رزیتا  خداشاهی
خلاصه عملکرد رزیتا  خداشاهی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رزیتا خداشاهی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رزیتا خداشاهی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : بیماریهای عفونی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : rkhodashahi@yahoo.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1922368مقایسه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران و پزشکان بیمارستان امام رضا(ع) در مورد کنترل عفونت بیمارستانیمجریپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982191Disseminated fusariosis with ecthyma gangrenosum-like lesions in a refractory acute myeloid leukemia patientPMCCurrent medical mycology1397دوم
2982190Blood culture and antimicrobial susceptibility pattern of bacteria and fungi isolated from febrile neutropenic patients treated with chemotherapy at Taleghani hospital, TehranPMCIranian journal of microbiology1398اول
3982037Relation between Cytokines and Brucella Arthritis, Spondylitis, and SacroiliitisSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1398چهارم
4981955An Alleged Sepsis Syndrome turned out to be Aortic Dissectionindex copernicusInternational Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports1395اول
5971198The Relationship between Diabetes Mellitus and Pulmonary Diseases: A Systematic ReviewISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397پنجم به بعد
6963989Lupus mastitis as an early presentation of systemic systemic lupus erythematosusISCJournal of Case Reports in Practice1396سوم
7960943A Relative Study to Illustrate the Infection Control Practices Based on Knowledge, Attitude and Practices at a Tertiary University Hospitalسایر سایت‏های تخصصیjournal of microbiology & experimentation1396سوم
8952642Evaluation of the Anti-inflammatory Effects of Atorvastatin on Patients with Rheumatoid Arthritis: A Randomized Clinical TrialPMCElectronic physician1395پنجم به بعد
9942952An Unusual Presentation of Multiple Myeloma with High Grade Fever and Loss of Consciousnessسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports1394سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982462Guillain-Barre Syndrome d as a rare complication of Acute Hepatitis A Infection13th Professor Alborzi International congress of Clinical Microbiologyشیرازپوستر1398بله
2982461Disseminated fusariosis with ecthyma gangrenosum-like lesions in a refractory acute myeloid leukemia patient13th Professor Alborzi International congress of Clinical Microbiologyشیرازپوستر1398بله
3980123ارتباط بین دیابت شیرین و بیماری های ریوی: مرور سیستماتیکthe 12 th international congress of endocrine disordersتهرانپوستر1397خير
4973461ارتباط بین نقش سایتوکین ها در ارتریت بروسلایی اسپوندیلوز و ساکروایلییت12th annual congress of iranian rhuematology associationکیشپوستر1397خير
5970904Acquired torticollis as the initial and sole finding in nasopharyngeal carcinoma: a case reportبیست و نهمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1397خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه