امیر  ذکاء
خلاصه عملکرد امیر  ذکاء
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

امیر ذکاء

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): امیر ذکاء رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیک : zoka.am69@gmail.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
کارشناسی بیهوشیکارشناسی1392دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کارشناسی ارشد آموزش پرستاری - گرایش داخلی جراحیکارشناس ارشد 1395دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
کارشناس بیهوشیمشهد-بیمارستان و زایشگاه سینا1391/12/171393/06/13
پرستار ICUمشهد-بیمارستان و زایشگاه سینا1392/06/211395/09/30
کارشناس آموزشمشهد-بیمارستان و زایشگاه سینا1393/01/14
کارشناس دفتر بهبود کیفیتمشهد-بیمارستان و زایشگاه سینا1393/03/081395/01/31
سوپروایزر آموزش سلامتمشهد-بیمارستان و زایشگاه سینا1395/02/15
مربی(طرح)مشهد-دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395/10/11
سوپروایزر بالینیمشهد-بیمارستان و زایشگاه سینا1396/01/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931477بررسی تاثیر فیلم آموزشی بر اضطراب قبل از عمل و وضعیت تنفسی بعد از عمل بیماران تحت عمل جراحی قلب بازمجریپایان یافتهبلي
2961680تأثیر اندانسترون بر قدرت بیدرد ی استامینوفن در بیماران کلسیستکتومیهمکاردر دست اجراخير
3960872تبیین فرایند مواجهه اخلاقی با خطای پرستاری در پرستاران مشهدهمکاردر دست اجراخير
4960706تاثیر تغییر وضعیت بر فشار کاف لوله تراشه پر شده با هوا و مایع و میزان گلودرد بعد از عملهمکارعقد قراردادخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961507Effect of Instructional Videos on Postoperative Respiratory Function in Patients Undergoing Off-Pump Open Heart SurgeryCinahlEvidence based Care Journal1395مسئول
2961506THE EFFECT OF EDUCATIONAL VIDEOS ON PREOPERATION ANXIETY AMONG PATIENTS BEFORE UNDERGOING OPEN HEART SURGERYWITHOUT PUMPCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1395مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1951603بررسی وضعیت موجود عطاری های شهر مشهد وضرورت نظارت بر دوره های اموزشی مرتبط با حرفه اناناولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه