اعظم  سالارحاجی
خلاصه عملکرد اعظم  سالارحاجی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

اعظم سالارحاجی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): اعظم سالارحاجی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : salarha961@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970661بررسی ویژگی‌های روانسنجی 'پرسشنامه استیگما نسبت به اختلالات روانپزشکی در ارائه دهندگان مراقبت سلامت' و بومی سازی آنمجریدر دست اجراخير
2930748مقایسه تاثیر برنامه گفتمان خانوادگی با آموزش روانی بر استیگما در خانواده بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ابن سینای مشهد مجریپایان یافتهبلي
3971422مقایسه تأثیر حمایت بر اساس مدل آموزش روانی و مدل مراقبت پیگیر بر رضایتمندی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و مراقب اصلی آنها از ارائه خدمات سلامت روانهمکاردر دست اجراخير
4971305بررسی میزان رضایتمندی بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی از ارائه خدمات مراقبت¬های سلامت در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا، مشهدهمکاردر دست اجراخير
5970417تأثیر گروه درمانی شناختی - رفتاری بر بهبود مهارت های مراقبت از خود در زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بستری در بیمارستان روانپزشکی حجازی در مشهدهمکارپایان یافتهخير
6941540مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر تماس با آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انگ و همدلی نسبت به اختلالات روانپزشکی در دانشجویان پرستاریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980963Comparing the Severity of Obsessive-Compulsive Symptoms in Pre-pregnancy, Pregnancy, and Postpartum Period among Women of reproductive ageCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398دوم
2971972The Relationship between Empathy and Stigma towards Psychiatric Disorders among Nursing StudentsISCFuture of Medical Education Journal1397چهارم
3971260The Effect of Occupational Therapy on Self-Steem of Housewives with Mood Disorders After Discharge from the Hospital: a Clinical Trial StudyISCمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان1397مسئول
4971221Effect of Psychology Internship on Stigma of Psychiatric Disorders in Nursing StudentsISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1397سوم
5970405Comparing the Effects of Contact-Based Education and Acceptance and Commitment-Based Training on Empathy Toward Mental Illnesses Among Nursing StudentsISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1396سوم
6970137Comparing the Effects of Continuous Care Model and Psychological Support Training Package on Self-Care in Patients with Bipolar I DisorderscopusEvidence based Care Journal1397پنجم
7961999The Effect of Psychology Clerkship on Empathy toward Mental Disorders in nursing studentsISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1396مسئول
8960407Comparing the Effect of Contact-based Education with Acceptance and Commitment Training on Destigmatization Towardsychiatric Disorders in Nursing StudentsPMCIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1396مسئول
9960259Comparison of the Effect of Face-toFace and Multimedia Education on the Anxiety Caused by Electroconvulsive Therapy in patients with Mood DisordersCinahlEvidence-based Care Journal1396پنجم
10952598Effect of Portfolio Applying on Satisfaction and Educational Achievement of Nursing Students in Psychiatry ClerkshipISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395دوم
11951339The Effect of Occupational Therapy Activities on Self-Efficacy of Housewives with Mood Disorders after Discharge from the Hospital: Clinical Trialindex copernicusJournal of Applied Environmental and Biological Sciences1395پنجم به بعد
12950943The Effect of Applying Portfolio on the Level of Learning among Nursing Students in Clerkship of Psychiatry Ward(Emro (IMEMRFuture of Medical Education Journal1394مسئول
13950942Comparing the effect of In Our Own Voice-family with psychoeducation on stigma in families of schizophrenia patients(Emro (IMEMRNursing Practice Today1394مسئول
14950186The Effect of Anger Management Training Using Workshop and Training Package Methods on the Aggression of Patients with AddictionCinahlEvidence-based Care Journal1395پنجم به بعد
15942865Effects of Psychoeducation on Stigma in Family Caregivers of Patients with Schizophrenia: A Clinical TrialEmbaseJournal of Evidence-based Care1394دوم
16942783the effect of our own voice family on stigma in schizophrenia patients families hospitalized in Ibn sina psychiatric hospital of mashhadISIJ. Appl. Environ. Biol. Sci.1394دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973974مقایسه برنامه گفتمان خانوادگی با آموزش روانی بر استیگما در خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنینخستین همایش استانی سلامت خانواده، تحکیم خانوادهمشهدپوستر1395بله
2973877بررسی علل کم توجهی پرستاران به استیگمای خانواده بیماران روانی در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا- مشهد سال1393سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستیقوچانسخنرانی1393بله
3973099مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر تماس با آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انگ اختلالات روانپزشکی در دانشجویان پرستارینهمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه