ماندانا  خداشاهی
خلاصه عملکرد ماندانا  خداشاهی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ماندانا خداشاهی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ماندانا خداشاهی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : روماتولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : KhodashahiMN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971799بررسی انواع علایم بالینی و یافته های سرولوژیکی بیماران با سندرم آنتی فسفولیپید در مراجعین به بیمارستان قائم (عج) و کلینیک های روماتولوژی اموزشی مشهد از سال 1388 تا 1397مجریدر دست اجرابلي
2971795بررسی همراهی کانسر و بیماری های روماتیسمی در ده سال گدشته در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد و کلینیک های سرپایی روماتولوژی)از سال 1387 تا 1397)مجریدر دست اجرابلي
3971546بررسی تغییر سطح سرمیsurvivin در بیماران مبتلا به earlyآرتریت روماتوییدتحت درمان داروهای conventional DMARD و ارتباط ان با فعالیت بیماریمجریدر دست اجرابلي
4961668تاثیر ویتامین c در کاهش میزان درد بیماران با استئوآرتریت دستمجریدر دست اجراخير
5961667بررسی اثرات داروهای مهار کننده TNF آلفا بر هورمون های جنسی در مردان مبتلا به بیماری های سرونگاتیواسپوندیلوارتروپاتیمجریدر دست اجراخير
6950837بررسی و مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با افراد سالم جامعهمجریدر دست اجرابلي
7950824سنجش کمی هلیکوباکتر پیلوری به روش PCR درمایع مفصلی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با بیماران استئوآرتریتمجریپایان یافتهبلي
8950823سنجش کمی ویروس هرپس سیمپلکس به روش PCR در مایع مفصلی بیماران آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با بیماران استئوآرتریتمجریپایان یافتهبلي
9931439ارزیابی ارتباط سطح فاکتور فعال کننده سلولهای B سرمی (BAFF ) با فعالیت بیماری سارکوئیدوزمجریپایان یافتهبلي
10922799ارزیابی میزان همبستگی پروتئین ماتریکس اولیگومریک غضروفی سرم (COMP )با شدت تخریب غضروفی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با آنتی بادی سرمی ضد ببتید حلقوی سیترولینه (Anti-ccp ( در یک مطالعه مقطعیمجریپایان یافتهبلي
11970039بررسی میزان ابتلا به بیماری های پریودنتال در میان مبتلایان به لوپوس تازه تشخیص داده شده وارتباط آن با فعالیت بیماریهمکاردر دست اجرابلي
12961829مقایسه بیان ژن رسپتور آلفا گلوکوکورتیکوئید در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک تازه تشخیص داده شده وافراد شاهد سالمهمکاردر دست اجرابلي
13961827بررسی شاخص های کلینیکی پریودنتال در مبتلایان به آرتریت روماتوییدهمکاردر دست اجرابلي
14961740بررسی سرولوژیکی توکسوکاریازیس در افراد مبتلاء به آرتریت روماتوئید ( Rheumatoid arthritis) در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی/بیمارستان های مشهد در سال 1397همکاردر دست اجراخير
15951602اندازه گیری سطح سرمی soluble LAG-3 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با افراد سالم و ارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
16931755بررسی اثر داروی Raloxifene برفعالیت بیماری آرتریت روماتوئید در بیماران سنین منوپوز و میزان جلوگیری از استئوپروز (کاهش دانسیته استخوانی) ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید در این بیمارانهمکاردر دست اجرابلي
17930543بررسی اثر کورکومین خوراکی درفعالیت بیماری مبتلایان به آرتریت روماتوئید (کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور )همکارپایان یافتهبلي
18930490بررسی میزان فراوانی گروه های مختلف خونی در بین بیماران با لوپوس و روماتویید آرتریتهمکارپایان یافتهبلي
19930210بررسی فراوانی مصرف اوپیوم واوپیوئیدهای شایع جهت کنترل درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و آرتریت های سرونگاتیو(اسپوندیلیت آنکیلوزان ،آرتریت راکتیو، آرتریت پسوریازیس)همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983617Diagnostic role of survivin in rheumatoid arthritis :A systematic reviewMedlineCurrent Rheumatology Reviews اول
2983456Assessment of lipid profile and lipoprotein (a) and inflammatory activity in rheumatoid arthritis patientsSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research مسئول
3983347Evaluation of Mean Platelet Volume in Rheumatoid Arthritis patients and its association with severity of the diseaseSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research اول
4983346Comparison of the Therapeutic Effects of Rivaroxaban Versus Warfarin in Antiphospholipid Syndrome: A Systematic ReviewISIArchives of Rheumatology اول
5983345Relationship between polymorphism of interleukin-1 receptor antagonist(IL-1Ra) genes and susceptibility to systemic lupus erythematosus in Iranian populationMedlineCurrent Rheumatology Reviews چهارم
6982037Relation between Cytokines and Brucella Arthritis, Spondylitis, and SacroiliitisSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1398مسئول
7981396international multicenter randomized, placbo- controlled phase III clinical trial of β-D-mannuronic acid inrheumatoid arthritis patientsISIInflammopharmacology1398پنجم به بعد
8980490Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy in Reducing Disappointment, Psychological Distress, and Psychasthenia among Systemic lupus erythematosus (SLE) PatientsPMCIranian Journal of Psychiatry1398مسئول
9980421Preoperative Evaluation and Management of Patients Receiving Biologic Therapies (A Systematic Review)PMCArchives of Bone and Joint Surgery1398مسئول
10974311Acquired Torticollis as the Initial and Only Finding in Nasopharyngeal Carcinoma: A Case Reportindex copernicusreviews in clinical medicine1397اول و مسئول
11973631Selenium and Autoimmune Diseases : A Review ArticleMedlineCurrent rheumatology reviews1398مسئول
12973361Serum hepcidin level and rheumatoid arthritis disease activityPMCEuropean Journal of Rheumatology1398مسئول
13972559Common causes of emergency visits in patients with systemic lupus erythematosus: a study focusing on the role of SLE-induced vasculitisindex copernicusJournal of Case Reports in Practice1397سوم
14970111Vitamin E and autoimmune diseases: a narrative reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1397مسئول
15970110Brain Single Photon Emission Computed Tomography Scan (SPECT) and Functional MRI in Systemic Lupus Erythematosus Patients with Cognitive Dysfunction: A Systematic ReviewPMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1397سوم
16963990Relationship between cartilage oligomeric matrix protein (COMP) and rheumatoid arthritis severityPMCElectronic Physician1396مسئول
17963989Lupus mastitis as an early presentation of systemic systemic lupus erythematosusISCJournal of Case Reports in Practice1396اول و مسئول
18962756Osteomalacia with Looser zones caused by celiac diseaseSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1396دوم
19953241Association of adiponectin and metabolic syndrome in womenISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES1390دوم
20952642Evaluation of the Anti-inflammatory Effects of Atorvastatin on Patients with Rheumatoid Arthritis: A Randomized Clinical TrialPMCElectronic physician1395مسئول
21950842A Case of Alkaptonuria Diagnosed in Late Adulthoodindex copernicusInternational Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports1395مسئول
22941796Parathyroid Adenoma in a Patient with Left Hip Pain: A Case Reportسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports1394اول
23941140The Manifestations of Macrophage Activation Syndrome: A Case Reportسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports1394اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982463Evaluation of Mean Platelet Volume in patients with Rheumatoid Arthritis and its association with severity of the disease13th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1398خير
2982446The Latest updated Osteoarthritis Treatment Guidelinesسیزدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی روماتولوژی ایران برنامه سمپوزیوم : بیماری استئوآرتریتتهرانسخنرانی1398بله
3982366ارتباط شاخص توده بدن و تراکم استخوان در مشهد-ایران: یک مطالعه مقطعیسیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1398خير
4974375فیبرومیالژیسمپوزیوم دردمشهدسخنرانی1396بله
5974374عوارض جراحی ستون فقرات در بیماران استئوپروتیک و بیماریهای روماتولوژیککنگره جراحی خراسان با موضوع ' مدیریت عوارض جراحی 'مشهدسخنرانی1397بله
6974373نقش ویتامین دی در بالین و تحقیقات علوم پایهسمینار نقش ویتامین دی در بالین و تحقیقات علوم پایهمشهدسخنرانی1395بله
7974369اقدامات لازم در فاز ترانزیت بیماران JIA به دوره بزرگسالیدومین همایش انجمن روماتولوژی کودکان ایرانمشهدسخنرانی1397بله
8973549بررسی سطح سرمی soluble LAG-3 در بیماران آرتریت روماتوئیددوازدهمین کنگره روماتولوژی ایرانکیشپوستر1397خير
9973480ارتباط بین کمبود سلنیوم و بیماری های کلاژن واسکولار : سیستماتیک ریویو12th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationکیشپوستر1397بله
10973461ارتباط بین نقش سایتوکین ها در ارتریت بروسلایی اسپوندیلوز و ساکروایلییت12th annual congress of iranian rhuematology associationکیشپوستر1397خير
11970904Acquired torticollis as the initial and sole finding in nasopharyngeal carcinoma: a case reportبیست و نهمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1397بله
12962754Osteomalacia with Looser zones caused by celiac disease11th Annual Congress of Iranian Rheumatologyتهرانپوستر1396خير
13941279Alkaptonuria: Case report9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association.اصفهانپوستر1394خير
14941266Serum Cartilage Oligomeric Matrix Protein is a Predictor Biomarker of Severity and Joint Damage in Rheumatoid Arthritis9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationاصفهانسخنرانی1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19689فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
210124فلوشیپ پژوهشی سطح 21398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه