زهرا  لطفی
خلاصه عملکرد زهرا  لطفی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهرا لطفی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا لطفی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : نفرولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : lotfiz@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950703تاثیر استفاده ازکورکومین در میزان پروتیینوری بیماران مبتلا به گلومروپاتی کارآزمایی بالینی تصادفی شدهمجریدر دست اجرابلي
2941346شیوع افسردگی درجمعیت بیماران دیالیزی(PD_ HD) وارتباط آن با سطوح Trace Elemants (Mg وFeسرم ) ومارکرهای التهابی (CRPوفریتین) سرم درمراکز دیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال۱۳۹۵مجریدر دست اجراخير
3940940شیوع و اتیولوژی عفونتها در گیرندگان پیوند کلیه درمرکزپیوند اعضا بیمارستان منتصریه شهرمشهد درمدت ۱ سال ( سال ۹۳-۱۳۹۲ )مجریپایان یافتهخير
4980182طراحی و اجرای سامانه ثبت اطلاعات بیماران دیالیز خونی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
5970601بررسی اختلالات منیزیم در بیماران نارسایی کلیه تحت دیالیز صفاقی و مقایسه ان با بیماران تحت همودیالیزهمکاردر دست اجرابلي
6951507بررسی ارتباط افزایش فشار پولمونر قبل از پیوند کلیه با اختلال اولیه عملکرد کلیه پیوندیهمکاردر دست اجرابلي
7951292مقایسه شیوع خارش در بیماران دیالیز صفاقی نسبت به همودیالیزهمکاردر دست اجرابلي
8950599بررسی علل نیاز به بستری در بیماران همودیالیز مزمنهمکارپایان یافتهبلي
9950323بررسی شیوع ضایعات گوارشی و عفونت هلیکوباکترپیلوری در نتایج آندوسکوپی فوقانی در بیماران کاندید پیوند کلیه بدون علامت گوارشیهمکارپایان یافتهبلي
10950076بررسی تاثیر آموزش مجازی هدفمند بر مهارت معاینه فیزیکی دستیاران تخصصی داخلیهمکارپایان یافتهبلي
11941734بررسی زمینه ژنتیکی نارسایی کلیه در خانواده های مبتلا به گلومرواسکلروز فوکال وسگمنتالFSGSدر استان خراسان رضویهمکاردر دست اجراخير
12931534بررسی خصوصیات بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلا به نارسایی انتهایی کلیه در بیمارستان پیوند اعضا منتصریه مشهد طی سال‌های 1393-1386همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981014Incidence and Risk Factors of Common Viral Infections among Renal Transplant Recipients during the First Year Post-Transplant in North-eastern IranMedlineSaudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation1398دوم
2971677Evaluation of the prevalence of cytomegalovirus infection in kidney recipients one year after transplantationISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1397سوم
3963962Epidemiology of Infectious Complications in Renal Allograft Recipients in the First Year After TransplantISIExperimental and clinical transplantation1396چهارم
4963793The Relation of Carotid Arteries' Intima-Media Thickness With Snoring and Obstructive Sleep Apnea in Type 2 Diabetes PatientsMedlineActa Medica Iranica1396پنجم به بعد
5960186Comparison of Blended and Lecture Teaching Methods on Satisfaction in Introduction to Clinical Medical Students (Pathophysiology Level)ISCFuture of Medical Education Journal1395دوم
6953743Urinary tract infections in kidney transplant recipients 1st year after transplantationISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES1395سوم
7950809A potential role for cytomegalovirus in a facial ulcer in a renal transplant recipientISITRANSPLANT INFECTIOUS DISEASE1395دوم
8943244Investigation on the validity of fasting blood glucose and glucose tolerance test in fifth days after kidney transplantation for anticipating diabetes mellitusChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی1394مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1942119میزان وقوع عوارض عفونی در گیرندگان پیوند کلیه در سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۴ درمشهدبین المللی پیوند اعضامشهدپوستر1394خير
2942118اپیدمیولوژی عفونت های ویروسی در گیرندگان پیوند کلیه دربیمارستان منتصریه درسال های ۲۰۱۲-۲۰۱۴بین المللی پیوند اعضامشهدسخنرانی1394خير
3942117عفونت های سیستم ادراری در گیرندگان پیوند کلیهکنگره بین المللی پیوند اعضامشهدپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1685راهکارهای پیشگیری از عوارض پیوند کلیه1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19540فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29445فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39308فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه