هادی  طهرانی

 فعالیت های پژوهشی

 

هادی طهرانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هادی طهرانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش بهداشت دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : TehraniH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پرستاریکارشناسی1387دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آموزش بهداشت و ارتقای سلامتکارشناس ارشد 1389دانشگاه علوم پزشکی تهران
آموزش بهداشت و ارتقای سلامتدکترا (Ph.D.)1393دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
هیئت علمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1393/09/01
رئیس اداره فرهنگ و سلامتوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی1393/10/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960773بررسی تاثیرمداخله آموزشی بر اساس الگوی رفتار سالم بر ارتقای رفتارهای ایمن خدمتگزاران بیمارستانهای شهرستان بجنوردمجریدر دست اجرابلي
2960246بررسی تاثیر برنامه های مداخله ای(آموزشی ،اجرایی و محیطی ) مبتنی بر مدل پرسید -پروسید بر کاهش بروز سالک و ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده ازبیماری سالک جلدی روستائی در خانوارهای دارای کودکان زیر10 سال بخش سنخواست در سال1396مجریدر دست اجرابلي
3950923بررسی تاثیر آموزش براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده با استفاده از رسانه های دیجیتال بر کنترل استرس تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395مجریدر دست اجرابلي
4941686بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ،شهرستان مشهد در سال1395مجریدر دست اجرابلي
5941084بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر سلامت روان سالخوردگان ساکن خانه های ی سالمندان شهر مشهد در سال 1394 مجریپایان یافتهبلي
6931481بررسي تاثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده با استفاده از رسانه هاي نوين بر ارتقاي سلامت کاري و وضعيت ارگونوميکي در دندان پزشکان شهرستان بجنورد در سال1394مجریپایان یافتهبلي
7960222بررسی تاثیرآموزش هوش هیجانی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان زابلهمکاردر دست اجرابلي
8951680تاثير آموزش براساس الگوي خودتعيين کنندگي با استفاده از استراتژيهاي سواد سلامت ازطريق رسانه هاي نوين بر درک از سواد سلامت و فعاليت جسماني کارکنان مرکز بهداشت شماره دوشهرستان مشهددرسال1396همکاردر دست اجرابلي
9951353تاثير آموزش مبتني بر فرآيند مراحل تغيير بر رفتارهاي جنسي زنان يائسههمکاردر دست اجرابلي
10950524بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر سواد سلامت و رفتار مراقبین بیماران مبتلا به ام. اس شهر بجنورد در سال 1396همکاردر دست اجرابلي
11950205بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه ی شناختی اجتماعی بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان باردار شهرستان گناباد در سال 1395 همکاردر دست اجرابلي
12950042بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر سواد سلامت و سبک زندگی زنان میانسال شهرستان درگز در سال 1395همکاردر دست اجرابلي
13941159بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر سازه مراحل تغییر در ارتقاء فعالیت بدنی کارکنان فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
14941093بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر سواد سلامت و رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
15940960بررسی عوامل خطر دیابت بارداری درمراکزبهداشت 5 گانه مشهد درسال1394همکاردر دست اجراخير
16930230بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی به روش مشاوره پنج گام و مبتنی بر سازه مراحل تغییر بر ارتقاء فعالیت بدنی کارکنان زن شاغل در کارخانجات شهرک صنعتی توس مشهد در سال 1393همکارپایان یافتهبلي
17960326ارزیابی رفتارهای بهداشتی در مراجعه کنندگان به استخرهای شنا در سطح شهر مشهدناظردر دست اجراخير
18951575ارزیابی مواجهه با صدا و ارتباط آن با استرس، رضایت شغلی و فشار خون در کارکنان قطار شهری در سال 1396ناظردر دست اجراخير
19951499اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به باروری و فرزندآوری در زنان متاهل بدون فرزندناظردر دست اجراخير
20951438بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر خودکارآمدی سبک زندگی بر کنترل وزن، پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در دانش آموزان دختر متوسطه دوم دبیرستان شهر مشهد سال 96ناظردر دست اجراخير
21951258بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر مصرف مکمل های ویتامین D در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد در سال 1396 ناظردر دست اجراخير
22951187بررسي اثربخشي برنامه آموزشي بر مبناي الگوي PEN-3 در زمان بارداري بر ارتقائ رفتار تغذيه انحصاري با شير مادر در مراکز سلامت جامعه شهر نيشابور 1395ناظردر دست اجرابلي
23951184بررسی ارتباط چاقی با پیامدهای دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان درگزناظرپایان یافتهخير
24951132بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت ، خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به واحدهای دیابت شهر مشهد سال 95ناظرپایان یافتهبلي
25951058بررسی نقش عوامل دموگرافیک بر سواد سلامت بیماران مبتلا به دیابت تیپ2 مراجعه کننده به خانه های بهداشت شهرستان چناران 1395ناظرپایان یافتهخير
26950932بررسی تاثیر آموزش بر اساس نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت، خودکارآمدی عادات خوردن و فعالیت جسمانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در شهرستان چناران سال 1395 ناظردر دست اجرابلي
27950848بررسی نحوه خودمراقبتی بیماران دیابتی در مشهد سال 1396ناظردر دست اجراخير
28950667بررسی ارتباط کم خونی فقر اهن در بارداری با پیامد های نوزادی در مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1395ناظردر دست اجراخير
29941674بررسی ارتباط مزاج با خودکارآمدی عمومی افراد سالم 20-40 سالهناظرپایان یافتهخير
30941581بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برتئوری انگیزش محافظت بررفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به پدیکلوز دردانش آموزان دختر ابتدائی شهر نیشابور درسال 95ناظرپایان یافتهخير
31941064تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی برارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در دختران دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان مشهد در سال 1395ناظرپایان یافتهخير
32940883بررسی سواد سلامت در جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده مرکز بهداشتی درمانی روستایی عسکریهناظردر دست اجرابلي
33940872بررسی سواد سلامت اینترنتی و میزان رضایت مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد از اطلاعات موجود در تارنماهای بهداشتی در سال ۹۵-۱۳۹۴ناظرپایان یافتهبلي
34940807بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهدناظردر دست اجراخير
35940719بررسی نظرات دانشجویان و کارکنان دانشکده بهداشت درمورد نمازخانه و برگزاری فریضه نمازجماعتناظرپایان یافتهخير
36940709بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی بر نحوه عملکرد افراد مبتلا به فشارخون بالا، بر اساس الگوی فرانظری در شهر بردسکن سال 96ناظردر دست اجرابلي
37940354تاثیر آموزش بر اساس سازه های مدل اطلاعات- انگیزش و مهارتهای رفتاری بر رفتارهای تغذیه ای در جهت پیشگیری از کم خونی فقر آهن دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان مشهدناظرپایان یافتهخير
38940351بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت ورفتارهای خودمراقبتی بیماران نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمر 1394ناظرپایان یافتهبلي
39940306بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل ارتقاء سلامت بر رفتارهای خودمراقبتی جسمی(تغذیه ، تحرک بدنی) در جمعیت زنان60-18 ساله شهر بجنورد در سال 1394ناظرپایان یافتهبلي
40940297بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر نظریه خود کارآمدی بر ارتقاء سواد سلامت، خودکارآمدی و سبک زندگی سالم رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی نیشابور درسال 94ناظرپایان یافتهبلي
41931654بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگو ارتقاء سلامت بر رفتارهای خود مراقبتی سالمندان مبتلا به فشار خون تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک مشهد1395 ناظردر دست اجرابلي
42931628تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای تئوری خودکارآمدی بر ارتقا سواد سلامت، خودکارآمدی و فعالیت جسمی پس از زایمان زنان در مشهد در سال1394ناظرپایان یافتهبلي
43931627بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر نظریه خود کارآمدی بر سواد سلامتی وکیفیت زندگی دوران یائسگی در رابطین مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهدناظرپایان یافتهبلي
44931625بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر سواد سلامت و خودکارآمدی تغذیه انحصاری در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال1395ناظرپایان یافتهبلي
45931553بررسی نظریه رفتاربرنامه ریزی شده در خصوص فعالیت بدنی در سالمندان شهر کلات در سال 94 - 1393ناظرپایان یافتهبلي
46931479بررسی وضعیت پیش گویی کننده های رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان بر اساس الگوی مراحل تغییر و باور بهداشتی در زنان شهر مشهد با استفاده از تحلیل مسیر سال 1393ناظرپایان یافتهخير
47931420بررسی وضعیت خود مراقبتی دیابت در داوطلبان سلامت شهر مشهد بر اساس سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده در سال 1395ناظردر دست اجراخير
48931375بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به فشارخون اساسی در بیماران تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی توس در سال 1394ناظرپایان یافتهبلي
49931118بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی با سلامت روان در دانشجویان دانشکده های بهداشت، پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396ناظرپایان یافتهخير
50930888بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی رفتار سالم بر ارتقای رفتارهای ایمن کارگران معدن زغال سنگ شهرستان طبس در سال1393ناظرپایان یافتهبلي
51930717بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس تئوری خودکارآمدی بر اتخاذ رفتار های پیشگیری از ایدز در زنان آسیب پذیر و پر خطر شهرستان نکا در سال 1392 ناظرپایان یافتهبلي
52922023بررسی سبک زندگی دانش آموزان دختران دبیرستانی شهر مشهد در خصوص اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در سال 95 ناظردر دست اجراخير
53910718رتبه بندی شهرستان‌های‌استان خراسان رضوی در زمینه بهره‌مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان با استفاده از مدل آنالیز اسکالوگرام: 1392ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964118Impact of Establishing a Communication Network of Family Physicians on Level of Hba1c and FBS in Patients With Diabetes: A Randomized Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396دوم
2964028The Assessment of Safety Behaviors in Tabas Coal Miners Based on the Health Action ModelISCطلوع بهداشت یزد1396دوم
3963721Digital Media-based Health Intervention on the promotion of Women’s physical activity: a quasi-experimental studyISIBMC Public Health1396مسئول
4963453Predictors of the academic stress and its determinants among students based on the theory of planned behaviorISCJournal of Fundamentals of Mental Health1396مسئول
5963373Is the Process of Media Production and Educational Intervention in Iran Standard?index copernicusJournal of Human, Environment and Health Promotion1395چهارم
6963288A review of studies in the field of knowledge and safe behaviors of workers in Iranindex copernicusفصلنامه سواد سلامت1395مسئول
7963234Media Health Literacyindex copernicusفصلنامه سواد سلامت1395اول و مسئول
8962856Mental Health Status and its Related Factors in Elderly People Residing in Nursing Homes of Mashhad, IranISCمجله بهداشت و توسعه1396اول
9961313Relationship of Perceived Benefits and Perceived Barriers with Regular Physical Activity Among Employees of Mashhad University of Medical SciencesISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت1396مسئول
10953065Educational intervention on the health action model on Employee Safety Behaviors in Tabas coal mineISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1395چهارم
11952339The Impact of Health Education based on the Health Belief Model on Improving Osteoporosis preventive Behavior among WomenISCمجله بهداشت و توسعه1395سوم
12952082Prediction of Osteoporosis Preventive Behavior susing the Health Belief ModelISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1393چهارم
13951916The Impact of Educational Intervention Based on PEN-3 Model on Oral Health Behavior in Elementary School Studentsindex copernicusفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت1395مسئول
14951088Explanation of unwanted pregnancy from the perspective of family planning service providers: An exploratory studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395مسئول
15950670The effect of social class on the amount of salt intake in patients with hypertensionISIBLOOD PRESSURE1395دوم
16943429Factors Influencing the Social Health of Employees of the Ministry of Health and Medical Education in IranISCIranian Journal of Health Education and Health Promotion1394مسئول
17942714Applying Socioecological Model to Improve Women’s Physical Activity: A Randomized Control TrialISIIran Red Crescent Med J1394اول
18942255selfcare managementSID/Iranmedex/Magiranبهورز1394اول
19940421The impact of new communications technology on promoting women’s physical activityISCپایش1395اول
20940420The Effectiveness of Physical Activity Training on Depersonalization and lack of accomplishment of Employeesindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی آموزش به داشت و ارتقای سلامت1394مسئول
21934547Determining the Theory of Planned Behavior’s Predictive Power on Adolescents’ Dependence on Computer GamesEmbaseفصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت1393پنجم
22934505Community Action: A Strategy for Health Promotionindex copernicusفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران1393اول و مسئول
23933885Acquaintance of Kerman hospital staff about Patient safety cultureISCمجله بهداشت و توسعه1394مسئول
24933802Iranian journal of health education &promotionعلمی پژوهشی ایندکس نشدهفصلنامه اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1393چهارم
25933678Perceived Uncertaintyin Multiple Sclerosis PatientsISCمجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1393پنجم
26933677The Effect of Educational Intervention Based on BASNEF Model to Improve Interpersonal Communication Skills of NursesISCنشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز1391مسئول
27933676Mental Health and Exposure to Stressful Life Events of Nurses Working in Emergency Medical Service (ER 115)ISCمجله تحقیقات نظام سلامت1392مسئول
28933675Survey the Status of Media in Health Education in IranISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1392دوم
29933674Normalizing health valuesin the socialization processindex copernicusمجله تخصصی پژوهش و سلامت1391مسئول
30933673The Severity of Pain in Children with Thalassemia during Venipuncture and Prior to Blood Transfusionindex copernicusمجله بهداشت و توسعه1391مسئول
31933672Correlation between anxiety and pain due to intravenous catheters in children with thalassemiaindex copernicusفصلنامه خون1391پنجم
32933671A survey of the knowledge and attitude of student o Elmi-Karbordi higher education center at Tehran Jahad-e-Daneshgahi about ecstasyindex copernicusفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم1389سوم
33933670Relationship between Mental Health, personality Trate and Life Events in Nurses Working in Tehran Emergency Medical Service (Tehran 115)index copernicusنشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران(نشریه پرستاری ایران)1391اول
34933669The Effect of Education on Knowledge and Attitude of High School Students about AIDS in Farujindex copernicusمجله بهداشت و توسعه1391مسئول
35933658Health Promoting Hospital: A Pilot Study in Bo-Ali Hospital, Qazvin, IranChemical AbstractJournal of Fasa University of Medical Sciences1392مسئول
36933657The Effect of Being in Mother’s Hug on Neonates’ Pain during Immunization(Emro (IMEMRنشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1392مسئول
37933656Total quality management (TQM): is an educational intervention effective to apply the model in routine practice?index copernicusپایش1392مسئول
38933652Non-pharmacological Interventions for Needlerelated Procedural Anxiety in Children with ThalassemiaISCIRANIAN JOURNAL OF BLOOD AND CANCER1392چهارم
39933651Analyzing the Relationship Between Job Stress to Mental Health, Personality Type And Stressful Life Events of the Nurses Occupied in Tehran 115 EmergencyISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
40933650Patient Safety Culture among Healthcare Providers: A Survey at a Teaching Hospital in Kerman, Iran.ISIEuropean Journal of Scientific Research1392اول
41933647Modern media-based intervention on promotion of women’s physical activityISIwulfenia journal1393اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961858health literacy and womens problems about breast cancer in health centers of mashhad (iran)the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
2961852the study of domestic accidents prevention behaviors based on protection motivation theory among mothers with children less than 6 years covered by health centers in torbatheydarieh city in 2016the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
3961848the investigation of the impact of hbm based training on bse in women referred to health centers in torbat heydaryiehthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
4961847an investigation of the perceived barriers of the performance of women referring to health centers on bsethe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
5961845assessing health belief model structures on nutritional behaviors of pregnant women referred to health centers in torbat heydariyeh citythe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
6961828Applying Socio Ecological Model to Improve Women’s Physical Activity: A Randomized Control Trialکنگره بین المللی آموزش بهداشت وارتقای سلامتاصفهانپوستر1396بله
7961827The impact of interventions based on new communications technology to promoting women’s Physical activityبین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتاصفهانسخنرانی1396بله
8961665health literacy and womens problems about breast cancer in newly diagnosed with breast cancer in health centers of mashhad (iran)the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
9950496Oral Health Practices among a Sample of Iranian Pre-school children: An Educational Intervention Based on a Health-Promoting Schools Modelهفتمیه کنگره ملی آمیزش بهداشت و ارتقای سلامتتهرانسخنرانی1395بله
10933655Design and implementation of information systems and evaluation of health educationCLINICAL HEALTH PROMOTION staff competencies evidence patient prefTaipeiسخنرانی1391بله
11933654What happens in production of health education materials and educational intervention during eight years? Did we have any innovation?CLINICAL HEALTH PROMOTIONTaipeiسخنرانی1391خير
12933653The process of media production and health educational intervention, is it standard?CLINICAL HEALTH PROMOTIONTaipeiسخنرانی1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1947رسانه های دیجیتال و سلامت1390تالیف
21423درسنامه مدیریت آموزه های برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی - جلد اول1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه