ناهید  عاقبتی
خلاصه عملکرد ناهید  عاقبتی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ناهید عاقبتی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ناهید عاقبتی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : aghebatin@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
کارشناسی پرستاریکارشناسی1382دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان
آموزش پرستاری داخلی جراحیکارشناس ارشد 1384دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکترای تخصصی پرستاریدکترا (Ph.D.)1392دانشگاه تربیت مدرس تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980653تاثیر پرورش خودمراقبتی مبتنی بر نظریه 'مدل سازی و مدل سازی نقش' بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان های فوقانی لوله گوارشمجریعقد قراردادبلي
2980223تاثیر پرورش خودمراقبتی با رویکرد تئوری مدلسازی و مدلسازی نقش بر خودکارآمدی و استقلال عملکردی بیماران مبتلا به سکته مغزیمجریدر دست اجرابلي
3971321ارزیابی ارزش تشخیصی روش اندازه گیری فشار داخل شکمی از طریق مثانه در پیشگویی خونریزی و اختلال عملکرد کلیوی بعد از پیوند کلیهمجریدر دست اجرابلي
4961915تاثیر تصویر سازی هدایت شده همراه با آرام سازی تنفسی بر کیفیت خواب سالمندان با جراحی شکممجریپایان یافتهبلي
5961727تأثیر ماساژ شکمی و آموزش سبک زندگی بر عوارض گوارشی سالمندان مبتلا به سکته مغزیمجریدر دست اجرابلي
6960923تاثیر مراقبت مبتنی برتئوری پرستاری جانسون درحفظ تعادل سیستم های رفتاری بیماران مبتلا به نارسایی قلبیمجریپایان یافتهبلي
7960353تأثیر نرم افزار خودمراقبتی تحت گوشی های هوشمند بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سیروز کبدیمجریپایان یافتهبلي
8951812تأثیر بکارگیری نظریه 'مدل سازی و مدل سازی نقش' بر پرورش تصویر ذهنی و تأمین نیازهای اساسی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
9951697مقایسه تاثیر بکارگیری راهنمای مدون آموزشی به دو شیوه آموزش گروهی و نمایش فیلم بر اضطراب، هماتوم و نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران تحت آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
10950762طراحی و روانسنجی ابزار سنجش پرستاری مبتنی بر الگوی سازگاری روی در بیماران ترومای سرمجریپایان یافتهخير
11941683تأثیر برنامه تحریکات حسی سازمان یافته بر روند بهبودی از کما و پیامدهای بیماری در بیماران مبتلا به اختلال سطح هوشیاری ناشی از سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
12940287تأثیر به کارگیری نرم افزار آموزشی یادآور بر کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلبمجریپایان یافتهبلي
13940234تأثیر حضور قصدمندانه پرستار کل نگر بر میزان افسردگی، اضطراب واسترس بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
14940224بررسی دیدگاه اساتید و فارغ التحصیلان کارشناسی هوشبری در مورد اضافه شدن 4 واحد پایان نامه و 2 واحد مقاله بجای 6 واحد کارآموزی در عرصه در ایرانمجریپایان یافتهخير
15970736طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای مراقبتی اساتید از دیدگاه دانشجویان پرستاریهمکاردر دست اجراخير
16951331بررسی تاثیر افزایش سرعت جریان خون بر ابعاد خستگی بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
17950742بررسی تاثیر ملاقات مبتنی بر پروتکل تدوین شده برشاخص های فیزیولوژیک و دلیریوم بیماران بستری در بخش مراقبت ویژههمکارپایان یافتهبلي
18950583مقایسه دو مداخله ارتقاء دهنده درک از بیماری و خود مراقبتی بر تبعیت از درمان و سازگاری در بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقیهمکارپایان یافتهبلي
19950193مقایسه‌ی تأثیر دو روش آموزشی ' بازاندیشی' و ' کارگاه' بر دانش و عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به سیروز کبدیهمکارپایان یافتهبلي
20941556طراحی برنامه مراقبتی مبتنی بر تجارب زیسته بیماران از بودن در اتاق عملهمکاردر دست اجرابلي
21941358تاثیر شوخی درمانی بر دردهای مزمن و ناتوانی ناشی از آن در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
22940636تاثیر بکارگیری ابزار سنجش پرستاری مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر پیش بینی میزان نیاز به CPR و نیاز به ICU و استقلال و توانایی عملکردی بیماران دچار ترومای سرهمکارپایان یافتهبلي
23922857توسعه مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری: تدوین برنامه درسی کارشناسی پرستاریهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982332The Effect of Humor Therapy on Relieving Quality and Fear of Pain in Elderly Residing Nursing Homes: A Randomized Clinical TrialCinahlADVANCES IN NURSING & MIDWIFERY1398پنجم
2982257Development and Evaluation of a Self-Care Smartphone Application for Cirrhotic PatientsscopusEvidence Based Care Journal1398مسئول
3972500Effectiveness of Nurse’s Intentional Presence as a Holistic Modality on Depression, Anxiety, and Stress of Cardiac Surgery PatientsISIHolistic nursing practice1397مسئول
4972443Comparison of the Effects of Using Self-regulation Theory and self-care Education on Medical Adherence in Patients Receiving Peritoneal Kidney DialysisscopusEvidence based Care Journal1397مسئول
5970943The effect of relaxation on anxiety and stress of patients with cancer during hospitalizationCinahlنشریه پرستاری ایران1389اول
6970942The Concept of Nursing in Holistic Theories: An Integrative ReviewCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1391اول
7970919The Effect of Therapeutic Touch on Pain and Fatigue of Cancer Patients Undergoing ChemotherapyISIEVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE1389اول
8970918Principle-Based Concept Analysis Intentionality in Holistic Nursing TheoriesMedlineJournal of Holistic Nursing1393اول
9962502Comparing the Efficacy of Nursing Care based on ESI Triage and Roy Adaptation Model in Predicting the Need for ICU or Ward Admission among Head Trauma Patientsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396سوم
10961824Effect of a Structured Sensory Stimulation Program on the Sensory Function of Patients with Stroke-induced Disorder of ConsciousnessscopusEvidence based Care Journal1396مسئول
11961805Faculty-Student Caring Interaction in Nursing Education: An Integrative ReviewPMCJournal of caring sciences1396سوم
12961653Investigating the Effect of Humor Therapy on Chronic Pain in the Elderly Living in Nursing Homes in Mashhad, IranscopusEvidence based Care Journal1396چهارم
13961114Developing the concept of caring in nursing educationPMCElectronic Physician1396چهارم
14954238the experiences of the lectures and nursing students in the implementation of the curriculum for master students in Critical Care Nursing: a qualitative researchISCآموزش پرستاری1394اول
15953100Introduction and Use of an Education-notification Application for Patients Undergoing Heart Valve ReplacementCinahljournal of evidence based care1395مسئول
16950372Principle-based concept analysis: Caring in nursing educationPMCElectron Physician1395سوم
17942867A Concept Analysis of Nursing ResponsibilityISCمجله بالینی پرستاری و مامایی1394سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981713توسعه مفهوم مراقبت در آموزش پرستاریهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
2981712بازنگری برنامه درسی کارشناسی پرستاری مبتنی بر مفهوم مراقبت در آموزش پرستاریهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
3981541بررسی تاثیر ملاقات مبتنی بر پروتکل تدوین شده برشاخص های فیزیولوژیک و دلیریوم بیماران بستری در بخش مراقبت ویژههمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری ماماییمشهدسخنرانی1398خير
4962547اثر شوخی درمانی بر کیفیت درد سالمندان ساکن در خانه های پرستاری: یک کار ازمایی بالینی تصادفیCAG2017 Evidence for Action in an Aging World 46th Annual Scientific and Educational Meeting October 19-21, 2017 Winnipeg, Manitobawinnipegپوستر1396خير
5953433تاثیر شوخی درمانی بر شدت درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدسومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1395خير
6953089تاثیر شوخی درمانی بر ناتوانی ناشی از درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهددومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتیبابلپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19890فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه