هادی  طهرانی
خلاصه عملکرد هادی  طهرانی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

هادی طهرانی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): هادی طهرانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : آموزش بهداشت دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونيک : TehraniH@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پرستاریکارشناسی1387دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آموزش بهداشت و ارتقای سلامتکارشناس ارشد 1389دانشگاه علوم پزشکی تهران
آموزش بهداشت و ارتقای سلامتدکترا (Ph.D.)1393دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
هیئت علمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1393/09/01
رئیس اداره فرهنگ و سلامتوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی1393/10/01

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960773بررسی تاثیرمداخله آموزشی بر اساس الگوی رفتار سالم بر ارتقای رفتارهای ایمن خدمتگزاران بیمارستانهای شهرستان بجنوردمجریدر دست اجرابلي
2960246بررسی تاثیر برنامه های مداخله ای(آموزشی ،اجرایی و محیطی ) مبتنی بر مدل پرسید -پروسید بر کاهش بروز سالک و ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده ازبیماری سالک جلدی روستائی در خانوارهای دارای کودکان زیر10 سال بخش سنخواست در سال1396مجریدر دست اجرابلي
3950923بررسی تاثیر آموزش براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده با استفاده از رسانه های دیجیتال بر کنترل استرس تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
4941686بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ،شهرستان مشهد در سال1395مجریپایان یافتهبلي
5941084بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر سلامت روان سالخوردگان ساکن خانه های ی سالمندان شهر مشهد در سال 1394 مجریپایان یافتهبلي
6931481بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده با استفاده از رسانه های نوین بر ارتقای سلامت کاری و وضعیت ارگونومیکی در دندان پزشکان شهرستان بجنورد در سال1394مجریپایان یافتهبلي
7961926تاثیر مشاوره جنسی گروهی مبتنی بر تئوری خود تعیین گری بر نوع انگیزش و عملکرد جنسی زنانهمکارعقد قراردادبلي
8961056بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار تغذیه ای مرتبط با کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر دبیرستان دوره دوم شهر فریمان در سال 96همکاردر دست اجرابلي
9960793بررسی نگرش مدیران و کارکنان بهداشتی و مراجعین به مراکز سلامت جامعه در خصوص پایین بودن میزان مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش کیوهمکاردر دست اجراخير
10960640بررسی تاثیر آموزش بعد وجودی سلامت معنوی بر اساس نظریه خودکارآمدی بر سلامت معنوی و سواد سلامت زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر مشهد در سال 1396همکاردر دست اجرابلي
11960632بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل شناختی اجتماعی بر رفتار مادران در تغییر وزن کودکان مبتلا به اختلال رشد شهرستان تربت حیدریه در سال 96همکاردر دست اجرابلي
12960222بررسی تاثیرآموزش هوش هیجانی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان زابلهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
13951680تاثیر آموزش براساس الگوی خودتعیین کنندگی با استفاده از استراتژیهای سواد سلامت ازطریق رسانه های نوین بر درک از سواد سلامت و فعالیت جسمانی کارکنان مرکز بهداشت شماره دوشهرستان مشهددرسال1396همکارپایان یافتهبلي
14951353تاثیر آموزش مبتنی بر فرآیند مراحل تغییر بر رفتارهای جنسی زنان یائسههمکاردر دست اجرابلي
15950524بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر سواد سلامت و رفتار مراقبین بیماران مبتلا به ام. اس شهر بجنورد در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
16950205بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه ی شناختی اجتماعی بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان باردار شهرستان گناباد در سال 1395همکاردر دست اجرابلي
17950042بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر سواد سلامت و سبک زندگی زنان میانسال شهرستان درگز در سال 1395همکاردر دست اجرابلي
18941159بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر سازه مراحل تغییر در ارتقاء فعالیت بدنی کارکنان فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
19941093بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر سواد سلامت و رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
20940960بررسی عوامل خطر دیابت بارداری درمراکزبهداشت 5 گانه مشهد درسال1394همکارپایان یافتهخير
21930230بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی به روش مشاوره پنج گام و مبتنی بر سازه مراحل تغییر بر ارتقاء فعالیت بدنی کارکنان زن شاغل در کارخانجات شهرک صنعتی توس مشهد در سال 1393همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971173Perceptions and personal use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) by Iranian health care providersISIComplementary Therapies in Clinical Practice1397سوم
2971165Dentists’ ergonomic assessment by RULA method and its relationship with musculoskeletal disordersCinahlمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران1397مسئول
3970625Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management from the Perspective of Faculty MembersISCFuture of Medical Education Journal1396مسئول
4970267Exploring the Use of Social Media on Teaching and Learning Science from Teachers and Students ViewpointISCپژوهش پرستاری ایران1397سوم
5964118Impact of Establishing a Communication Network of Family Physicians on Level of Hba1c and FBS in Patients With Diabetes: A Randomized Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396دوم
6964028The Assessment of Safety Behaviors in Tabas Coal Miners Based on the Health Action ModelISCطلوع بهداشت یزد1396دوم
7963721Digital Media-based Health Intervention on the promotion of Women’s physical activity: a quasi-experimental studyISIBMC Public Health1396مسئول
8963453Predictors of the academic stress and its determinants among students based on the theory of planned behaviorISCJournal of Fundamentals of Mental Health1396مسئول
9963373Is the Process of Media Production and Educational Intervention in Iran Standard?index copernicusJournal of Human, Environment and Health Promotion1395چهارم
10963288A review of studies in the field of knowledge and safe behaviors of workers in Iranindex copernicusفصلنامه سواد سلامت1395مسئول
11963234Media Health Literacyindex copernicusفصلنامه سواد سلامت1395اول و مسئول
12962856Mental Health Status and its Related Factors in Elderly People Residing in Nursing Homes of Mashhad, IranISCمجله بهداشت و توسعه1396اول
13961313Relationship of Perceived Benefits and Perceived Barriers with Regular Physical Activity Among Employees of Mashhad University of Medical SciencesISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت1396مسئول
14953065Educational intervention on the health action model on Employee Safety Behaviors in Tabas coal mineISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1395چهارم
15952339The Impact of Health Education based on the Health Belief Model on Improving Osteoporosis preventive Behavior among WomenISCمجله بهداشت و توسعه1395سوم
16952082Prediction of Osteoporosis Preventive Behavior susing the Health Belief ModelISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1393چهارم
17951916The Impact of Educational Intervention Based on PEN-3 Model on Oral Health Behavior in Elementary School Studentsindex copernicusفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت1395مسئول
18951088Explanation of unwanted pregnancy from the perspective of family planning service providers: An exploratory studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395مسئول
19950670The effect of social class on the amount of salt intake in patients with hypertensionISIBLOOD PRESSURE1395دوم
20943429Factors Influencing the Social Health of Employees of the Ministry of Health and Medical Education in IranISCIranian Journal of Health Education and Health Promotion1394مسئول
21942714Applying Socioecological Model to Improve Women’s Physical Activity: A Randomized Control TrialISIIran Red Crescent Med J1394اول
22942255selfcare managementSID/Iranmedex/Magiranبهورز1394اول
23940421The impact of new communications technology on promoting women’s physical activityISCپایش1395اول
24940420The Effectiveness of Physical Activity Training on Depersonalization and lack of accomplishment of Employeesindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی آموزش به داشت و ارتقای سلامت1394مسئول
25934547Determining the Theory of Planned Behavior’s Predictive Power on Adolescents’ Dependence on Computer GamesEmbaseفصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت1393پنجم
26934505Community Action: A Strategy for Health PromotionISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران1393اول و مسئول
27933885Acquaintance of Kerman hospital staff about Patient safety cultureISCمجله بهداشت و توسعه1394مسئول
28933802Iranian journal of health education &promotionISCفصلنامه اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1393چهارم
29933678Perceived Uncertaintyin Multiple Sclerosis PatientsISCمجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1393پنجم
30933677The Effect of Educational Intervention Based on BASNEF Model to Improve Interpersonal Communication Skills of NursesISCنشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز1391مسئول
31933676Mental Health and Exposure to Stressful Life Events of Nurses Working in Emergency Medical Service (ER 115)ISCمجله تحقیقات نظام سلامت1392مسئول
32933675Survey the Status of Media in Health Education in IranISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1392دوم
33933674Normalizing health valuesin the socialization processindex copernicusمجله تخصصی پژوهش و سلامت1391مسئول
34933673The Severity of Pain in Children with Thalassemia during Venipuncture and Prior to Blood Transfusionindex copernicusمجله بهداشت و توسعه1391مسئول
35933672Correlation between anxiety and pain due to intravenous catheters in children with thalassemiaindex copernicusفصلنامه خون1391پنجم
36933671A survey of the knowledge and attitude of student o Elmi-Karbordi higher education center at Tehran Jahad-e-Daneshgahi about ecstasyindex copernicusفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم1389سوم
37933670Relationship between Mental Health, personality Trate and Life Events in Nurses Working in Tehran Emergency Medical Service (Tehran 115)index copernicusنشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران(نشریه پرستاری ایران)1391اول
38933669The Effect of Education on Knowledge and Attitude of High School Students about AIDS in Farujindex copernicusمجله بهداشت و توسعه1391مسئول
39933658Health Promoting Hospital: A Pilot Study in Bo-Ali Hospital, Qazvin, IranChemical AbstractJournal of Fasa University of Medical Sciences1392مسئول
40933657The Effect of Being in Mother’s Hug on Neonates’ Pain during Immunization(Emro (IMEMRنشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1392مسئول
41933656Total quality management (TQM): is an educational intervention effective to apply the model in routine practice?index copernicusپایش1392مسئول
42933652Non-pharmacological Interventions for Needlerelated Procedural Anxiety in Children with ThalassemiaISCIRANIAN JOURNAL OF BLOOD AND CANCER1392چهارم
43933651Analyzing the Relationship Between Job Stress to Mental Health, Personality Type And Stressful Life Events of the Nurses Occupied in Tehran 115 EmergencyISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
44933650Patient Safety Culture among Healthcare Providers: A Survey at a Teaching Hospital in Kerman, Iran.ISIEuropean Journal of Scientific Research1392اول
45933647Modern media-based intervention on promotion of women’s physical activityISIwulfenia journal1393اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961858health literacy and womens problems about breast cancer in health centers of mashhad (iran)the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
2961852the study of domestic accidents prevention behaviors based on protection motivation theory among mothers with children less than 6 years covered by health centers in torbatheydarieh city in 2016the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
3961848the investigation of the impact of hbm based training on bse in women referred to health centers in torbat heydaryiehthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
4961847an investigation of the perceived barriers of the performance of women referring to health centers on bsethe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
5961845assessing health belief model structures on nutritional behaviors of pregnant women referred to health centers in torbat heydariyeh citythe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
6961828Applying Socio Ecological Model to Improve Women’s Physical Activity: A Randomized Control Trialکنگره بین المللی آموزش بهداشت وارتقای سلامتاصفهانپوستر1396بله
7961827The impact of interventions based on new communications technology to promoting women’s Physical activityبین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتاصفهانسخنرانی1396بله
8961665health literacy and womens problems about breast cancer in newly diagnosed with breast cancer in health centers of mashhad (iran)the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
9950496Oral Health Practices among a Sample of Iranian Pre-school children: An Educational Intervention Based on a Health-Promoting Schools Modelهفتمیه کنگره ملی آمیزش بهداشت و ارتقای سلامتتهرانسخنرانی1395بله
10933655Design and implementation of information systems and evaluation of health educationCLINICAL HEALTH PROMOTION staff competencies evidence patient prefTaipeiسخنرانی1391بله
11933654What happens in production of health education materials and educational intervention during eight years? Did we have any innovation?CLINICAL HEALTH PROMOTIONTaipeiسخنرانی1391خير
12933653The process of media production and health educational intervention, is it standard?CLINICAL HEALTH PROMOTIONTaipeiسخنرانی1391بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1947رسانه های دیجیتال و سلامت1390تالیف
21423درسنامه مدیریت آموزه های برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی - جلد اول1395تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه