effect of Assertiveness Training on Nurses’ Interpersonal ConflictsscopusJ Mazandaran University of Medical Sciences1394سوم
12935420Quality of Patient Education Pamphlets in Hospitals in Rasht, Northern IranSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1392اول
13935419Identity styles and academic status of Guilan University of Medical SciencesISCپرستاری و مامایی جامع نگر1394اول
14935418General health and related factors in employed nurses in Medical-Educational Centers in RashtISCپرستاری و مامایی جامع نگر1394اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11555مرور الگوریتمیک مباحث درسی کارشناسی پرستاری در کنکور کارشناسی ارشد پرستاری1379تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه