امیر  آوان
خلاصه عملکرد امیر  آوان
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

امیر آوان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): امیر آوان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AvanA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ژنتیک انسانیدکترا (Ph.D.)0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971578بررسی ویروس پاپیلوم انسانی، و دریافت های غذایی در ارتباط با ضایعات پیش سرطانی دهانه رحم در مطالعه کوهورت خراسان رضویمجریدر دست اجرابلي
2971242بررسی بر همکنش ژنوتایپ های high و low ویروس پاپیلومای انسانی، تغییرات Exocervix و پاسخ به درمان در یک مطالعه کوهورت در زنان خراسان رضویمجریعقد قراردادبلي
3971238بررسی شیوع و ارتباط تایپ های پرخطر HPV با تغییرات اگزوسرویکسمجریدر دست اجرابلي
4971235بررسی شیوع و ارتباط تایپ های low risk ویروس پاپیلومای انسانی با تغییرات اگزوسرویکس و ریسک ابتلا به سرطان سرویکسمجریدر دست اجرابلي
5961444بررسی نقش پیش گویی کننده یک واریانت ژنی rs10811661 واقع بر روی کروموزوم 9p21 در بیماران مبتلا به سرطان سرویکس به صورت چند مرکزی در استان خراسان رضویمجریدر دست اجرابلي
6961148بررسی نقش پیشگویی کننده ماکرو ار.ان.ای. miR-375 در مدیریت بیماران مبتلا به سرطان مریمجریپایان یافتهبلي
7961061شناسایی عوامل زیستی پیش آگهی و پیش بینی کننده جدید در بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک سرطان کولورکتال - NIMAD (طرح نیماد)مجریدر دست اجراخير
8960906بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب ۷۴۶۵۴-PNU به همراه داروی استاندارد در سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
9960692بررسی اثرات کروسین و PNU74654 به تنهایی و ترکیب با داروی 5FU بر مهار رشد سلولهای سرطانی کلورکتالمجریپایان یافتهبلي
10960548بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های کموتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان در قالب کارآزمایی بالینیمجریدر دست اجراخير
11960477بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های استاندارد در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در قالب کارآزمایی بالینی دو سویه کور double blind randomized controlled trialمجریدر دست اجراخير
12960282بررسی ویروس پاپیلوم انسانی، تغییر نوع و برهم کنش انواع آن در ارتباط با ضایعات پیش سرطانی و و سرطان دهانه رحم و شناسایی دیگر ریسک فاکتور ها در یک مطالعه کوهورت در زنان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
13960275بررسی نقش rs1333049 در RNA غیر کدکننده انتی سنس ANRIL با بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
14960211بررسی عملکرد HDL در بیماران مبتلا به سرطان پستان و نقش یک واریانت ژنتیکی P376L در ژن رسپتور SCARB1 و ارتباط ان با عملکرد HDL و ریسک ابتلا به این سرطانمجریپایان یافتهخير
15951860بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب ۷۴۶۵۴-PNU مهارکننده مسیر سیگنالینگ Wnt/β Catenine بر سرطان پانکراسمجریپایان یافتهبلي
16951122بررسی نقش پروگنوستیک واریانت ژنتیکی rs10811661در ژن CDKN2A/B در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
17951121بررسی نقش پروگنوستیک و پیشگویی کننده واریانت ژنتیکی rs10811661 واقع بر روی ژن CDKN2A/B واقع بر روی کروموزوم 9p21 با اطلاعات پاتولوژیک و بقاء بیماران مبتلا به سرطان مریمجریپایان یافتهبلي
18950961بررسی و شناسایی ماکرو آر.ان.ای های در حال چرخش circulating microRNAs به عنوان بیومارکرهای غیر تهاجمی در تشخیص زود به هنگام و مارکر پروگنوستیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان (Breast cancer)مجریپایان یافتهخير
19950960بررسی نقش پیشگویی کننده ماکرو ار.ان.ای. هایmiR-146، miR-375 ,miR-21 و miR 130 به عنوان بیومارکر در مدیریت بیماران مبتلا به سرطان مریESCCمجریپایان یافتهخير
20941861بررسی ارتباط بین ابتلا به هلیکوباکتر پیلوری،سندرم روده تحریک پذیر، عادات و الگوهای غذایی با شیوع کمبود آهن وآنمی فقر آهن در دختران نوجوان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
21941684بررسی عملکرد HDL (HDL functionality) در ارزیابی بیماران قلبی عروقیمجریپایان یافتهبلي
22941337بررسی نقش پیش گویی کننده RDW در همراهی با اسید اوریک سرم در افراد مبتلا به فشار خون بالا (hypertension)مجریپایان یافتهبلي
23941296بررسی نقش پیشگویی کننده FcgR2A and 3A، وABCB1 به عنوان تست تشخیصی در پاسخ به درمان با با داروهای پاکلی تاکسل و trastuzumab در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
24941295بررسی اثر ضد توموری چهار ترکیب فورموله شده کورکومین در مدل های دو بعدی و سه بعدی سلول های سرطانی هپاتوسلولارمجریپایان یافتهبلي
25941293بررسی ارتباط متیلاسیون پروموتور ژن MGMT در پاسخ به درمان با داروی Temozolomide در بیماران مبتلا به سرطان گلیوبلاستوما (Glioblastoma) از طریق روشهای نوین داده کاوی (data mining)، طبقه بندی با ناظر شامل درخت تصمیم (decision tree)، و بدون ناظر (clustering) و همچنین متا انالیز (meta analysis)مجریپایان یافتهبلي
26940908بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب کورکومین به تنهایی و بصورت توام با داروی جمستابین در رده سلولی MIAPaCa2 سرطان پانکراسمجریپایان یافتهخير
27940724بررسی نقش مارکرهای ژنتیکی CYP1B1 وABCB1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان بر عود و بقاء بیمارانمجریپایان یافتهبلي
28940263بررسی نقش پیشگویی کننده پلی مورفیسم ژنتیکی rs10811661 واقع بر روی کروموزوم 9p21 در افراد چاقمجریپایان یافتهبلي
29931765بررسی متیلاسیون و بیان ژن SOX15در کارسینوم سلول سنگفرشی مری (ESCC )مجریپایان یافتهخير
30931753شناسایی بیومارکر های جدید برای بهبود تشخیص زود هنگام بیماران مبتلا به سکته قلبی توسط مارکرهای ژنتیکی و microRNA ها به عنوان مارکرهای پیش آگهی و تشخیصیمجریدر دست اجرابلي
31971411اثر تزریق موضعی پلی فسفات غیر ارگانیک بر نفوذپذیری عروق و مکانیسم آنهمکاردر دست اجرابلي
32971010درمان هدفمند سرطان کولورکتال با استفاده از نانوکپسول های حاوی داروی ضد سرطان اکسالی پلاتینهمکاردر دست اجراخير
33970182بررسی نقش پیش گویی کننده MicroRNA21 و ارتباط دو واریانت ژنتیکی در ژنهای SCARB1 وCDKN2A/B با ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی عروقیهمکاردر دست اجراخير
34970167بررسی ارتباط تعاملی دریافت غذایی و واریانت ژنتیکی rs696217-Ghrelin با چاقی و ریسک فاکتور های مرتبط با بیماری های قلبی و عروقیهمکاردر دست اجرابلي
35961748بررسی اثر لوزارتان بر روی فاکتورهای دخیل در تکثیر و رگ زایی سلولهای سرطانی کولونهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
36961729بررسی پتانسیل درمانی مهار کننده دارویی EW-7197 در کولیت و سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
37961693بررسی اثر کورکومین فیتوزومال بر شاخص های استرس اکسیداتیو در سلول های کانسر کولورکتالهمکارپایان یافتهخير
38961662مکانیسم اثر مهارگر ریگوسرتیب بر القاء آپوپتوز در سرطان کولون وابسته به نوع موتاسیون های ژنیهمکارپایان یافتهخير
39961547بررسی پتانسیل محافظتی داروی تلمیزارتان در کاهش تشکیل فیبرهای چسبنده پس از عمل جراحیهمکاردر دست اجرابلي
40961539ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیون DNA بر پایه نانو کامپوزیتهای سنتزی جهت شناسایی ویروس پاپیلومای انسانیهمکارعقد قراردادخير
41961515بررسی اثربخشی محصولات روزانه کم چرب غنی شده با ویتامین دی نانو انکپسوله بر روی نشانگرهای بیوشیمیایی عملکرد کبدی، بیماریهای کلیوی و قلب و عروق در بزرگسالان: یک مطالعه مداخله ای کنترل شدههمکارعقد قراردادبلي
42961493بررسی ارتباط بین بیماری قلبی عروقی (بیماری عروق کرونر) و سطوح اسید چربهمکاردر دست اجراخير
43961355اثر لوزارتان و ترانیلاست بر رشد کانسر کولونهمکارپایان یافتهبلي
44961256اثر ترانیلاست (Tranilast) بر تکثیر و چرخه ی سلولی و فاکتورهای موثر بر آنژیوژنز در سلولهای سرطانی کولونهمکارپایان یافتهخير
45961170بررسی اثر درمانی کورکومین و کروسین در بیماران مبتلا به عوارض چشمی ناشی از پرکاری تیروییدهمکاردر دست اجرابلي
46961156ارزیابی بیوانفورماتیکی و تجربی میکرو RNA های موثر در تنظیم مسیرهای wnt/β-catenin و VEGF/VEGFR در مدل موشی کانسر کولورکتال درمان شده با کورکومین فیتوزومالهمکارپایان یافتهخير
47960958اثرداروی PNU74654 بر رشد تومور و سطح بافتی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی در مدل حیوانی سرطان سینههمکارپایان یافتهخير
48960933بررسی نقش پروگنوستیک یک واریانت ژنتیکی rs10811661 در ژن CDKN2A/B در بیماران مبتلا به سرطان های سر وگردن مثانه ریه و کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امید، قائم، امام رضا(ع) و هاشمی نژاد مشهد در سالهای 1396 تا 1400همکاردر دست اجراخير
49960917بررسی خاصیت درمانی کروستین مشتق از زعفران (Crocus sativus) در کاهش رشته های فیبری-چسبنده پس از عمل جراحیهمکارپایان یافتهخير
50960914اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی و رشد تومور در سرطان پستان: یک مطالعه In vitro و In vivoهمکارپایان یافتهخير
51960831اثر کروسین همراه با داروهای استاندارد در درمان تجربی کانسر کولون(نیماد)همکارپایان یافتهخير
52960829اثر ضد سرطانی نانوکورکومین بر کانسر کولون القا شده توسط آزوکسی متان: یک مطالعه In vitro و in vivo ( طرح نیماد)همکارپایان یافتهخير
53960710بررسی اثر نانوفرم کورکومین بر فرایندهای وابسته به مسیرهای رشد وتکثیر سلولی mTOR-PI3K-AKT و Wnt/β-catenin در کانسر کولورکتالهمکارپایان یافتهخير
54960705بررسی ارتباط واریانت rs1130233 ژن AKT با سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
55960443بررسی مکانیسم های مولکولی اثربخشی کورکومین و کروسین بر لیپیدهای سرم در افراد دارای چاقی شکمیهمکاردر دست اجراخير
56960371بررسی اثر ضد سرطانی ترکیب فرموله شده ی کورکومین در سرطان روده ی بزرگهمکارپایان یافتهخير
57960336بررسی نقش پروگنوستیک یک واریانت ژنتیکی rs1128503 در ژن MDR1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان( مطالعه کوهورت)همکاردر دست اجراخير
58960335بررسی نقش پیشگویی کننده rs1128503 در ژن ABCB1/MDR1 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجراخير
59960330اثر نانوفرم کورکومین به تنهایی یا همراه با 5- فلورواوراسیل بر رشد تومور در سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
60960284بررسی نقش بیومارکر rs1800629 در ژن tumor necrosis factor-alpha با ریسک ابتلا به سرطان سرویکسهمکارپایان یافتهخير
61951825شناسایی و تایید واریانت های ژنتیکی در هایپرکلسترولمی خانوادگی درکوهورت Mashhad studyهمکاردر دست اجرابلي
62951824مکانیسم اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی در مدل حیوانی کولیتهمکارپایان یافتهبلي
63951764اثر کروسین بر پیشگیری از فیبروز در مدل تجربی کولیتهمکارپایان یافتهخير
64951661بررسی ارتباط پلی مورفیسم R1587K rs2230808 ABCA1 با ریسک ابتلا به بیماری‌های اترواسکلروتیک قلبی عروقیهمکاردر دست اجراخير
65951651بررسی ارتباط فاکتورهای ژنتیکی مختلف با ایجاد افتالموپاتی تیروئیدی در بیماران مبتلا به پرکاری تیروئیدهمکاردر دست اجراخير
66951534بررسی نقش پروگنوستیک واریانت های ژنتیکی در ژنهای CDKN2A/B و 'CTNNB1' در بیماران مبتلا به سرطان های ژنیکولوژی (تخمدان – آندومتر – سرویکس )همکاردر دست اجراخير
67951406بررسی تاثیر تارگت تراپی مهارگر دارویی Rigosertib بر سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
68951405اثر فرم فیتوزومال کورکومین بر رشد تومور و آنژیوژنز در مدل حیوانی سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
69951214مطالعه اختلالات آترواسکلروز قلبی-مغزی عروقی فاز دوم در شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
70951136بررسی التهاب حاصل از پلی فسفات آزاد شده از پلاکت در دیواره عروق با تمرکز بر سطح بیان و فعالیت متالوپروتئازهاهمکارپایان یافتهخير
71951092بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن های IL10 وTNF-α و ایجاد مقاومت به درمان پلاکت و فاکتور 7 نوترکیب در بیماران ترومباستنی گلانزمنهمکارپایان یافتهبلي
72951050اثر کروسین در پیشگیری و درمان کولیت تجربی در موشهای C57BL6همکارپایان یافتهبلي
73950852بررسی مکانیسم اثر سرطانی پلی فسفات پلاکتی با تمرکز بر ژن Cyclin D1 و Survivinدر سرطان سینههمکارپایان یافتهخير
74941614مطالعه اثر ترومبین بر پروتئین های شوک حرارتی در سلول های اندوتلیال رگیهمکارپایان یافتهبلي
75941561بررسی همراهی پلی مورفیسم rs2868371 مربوط به ژن HSPB1 با سندروم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
76941266بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب گیاهی کورکومین بر خواص سرطانی آنزیم Factor X با تمرکز بر مسیرهای ,Wnt/β-catenin AMPK و mTORهمکارپایان یافتهخير
77941240بررسی اثر سمیت سلولی و مکانیسم اثر ترکیب کورکومین در سلولهای سرطانی MCF-7 سرطان سینههمکارپایان یافتهخير
78940983بررسی ارتباط شاخص های عملکرد کبدی و پلی مورفیسم ژن های GC و CYP2R1 با میزان پاسخ به مکمل یاری ویتامین دی در دختران نوجوانهمکارپایان یافتهبلي
79940938بررسی مکانیسم بیوشیمیایی ضد التهابی ترکیب کورکومین در تنظیم خواص التهابی پروتئین ترومبین در سلول های اندو تلیال رگیهمکارپایان یافتهبلي
80940937بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب کورکومین در انواع سلول های سرطانی با تمرکز بر مسیرهای AMPK و mTORهمکارپایان یافتهخير
81940789ارزیابی ریسک ابتلا به سرطان پستان ازطریق بررسی واریانتهای جایگاه (LOC643714 /TNRC9 ,TOX3) جهت آنالیز هاپلوتیپ و همراهی آن با پاسخ به درمان و بیان پروتئینهمکارپایان یافتهبلي
82940247بررسی نقش پیش گویی کننده روی ، مس و سوپراکسید دیسموتاز و حذف 50 bp در پروموتر ژن SOD1 در وقوع بیماریهای قلبی عروقیهمکارپایان یافتهبلي
83930940بررسی نقش پلی¬مورفیسم ژنی و آنتی¬بادی پروت‍‍ئین شوک حرارتی 27 در پیشگویی ناتوانی و مرگ و میر ناشی از حوادث جدید عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981207Correlation of human papillomavirus 16 and 18 with cervical cancer and their diagnosis methods in Iranian women: A systematic review and meta-analysisISICurrent Problems in Cancer چهارم
2981179High-density lipoprotein lipid peroxidation as a molecular signature of the risk for developing cardiovascular disease: Results from MASHAD cohortISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
3981082Scavenger receptor Class B type I as a potential risk stratification biomarker and therapeutic target in cardiovascular disease.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
4980858A Combination of two body contouring technologies: radiofrequency and Ultrasonic cavitation did not have adverse effects on hematological/liver markers in overweight womenسایر سایت‏های تخصصیJournal of Nutritional Sciences and Dietetics1396پنجم
5980857Association of the IL6 gene polymorphism with Metabolic Syndrome risk in obese subjectsISIBiochemical genetics مسئول
6980835Human T lymphotropic virus type 1 and risk of cardiovascular disease: High-density lipoprotein dysfunction versus serum HDL-C concentrations.ISIBioFactors1398مسئول
7980834High dose vitamin D supplementation is associated with an improvement in serum markers of liver function.ISIBioFactors1398سوم
8980833There is an association between a genetic polymorphism in the ZNF259 gene involved in lipid metabolism and coronary artery disease.ISIGENE1398اول
9980832Association of the involvement of axillary lymph nodes in HER-2/neu overexpression in patients with breast cancer.ISIBREAST JOURNAL1398چهارم
10980831Depression in adolescent girls: Relationship to serum vitamins a and E, immune response to heat shock protein 27 and systemic inflammation.ISIJournal of affective disorders1398پنجم
11980829Role of c-MET Inhibitors in Overcoming Drug Resistance in Spheroid Models of Primary Human Pancreatic Cancer and Stellate Cells.ISIcancers1398پنجم به بعد
12980820Association of a genetic variant in the angiopoietin-like protein 4 gene with metabolic syndrome.ISIBMC medical genetics1398مسئول
13980813Association of a Genetic Variant in ATP-binding Cassette Sub-Family B Member 1 Gene with Poor Prognosis in Patients with Squamous Cell Carcinoma of the EsophagusISIIUBMB life مسئول
14980748Therapeutic potency of crocin in the treatment of inflammatory diseases: Current status and perspective.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398سوم
15980746Therapeutic potential of pharmacological TGF-β signaling pathway inhibitors in the pathogenesis of breast cancer.ISIBiochemical pharmacology1398چهارم
16980744Prognostic value of high mobility group protein A2 (HMGA2) over-expression in cancer progressionISIGENE1398چهارم
17980357Role of the transforming growth factor-β signaling pathway in the pathogenesis of colorectal cancerISIjournal of cellular biochemistry1398سوم
18980317The clinical impact of exosomes in cardiovascular disorders: From basic science to clinical application.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
19980316Tumor-derived exosomes: Potential biomarkers and therapeutic target in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
20980315PNU-74654 enhances the antiproliferative effects of 5-FU in breast cancer and antagonizes thrombin-induced cell growth via the Wnt pathway.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
21980266Leptin level decreases after treatment with the combination of RadiofrequencyMedlineDiabetes and metabolic syndrome1398سوم
22980261Stem cell therapy: A novel approach for myocardial infarctionISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم به بعد
23980259MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in hepatocellular carcinomaISICurrent drug targets مسئول
24980238HSP27 expression in the human peripheral blood mononuclear cells as an early prognostic biomarker in coronary artery disease patientsMedlineDiabetes and metabolic syndrome1398پنجم به بعد
25980230Therapeutic potency of heat-shock protein-70 in the pathogenesis of colorectal cancer: current status and perspectivesISIBiochemistry and cell biology1398پنجم به بعد
26980137Recent advances in nanotechnology for the treatment of metabolic syndromeMedlineDiabetes and metabolic syndrome1398پنجم به بعد
27980110Reactive oxygen species in colorectal cancer: The therapeutic impact and its potential roles in tumor rogression via perturbation of cellular and physiological dysregulated pathways.ISIJournal of cellular physiology1398مسئول
28980109Circulating Exosomes as Potential Biomarkers in Cardiovascular Disease.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1397مسئول
29980108Effect of curcumin on glioblastoma cells.ISIJournal of cellular physiology1397مسئول
30980107The Esophageal Cancer and the PI3K/AKT/mTOR Signaling Regulatory microRNAs: a Novel Marker for Prognosis, and a Possible Target for Immunotherapy.ISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
31980106The Prognostic and Predictive Value of microRNAs in Patients with H. pylori-positive Gastric Cancer.ISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
32980105Phytosomal Curcumin Elicits Anti-tumor Properties Through Suppression of Angiogenesis, Cell Proliferation and Induction of Oxidative Stress in Colorectal Cancer.ISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
33980104Targeting the C-MET/HGF Signaling Pathway in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma.ISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
34980103Therapeutic potential of toll-like receptors in treatment of gynecological cancersISIIUBMB life1398مسئول
35980102Passive smoking is associated with cognitive and emotional impairment in adolescent girlsISIJournal of general psychology1397سوم
36980099Role of Regulatory Oncogenic or Tumor Suppressor miRNAs of PI3K/AKT Signaling Axis in the Pathogenesis of Colorectal CancerISICurrent Pharmaceutical Design1397مسئول
37974447The prognostic potential of long noncoding RNA HOTAIR expression in human digestive system carcinomas: A meta‐analysisISIJournal of cellular physiology1398دوم
38974446EW-7197 prevents ulcerative colitis-associated fibrosis and inflammationISIJournal of cellular physiology1398اول
39974283Dietary Intake and Its Relationship to Different Body Mass Index Categories: A Population-Based Study.MedlineJOURNAL OF RESEARCH IN HEALTH SCIENCES1397سوم
40974282Association of Vitamin D Status With Liver and Kidney Disease: A Systematic Review of Clinical Trials, and Cross-Sectional and Cohort Studies.ISIInternational journal for vitamin and nutrition research چهارم
41974280Targeting cancer stem cells as therapeutic approach in the treatment of colorectal cancerISIThe international journal of biochemistry & cell biology1398مسئول
42974184The antileukemic effects of saffron (Crocus sativus L.) and its related molecular targets: A mini review.ISIjournal of cellular biochemistry1398سوم
43974183High-density lipoprotein functionality and breast cancer: A potential therapeutic target.ISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
44974182Toxicity of Adjuvant Radiotherapy in Patients with Breast Cancer: A Review StudyISCreports of radiotherapy & oncology1397مسئول
45974149The Role of HSP27 in the development of drug resistance of gastrointestinal malignancies: current status and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398سوم
46974148Diagnostic, prognostic, and therapeutic potency of microRNA 21 in the pathogenesis of colon cancer, current status and prospective.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم به بعد
47974145Role of thrombin in the pathogenesis of atherosclerosis.ISIjournal of cellular biochemistry1398پنجم به بعد
48974083Anemia is associated with cognitive impairment in adolescent girls: A cross-sectional surveyISIApplied neuropsychology. Child چهارم
49973987Role of adenomatous polyposis coli (APC) gene mutations in the pathogenesis of colorectal cancer; current status and perspectives.ISIBiochimie1397پنجم به بعد
50973914A variant in CYP2R1 predicts circulating vitamin D levels after supplementation with high‐dose of vitamin D in healthy adolescent girlsISIJournal of cellular physiology1398مسئول
51973863Association of body mass index with serum calcium and phosphate levelsMedlineDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews1397دوم
52973835The genetic factors contributing to hypospadias and their clinical utility in its diagnosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
53973834Hereditary breast cancer; Genetic penetrance and current status with BRCAISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم
54973824Associations of vitamin D binding protein variants with the vitamin D-induced increase in serum 25-hydroxyvitamin DMedlineClinical Nutrition ESPEN1397مسئول
55973812Paraoxonase-1 Q192R polymorphism and its association with hs-CRP and fasting blood glucose levels and risk of coronary artery diseaseMedlineDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews1397اول
56973802A genetic variant in CDKN2A/2B locus was associated with poor prognosis in patients with esophageal squamous cell carcinoma.ISIJournal of cellular physiology1398مسئول
57973800Gold nanoparticle and polyethylene glycol in neural regeneration in the treatment of neurodegenerative diseases.ISIJournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
58973791Therapeutic potency of oncolytic virotherapy-induced cancer stem cells targeting in brain tumors, current status, and perspectives.ISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
59973605Therapeutic potential of RAS prenylation pharmacological inhibitors in the treatment of breast cancer, recent progress, and prospectiveISIJournal of cellular biochemistry1398پنجم به بعد
60973551Immunculus as an Approach for the Evaluation of Multiple Sclerosis: A Case Reportindex copernicusBiomedical Journal of Scientific & Technical Research1397چهارم
61973309Targeted therapies in pancreatic cancer: Promises and failuresISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
62973307Toll-like Receptors Signaling Pathways as a Potential Therapeutic Target in Cardiovascular Disease.ISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
63973306Characterization of cellular and humoral immune responses to alkaline phosphatase from fertile hydatid cysts in the human peripheral blood.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
64973270Relationship between serum high sensitivity C‐reactive protein with angiographic severity of coronary artery disease and traditional cardiovascular risk factorsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398سوم
65973191A genetic variant in the Cytochrome P450 Family 2 Subfamily R Member 1 determines response to vitamin D supplementationISIClinical nutrition مسئول
66973138The potential therapeutic use of renin–angiotensin system inhibitors in the treatment of inflammatory diseasesISIJournal of cellular physiology1397مسئول
67973114The role of microRNAs in 5-FU resistance of colorectal cancer; possible mechanismsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
68973112Early detection of cervical cancer based on high-risk HPV DNA-based genosensors: A systematic reviewISIbiofactors1397چهارم
69973105A comparison of analytical methods for measuring concentrations of 25-hydroxy vitamin D in biological samplesISIAnalytical Methods1397پنجم
70973026Therapeutic potential of A2 adenosine receptor pharmacological regulators in the treatment of cardiovascular diseases, recent progress, and prospective.ISIJournal of Cellular Physiology1397اول
71973024Therapeutic potency of Wnt signaling antagonists in the pathogenesis of prostate cancer, current status and perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
72973023The prognostic and therapeutic values of long noncoding RNA PANDAR in colorectal cancer.ISIJournal of Cellular Physiology1397مسئول
73973021The potential prognostic and therapeutic application of tissue and circulating microRNAs in cervical cancer.ISIJournal of Cellular Physiology1397مسئول
74973007Improvement of Learning and Professional Competency among Postgraduate Students through Designing and Implementation of Interprofessional Educationscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1397چهارم
75972938The interaction between a HSP-70 gene variant with dietary calories in determining serum markers of inflammation and cardiovascular risk.ISIClinical nutrition1397مسئول
76972884Association of TNF-308 GA polymorphism located in tumor necrosis factor a with the risk of developing cervical cancer and results of pap smearISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
77972779Crocin synergistically enhances the antiproliferative activity of 5-flurouracil through Wnt/PI3K pathway in a mouse model of colitis-associated colorectal cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
78972685Epigenetic Drug Therapy in the Treatment of Colorectal Cancer.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1397مسئول
79972684Pharmacogenetics of anticancer drug sensitivity and toxicity in colorectal cancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1397مسئول
80972681A randomized clinical trial on the antitumoral effects of low molecular weight heparin in the treatment of esophageal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم به بعد
81972464Prooxidant-Antioxidant Balance and Antioxidant Properties of Thuja orientalis L: A Potential Therapeutic Approach for Diabetes MellitusISICURRENT MOLECULAR PHARMACOLOGY1397پنجم
82972463The prognostic value of long noncoding RNA MEG3 expression in the survival of patients with cancer: A meta-analysis.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
83972450The potential role of adenosine signaling in the pathogenesis of melanomaISIBiochemical Pharmacology1397مسئول
84972396The diagnostic and prognostic value of copeptin in cardiovascular disease, current status, and prospective.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
85972333The prognostic and therapeutic values of long noncoding RNA PANDAR in colorectal cancerISIJournal of cellular physiology1397مسئول
86972313Relationship between platelet count and platelet width distribution and serum uric acid concentrations in patients with untreated essential hypertensionISIBioFactors1397مسئول
87972121auraptene inhibit migration and invasion of cervical and ovarian cancer cell by repression of MMP 2 and 9PMCJournal of Pharmacopuncture1397چهارم
88972019Vitamin D, the gut microbiome and inflammatory bowel disease.ISIJournal of research in medical sciences1397مسئول
89971953Role of adenosine signaling in the pathogenesis of head and neck cancerISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
90971945Evaluation of Involvement of Axillary Lymph Nodes with Ki-67 Expression in Patients with Breast CancerISIInternational Journal of Cancer Management1397پنجم به بعد
91971596Phytosomal curcumin inhibits tumor growth in colitis-associated colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
92971595Targeting the death receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
93971569Nucleated Red Blood Cells Count as a prognostic biomarker in predicting the complications of asphyxia in neonates. .ISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1396چهارم
94971563High dose vitamin D supplementation can improve menstrual problems, dysmenorrhea and premenstrual syndrome in adolescentsISIGynecological endocrinology1397اول
95971461Serum level of gamma-glutamyl transferase as a biomarker for predicting obstruction severity of artery in patients with coronary artery diseaseMedlineIndian Heart Journal1397اول
96971391Advancements in electrochemical DNA sensor for detection of human papilloma virus - A reviewISIAnalytical Biochemistry1397پنجم
97971329A genetic variant in CDKN2A/B gene is associated with the increased risk of breast cancerISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396مسئول
98971327Association of tumor necrosis factor-α -308 G/A gene polymorphism with coronary artery diseases: An evidence- based studyISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396سوم
99971225Serum C‐reactive protein in the prediction of cardiovascular diseases: Overview of the latest clinical studies and public health practiceISIJournal of cellular physiology1397اول
100971073The Relationship Between Vascular Endothelial Growth Factor Cis- and Trans-Acting Genetic Variants and Metabolic SyndromeISIAmerican Journal of the Medical Sciences1397پنجم به بعد
101971065Association of rs6921438 A < G with serum vascular endothelial growth factor concentrations in patients with metabolic syndromeISIGENE1397دوم
102971046Current status and future prospective of Curcumin as a potential therapeutic agent in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
103971044Phytosomal-curcumin antagonizes cell growth and migration, induced by thrombin through AMP-Kinase in breast cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
104971028Curcumin suppresses colorectal cancer progression through down-regulation of Wnt signaling in cancer stem cellsISCBasic & Clinical Cancer Research1397مسئول
105970846Effects of the Novel Formulated Forms of Curcumin on Tumor Growth Inhibition in Breast Cancerscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397دوم
106970808comparison of obesity and some cardiovascular risk factors between male employees of gas refinery, petrochemical plant, and non-industrial workplacesISCIranian Journal of Health Sciences1396پنجم به بعد
107970807Circulating Micrornas as Novel Potential Biomarkers in Upper Gastrointestinal Cancersسایر سایت‏های تخصصیclinics in oncology1395مسئول
108970806Prognostic and Predictive Values of MicroRNAs in Pancreatic Cancerسایر سایت‏های تخصصیclinics in oncology1395مسئول
109970737Colorimetric detection based on gold nano particles (GNPs): An easy, fast, inexpensive, low-cost and short time method in detection of analytes (protein, DNA, and ion)scopusSensing and Bio-Sensing Research1397سوم
110970720Therapeutic Potential of Targeting PI3K/AKT Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396مسئول
111970719Tumor-derived exosomes: Potential biomarker or therapeutic target in breast cancer?ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1397مسئول
112970718Toll like receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in colorectal cancer.ISIJournal of Cellular Physiology1397مسئول
113970661Anti-tumoral effects of low molecular weight heparin: A focus on the treatment of esophageal cancerISIJournal of cellular physiology1397مسئول
114970423The current status and perspectives regarding the clinical implication of intracellular calcium in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397مسئول
115970223Clinical and prognostic value of the C-Met/HGF signaling pathway in cervical cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
116970222The 9p21 locus as a potential therapeutic target and prognostic marker in colorectal cancer.ISIPharmacogenomics1397مسئول
117970221A genetic polymorphism in the CYP1B1 gene in patients with squamous cell carcinoma of the esophagus: an Iranian Mashhad cohort study recruited over 10 years.ISIPharmacogenomics1397مسئول
118970204High-dose vitamin D supplementation is associated with an improvement in several cardio-metabolic risk factors in adolescent girls: a nine-week follow-up studyISIANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY1396پنجم
119970117Crocus sativus a natural food coloring and flavoring has potent anti-tumor propertiesISIPhytomedicine1397مسئول
120970042The diagnostic and prognostic value of circulating microRNAs in coronary artery disease: a novel approach to disease diagnosis of stable CAD and acute coronary syndromeISIJournal of cellular physiology1397مسئول
121970036Association of epstein-barr virus with esophageal squamous cell carcinomaISIMiddle East Journal of Cancer1397اول
122970027Menstrual disorders and premenstrual symptoms in adolescents: prevalence and relationship to serum calcium and vitamin D concentrations.ISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1397اول
123970025The 9p21 locus: A potential therapeutic target and prognostic marker in breast cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
124964239Therapeutic potency of mTOR signaling pharmacological inhibitors in the treatment of proinflammatory diseases, current status, and perspectives.ISIJournal of cellular physiology1397مسئول
125964172Evaluation of miR-21 Inhibition and its Impact on Cancer Susceptibility Candidate 2 Long Noncoding RNA in Colorectal Cancer Cell Line.PMCAdvanced biomedical research1396پنجم به بعد
126964087Interaction between a variant of CDKN2A/B-gene with lifestyle factors in determining dyslipidemia and estimated cardiovascular risk: A step toward personalized nutritionISICLINICAL NUTRITION1396مسئول
127964086Nutrients intake and serum calcium and phosphorus levels: An evidence-based studyISIJournal of clinical laboratory analysis1396دوم
128963936Clinical Studies on the Effect of Saffron in Different Diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396سوم
129963795Therapeutic potency of heat-shock protein-90 pharmacological inhibitors in the treatment of gastrointestinal cancer, current status and perspectives.ISIJournal of pharmacy and pharmacology1396سوم
130963768Therapeutic potency of pharmacological adenosine receptor agonist/antagonist in angiogenesis, current status and perspectives.ISIJOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY1396مسئول
131963755Clinicopathologic Features and Survival of Breast Cancer Subtypes in Northeast IranISIMiddle East Journal of Cancer1396چهارم
132963523Saffron against Components of Metabolic Syndrome: Current Status and ProspectiveISIJOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY1396اول
133963431Metabolic syndrome and its components are related to psychological disorders: A population based studyMedlineDIABETES & METABOLIC SYNDROME-CLINICAL RESEARCH & REVIEWS1396سوم
134963321Therapeutic potentials of adenosine receptors agonists and antagonists in colitis; Current status and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
135963320Genetic variation in the DNA repair pathway as a potential determinant of response to platinum-based chemotherapy in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397مسئول
136963319Adenosine: An endogenous mediator in the pathogenesis of gynecological cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
137963317Targeting tumor microenvironment as a potential therapeutic approach in colorectal cancer: rational and progressISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
138963316The genetic factors contributing to the development of Wilm’s tumor and their clinical utility in its diagnosis and prognosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
139963092There is an association between serum high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) concentrations and depression score in adolescent girls.ISIPsychoneuroendocrinology1396مسئول
140963070Serum Transaminase Concentrations and the Presence of Irritable Bowel Syndrome Are Associated with Serum 25-Hydroxy Vitamin D Concentrations in Adolescent Girls Who Are Overweight and ObeseISIAnnals of nutrition & metabolism1396سوم
141963033Genetic and epigenetic factors influencing vitamin D statusISIJournal of cellular physiology1397مسئول
142963017Targeting the RAS signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
143963016The therapeutic potential of targeting the BRAF mutation in patients with colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
144963015Genetic variants as potential predictive biomarkers in advanced colorectal cancer patients treated with oxaliplatin-based chemotherapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
145963012Role of adenosine signaling in the pathogenesis of breast cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
146963011Therapeutic potential of novel formulated forms of curcumin in the treatment of breast cancer by the targeting of cellular and physiological dysregulated pathwaysISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
147962971Genetic Background of Hirschsprung Disease: A Bridge Between Basic Science and Clinical ApplicationISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
148962970The Therapeutic Potential of Targeting Tumor Microenvironment in Breast Cancer: Rational Strategies and Recent ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
149962922The prognostic and therapeutic application of microRNAs in breast cancer: Tissue and circulating microRNAsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
150962921GD2-targeted immunotherapy and potential value of circulating microRNAs in neuroblastoma.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
151962835High Dose Supplementation of Vitamin D Affects Measures of Systemic Inflammation: Reductions in High Sensitivity C-Reactive Protein Level and Neutrophil to Lymphocyte Ratio (NLR) DistributionISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396اول
152962803Role of Wnt/β-catenin signaling regulatory microRNAs in the pathogenesis of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396دوم
153962590Serum concentrations of MCP-1 and IL-6 in combination predict the presence of coronary artery disease and mortality in subjects undergoing coronary angiographyISIMOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY1396پنجم به بعد
154962581The Potential Value of the PI3K/Akt/mTOR Signaling Pathway for Assessing Prognosis in Cervical Cancer and as a Target for Therapy.ISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
155962475Relationship between serum cytokines receptors and matrix metalloproteinase 9 levels and coronary artery diseaseISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396اول
156962210Cytokines and MicroRNA in Coronary Artery DiseaseISIAdvances in Clinical Chemistry1396مسئول
157962203The prognostic value of MGMT promoter methylation in glioblastoma: A meta-analysis of clinical trialsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
158962176Role of Curcumin in Prevention and Treatment of Colorectal Cancer: The Mechanismsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396سوم
159962111Therapeutic Potential of Curcumin in Breast Cancer: From Basic Research to Clinical ApplicationsISCreports of radiotherapy & oncology1394مسئول
160962080Higher prevalence of metabolic syndrome among male employees of a gas refinery than in their counterparts in nonindustrial environmentsISIAsian Biomedicine1396پنجم
161962032Patient-derived osteosarcoma cells are resistant to methotrexateISIPLOS ONE1396پنجم به بعد
162961928Anti-inflammatory effect of Crocus sativus on Serum Cytokine Levels in Subjects with Metabolic Syndrome: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled TrialMedlineCurrent clinical pharmacology1396پنجم به بعد
163961773The cross-regulation between SOX15 and Wnt signaling pathwayISIJournal of Cellular Physiology1396مسئول
164961726Clinical Significance and Prognosis Value of Wnt Signaling Pathway in Cervical CancerISIJournal of Cellular Biochemistry1396مسئول
165961431Targeting the Akt/PI3K Signaling Pathway as a Potential Therapeutic Strategy for the Treatment of Pancreatic CancerISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1396مسئول
166961399Targeting stroma in pancreatic cancer: Promises and failures of targeted therapies.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
167961397Genetic susceptibility in cervical cancer: From bench to bedsideISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
168961302Current Status and Perspectives Regarding the Therapeutic Potential of targeting EGFR pathway by Curcumin in Lung CancerISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
169961299Therapeutic Potentials of BDNF/TrkB in Breast Cancer; Current Status and Perspectives.ISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
170961298C-Met as a potential target for the treatment of gastrointestinal cancer: Current status and future perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
171961297Current Status and Prospective Regarding the Therapeutic Potential of Natural Autoantibodies in Cancer Therapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
172961287Impact of Cigarette Smoking on Serum Pro- and Anti-Inflammatory Cytokines and Growth FactorsISIAMERICAN JOURNAL OF MENS HEALTH1396اول
173961265Proinflammatory signaling functions of thrombin in cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
174961258Relationship between serum anti-heat shock protein 27 antibody levels and obesityISIClinical Biochemistry1396اول
175961254Depression and anxiety symptoms are associated with white blood cell count and red cell distribution width: A sex-stratified analysis in a population-based studyISIPsychoneuroendocrinology1396پنجم به بعد
176961189Podophyllotoxin: a novel potential natural anticancer agentPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
177961184Exosome-Encapsulated microRNAs as Potential Circulating Biomarkers in Colon CancerISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
178961170Interferon-Mediated Tumor Resistance to Oncolytic VirotherapyISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396چهارم
179961158Neurosychological function in relation to dysmenorrhea in adolescentsISIEUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY1396اول
180961101Therapeutic Potential of Targeting Wnt/β-Catenin Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
181961002The Therapeutic Potential of PI3K/Akt/mTOR Inhibitors in Breast Cancer: Rational and ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
182960678Current Status and Perspectives Regarding LNA-Anti-miR Oligonucleotides and microRNA miR-21 Inhibitors as a Potential Therapeutic Option in Treatment of Colorectal CancerISIJournal of cellular biochemistry1396دوم
183960527The value of serum pro-oxidant/antioxidant balance in the assessment of asphyxia in term neonatesISIJOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE1396چهارم
184960112Association of E6 gene expression of high risk human papillomaviruse HPV 18 in patients with Cervical squamous cell dysplasia and Cancerous LesionsSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Virology1394مسئول
185960089Inhibition of microRNA-21 via locked nucleic acid-anti-miR suppressed metastatic features of colorectal cancer cells through modulation of programmed cell death 4ISITUMOR BIOLOGY1395سوم
186954526Therapeutic Potential of Curcumin in Treatment of Pancreatic Cancer: Current Status and Future PerspectivesISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
187954519Development of bioluminescent chick chorioallantoic membrane (CAM) models for primary pancreatic cancer cells: a platform for drug testingISIScientific reports1395دوم
188954501Circulating microRNAs as Potential Diagnostic, Prognostic and Therapeutic Targets in Pancreatic CancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395اول و مسئول
189954499Effect of crocin on inflammatory bowel diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395دوم
190954495Role of wnt5a in the pathogenesis of inflammatory diseasesISIJournal of cellular physiology1396مسئول
191954327Inorganic polyphosphate: a key modulator of inflammation.ISIJournal of thrombosis and haemostasis1395دوم
192954258Association of hematocrit with blood pressure and hypertensionISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396اول
193954227Association between Serum Glutathione Peroxidases and Superoxide Dismutases mRNA Level with Coronary Artery DiseaseChemical Abstracthealth1395پنجم به بعد
194953609Pimpinella anisum L. ethanolic extract ameliorates the gentamicin- induced nephrotoxicity in ratsISINephrology1395پنجم
195953486Phospho-Akt overexpression is prognostic and can be used to tailor the synergistic interaction of Akt inhibitors with gemcitabine in pancreatic cancer.ISIJournal of Hematology & Oncology1395اول
196953478Circulating exosomes and exosomal microRNAs as biomarkers in gastrointestinal cancerISICANCER GENE THERAPY1395مسئول
197953462Tissue distribution of crizotinib and gemcitabine combination in a patient-derived orthotopic mouse model of pancreatic cancerChemical AbstractADMET and DMPK1395دوم
198953442Reduced Serum Levels of Zinc and Superoxide Dismutase in Obese IndividualsISIAnnals of nutrition & metabolism1395مسئول
199953208Association of heat shock protein70-2 (HSP70-2) gene polymorphism with obesityISIANNALS OF HUMAN BIOLOGY1395چهارم
200953207Deciphering biological characteristics of tumorigenic subpopulations in human colorectal cancer reveals cellular plasticityISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES1395چهارم
201953206The 9p21 Locus and its Potential Role in Atherosclerosis Susceptibility; Molecular Mechanisms and Clinical Implications.ISICurrent pharmaceutical design1395اول و مسئول
202953205Enhanced detection sensitivity of prostate-speci fi c antigen via PSA-conjugated gold nanoparticles based on localized surface plasmon resonance: GNP-coated anti-PSA/LSPR as a novel approach for the identi fi cation of prostate anomaliesISICANCER GENE THERAPY1395چهارم
203953204Circulating microRNAs as Potential Diagnostic Biomarkers and Therapeutic Targets in Gastric Cancer: Current Status and Future PerspectivesISICurrent medicinal chemistry1395مسئول
204953148Association of a Vascular Endothelial Growth Factor genetic variant with Serum VEGF level in subjects with Metabolic SyndromeISIGene1395اول
205953147Role of Thrombin in the Pathogenesis of Central Nervous System Inflammatory DiseasesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1395سوم
206952905Nutrient patterns and their relationship to metabolic syndrome in Iranian adultsISIEUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION1395چهارم
207951321Effects of Ramadan Fasting on the Regulation of Inflammationindex copernicusjournal of Fasting and Health1394سوم
208951119Physalis alkekengi and Alhagi maurorum ameliorate the side effect of cisplatin-induced nephrotoxicityISICancer Gene Ther1395پنجم به بعد
209951060Serum high-sensitivity C-reactive protein as a biomarker in patients with metabolic syndrome: Evidence based study with 7284 subjectsISIEuropean journal of clinical nutrition1395اول
210950970Locked nucleic acid anti-miR-21 inhibits cell growth and invasive behaviors of a colorectal adenocarcinoma cell line : LNA-anti-miR as a novel approachISICANCER GENE THERAPY1395سوم
211950764The MEK1/2 Inhibitor Pimasertib Enhances Gemcitabine Efficacy-Letter.ISICLINICAL CANCER RESEARCH1395چهارم
212950515The Association of High Risk Human Papillomaviruses in Patients With Cervical Cancer: An Evidence Based Study on Patients With Squamous Cell Dysplasia or Carcinoma for Evaluation of 23 Human Papilloma Virus GenotypesISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1395پنجم به بعد
213950401Association of Age and Lipid Profiles with Measures of Renal Function in an Iranian PopulationPMCJournal of Dietary Supplements1395دوم
214950215Role of SFRP1 in NPC Metastasis — LetterISIcancer prevention research1395مسئول
215950214Zinc Finger 259 Gene Polymorphism rs964184 is Associated with Serum Triglyceride Levels and Metabolic SyndromeChemical Abstractinternational journal of molecular and cellular medicine1394دوم
216950162Association between serum cytokine concentrations and the presence of hypertriglyceridemiaISIClinical Biochemistry1395سوم
217950117Application of Mesenchymal Stem Cells in Melanoma: A Potential Therapeutic Strategy for Delivery of Targeted AgentsISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1394سوم
218943190The potential for circulating microRNAs in the diagnosis of myocardial infarction: a novel approach to disease diagnosis and treatmentISICurrent pharmaceutical design1394اول و مسئول
219942370MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in melanomaISIEuropean Journal of Cancer1394مسئول
220940054Low expression of chloride channel accessory 1 predicts a poor prognosis in colorectal cancer: The question is still open.ISICancer1394مسئول
221935021Relationship between serum cytokine and growth factor concentrations and coronary artery diseaseISIClinical Biochemistry1394پنجم
222935000Cytokine and growth factor profiling in patients with the metabolic syndrome.ISIThe British journal of nutrition1394سوم
223934992Increased pro-oxidant–antioxidant balance in patients with diabetes mellitusPMCInternational Journal of Cardiovascular Research1393دوم
224934879Association of tumor necrosis factor-α promoter G-308A gene polymorphism with increased triglyceride level of subjects with metabolic syndrome.ISIGene1394دوم
225934784Biomarker Analysis in CLEOPATRA: Searching for a Sensitive Prognostic Factor in Breast Cancer.ISIJ Clin Oncol1394اول و مسئول
226934783Synergistic activity of the c-Met and tubulin inhibitor tivantinib (ARQ197) with pemetrexed in mesothelioma cells.ISICurr Drug Targets1393چهارم
227934693Platinum-induced neurotoxicity and preventive strategies: Past, present, and futureISIOncologist1393چهارم
228934692Pharmacogenomic modeling in pancreatic cancer-letterISIClinical Cancer Research1393اول
229934688Impact of the C1431T Polymorphism of the Peroxisome Proliferator Activated Receptor-Gamma (PPAR-γ) Gene on Fasted Serum Lipid Levels in Patients with Coronary Artery Disease.ISIAnnals of nutrition & metabolism1394سوم
230934231Early detection of colorectal cancer: from conventional methods to novel biomarkersISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY1394چهارم
231934222Galectin-4 expression is associated with reduced lymph node metastasis and modulation of Wnt/beta-catenin signalling in pancreatic adenocarcinomaISIONCOTARGET1393سوم
232934137The lipoprotein lipase S447X and cholesteryl ester transfer protein rs5882 polymorphisms and their relationship with lipid profile in human serum of obese individualsISIgene1393دوم
233934096Metabolic syndrome components as markers to prognosticate the risk of developing chronic kidney disease: evidence-based study with 6492 individuals.ISIthe Journal of Epidemiologythe Journal of Epidemiology1394سوم
234933810Calcium/magnesium infusion for oxaliplatin-induced neuropathy: protective or not?ISIJ Clin Oncol1393دوم
235933329Modulation of Signaling Enhances the Efficacy of the Combination of Satraplatin and Erlotinib.ISICurrent Drug Targets1393پنجم
236932896TIVANTINIB-GEMCITABINE: PHARMACOLOGICAL RATIONAL FOR A NEW COMBINATION IN PANCREATIC CANCERPMCAnnals of Oncology1393دوم
237932894Unraveling the role of CYB5A in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC): correlation with clinical outcome and functional characterization in the modulation of autophagy and oncogenic phenotypesindex copernicusCancer Research1392سوم
238932893Development of bioluminescence orthotopic pancreatic-ductal-adenocarcinoma (PDAC) mouse models from primary PDAC cells as a new tool for therapeutic discoveryISICancer Research1392اول
239932892Modulation of autophagy and oncogenic phenotypes through CYB5A-TRAF6 signaling influence prognosis of resected and metastatic pancreatic cancerISICancer Research1393چهارم
240932890Targeting metabolic reprogramming in hypoxic models of pancreatic cancer: Preclinical emergence of novel LDH inhibitors, molecular mechanisms underlying their synergistic interaction with gemcitabine.index copernicusCancer Research1391اول
241932888Impact of human epidermal-growth-factor receptor-2 (HER2) expression and two BRCA1/2 pathogenic mutations with outcome of the breast cancer patientsindex copernicusCancer Research1392پنجم
242932886c-MET as a potential therapeutic target in pancreatic cancer: Implications in cancer-stem-like cell (CSC) population and gemcitabine resistance in pancreatic cancer.سایر سایت‏های تخصصیCancer Research1391اول
243932846AKT1 and SELP polymorphisms predict the risk of developing cachexia in pancreatic cancer patients.ISIPLoS ONE1393دوم
244932845Targeting Wnt/β-catenin pathway inhibits invasive behavior and proliferation of galectin-4 hypoexpressing pancreatic cancer cellsISIOncotarget1393سوم
245932844SNPs in PI3K–PTEN–mTOR and Brain Metastases in NSCLCISIClinical Cancer Research1393سوم
246932843EGFR as a Potential Target for the Treatment of Pancreatic Cancer: Dilemma and ControversiesISICurrent Drug Targets1393مسئول
247932841Targeting c-MET/HGF signaling pathway in upper gastrointestinal cancers: rationale and progress.ISICurrent Drug Targets1392اول و مسئول
248932840A polymorphism in the promoter is associated with EZH2 expression but not with outcome in advanced pancreatic cancer patientsISIPharmacogenomics1393دوم
249932839CYB5A role in pancreatic cancer prognosis and autophagy modulationPMCJournal of the National Cancer Institute1393سوم
250932838Characterization of and protection from neurotoxicity induced by oxaliplatin, bortezomib and epothilone-BISIAnticancer research1393پنجم
251932837Predictive role of repair enzymes in the efficacy of cisplatin combinations in pancreatic and lung cancer.ISIAnticancer research1392پنجم
252932836RRM2 (ribonucleotide reductase M2)سایر سایت‏های تخصصیAtlas Genet Cytogenet Oncol Haematol1393اول و مسئول
253932834Synergistic Interaction of Novel Lactate Dehydrogenase Inhibitors with Gemcitabine in Hypoxic Models of Pancreatic CancerPMCBritish Journal of Cancer1393دوم
254932833MiR-211 modulates gemcitabine activity through downregulation of ribonucleotide reductase and inhibits pancreatic cancer cells invasive behaviourISINucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids1393اول
255932832Enhancer of Zeste Homolog 2: basics and its implication with human diseasesسایر سایت‏های تخصصیAtlas Genet Cytogenet Oncol Haematol1393اول
256932830Earthworm breeding (Eisenia foetida), its importance in fowl food complementary and vermicompostISCIranian Journal of Biology1392دوم
257932829MET as a potential therapeutic target for the treatment of upper gastrointestinal cancers: characterization of novel c-Met inhibitors for therapeutic interventionISICurrent Medicinal Chemistry1391اول
258932827MIRN211 (microRNA 211)سایر سایت‏های تخصصیAtlas Genet Cytogenet Oncol Haematol1392اول
259932826Enhancement of the antiproliferative activity of gemcitabine by modulation of c-Met pathway in pancreatic cancerISICurrent Pharmaceutical Design1392اول
260932825Molecular mechanisms underlying the role of microRNAs in resistance to EGFR-targeted agents and novel therapeutic strategies for treatment of Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC)ISICritical Reviews in Oncogenesis1392اول
261932824An analysis of human equilibrative nucleoside transporter-1, ribonucleoside reductase subunit M1, ribonucleoside reductase subunit M2, and excision repair cross-complementing gene-1 expression in patients with resected pancreas adenocarcinoma: Implications for adjuvant treatmentISICancer1392اول
262932823Prognostic factors in gemcitabine/cisplatin polychemotherapy regimens in pancreatic cancer: XPD-Lys751Gln polymorphism strikes backISIInternational Journal of Cancer1392اول
263932822High-throughput microRNA (miRNAs) arrays unravel the prognostic role of miR-211 in pancreatic cancer.ISIPLoS ONE1391پنجم به بعد
264932821Molecular mechanisms involved in the synergistic interaction of the EZH2 inhibitor 3-deazaneplanocin A (DZNeP) with gemcitabine in pancreatic cancer cellsISIMolecular Cancer Therapeutics1391اول
265932820Crizotinib inhibits metabolic inactivation of gemcitabine in c-Met-driven pancreatic carcinomaISICancer Res1392اول
266932818Crizotinib inhibits metabolic inactivation of gemcitabine in orthotopic pancreatic tumors from primary cells with c-Met: A step toward personalized treatment in pancreatic cancer overexpressionISICancer Res1392اول
267931888An Imbalance in Serum Concentrations of Inflammatory and Anti-inflammatory Cytokines in HypertensionISIJournal of the American Society of Hypertension1393پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980437استفاده از مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بلوک کننده های گیرنده آنژیوتانسین و سرطان کولورکتال: یک متا آنالیزدومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارشتبریزپوستر1397خير
2971403Association of serum high-Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP)concentrations and depression score in adolescent girlsاز تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
3971036رژیم غذایی، کروموزوم 9p21 و بیماری های قلبی عروقی: ریویی از مستنداتاولین کنگره بین المللی تغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
4970895ارتباط افسردگی و پرخاشگری با شیوع سندروم روده ی تحریک پذیرNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
5970893ارتباط ویتامین D، مایکروبایوم دستگاه گوارش و بیماری التهابی رودهNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
6970892ارتباط سطح سرمی hs-CRP و افسردگی در دختران دبیرستانیNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
7970891تاثیر مکمل یاری مگادوز ویتامین D بر کاهش مارکر های التهابیNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدسخنرانی1396خير
8970291تاثیر آب انار برفاکتور پروترومبین(PT )وزمان استانداردپروترومبین(INR )در بیماران تعویض دریچه تحت درمان با وارفارینکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتیمشهدپوستر1396خير
9963876Electrochemical biosensing of High Risk HPV in Cervical cancerThe first International Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
10963752Increasing the effects of curcumin in combination with piperineThe first NLRCS Congress 2017,Mashhadمشهدپوستر1396خير
11963751The therapeutic potential and molecular mechanisms of novel formulated forms of curcumin in Breast CancerThe first NLRCS Congress 2017,Mashhadمشهدپوستر1396خير
12963474تاثیر ویتامین دی بر نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت به عنوان شناساگرهای التهاب در بیماران کلیوی مرحله اخرNutrition: From Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
13963302SOX15 expression was associated with poor prognosis in patients with esophageal squamous cell carcinoma: An Iranian cohort study conducted over 10 yearsESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395بله
14963301Curcumin oleoresin inhibits cell growth and migratory properties of breast cancer cells through inhibition of NF-kB pathwayESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395خير
15963300Molecular mechanisms involved in the synergistic interaction of novel formulated curcumin with gemcitabine in pancreatic cancer cellsESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395خير
16962221Growth suppression of breast cancer and oxidant/antioxidant balance by curcuminInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
17962220Saffron as a natural food coloring and flavoring agent elicits potent anti-tumor propertiesInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
18962219Crocus sativus as a natural coloring and flavouring attenuates colitis-induced colorectal carcinogenesisInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
19962218Curcumin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-Fu through Wnt/PI3K pathway in MCF-7 cell lineInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
20962217liposome encapsulated curcumin antagonizes growth, cell cycle progression and migration induced by thrombin through AMP kinase in breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
21962216Synergistic inhibitory effect of curcumin nanoform and chemotherapy agents on development of colon cancer In vivoInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
22962215the antitumor effect of crocin on breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
23962214Crocin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-FU through Wnt/PI3K pathway in a mouse model of colitis-associated colon cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
24962061ارتباط ویتامین د و ناشنواییInternational nutrition congress: NLRSC Congress from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
25960347هدف قرار دادن فتالات به عنوان القاکننده سلولهای سرطانی بنیادی از طریق کورکومین2nd international stemm cells & regenerative medicine congressمشهدپوستر1396خير
26960263novel formulated form of curcumin in combination with gemcitabine inhibit cell growth in pancreatic cancerthe first international clinical oncology congressتهرانپوستر1395خير
27951669THE LIPOPROTEIN LIPASE S447X GENETIC POLYMORPHISM RELATES TO POLYUNSATURATED FATTY ACID IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE2nd international and 14th iranian nutrition congress in tehran (inc-ir2016)tehranپوستر1395خير
28933529EZH2 Expression and Polymorphisms in Advanced Pancreatic CancerAISP - 37th National CongressBolognaسخنرانی1392خير
29933089Activation of p53 as a possible therapeutic strategy for treatment of cancer12th International Congress of Human Genetics/61st Annual Meeting of The American Society of Human GeneticsMontrealپوستر1390خير
30933088Potential therapeutic target of 185delAG, 5382insC, as two types of mutations in BRCA1, in breast cancerThe 12th International Congress of Human Genetics and the American Society of Human Genetics 61st Annual MeetingMontreal,سخنرانی1390خير
31933086Association of high epidermal-growth-factor receptor-2 (HER2) expression and two pathogenic mutations in BRCA1/2 with outcome of the breast cancer patients.12th International Congress on Targeted Anticancer TherapiesWashingtonپوستر1392بله
32932899Crizotinib inhibits tumor growth and cytidine deaminase mediated inactivation of gemcitabine in a novel patient derived orthotopic pancreatic tumors with c-Met overexpression35th EORTC-PAMM Winter MeetingMu?nsterسخنرانی1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1883ژنتیک انسانی1388ترجمه و تالیف
2861درسنامه جامع زیست شناسی1387ترجمه و تالیف
3860ژنتیک1378ترجمه و تالیف
41575سایتوکاین ها و میکرو ار ان ای در بیماری عروق کرونر1396تالیف بخشی از کتاب
51342مسیر های بیوشیمیایی درگیر در نوروپاتی دیابت1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19595فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19785کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29171کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه