ناهید  عاقبتی
خلاصه عملکرد ناهید  عاقبتی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

ناهید عاقبتی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): ناهید عاقبتی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونيک : aghebatin@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
کارشناسی پرستاریکارشناسی1382دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان
آموزش پرستاری داخلی جراحیکارشناس ارشد 1384دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکترای تخصصی پرستاریدکترا (Ph.D.)1392دانشگاه تربیت مدرس تهران

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961915تاثیر تصویر سازی هدایت شده همراه با آرام سازی تنفسی بر کیفیت خواب سالمندان با جراحی شکممجریدر دست اجرابلي
2961727تأثیر ماساژ شکمی و آموزش سبک زندگی بر عوارض گوارشی سالمندان مبتلا به سکته مغزیمجریدر دست اجرابلي
3960923تاثیر مراقبت مبتنی برتئوری پرستاری جانسون درحفظ تعادل سیستم های رفتاری بیماران مبتلا به نارسایی قلبیمجریدر دست اجرابلي
4960353تأثیر نرم افزار خودمراقبتی تحت گوشی های هوشمند بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سیروز کبدیمجریدر دست اجرابلي
5951812تأثیر بکارگیری نظریه 'مدل سازی و مدل سازی نقش' بر پرورش تصویر ذهنی و تأمین نیازهای اساسی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالمجریدر دست اجرابلي
6951697مقایسه تاثیر بکارگیری راهنمای مدون آموزشی به دو شیوه آموزش گروهی و نمایش فیلم بر اضطراب، هماتوم و نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران تحت آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق کرونرمجریدر دست اجرابلي
7950762طراحی و روانسنجی ابزار سنجش پرستاری مبتنی بر الگوی سازگاری روی در بیماران ترومای سرمجریدر دست اجراخير
8941683تأثیر برنامه تحریکات حسی سازمان یافته بر روند بهبودی از کما و پیامدهای بیماری در بیماران مبتلا به اختلال سطح هوشیاری ناشی از سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
9940287تأثیر به کارگیری نرم افزار آموزشی یادآور بر کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلبمجریپایان یافتهبلي
10940234تأثیر حضور قصدمندانه پرستار کل نگر بر میزان افسردگی، اضطراب واسترس بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
11940224بررسی دیدگاه اساتید و فارغ التحصیلان کارشناسی هوشبری در مورد اضافه شدن 4 واحد پایان نامه و 2 واحد مقاله بجای 6 واحد کارآموزی در عرصه در ایرانمجریپایان یافتهخير
12951331بررسی تاثیر افزایش سرعت جریان خون بر ابعاد خستگی بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
13950742بررسی تاثیر ملاقات مبتنی بر پروتکل تدوین شده برشاخص های فیزیولوژیک و دلیریوم بیماران بستری در بخش مراقبت ویژههمکارپایان یافتهبلي
14950583مقایسه دو مداخله ارتقاء دهنده درک از بیماری و خود مراقبتی بر تبعیت از درمان و سازگاری در بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقیهمکارپایان یافتهبلي
15941556طراحی برنامه مراقبتی مبتنی بر تجارب زیسته بیماران از بودن در اتاق عملهمکاردر دست اجرابلي
16941358تاثیر شوخی درمانی بر دردهای مزمن و ناتوانی ناشی از آن در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
17940636تاثیر بکارگیری ابزار سنجش پرستاری مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر پیش بینی میزان نیاز به CPR و نیاز به ICU و استقلال و توانایی عملکردی بیماران دچار ترومای سرهمکارپایان یافتهبلي
18922857توسعه مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری: تدوین برنامه درسی کارشناسی پرستاریهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970943The effect of relaxation on anxiety and stress of patients with cancer during hospitalizationCinahlنشریه پرستاری ایران1389اول
2970942The Concept of Nursing in Holistic Theories: An Integrative ReviewCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1391اول
3970919The Effect of Therapeutic Touch on Pain and Fatigue of Cancer Patients Undergoing ChemotherapyISIEVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE1389اول
4970918Principle-Based Concept Analysis Intentionality in Holistic Nursing TheoriesMedlineJournal of Holistic Nursing1393اول
5962502Comparing the Efficacy of Nursing Care based on ESI Triage and Roy Adaptation Model in Predicting the Need for ICU or Ward Admission among Head Trauma Patientsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396سوم
6961824Effect of a Structured Sensory Stimulation Program on the Sensory Function of Patients with Stroke-induced Disorder of ConsciousnessscopusEvidence based Care Journal1396مسئول
7961805Faculty-Student Caring Interaction in Nursing Education: An Integrative ReviewPMCJournal of caring sciences1396سوم
8961653Investigating the Effect of Humor Therapy on Chronic Pain in the Elderly Living in Nursing Homes in Mashhad, IranscopusEvidence based Care Journal1396چهارم
9961114Developing the concept of caring in nursing educationPMCElectronic Physician1396چهارم
10954238the experiences of the lectures and nursing students in the implementation of the curriculum for master students in Critical Care Nursing: a qualitative researchISCآموزش پرستاری1394اول
11953100Introduction and Use of an Education-notification Application for Patients Undergoing Heart Valve ReplacementCinahljournal of evidence based care1395مسئول
12950372Principle-based concept analysis: Caring in nursing educationPMCElectron Physician1394سوم
13942867A Concept Analysis of Nursing ResponsibilityISCمجله بالینی پرستاری و مامایی1394سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962547اثر شوخی درمانی بر کیفیت درد سالمندان ساکن در خانه های پرستاری: یک کار ازمایی بالینی تصادفیCAG2017 Evidence for Action in an Aging World 46th Annual Scientific and Educational Meeting October 19-21, 2017 Winnipeg, Manitobawinnipegپوستر1396خير
2953433تاثیر شوخی درمانی بر شدت درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدسومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1395خير
3953089تاثیر شوخی درمانی بر ناتوانی ناشی از درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهددومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتیبابلپوستر1395خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري
19890فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه