هادی  طهرانی

 فعالیت های پژوهشی

 

هادی طهرانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هادی طهرانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش بهداشت دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : TehraniH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پرستاریکارشناسی1387دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آموزش بهداشت و ارتقای سلامتکارشناس ارشد 1389دانشگاه علوم پزشکی تهران
آموزش بهداشت و ارتقای سلامتدکترا (Ph.D.)1393دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
هیئت علمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1393/09/01
رئیس اداره فرهنگ و سلامتوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی1393/10/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960773بررسی تاثیرمداخله آموزشی بر اساس الگوی رفتار سالم بر ارتقای رفتارهای ایمن خدمتگزاران بیمارستانهای شهرستان بجنوردمجریدر دست اجرابلي
2960246بررسی تاثیر برنامه های مداخله ای(آموزشی ،اجرایی و محیطی ) مبتنی بر مدل پرسید -پروسید بر کاهش بروز سالک و ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده ازبیماری سالک جلدی روستائی در خانوارهای دارای کودکان زیر10 سال بخش سنخواست در سال1396مجریدر دست اجرابلي
3950923بررسي تاثير آموزش براساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده با استفاده از رسانه هاي ديجيتال بر کنترل استرس تحصيلي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
4941686بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ،شهرستان مشهد در سال1395مجریپایان یافتهبلي
5941084بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر سلامت روان سالخوردگان ساکن خانه های ی سالمندان شهر مشهد در سال 1394 مجریپایان یافتهبلي
6931481بررسي تاثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده با استفاده از رسانه هاي نوين بر ارتقاي سلامت کاري و وضعيت ارگونوميکي در دندان پزشکان شهرستان بجنورد در سال1394مجریپایان یافتهبلي
7961056بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار تغذیه ای مرتبط با کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر دبیرستان دوره دوم شهر فریمان در سال 96همکارعقد قراردادبلي
8960793بررسی نگرش مدیران و کارکنان بهداشتی و مراجعین به مراکز سلامت جامعه در خصوص پایین بودن میزان مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش کیوهمکاردر دست اجراخير
9960640بررسی تاثیر آموزش بعد وجودی سلامت معنوی بر اساس نظریه خودکارآمدی بر سلامت معنوی و سواد سلامت زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر مشهد در سال 1396همکارعقد قراردادبلي
10960632بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل شناختی اجتماعی بر رفتار مادران در تغییر وزن کودکان مبتلا به اختلال رشد شهرستان تربت حیدریه در سال 96همکارعقد قراردادبلي
11960222بررسی تاثیرآموزش هوش هیجانی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان زابلهمکاردر دست اجرابلي
12951680تاثير آموزش براساس الگوي خودتعيين کنندگي با استفاده از استراتژيهاي سواد سلامت ازطريق رسانه هاي نوين بر درک از سواد سلامت و فعاليت جسماني کارکنان مرکز بهداشت شماره دوشهرستان مشهددرسال1396همکاردر دست اجرابلي
13951353تاثير آموزش مبتني بر فرآيند مراحل تغيير بر رفتارهاي جنسي زنان يائسههمکاردر دست اجرابلي
14950524بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر سواد سلامت و رفتار مراقبین بیماران مبتلا به ام. اس شهر بجنورد در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
15950205بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه ی شناختی اجتماعی بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان باردار شهرستان گناباد در سال 1395 همکاردر دست اجرابلي
16950042بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر سواد سلامت و سبک زندگی زنان میانسال شهرستان درگز در سال 1395همکاردر دست اجرابلي
17941159بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر سازه مراحل تغییر در ارتقاء فعالیت بدنی کارکنان فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
18941093بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر سواد سلامت و رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
19940960بررسی عوامل خطر دیابت بارداری درمراکزبهداشت 5 گانه مشهد درسال1394همکاردر دست اجراخير
20930230بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی به روش مشاوره پنج گام و مبتنی بر سازه مراحل تغییر بر ارتقاء فعالیت بدنی کارکنان زن شاغل در کارخانجات شهرک صنعتی توس مشهد در سال 1393همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970625Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management from the Perspective of Faculty MembersISCFuture of Medical Education Journal1396مسئول
2970267Exploring the Use of Social Media on Teaching and Learning Science from Teachers and Students ViewpointISCپژوهش پرستاری ایران1397سوم
3964118Impact of Establishing a Communication Network of Family Physicians on Level of Hba1c and FBS in Patients With Diabetes: A Randomized Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396دوم
4964028The Assessment of Safety Behaviors in Tabas Coal Miners Based on the Health Action ModelISCطلوع بهداشت یزد1396دوم
5963721Digital Media-based Health Intervention on the promotion of Women’s physical activity: a quasi-experimental studyISIBMC Public Health1396مسئول
6963453Predictors of the academic stress and its determinants among students based on the theory of planned behaviorISCJournal of Fundamentals of Mental Health1396مسئول
7963373Is the Process of Media Production and Educational Intervention in Iran Standard?index copernicusJournal of Human, Environment and Health Promotion1395چهارم
8963288A review of studies in the field of knowledge and safe behaviors of workers in Iranindex copernicusفصلنامه سواد سلامت1395مسئول
9963234Media Health Literacyindex copernicusفصلنامه سواد سلامت1395اول و مسئول
10962856Mental Health Status and its Related Factors in Elderly People Residing in Nursing Homes of Mashhad, IranISCمجله بهداشت و توسعه1396اول
11961313Relationship of Perceived Benefits and Perceived Barriers with Regular Physical Activity Among Employees of Mashhad University of Medical SciencesISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت1396مسئول
12953065Educational intervention on the health action model on Employee Safety Behaviors in Tabas coal mineISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1395چهارم
13952339The Impact of Health Education based on the Health Belief Model on Improving Osteoporosis preventive Behavior among WomenISCمجله بهداشت و توسعه1395سوم
14952082Prediction of Osteoporosis Preventive Behavior susing the Health Belief ModelISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1393چهارم
15951916The Impact of Educational Intervention Based on PEN-3 Model on Oral Health Behavior in Elementary School Studentsindex copernicusفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت1395مسئول
16951088Explanation of unwanted pregnancy from the perspective of family planning service providers: An exploratory studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395مسئول
17950670The effect of social class on the amount of salt intake in patients with hypertensionISIBLOOD PRESSURE1395دوم
18943429Factors Influencing the Social Health of Employees of the Ministry of Health and Medical Education in IranISCIranian Journal of Health Education and Health Promotion1394مسئول
19942714Applying Socioecological Model to Improve Women’s Physical Activity: A Randomized Control TrialISIIran Red Crescent Med J1394اول
20942255selfcare managementSID/Iranmedex/Magiranبهورز1394اول
21940421The impact of new communications technology on promoting women’s physical activityISCپایش1395اول
22940420The Effectiveness of Physical Activity Training on Depersonalization and lack of accomplishment of Employeesindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی آموزش به داشت و ارتقای سلامت1394مسئول
23934547Determining the Theory of Planned Behavior’s Predictive Power on Adolescents’ Dependence on Computer GamesEmbaseفصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت1393پنجم
24934505Community Action: A Strategy for Health PromotionISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران1393اول و مسئول
25933885Acquaintance of Kerman hospital staff about Patient safety cultureISCمجله بهداشت و توسعه1394مسئول
26933802Iranian journal of health education &promotionISCفصلنامه اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1393چهارم
27933678Perceived Uncertaintyin Multiple Sclerosis PatientsISCمجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1393پنجم
28933677The Effect of Educational Intervention Based on BASNEF Model to Improve Interpersonal Communication Skills of NursesISCنشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز1391مسئول
29933676Mental Health and Exposure to Stressful Life Events of Nurses Working in Emergency Medical Service (ER 115)ISCمجله تحقیقات نظام سلامت1392مسئول
30933675Survey the Status of Media in Health Education in IranISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1392دوم
31933674Normalizing health valuesin the socialization processindex copernicusمجله تخصصی پژوهش و سلامت1391مسئول
32933673The Severity of Pain in Children with Thalassemia during Venipuncture and Prior to Blood Transfusionindex copernicusمجله بهداشت و توسعه1391مسئول
33933672Correlation between anxiety and pain due to intravenous catheters in children with thalassemiaindex copernicusفصلنامه خون1391پنجم
34933671A survey of the knowledge and attitude of student o Elmi-Karbordi higher education center at Tehran Jahad-e-Daneshgahi about ecstasyindex copernicusفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم1389سوم
35933670Relationship between Mental Health, personality Trate and Life Events in Nurses Working in Tehran Emergency Medical Service (Tehran 115)index copernicusنشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران(نشریه پرستاری ایران)1391اول
36933669The Effect of Education on Knowledge and Attitude of High School Students about AIDS in Farujindex copernicusمجله بهداشت و توسعه1391مسئول
37933658Health Promoting Hospital: A Pilot Study in Bo-Ali Hospital, Qazvin, IranChemical AbstractJournal of Fasa University of Medical Sciences1392مسئول
38933657The Effect of Being in Mother’s Hug on Neonates’ Pain during Immunization(Emro (IMEMRنشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1392مسئول
39933656Total quality management (TQM): is an educational intervention effective to apply the model in routine practice?index copernicusپایش1392مسئول
40933652Non-pharmacological Interventions for Needlerelated Procedural Anxiety in Children with ThalassemiaISCIRANIAN JOURNAL OF BLOOD AND CANCER1392چهارم
41933651Analyzing the Relationship Between Job Stress to Mental Health, Personality Type And Stressful Life Events of the Nurses Occupied in Tehran 115 EmergencyISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
42933650Patient Safety Culture among Healthcare Providers: A Survey at a Teaching Hospital in Kerman, Iran.ISIEuropean Journal of Scientific Research1392اول
43933647Modern media-based intervention on promotion of women’s physical activityISIwulfenia journal1393اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961858health literacy and womens problems about breast cancer in health centers of mashhad (iran)the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
2961852the study of domestic accidents prevention behaviors based on protection motivation theory among mothers with children less than 6 years covered by health centers in torbatheydarieh city in 2016the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
3961848the investigation of the impact of hbm based training on bse in women referred to health centers in torbat heydaryiehthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
4961847an investigation of the perceived barriers of the performance of women referring to health centers on bsethe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
5961845assessing health belief model structures on nutritional behaviors of pregnant women referred to health centers in torbat heydariyeh citythe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
6961828Applying Socio Ecological Model to Improve Women’s Physical Activity: A Randomized Control Trialکنگره بین المللی آموزش بهداشت وارتقای سلامتاصفهانپوستر1396بله
7961827The impact of interventions based on new communications technology to promoting women’s Physical activityبین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتاصفهانسخنرانی1396بله
8961665health literacy and womens problems about breast cancer in newly diagnosed with breast cancer in health centers of mashhad (iran)the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
9950496Oral Health Practices among a Sample of Iranian Pre-school children: An Educational Intervention Based on a Health-Promoting Schools Modelهفتمیه کنگره ملی آمیزش بهداشت و ارتقای سلامتتهرانسخنرانی1395بله
10933655Design and implementation of information systems and evaluation of health educationCLINICAL HEALTH PROMOTION staff competencies evidence patient prefTaipeiسخنرانی1391بله
11933654What happens in production of health education materials and educational intervention during eight years? Did we have any innovation?CLINICAL HEALTH PROMOTIONTaipeiسخنرانی1391خير
12933653The process of media production and health educational intervention, is it standard?CLINICAL HEALTH PROMOTIONTaipeiسخنرانی1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1947رسانه های دیجیتال و سلامت1390تالیف
21423درسنامه مدیریت آموزه های برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی - جلد اول1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه