مهرداد  مکرم دری

 فعالیت های پژوهشی

 

مهرداد مکرم دری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهرداد مکرم دری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Mokarramdm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941851بررسی کوریکولوم بیدردی پیشنهادی برای بیماران سوختگی شامل کتامین و مورفین و پاراستامول در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا در سال 95مجریدر دست اجرابلي
2950673مقایسه نتایج زودرس درمان جراحی فتق ساده دیسک بین مهره ای کمری به روش بیهوشی عمومی با روش بی حسی نخاعی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا در طی سالهای 1395 و 1396همکاردر دست اجرابلي
3930370مقایسه دو روش بی‬دردی در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی، با استفاده از اپیدورال مارکائین و اپیدورال مارکائین همراه با مورفینهمکارپایان یافتهخير
4951142ارائه الگوي انعطاف پذيري روانشناختي در مولفه هاي درد مزمن:اثر واسطه اي سبکهاي دلبستگي و راهبردهاي تنظيم هيجانناظرعقد قراردادخير
5950640مقایسه تعیین سایز مناسب لارنژیال ماسک ایروی بر اساس معیار وزن و قد در خانمهاناظرعقد قراردادبلي
6940520مقایسه اثر ضد دردی پاراستامول وریدی و طب فشاری ودیکلوفناک عضلانی در بیماران رنال کولیکناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960844تاثیر تزریق درون مفصلی مارکائین بر درد متعاقب آسپیریشن زانو در بیماران مبتلا به استئوآرتریتISCپژوهش در پرشکی1392چهارم
2960843بررسی اثر رمی فنتانیل و پروپوفول در مقایسه با دارونما بر فشار خون و ضربان قلب در پی شوک درمانی الکتریکیSID/Iranmedex/Magiranمجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران1384سوم
3960842مقایسه تغییرات همودینامیک و درد پس از اعمال جراحی انتخابی فتق و بیضه پایین نیامده در اطفال ۱ تا ۱۲ ساله در دو روش بی حسی نخاعی با لیدوکائین %2 و بیهوشی عمومیSID/Iranmedex/Magiranمجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران1388اول
4960840زایمان بی درد به روش پمپ های کنترله درد با فنتانیل و بوپیواکایین اپیدورالISCفصلنامه بیهوشی و درد1391اول و مسئول
5960837مقایسه بی دردی بعد از عمل جراحی شکستگی ایزوله فمور پس از بلوک عصب فمورال به کمک دستگاه محرک عصب با و بدون راهنمای سونوگرافیISCفصلنامه بیهوشی و درد1394اول و مسئول
6960835The comparison of atracurium and lidocaine for decreasing succinylcholine induced fasciculation, myalgia and serum potassium change in patients during induction of anesthesiaChemical Abstractافق دانش1387اول
7960834The Analgesic Efficacy of Intrathecal Bupivacaine and Fentanyl with Added Neostigmine or Magnesium SulphatePMCAnesthesiology and Pain Medicine1395اول و مسئول
8942800Femoral nerve block by nerve stimulator with or without ultrasonography guide for post operative pain management of isolated femoral shaft fractureindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1394اول
9942772Intravenous Regional Block with Phentolamine in the Treatment of Complex regional Pain SyndromePMCActa Med Iran1389پنجم
10942771Comparison of Atracurium and Lidocaine for decreasing succinylcholine induced fasciculation , myalgia and serum potassium change in patients during induction of anesthesiaSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1387اول
11942770Painless labor with epidural Marcaine and Fentanyl by patient controlled epidural pumpsSID/Iranmedex/Magiranبیهوشی و درد1391اول
12942769comparison of hemodynamic changes and pain after inguinal hernia and undescending testis surgeries in one to twelve years old children with two methods of anesthesia : spinal anesthesia with 2% lidocaine and general anesthesiaSID/Iranmedex/Magiranمجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران1388اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1942804استئوآرتریت زانو و اداره درد آنکنگره بین المللی جامعه جراحان خراسانمشهدسخنرانی1393بله
2942774Sono-guided lower extremity blocksPCS Global Pain Conferenceپکنسخنرانی1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه