سیده زهرا  اعمی
خلاصه عملکرد سیده زهرا  اعمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیده زهرا اعمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیده زهرا اعمی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : پرستاری دانشکده/محل خدمت : بیمارستان ابن سینا
پست الکترونیک : aammiz1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961126ارزیابی کیفیت گزارش مطالعات مرور نظام مند و فراتحلیل اقدامات پرستاری انجام شده توسط محققین ایرانیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1974193Effect of Mother's Emotion Regulation Strategies Training on the Symptoms of Children with Attention Deficit/Hyperactivity DisorderISIInternational Journal of Pediatrics1397مسئول
2974192Effectiveness of the back school program on the low back pain and functional disability of Iranian nursePMCJournal of Exercise Rehabilitation1397مسئول
3963088Intergenerational Learning Program: A Bridge between GenerationsISIInternational Journal of Pediatrics1396اول
4953087The Effectiveness of Dramatic Puppet and Therapeutic Play in Anxiety Reduction in Children Undergoing Surgery: A Randomized Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395مسئول
5951687Outcomes of Pulmonary Valve Replacement for Correction Pulmonary Insufficiency after Primary Repair of Tetralogy of Fallot (TOF)ISIinternational journal of pediatrics1395چهارم
6951128The effect of teacher’s presence at children’s bedside on the anxiety of mothers with hospitalized children: A randomized clinical trialPMCiranian journal of nursing and midwifery research1395مسئول
7943215Status of Perceived Social Support and Quality of Life among Hearing-Impaired AdolescentsISIInternational Journal of Pediatrics1394سوم
8943200Improving the performance of pregnant women in oral and dental health based on the Health Belief Modelscopusمجله زنان،مامائی و نازائی ایران1394دوم
9943199The effect of exercise program using elastic band in improving the old women's healthscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394اول
10943151Socio-demographic and Lifestyle Factors in Breastfeeding Mothers, Referring to Isfahan Health CentersISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
11942540Factors Affecting the Rate of Pediatric Pneumonia in Developing Countries: a Review and Literature StudyISIInternational Journal of Pediatrics1394دوم
12942396The Effect of the Educational Program on Iranian Fathers’ Involvement Dimensions in Infant Care: a Randomized Clinical Trial StudyISIInt J Pediatr1394سوم
13934853The Effects of Lavender Scent on Pain of Blood Sampling in Term NeonatesISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
14933736The Effect of Facilitated Tucking (FT) During Venipuncture on Duration of Crying in Preterm InfantsISIInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
15933731The Effect of Creating an Artificial Night on Physiological Changes in Preterm InfantsISIInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
16924085Comparison of Perceptions of Nurses and Premature Infants’ Mothers about Mothers’ Needs in Neonatal Intensive Care Unitscopusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(حیات)1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973353ارزیابی نقادانه کیفیت گزارش مطالعات مرور نظام مند و فراتحلیل مرتبط با اقدامات پرستاریهمایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایرانمشهدسخنرانی1397خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه