احمد  باقری مقدم
خلاصه عملکرد احمد  باقری مقدم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

احمد باقری مقدم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): احمد باقری مقدم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : بیماریهای داخلی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : bagheria@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940155مقایسه حجم جاری ml/kg 8با ml/kg 6 در میزان شانت و فضای مرده در جراحی کانسرهای شکمی پایان یافتهبلي
2980026شیوع و بروزترومبوسیتوپنی دربیماران بستری دربخشهای مراقبت ویژه جنرال بزرگسالان بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایرانمجریدر دست اجرابلي
3971297بررسی کفایت دریافت پروتئین و کالری در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژهبزرگسالان بیمارستانامام رضا (ع)، مشهد، ایرانمجریدر دست اجرابلي
4970582تاثیر استفاده از محلول هپارین با دوز متوسط در پیشگیری از انسداد کاتتر ورید مرکزی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژهمجریعقد قراردادبلي
5970557بررسی بروز ترومبوزپروگزیمال وریدهای عمقی اندام تحتانی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری دربخش مراقبتهای ویژهمجریدر دست اجرابلي
6970445بررسی اپیدمیولوژیک و محاسبه نسبت میرایی استاندارد در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه جنرال بیمارستان امام رضا(ع) در سال۱۳۹۶مجریدر دست اجرابلي
7961416بررسی فراوانی اختلالات اسید و باز در بخش مراقبتهای ویژه جنرال بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 1395 الی 1396 وارتباط آن با مورتالیته و طول مدت بستری بیمارانمجریپایان یافتهبلي
8960866بررسی قدرت پیشگویی کنندگی مثبت کرابتریای Modified WEL’s در بیمارن مشکوک به آمبولی ریه سی تی آنژیوگرافی شده مراجعه کننده به بیمارستان قایم (عج) و بیمارستان امام رضا (ع) در طی خرداد ماه 95 تا خرداد ماه 96مجریدر دست اجراخير
9960252بررسی میزان تغییرات رکورتمان ریوی براساس معیارهای سونوگرافیک با دو روش انتخاب پیپ در بیماران مبتلا به سندرم زجر تنفسی حاد متوسط تا شدیدمجریپایان یافتهبلي
10951522توسعه یک مدل فازی زبانی برای انتخاب مدیر بیمارستانیمجریپایان یافتهخير
11950676بررسی فراوانی بروز نارسایی کلیوی به دنبال تجویز کولیستین در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در بازه زمانی یکساله (1396-1395)مجریدر دست اجرابلي
12940702بررسی ارتباط کولیستین و بروز نارسایی کلیوی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژهمجریپایان یافتهبلي
13931168بررسی فراوانی رابدومیولیز در بیماران مسموم بستری در واحد مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا(ع) در سال 94مجریپایان یافتهبلي
14930809بررسی سندرم دیسترس تنفسی حاد ( ARDS) در بیماران بدحال پذیرش شده در ICU به علت مسمومیت با مخدرها و عوامل موثر بر آن در سال 94مجریپایان یافتهخير
15930275مقایسه اثررانیدین وپنتوپرازول برروی وقوع پنومونی وابسته به ونتیلاتوردربیماران انتوبه تحت ونتیلاسیون مکانیکیمجریپایان یافتهبلي
16980617بررسی تغییرات سطح سرمی (کلیرانس) پروکلسی تونین با پروگنوز بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه جنرال و سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) در بازه ی زمانی مهر 95 تا مهر 97همکاردر دست اجرابلي
17980318مقایسه اندازه گیری حجم غذای باقیمانده در معده به روش سونوگرافی و آسپیراسیون در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا (ع)همکارعقد قراردادخير
18980012بررسی تاثیر بسته ABCDE بر روی همودینامیک و خطر بروز عوارض بیماران تحت تهویه مکانیکیهمکاردر دست اجرابلي
19971743تاثیر اجرای پروتکل دادن خبر بد بر علائم اضطراب خانواده بیمار و استرس پرستار هنگام گفتن خبر فوت بیمارهمکاردر دست اجرابلي
20971414بررسی تغییرات عملکرد دیافراگم از طریق اولتراسونوگرافی حین تهویه مکانیکال غیر تهاجمی در بیماران با حمله حاد تشدید بیماری مزمن انسدادی ریههمکاردر دست اجرابلي
21971293بررسی بروز عدم تحمل در بیماران دریافت کننده تغذیه انترال دربخش های مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 98و عوامل مرتبط با آنهمکاردر دست اجرابلي
22971156بررسی سطح خونی تیامین در بیماران مبتلا به سپسیس و غیر سپسیس بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) مشهد (یک مطالعه مورد شاهدی)همکاردر دست اجرابلي
23970487بررسی تاثیر مصرف مکمل یاری پروپولیس و دوز بالای ملاتونین بر شاخص های استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و وضعیت بالینی در بیماران مبتلا به سندرم پاسخ التهابی سیستمیک بستری در بخش مراقبت های ویژههمکاردر دست اجرابلي
24961551مقایسه 'روش حداکثر جریان بازدمی در هنگام سرفه' و 'روش اندازه گیری قدرت سرفه با کاغذ' بر موفقیت اکستوباسیون در بیماران داخلی بستری در بخش ویژههمکارپایان یافتهبلي
25961418بررسی میزان شیوع و پیامد اختلالات سدیم و پتاسیم در بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه عمومی بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1396همکاردر دست اجرابلي
26961194بررسی تاثیر رویکرد ملاقات آزاد نسبی با مشارکت تیم درمان بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران و باور و دیدگاه پرستاران بخش مراقبت ویژههمکارپایان یافتهبلي
27960521مقایسه تغییرات اختلاف فشار دی اکسید کربن ورید مرکزی و شریانی با تغییرات لاکتات و فشار اکسیژن ورید مرکزی در بیماران مبتلا به شوک سپتیکهمکارپایان یافتهبلي
28960116تبیین فرایند مراقبت از سالمند بستری در بخش مراقبت ویژه و طراحی یک مدل نظریهمکاردر دست اجرابلي
29951692بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول و کتورولاک بر کنترل درد بیماران معتاد به اپیوم غیر سنتیک تحت عمل جراحی قلب پیوند عروق کرونر بدون استفاده از پمپهمکارپایان یافتهبلي
30950693مقایسه سطح پلاسمایی پروکلسی تونین و لاکتات با پیش آگهی بیماران بستری در ICU و ارتباط آنها با سیستم نمره دهی آپاچی IVهمکارپایان یافتهبلي
31941634رجیستری مسمومیت ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
32941516بررسی شیوع آسیب حاد کلیه(AKI) و نیز ارتباط این وضعیت با عاقبت بیماری در بیماران بستری در ICU مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) از فروردین 95 تا فروردین 96همکارپایان یافتهخير
33941481مقایسه سه مقیاس بررسی شدت بیماری شامل APACHE IV و SAPS و SOFA در بیماران بستری در ICU مسمومین طی یک سال( فروردین 95 تا فروردین 96 )همکارپایان یافتهخير
34940701بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
35931409تاثیر مایع درمانی مبتنی برهدف به کمک مانیتور داپلر داخل مری، بر پیامد بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر بدون پمپ همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982270Topical Pentoxifylline for Pressure Injury PreventionISIAdvances in Skin & Wound Care1398سوم
2982142Effect of planned visiting policy on physiological indices of intensive care unit patientsscopusکومش1398چهارم
3981685Colistin-associated acute kidney injury in intensive care unit patients: Significance of other confounding factorsChemical AbstractInternational Research Journal of Medicine and Medical Sciences1398مسئول
4981590Effects of propolis and melatonin on oxidative stress, inflammation, and clinical status in patients with primary sepsis: Study protocol and review on previous studiesMedlineClinical Nutrition ESPEN1398سوم
5980344Allopurinol and loss of consciousness in a 78-old year man suffering from goutMedlineInfectious disorders drug targets سوم
6980343The Provision of Palliative Care for Non cancer Patients With Advanced Disease: Equity Does MatterISIAmerican Journal of Hospice and Palliative Medicine سوم
7972214Nosocomial Pneumonia in Patients Admitted to the Intensive Care Unit of a Tertiary Care Center in Mashhad, Northeast of Iran; an Etiologic SurveyISIArchives of Clinical Infectious Diseases1397دوم
8963479Using Intra-Aortic Balloon Pump for Management of Cardiogenic Shock Following Aluminum Phosphide Poisoning;Report of three CasesPMCEmergency1396اول
9961644Studying the power of the integrative weaning index in predicting the success rate of the spontaneous breathing trial in patients under mechanical ventilationPMCIndian Journal of Critical Care Medicine1396دوم
10953690Evaluation of the Effects of Oronasal Versus Oral Disinfections with Chlorhexidine on Clinical Criteria of Ventilator-associated PneumoniaCinahlEvidence based Care Journal1395چهارم
11953146A Healthy Young Woman with Acute Respiratory Distress Syndrome: an unfamiliar face of a familiar diseasePMCelectronic physician1395سوم
12951766Pseudo‑subarachnoid hemorrhage optic neuritis in an 18‑year‑old girl with sodium valproate overdoseISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES1394مسئول
13951764Simultaneous Events and Subsequent Disabilities of Homemade Alcohol Consumption: A Case ReportChemical Abstractjournal of biology and tosays world1395دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973726شناسایی و تحلیل ریسک حوادث ناخواسته درفرآیند پاکسازی لوله تراشه بیماران وابسته به ونتیلاتوربا استفاده از روش bow-tieچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­هامشهدسخنرانی1397بله
2973707بررسی سندرم دیسترس تنفسی حاد در بیماران بستری شده به علت مسمومیت با مخدر ها و عوامل موثر بر آن در بیمارستان امام رضا(ع) در سال 94-96ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژهتهرانپوستر1397بله
3961138هایپوکلسمی و هیپوآلبومینمی: دو عامل پیشگویی کننده مرگ و شدت سوختگیششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395خير
4954221ارزش پیش آگهی لاکتات و میزان باز اضافه ( Base Excess ) در بیماران سوختگیششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
5953841بررسی دقت تشخیصی ایندکس ترکیبی جداسازی بیمار از ونتیلاتور در موفقیت آزمایش تنفس خودبخودیچهامین کنگره سالیانه مراقبتهای ویژهتهرانپوستر1395بله
6953839استفاده از بالون پمپ داخل آئورت در مسمومیت با قرص برنج: گزارش سه مورد و مرور مطالعات قبلیچهارمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژهتهرانپوستر1395بله
7950251SMR بعنوان شاخص ارزیابی عملکرد مراقبت در بخش سوختگیپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1394خير
8934650Antibiotic susceptibility patterns of ICU acquired infection in Mashhad, Iran1st International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated Infectionsمشهدپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11896پایش همودینامیک در ICU1397ترجمه
21553مراقبتهای ویژه(فینک)1396ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19293فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه